„Ulga na start” – konfiguracja konta, rejestracja w ZUS, miesięczne rozliczenie DRA

|
ID: 778304963
|
Kategorie: Rozliczenia ZUS
|
Na mocy ustawy Prawo przedsiębiorców, osoby, które założyły działalność gospodarczą od 30 kwietnia 2018, mogą skorzystać ze zwolnienia w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne przez okres 6 miesięcy.
Na stronie informacyjnej ZUS, zostały dokładnie opisane warunki, przykłady skorzystania oraz zastosowania nowej „ulgi”.

W serwisie ifirma.pl jest możliwość wprowadzenia ustawień, które pozwolą zarówno na zarejestrowanie się do ZUS-u z wymaganym kodem tytułu ubezpieczenia, jak też na późniejsze generowanie deklaracji rozliczeniowych, za sprawą których będą naliczane właściwe dla ulgi składki ZUS.

1. Konfiguracja konta w ramach „ulgi na start”

W sytuacji, gdy przedsiębiorca jeszcze nie dokonał zgłoszenia siebie do ZUS-u, może tę czynność wykonać elektronicznie, bezpośrednio ze swojego konta w serwisie. W pierwszej kolejności, należy skonfigurować konto w prawym górnym rogu wybierając Konfiguracja ➡ ZUS.

Kolejno pojawi się możliwość ustawienia początkowego planu opłacania składek, w pierwszych miesiącach prowadzenia działalności gospodarczej.

W przypadku przedsiębiorcy dla którego jest to pierwsza JDG, wówczas ma możliwość z korzystania z ulgi na start.

W tym celu w pierwszej kolejności należy wskazać okres obowiązywania planu, czyli datę początku założenia działalności gospodarczej. Data końca ulgi powinna zostać wskazana jako 6 PEŁNYCH miesięcy prowadzenia działalności.

Przykład 1.

Działalność gospodarcza została otwarta 5.05.2024. Przedsiębiorca chcesz skorzystać z ulgi na start. W związku z tym, że firma została otwarta w trakcie trwania miesiąca, pełnych 6 miesięcy upływa z końcem listopada 2024.

Prawidłowo wprowadzony okres trwania ulgi, wówczas należy wskazać w konfiguracji zgodnie z poniższym zrzutem.

Po wybraniu z listy Plan opłacania składek ZUS ➡ Ulga na start, poniżej pojawi się rubryka z koniecznością wprowadzenia Daty założenia działalności.

Należy również pobrać swój indywidualny numer rachunku składkowego i dla pewności porównać go z tym, który został przesłany listem przesłanym od ZUS na adres przedsiębiorcy. Numer rachunku bankowego można również zweryfikować na stronie eskladka.pl.

W części Dodatkowe informacje należy zaznaczyć te opcje, które odzwierciedlają sytuację przedsiębiorcy. Jeśli właściciel firmy nie jest dodatkowo zatrudniony na umowę o pracę z wynagrodzeniem wyższym lub równym minimalnemu, nie prowadzi innej działalności, w której byłyby rozliczane składki – pozostawia zaznaczoną opcję Żadne z powyższych.

Również pozostawiamy domyślnie wybrane Nie mam prawa do emerytury lub renty oraz Nie posiadam orzeczenia o stopniu niepełnosprawności– gdy właściciel nie pobiera w tym czasie renty ani emerytury oraz nie posiada stwierdzonej niepełnosprawności.

Poniżej, system automatycznie zaznaczy składkę na ubezpieczenie zdrowotne, która jako jedyna jest opłacana, podczas korzystania z ulgi.

Wprowadzone zmiany należy zatwierdzić na dole strony.

Ulga na start jest stosowana przez pierwsze 6 pełnych miesięcy rozpoczęcia działalności po 30 kwietnia 2018. Oznacza to, że jeśli działalność rozpoczęła swój bieg z dniem 1 sierpnia 2023, ostatnim miesiącem ulgi jest miesiąc styczeń 2024, zatem od 1 lutego 2024 przedsiębiorca rozlicza się ZUS już bez stosowanej ulgi. Natomiast te firmy, które powstały w trakcie miesiąca – np. data rozpoczęcia 5 maj (i każdy późniejszy dzień sierpnia) 2024, stosują ulgę do końca listopada 2024 włącznie, czyli od 1 grudnia 2024 rozpoczyna się naliczanie składek bez Ulgi na start.

Przedsiębiorcy opodatkowani na zasadach ogólnych (na skali lub podatkiem liniowym) w części Wybierz składki ZUS, które mają być opłacane z tytułu prowadzenia działalności, w wierszu Ubezpieczenie zdrowotne, w kolumnie Podstawa wymiaru, należy wybrać z listy opcję dochód.

W przypadku osób opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym w części Wybierz składki ZUS, które mają być opłacane z tytułu prowadzenia działalności, w wierszu Ubezpieczenie zdrowotne, w kolumnie Podstawa wymiaru, należy wybrać z listy opcję przychód.

2. Rejestracja do ZUS

Chcąc wysłać elektronicznie zgłoszenie do ubezpieczeń, bezpośrednio z serwisu ifirma.pl, po zatwierdzeniu wprowadzonych ustawień, należy przejść do zakładki Deklaracje zgłoszeniowe ZUS a następnie wybrać opcję Wygeneruj ZZA. Ten rodzaj deklaracji zgłoszeniowej, służy do zarejestrowania się jedynie do składki na ubezpieczenie zdrowotne. Dzięki temu, że wcześniej został wybrany Plan opłacania składek ZUS w postaci Ulgi na start, serwis na każdej generowanej deklaracji ZUS – w tym deklaracji zgłoszeniowej, naniesie automatycznie właściwy kod tytułu ubezpieczenia, czyli rozpoczynający się od 05 40.

Formularz zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego, zawiera tylko konieczność wskazania:

  • typu deklaracji (zgłoszenie),
  • daty powstania obowiązku opłacania składki,
  • kod wykonywanego zawodu,
  • kod tytułu ubezpieczenie – (pobierany z konfiguracji ➡ ZUS)
  • przekazanie do podpisu.

Ważne!

Od 16 maja 2021 roku zmieniły się formularze rejestracyjne do ZUS, tj. ZUS ZUA i ZUS ZZA – rejestracja do składek społecznych i zdrowotnych. Do druków doszło dodatkowe pole jakim jest kod zawodu wykonywany przez ubezpieczonego.

Kod wykonywanego zawodu należy hasłowo wprowadzić opis tego czym w przeważającej części zajmuje się przedsiębiorca w swojej działalności gospodarczej (nie jest to kod PKD) zacznie się wtedy podpowiadać sześciocyfrowy kod zawodu, który należy wybrać. Kod zawodu nie wpływa na rozliczenia z ZUS, ma cel statystyczny przekazywany do GUS. Więcej w tym zakresie dostępne tutaj.

Po wybraniu opcji przekaż do podpisu pojawi się konieczność dodatkowego potwierdzenia chęci wysłania deklaracji do podpisu elektronicznego.

Przekazana elektronicznie deklaracja, będzie widoczna w zakładce Deklaracje ➡ e-deklaracje ZUS. Dzięki właściwym ustawieniom w konfiguracji, podgląd złożonej e-deklaracji wskazuje kod tytułu ubezpieczenia, właściwy dla Ulgi na start – czyli 05 40 00.

Z tego miejsca można również wydrukować deklarację w takiej postaci, w jakiej jest składana do ZUSu. Gdy deklaracja zostanie w rzeczywistości podpisana przez pracownika IFIRMA i wysłana elektronicznie, status deklaracji ulegnie zmianie oraz będzie możliwość pobrania potwierdzenia złożenia deklaracji. Tym samym, można uznać, że rejestracja do ZUS została wykonana skutecznie. Należy pamiętać, że termin złożenia deklaracji zgłoszeniowej jest do 7 dni od daty rozpoczęcia działalności czyli powstania obowiązku opłacania składki.

3. Generowanie deklaracji rozliczeniowych ZUS

W celu wygenerowania deklaracji rozliczeniowej ZUS, należy przejść do zakładki Deklaracje ➡ Deklaracje.

Następnie należy wybrać opcję wygeneruj ZUS, co rozpoczyna proces generowania deklaracji rozliczeniowych.

Podczas generowania deklaracji, serwis wyświetli wysokość składek, które będą wyliczone i wykazane w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA.

Po wybraniu opcji zatwierdzenia, w kolumnie pojawią się wygenerowane deklaracje, które można otworzyć do wglądu.

Po wejściu w szczegóły wygenerowanej deklaracji DRA poprzez wybranie numeru miesiąca, za który została stworzona – na samym dole będzie możliwość wysłania do podpisu elektronicznego a tym samym, złożenia w ZUS-ie elektronicznie.

Pojawi się dodatkowa prośba o zatwierdzenie, aby zapewnić świadome wysłanie deklaracji elektronicznie, unikając pomyłki.

Wysłane elektronicznie deklaracje, również zostaną wykazane w zakładce Deklaracje ➡ e-deklaracje ZUS z możliwością obserwowania statusu wysyłki oraz w razie jej zaakceptowania przez ZUS, pobrania potwierdzenia złożenia.

Więcej na temat wysyłania e-deklaracji ZUS bezpośrednio w serwisie, znajdziesz w naszej instrukcji.
UWAGA!
Z dniem 1 stycznia 2022 r. w związku z wejściem w życie tzw. Polskiego Ładu, comiesięczna wysyłka ZUS DRA jest obowiązkowa dla każdego przedsiębiorcy. Termin przekazania deklaracji ZUS DRA oraz uiszczenie płatności jest do 20- go dnia następnego miesiąca, bez względu na to czy przedsiębiorca zatrudnia pracowników, czy prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą.
Więcej na ten temat tutaj.

Sprawdź, kiedy można skorzystać z ulgi na start i jakie są warunki jej stosowania!

Autor: Katarzyna Marciniak, Agnieszka Sołtys – ifirma.pl

Jeśli informacji jakich szukasz nie znalazłeś w naszej bazie wiedzy - zadzwoń do nas 71 769 55 15 lub porozmawiaj z konsultantem na czacie . Możesz też napisać maila na bok@ifirma.pl. BOK jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 20:00.
Nie tylko kawa jest 2w1
Nie musisz czytać pomocy

Mobilnie. Wszędzie

Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

Mobilnie

Ułatwienia dla e‑commerce

Wygodne integracje
Wygodne integracje

Program do faktur IFIRMA w prosty sposób zintegrujesz z Allegro i popularnymi platformami e‑commerce jak Shoper, WooCommerce czy PrestaShop.

Sprawdź wszystkie integracje →

Wygodne integracje
Płatności w jednym miejscu

ifirma.pl łączy się z urządzeniami fiskalnymi, pozwala na eksport przelewów do banku i zatwierdzanie ich jednym kodem, co znacznie usprawnia codzienną pracę i samodzielne księgowanie.

Wygodne integracje
Łatwe generowanie faktur

Dzięki integracji z bazą GUS ułatwiamy też wystawianie faktur – wystarczy, że wpiszesz NIP kontrahenta, a reszta danych uzupełni się automatycznie.

allegro integracja ecommerce
woocommerce integracja ecommerce
shoper integracja ecommerce
prestashop integracja ecommerce
shoplo integracja ecommerce
magento integracja ecommerce