FAQ

Biuro rachunkowe

Czy korzystając z usług BR ifirma.pl muszę dostarczać dokumenty wystawione w programie do faktur ifirma.pl?

Będąc klientem Biura Rachunkowego ifirma.pl w żaden sposób nie jest się zobowiązanym do korzystania z innych produktów spod znaku ifirma.pl. Faktury dostarczane do biura mogą więc być wystawione w jakimkolwiek innym programie do faktur lub w inny sposób, jednak wystawiając faktury przychodowe poza systemem, za ich zaksięgowanie zostanie naliczona dodatkowa opłata (2 zł netto – zgodnie z cennikiem).

Czy pomagacie przenieść dane z obecnego biura księgowego?

Tak samo jak w przypadku księgowości internetowej ifirma.pl, również w Biurze Rachunkowym ifirma.pl pomagamy przenieść księgowość z innego biura. Skontaktuj się z naszym Sekretariatem, adres e-mail: br@ifrima.pl telefon 71 769 55 81.

 

Ile kosztują usługi w BR ifirma.pl?

Sprawdź cennik.

Na czym polega odpowiedzialność BR ifirma.pl?

Posiadamy obowiązkowe ubezpieczenie OC na prowadzenie usług księgowych oraz dodatkowe ubezpieczenie OC na usługi kadrowe. Wszelkie kwestie dotyczące odpowiedzialności BR ifirma.pl są opisane w regulaminie biura rachunkowego.

Czy korzystając z usług BR ifirma.pl muszę zgłaszać w CEIDG zmianę miejsca przechowywania dokumentów księgowych?

Tak, należy złożyć wniosek o zmianę wpisu do CEIDG. Klient otrzymuje od Biura Rachunkowego aktualizacje w wersji elektronicznej i papierowej, którą należy złożyć osobiście w Urzędzie Miasta/Gminy lub online, korzystając z profilu zaufanego.

Czy przesyłając dokumentację za pośrednictwem Dropbox.com ponoszę za to opłatę?

Nie korzystamy już z usług Dropbox.

Czy mogę przejść z księgowości internetowej ifirma.pl na Biuro Rachunkowe ifirma.pl (i odwrotnie)?

Tak, takie zmiany są możliwe. Zaznaczamy przy tym, że wszelkie informacje wprowadzone podczas korzystania z jednej usługi, będą przeniesione na usługę drugą.

Czy w przypadku usługi biura Rachunkowego przysługuje mi promocja trzech darmowych miesięcy?

Nie, promocja nie obowiązuje w usłudze Biura Rachunkowego. Dotyczy usługi samodzielnej księgowości internetowej.

Czy mogę zrezygnować z usług Biura rachunkowego ifirma?

Tak samo jak w przypadku usług samodzielnej księgowości internetowej ifirma.pl, klient ma zawsze prawo do rezygnacji z usług. W przypadku biura rachunkowego obowiązuje zachowanie jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Czy otrzymam informację o wysokości podatków do zapłaty?

Tak, klient otrzymuje od swojej księgowej informację o wysokości wszystkich zobowiązań podatkowych.

Czy można zmienić ścieżkę przekazu dokumentów?

Tak, ścieżkę przekazu dokumentów można zmienić na początku każdego roku kalendarzowego.

Jaki jest termin dostarczenia dokumentacji?

Do 7. dnia każdego następnego miesiąca (za miesiąc poprzedni).

Kiedy decyduję o wyborze pakietu cenowego?

Decyzję o wyborze orientacyjnego pakietu cenowego podejmuje się podczas wypełniania formularza akceptacyjnego. Jego wybór nie jest wiążący, ponieważ uzależniony jest od liczby dokumentów kosztowych w danym miesiącu oraz ilości zatrudnionych pracowników.

Czy mam jakikolwiek dostęp do swoich dokumentów?

Tak, w porównaniu do tradycyjnych biur klient ma podgląd na swoim koncie do zaksięgowanych dokumentów.

Z kim będę się kontaktował w sprawach księgowych?

W usłudze biura rachunkowego klient kontaktuje się ze swoją księgową, do której otrzymuje bezpośredni numer telefonu oraz adres e-mail.

Czy przechodząc do usługi Biura Rachunkowego opłacam stały abonament wraz z dodatkową opłatą za usługę biura?

Nie, usługa biura wyceniana jest zgodnie z cennikiem biura, abonament za samodzielną księgowość nie jest naliczany.

CRM

Jak wystawić ponaglenie zapłaty?

 • Wybierz menu CRM ➡ Lista kontrahentów,
 • wybierz identyfikator kontrahenta, do którego chcesz wysłać ponaglenie,
 • w menu kontrahenta wybierz zakładkę windykacja,
 • na liście Przychody – dokumenty przeterminowane, w kolumnie Operacje wybierz windykacja (czerwony przycisk),
 • określ rodzaj ponaglenia (ponaglenie, monit, nota odsetkowa, wezwanie do zapłaty), uzupełnij pozostałe dane i zatwierdź.

Jak dodać zadanie do Kalendarza?

 • Wybierz menu CRM ➡ Kalendarz,
 • wybierz rok, miesiąc i dzień, do którego chcesz przypisać zadanie ➡ dodaj zadanie.

Jak dodać osobę kontaktową w firmie kontrahenta?

 • Wybierz menu CRM ➡ Lista kontrahentów,
 • wybierz identyfikator kontrahenta, którego chcesz edytować,
 • w menu kontrahenta wybierz zakładkę osoby kontaktowe ➡ dodaj osobę kontaktową.

Jak dodać filie/oddział firmy kontrahenta?

 • Wybierz menu CRM ➡ Lista kontrahentów,
 • wybierz identyfikator kontrahenta, którego chcesz edytować,
 • w menu kontrahenta wybierz zakładkę filie i oddziały ➡ dodaj filię lub oddział.

Jak tworzyć grupy kontrahentów?

Wybierz menu CRM ➡ Grupy kontrahentów ➡ dodaj grupę kontrahentów.

Jak zlecić usługę windykacji?

Z dniem 27.02.2018 r. wyłączyliśmy możliwość korzystania z usług windykacyjnych w ifirma.pl.

Częste pytania księgowe

Różnice kursowe – jakim kursem przeliczać dokumenty?

Dokumentacja kosztów – zasadniczo wydatki dokumentowane fakturą, rachunkiem lub innym dowodem przeliczamy według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia danego dokumentu.

Przychody przelicza się natomiast według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

Jaki zastosować kurs dla nabycia i zbycia walut?

Przez nabycie walut obcych rozumie się:

 • zakup gotówki w walucie obcej w kantorze
 • dokonanie wpłaty (gotówkowej lub przelewu z konta złotówkowego) na konto walutowego

Analogicznie, zbyciem waluty obcej będzie:

 • wymiana w kantorze waluty obcej na złotówki
 • dokonanie wypłaty gotówki w złotówkach z konta walutowego lub przelanie waluty na konto złotówkowe

W większości przypadków dla powyższych operacji można stosować rzeczywiście zastosowany kurs walut – banku lub kantoru. Aby skorzystać z kursu rzeczywiście zastosowanego, konieczny jest wydruk z konta bądź dokument z kantoru, potwierdzający wykonanie transakcji. Taki kurs walut przyjmuje się również do wyliczania różnic kursowych.

Kiedy muszę stosować odwrotne obciążenie?

Od 1 listopada 2019 roku odwrotne obciążenie w obrocie krajowym zostało zniesione. Przeczytaj więcej w artykule na naszym blogu. 

Koronawirus - ważne informacje dla przedsiębiorców

Webinaria


Pełen zapis webinaru dostępny jest tutaj. Poniżej znajdują się odpowiedzi na pytania zadane przez Uczestników, na które nie została udzielona odpowiedź z uwagi na ograniczony czas spotkania. Odpowiedzi podzielone zostały zgodnie z tematyką webinaru.

Uwaga! Informujemy, iż podane odpowiedzi oparliśmy o analizę przepisów oraz kontakt z infoliniami instytucji przyznających świadczenia. Z uwagi na to, iż odpowiedzi nie mają charakteru interpretacji nie są wiążące. Każdorazowo zachęcamy do potwierdzenia odpowiedzi w swojej indywidualnej sytuacji z odpowiednią instytucją.

Zwolnienie ze składek ZUS


1. Na jakiej podstawie mogą wydać decyzję odmowną, jeśli przepisy są spełnione? Czy może to być widzimisię?
2. Czy można jeszcze wnioskować o zwolnienie z zus za marzec?
3. Czy jeżeli przedsiębiorca jest zatrudniony na UOP (min. 2600 zł) i prowadzi działalność gospodarczą i zgłosi się dobrowolnie do Ubezpieczeń społecznych może wnioskować o ich zwolnienie z ZUS?
4. Czy jeśli złożyłam wniosek o zwolnienie ze składek ZUS za miesiąc marzec – maj muszę jeszcze raz składać taki wniosek co miesiąc czy ten pierwszy wystarczy?
5. Witam, czy jest limit przychodu? dla zwolnienia z ZUS?
6. W marcu przychód przekroczył 30 tys (samozatrudnienie, vatowiec). W kwietniu zawiesiłem działalność. W maju działam i nie przekroczę 15 tys.pln. Czy mogę starać się o zwolnienie z ZUSu i postojowe?

Pożyczka z urzędu pracy


1. Czy pożyczki udzielane na bieżące potrzeby mogą być wykorzystane do opłacenia podatków? Jaki jest okres w którym można wykorzystać tą kwotę?
2. W teorii nie ma warunków na otrzymanie pożyczki na 5000 zł. Ale całe przepisy odnośnie tarczy zaczynają się od sformułowania, że to dla tych, którzy ucierpieli przez epidemię. Więc może są warunki?
3. Czy można jeszcze złożyć wniosek po okresie 14 dni od ogłoszenia?
4. Czy istnieje szansa na odrzucenie takiego wniosku o pożyczkę?
5. Na co można wykorzystać pożyczkę z PUP?
6. Czy z pożyczki z pup można skorzystać jeżeli firma wystartowała od stycznia 2020?

Postojowe


1. Czy można złożyć wniosek o postojowe mając inny tytuł do ubezpieczeń społecznych (umowa o pracę)?
2. Czy postojowe należy się w przypadku jeśli przychód w miesiącu lutym i marcu był równy 0? Czy za marzec przysługuje?
3. Czy w maju mogę wnioskować o postojowe za marzec z ZUS? Czy mogę to zrobić wstecz, czy tylko o bieżący miesiąc?
4. Czy jeśli moja umowa cywilno-prawna przewiduje wynagrodzenie podstawowe i premię od obrotu, w momencie kiedy otrzymałam tylko wynagrodzenie podstawowe, to mogę ubiegać się o postojowe z ZUS?

Tarcza finansowa – PFR


1. O subwencje PFR – czy można zatrudnić kogoś na 1/16 etatu i spełnić wymóg stawiany w subwencji o 100% zatrudnieniu?
2. Czy jeśli zatrudniam kogoś na niepełne etaty, jak to jest liczone w przypadku starania się o subwencję z PFR?
3. Jak zaokrągla się pracowników do obliczenia dotacji PFR np 6,2 etatu to 6 czy 7?
4. Czy przy wyliczaniu subwencji z PFR można brać pod uwagę pracowników zatrudnionych na UoP w sp z oo którzy mają udziały? Na infolinii PFR otrzymałem inf. że nie można a w odpowiedzi na maila że można.
5. Tarcza PFR. W poradniku tarczy jest mowa o liczbie osób zatrudnionych i umorzeniu. Proszę o informację czy zatrudnienie ma być zachowane zgodnie ze stanem na 31.12 2019 r. czy 30.04.2020 r.).
6. W instrukcjach wypełniania wniosków jest mowa o zaokrąglaniu cząstkowych etatów w górę (po zsumowaniu). Ja zaokrągliłem ale subwencja została przyznana tylko na cząstkę etatu. Czy odwoływać się?

Inne zagadnienia


1. Pytanie: Do kiedy trzeba wykorzystać środki z dofinansowania części kosztów samozatrudnionych? Czy ma się na to 3 miesiące (w miesiącach za które dostaje się dofinansowanie) czy jest więcej czasu?
2. Poproszę o różnice pomiędzy dofinansowaniem dla pracownika z powiatowego urzędu pracy a wojewódzkim?
3. Jeżeli obniżyłem pensję pracownika w kwietniu z wypłatą w maju to czy mogę skorzystać z dofinansowania do wynagrodzeń pracownika?
4. Czy system księgowości iFirma przygotuje jakieś rozwiązanie, które pozwoli pilnować, że dany rodzaj dofinansowania jest przeznaczany na dany koszt?

Zwolnienie ze składek ZUS

1. Na jakiej podstawie mogą wydać decyzję odmowną, jeśli przepisy są spełnione? Czy może to być widzimisię?

Decyzja będzie odmowna w przypadku kiedy nie zostaną spełnione warunki dla zwolnienia, bądź w przypadku błędów formalnych w złożonym wniosku. Wydanie decyzji odmownej będzie przez organ ją wydający uzasadnione.

2. Czy można jeszcze wnioskować o zwolnienie z zus za marzec?

Tak. Termin jest do 30.06.2020 r.

3. Czy jeżeli przedsiębiorca jest zatrudniony na UOP (min. 2600 zł) i prowadzi działalność gospodarczą i zgłosi się dobrowolnie do Ubezpieczeń społecznych może wnioskować o ich zwolnienie z ZUS?

Z informacji jakie uzyskaliśmy w ZUS przedsiębiorca może wnioskować o zwolnienie z zapłaty składek społecznych jakie płaci dobrowolnie. W przepisach nie ma wykluczenia ze zwolnienia dla składek opłacanych dobrowolnie.

4. Czy jeśli złożyłam wniosek o zwolnienie ze składek ZUS za miesiąc marzec – maj muszę jeszcze raz składać taki wniosek co miesiąc czy ten pierwszy wystarczy?

Jak wniosek obejmował trzy miesiące to nie składa się kolejnego wniosku.

5. Witam, czy jest limit przychodu? dla zwolnienia z ZUS?

Limit występuje dla przedsiębiorcy, który zgłasza do ZUS jedynie siebie. W pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek przychód nie może przekroczyć 15 681 zł lub kiedy przedsiębiorca wnioskuje o zwolnienie zgodnie z przepisami tarczy 3.0 o zwolnienie za okres kwiecień – maj przychód może być wyższy niż 15 681 zł, jednakże dochód przedsiębiorcy powinien być niższy niż 7000 zł.

6. W marcu przychód przekroczył 30 tys (samozatrudnienie, vatowiec). W kwietniu zawiesiłem działalność. W maju działam i nie przekroczę 15 tys.pln. Czy mogę starać się o zwolnienie z ZUSu i postojowe?

W tej sytuacji można wnioskować o zwolnienie ze składek ZUS za maj 2020, gdyż przychód nie przekracza 15 681 zł.
Kwestia świadczenia postojowego nie jest niestety jednoznaczna. Z informacji uzyskanych na infolinii ZUS w przypadku jak osoba zawiesiła działalność po 31.01.2020 r. ma możliwość wnioskowania o świadczenie postojowe. Nie jest jednak jasne czy powinna wykazać spadek przychodów, czy wybrać opcję zawieszenia działalności. Budzi też wątpliwość czy można wnioskować o takie świadczenie, kiedy działalność w jednym z miesięcy, w którym przychód należy porównać by ocenić spadek obrotu, była zawieszona. Na pewno można złożyć wniosek i oczekiwać na decyzję.

Pożyczka z urzędu pracy

1. Czy pożyczki udzielane na bieżące potrzeby mogą być wykorzystane do opłacenia podatków? Jaki jest okres w którym można wykorzystać tą kwotę?

Pożyczka ma zostać przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Niestety ustawa nie zawiera dokładnego sprecyzowania co oznaczają bieżące koszty, ale też nie narzuca jakie koszty można z niej pokryć.
Wydaje się, że podatki stanowiące koszt firmy takie jak np. PCC, podatek od nieruchomości, czy podatek od wynagrodzeń, który jest ujęty jako koszt w wynagrodzeniu brutto pracownika będą mogły bez problemu zostać uregulowane pożyczką. W świetle ustawy PIT, podatek dochodowy/zaliczka i VAT u płatnika VAT (poza pewnymi wyjątkami) nie stanowią kosztu uzyskania przychodu – powstaje zatem wątpliwość czy można je pokryć z pożyczki. Nie wiemy bowiem czy Ustawodawca pisząc koszt prowadzenia działalności gospodarczej rozumiał go jako koszt, który można ująć w ewidencjach podatkowych przedsiębiorcy, czy jako wydatek na cel firmy. Niestety, ale temat z uwagi na brak precyzji może podlegać odmiennej interpretacji.
Ustawa nie zawiera ograniczenia co do okresu wydatkowania pożyczki, odnosi się jedynie do terminu kiedy pożyczkę należy spłacić.

2. W teorii nie ma warunków na otrzymanie pożyczki na 5000 zł. Ale całe przepisy odnośnie tarczy zaczynają się od sformułowania, że to dla tych, którzy ucierpieli przez epidemię. Więc może są warunki?

Jednym z podstawowych warunków jakie trzeba spełnić aby otrzymać pożyczkę to założenie działalności przed przed 1 kwietnia 2020 r. (wcześniej 1 marca 2020 r. – zmiana wprowadzona 15 maja 2020 r. w ramach tarczy 3.0) i jej prowadzenie na dzień złożenia wniosku. Wnioski obecnie są przyjmowane i pożyczki wypłacane bez dodatkowych warunków. Sam przepis o pożyczce zawiera zapis: ”W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19” czy jednak oznacza to, że obiektywnie ma jakaś przesłanka dodatkowo wystąpić? Czas pokaże jak oceni to praktyka. Zawsze urzędy mogą po czasie powiedzieć: “sprawdzam”. Każdy dokonuje oceny we własnym zakresie czy ucierpiał przez epidemię podczas składania wniosku.

3. Czy można jeszcze złożyć wniosek po okresie 14 dni od ogłoszenia?

Warto w temacie śledzić swój urząd pracy, gdyż urzędy ogłaszają często dodatkowe daty naboru. Przykładem może być PUP w Lubaniu.

4. Czy istnieje szansa na odrzucenie takiego wniosku o pożyczkę?

Wniosek może być odrzucony z uwagi na niespójność danych czy inne błędy formalne. Może też być złożony po okresie naboru wniosków, gdy urząd nie ma środków przez co nie zostaną środki przyznane. Ponadto jednym z podstawowych warunków jakie trzeba spełnić aby wniosek nie został odrzucony to założenie działalności przed 1 kwietnia 2020 r. (wcześniej 1 marca 2020 r. – zmiana wprowadzona 15 maja 2020 r. w ramach tarczy 3.0).

5. Na co można wykorzystać pożyczkę z PUP?

Poniżej przedstawiamy wyjaśnienia jakie dotychczas przekazywało MRPiPS.

“Celem pożyczki jest pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności. Oznacza to, że środki te mogą być przeznaczone tylko na tego typu wydatki np. czynsz, opłaty za energię elektryczną, wynagrodzenia w przypadku zatrudniania pracowników, leasing, ubezpieczenie itp.”

“Cele pożyczki zostały określone w ustawie. Środki mają pokryć bieżące koszty działalności gospodarczej. Zatem żadne wydatki nie będą kwestionowane, o ile przedsiębiorca wykaże, że są to wydatki związane z prowadzoną przez niego bieżącą działalnością gospodarczą.”

Szukając odpowiedzi na najczęstsze pytania w zakresie mikropożyczki warto zapoznać się z pozostałymi odpowiedziami MRPiPS.

6. Czy z pożyczki z pup można skorzystać jeżeli firma wystartowała od stycznia 2020?

Mikroprzedsiębiorca może skorzystać z pożyczki jak założył działalność przed 01.03.2020, czyli tak można skorzystać jak działalność wystartowałą od stycznia 2020.

Postojowe

1. Czy można złożyć wniosek o postojowe mając inny tytuł do ubezpieczeń społecznych (umowa o pracę)?

Nie ma takiej możliwości.

2. Czy postojowe należy się w przypadku jeśli przychód w miesiącu lutym i marcu był równy 0? Czy za marzec przysługuje?

Z wyjaśnień ZUS wynika, że nie. Wymagany jest spadek przychodów. Przy braku przychodów spadek nie ma miejsca.

3. Czy w maju mogę wnioskować o postojowe za marzec z ZUS? Czy mogę to zrobić wstecz, czy tylko o bieżący miesiąc?

Wniosek o świadczenie postojowe dla przedsiębiorcy dotyczy miesiąca kalendarzowego, w którym wniosek jest składany. Składając pierwszy wniosek w maju 2020 należy porównać dwa miesiące wstecz pod kątem spadku przychodów, czyli kwiecień i marzec – czy wystąpił między nimi 15% spadek przychodów. W maju składając wniosek wnioskujemy zatem o miesiąc maj, a nie o miesiące jakie już minęły.

4. Czy jeśli moja umowa cywilno-prawna przewiduje wynagrodzenie podstawowe i premię od obrotu, w momencie kiedy otrzymałam tylko wynagrodzenie podstawowe, to mogę ubiegać się o postojowe z ZUS?

Aby stwierdzić, czy można ubiegać się o postojowe należy zweryfikować, czy zostały spełnione poniższe warunki:

 • postojowe dla zleceniobiorcy przysługuje, gdy dla umowy zawartej przed 01.04.2020 r. nie ma możliwości wykonywania umowy w całości lub w części z powodu przestoju w prowadzeniu działalności,
 • przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy niż niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (dla I kwartału 2020 roku, górny limit wynosi 15 595,74‬ zł).
  Zatem postojowe będzie przysługiwało jeżeli dodatkowo zostały spełnione powyższe warunki.

Warto poznać stanowisko ZUS w tej sprawie, zgodnie z dotychczasowymi wyjaśnieniami udostępnionymi przez ZUS: “Za przestój w prowadzeniu działalności należy rozumieć wszelkie okoliczności związane z COVID-19, które spowodowały brak możliwości wykonania umowy cywilnoprawnej w całości lub w części. Może to być np. zamknięcie firmy, zawieszenie działalności, brak klientów, mogą też być problemy płatnicze. To wnioskujący określa czy zdarzenie takie miało miejsce i oświadcza to w składanym wniosku. Jeśli świadczenie postojowe zostanie wypłacone na podstawie fałszywego oświadczenia osoba, która pobrała nienależnie świadczenie postojowe, jest obowiązana do jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi w wysokości i na zasadach określonych przepisami prawa cywilnego.”

Tarcza finansowa – PFR

1. O subwencje PFR – czy można zatrudnić kogoś na 1/16 etatu i spełnić wymóg stawiany w subwencji o 100% zatrudnieniu?

Z subwencji można skorzystać zatrudniając na 31.12.2019 r. co najmniej jednego pracownika. Osoba zatrudniona na 1/16 etatu zostanie obliczona jako jeden pracownik. Jeżeli u przedsiębiorcy nastąpił
wymagany spadek obrotu w miesiącu wnioskowania o subwencję, osoba nadal jest zatrudniona to pracodawca skorzysta z subwencji na takiego pracownika. Pełne warunki jakie musi spełnić mikroprzedsiębiorca aby otrzymać subwencję wskazane są tutaj.

2. Czy jeśli zatrudniam kogoś na niepełne etaty, jak to jest liczone w przypadku starania się o subwencję z PFR?

W przypadku ułamkowych etatów osób zatrudnionych na umowie o pracę należy zsumować ułamkowe części etatów. Wynik sumowania nie musi być liczbą całkowitą (czyli może wynieść np. 2,75 etatu). Jeśli liczba pracowników wyliczona nie będzie liczbą całkowitą, do uzupełnienia danych we wniosku należy zaokrąglić liczbę “w górę”, dla przykładu 2,75 etatu należy uzupełnić jako 3. Co istotne do zaokrągleń nie ma zastosowania zasada “od 0,5 w górę,” czyli przy zatrudnieniu 2,2 etatu liczba wyniesie 3. Szczegółowe wyjaśnienia dostępne są tutaj.

3. Jak zaokrągla się pracowników do obliczenia dotacji PFR np 6,2 etatu to 6 czy 7?

Do 7 pracowników. Wypełniając formularz na stronie banku, należy całkowitą liczbę pracowników zaokrąglać w zawsze „w górę”, do zaokrągleń nie ma zastosowania zasada “od 0,5 w górę.

4. Czy przy wyliczaniu subwencji z PFR można brać pod uwagę pracowników zatrudnionych na UoP w sp z oo którzy mają udziały? Na infolinii PFR otrzymałem inf. że nie można a w odpowiedzi na maila że można.

W materiałach dostępnych na stronie PFR nie znajdujemy takiego wykluczenia. Radzimy kolejny kontakt z PFR być może stanowisko zostało już ujednolicone. Warto spojrzeć w temacie jak dane były sprawdzane z ZUS może to więcej wyjaśni, informacje dostępne są tutaj.

5. Tarcza PFR. W poradniