„Ulga na start” – konfiguracja konta, rejestracja w ZUS, miesięczne rozliczenie DRA

w Rozliczenia ZUS Tagi: deklaracje ZUSskładki ZUSulga na startzgłoszenie do zusZUS DRAZUS ZZA

Na mocy ustawy Prawo przedsiębiorców, osoby, które założyły działalność gospodarczą od 30 kwietnia 2018, mogą skorzystać ze zwolnienia w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne przez okres 6 miesięcy. Na stronie informacyjnej ZUS, zostały dokładnie opisane warunki, przykłady skorzystania oraz zastosowania nowej „ulgi”.


W serwisie ifirma.pl jest możliwość wprowadzenia ustawień, które pozwolą zarówno na zarejestrowanie się do ZUS-u z wymaganym kodem tytułu ubezpieczenia, jak też na późniejsze generowanie deklaracji rozliczeniowych, za sprawą których będą naliczane właściwe dla ulgi składki ZUS.

1. Konfiguracja konta w ramach „ulgi na start”.

W sytuacji, gdy przedsiębiorca jeszcze nie dokonał zgłoszenia siebie do ZUS-u, może tę czynność wykonać elektronicznie, bezpośrednio ze swojego konta w serwisie. W pierwszej kolejności, należy skonfigurować konto w zakładce Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ ZUS.Dokonanie zmian domyślnie ustawionego Planu opłacania składek ZUS, umożliwia funkcja edytuj, znajdująca się na samym dole strony.Po wybraniu z listy Plan opłacania składek ZUS ➡ Ulga na start, poniżej pojawi się rubryka z koniecznością wprowadzenia Daty założenia działalności.Należy również pobrać swój indywidualny numer rachunku składkowego i dla pewności porównać go z tym, który został przesłany listem na adres przedsiębiorcy.W części Dodatkowe informacje należy zaznaczyć te opcje, które odzwierciedlają sytuację przedsiębiorcy. Jeśli właściciel firmy nie jest dodatkowo zatrudniony na umowę o pracę z wynagrodzeniem wyższym lub równym minimalnemu, nie prowadzi innej działalności, w której byłyby rozliczane składki – pozostawia zaznaczoną opcję Żadne z powyższych.Również pozostawiamy domyślnie wybrane Nie mam prawa do emerytury lub renty oraz Nie posiadam orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – gdy właściciel nie pobiera w tym czasie renty ani emerytury oraz nie posiada stwierdzonej niepełnosprawności.Poniżej, system automatycznie zaznaczy składkę na ubezpieczenie zdrowotne, która jako jedyna jest opłacana, podczas korzystania z ulgi. Wprowadzone zmiany należy zatwierdzić na dole strony.

Ulga na start jest stosowana przez pierwsze 6 pełnych miesięcy rozpoczęcia działalności po 30 kwietnia 2018. Oznacza to, że jeśli działalność rozpoczęła swój bieg z dniem 1 marca 2021, ostatnim miesiącem ulgi jest miesiąc sierpień 2021, zatem od 1 września 2021
przedsiębiorca rozlicza się ZUS już bez stosowanej ulgi. Natomiast te firmy, które powstały w trakcie miesiąca – np. data rozpoczęcia 2 marca (i każdy późniejszy dzień maja) 2021, stosują ulgę do końca września 2021 włącznie, czyli od 1 października 2021 rozpoczyna się naliczanie składek bez Ulgi na start.2. Rejestracja do ZUS

Chcąc wysłać elektronicznie zgłoszenie do ubezpieczeń, bezpośrednio z serwisu ifirma.pl, po zatwierdzeniu wprowadzonych ustawień, należy przejść do zakładki Deklaracje zgłoszeniowe ZUS a następnie wybrać opcję Wygeneruj ZZA. Ten rodzaj deklaracji zgłoszeniowej, służy do zarejestrowania się jedynie do składki na ubezpieczenie zdrowotne. Dzięki temu, że wcześniej został wybrany Plan opłacania składek ZUS w postaci Ulgi na start, serwis na każdej generowanej deklaracji ZUS – w tym deklaracji zgłoszeniowej, naniesie automatycznie właściwy kod tytułu ubezpieczenia, czyli rozpoczynający się od 05 40.Formularz zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego, zawiera tylko konieczność wskazania:

  • typu deklaracji (zgłoszenie),
  • daty powstania obowiązku opłacania składki,
  • przekazanie do podpisu.Ważne !
Od 16 maja 2021 roku zmieniły się formularze rejestracyjne do ZUS, tj. ZUS ZUA – rejestracja do składek społecznych i zdrowotnych. Do druków doszło dodatkowe pole jakim jest kod zawodu wykonywany przez ubezpieczonego.

Po wybraniu opcji przekaż do podpisu pojawi się konieczność dodatkowego potwierdzenia chęci wysłania deklaracji do podpisu elektronicznego.Przekazana elektronicznie deklaracja, będzie widoczna w zakładce Deklaracje ➡ e-deklaracje ZUS. Dzięki właściwym ustawieniom w konfiguracji, podgląd złożonej e-deklaracji wskazuje kod tytułu ubezpieczenia, właściwy dla Ulgi na start – czyli 05 40 00.Z tego miejsca można również wydrukować deklarację w takiej postaci, w jakiej jest składana do ZUSu. Gdy deklaracja zostanie w rzeczywistości podpisana przez pracownika IFIRMA i wysłana elektronicznie, status deklaracji ulegnie zmianie oraz będzie możliwość pobrania potwierdzenia złożenia deklaracji. Tym samym, można uznać, że rejestracja do ZUS została wykonana skutecznie. Należy pamiętać, że termin złożenia deklaracji zgłoszeniowej jest do 7 dni od daty rozpoczęcia działalności czyli powstania obowiązku opłacania składki.

3. Generowanie deklaracji rozliczeniowych ZUS

W celu wygenerowania deklaracji rozliczeniowej ZUS, należy przejść do zakładki Deklaracje ➡ Deklaracje.Następnie należy wybrać opcję ZUS, co rozpoczyna proces generowania deklaracji rozliczeniowych.Podczas generowania deklaracji, serwis wyświetli wysokość składek, które będą wyliczone i wykazane w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA.Po wybraniu opcji zatwierdzenia, w kolumnie pojawią się wygenerowane deklaracje, które można otworzyć do wglądu.Po wejściu w szczegóły wygenerowanej deklaracji DRA poprzez wybranie numeru miesiąca, za który została stworzona – na samym dole będzie możliwość wysłania do podpisu elektronicznego a tym samym, złożenia w ZUS-ie elektronicznie.Pojawi się dodatkowa prośba o zatwierdzenie, aby zapewnić świadome wysłanie deklaracji elektronicznie, unikając pomyłki.Wysłane elektronicznie deklaracje, również zostaną wykazane w zakładce Deklaracje ➡ e-deklaracje ZUS z możliwością obserwowania statusu wysyłki oraz w razie jej zaakceptowania przez ZUS, pobrania potwierdzenia złożenia.Deklarację rozliczeniową ZUS, jesteśmy zobowiązani złożyć za pierwszy pełny miesiąc prowadzenia działalności. Jeśli w kolejnych miesiącach nie dochodzi do zmiany sytuacji składkowej oraz nie ma zatrudnionych pracowników, następnych deklaracji nie trzeba składać, do czasu powstania jakiejś zmiany. W ZUSie deklaracje będą się systemowo kopiowały z pierwszej – złożonej za pełny miesiąc.

Więcej na temat wysyłania e-deklaracji ZUS bezpośrednio w serwisie, znajdziesz w naszej instrukcji.

UWAGA!
W sytuacji gdy przedsiębiorca rozpoczął działalność w trakcie miesiąca, generowanie deklaracji ZUS oraz jej złożenie zgodnie z powyższą instrukcją wykonujemy w pierwszym miesiącu oraz w kolejnym – jako pierwszym z pełną ilością dni. Złożenie deklaracji ZUS jest wymagane również wtedy, gdy w sytuacji składkowej przedsiębiorcy doszło do jakiejś zmiany – np. zmienił się kod tytułu ubezpieczenia, został zatrudniony pracownik, nastąpiła rezygnacja z ulgi, itp.


Sprawdź, kiedy można skorzystać z ulgi na start i jakie są warunki jej stosowania!


Autor: Katarzyna Marciniak – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły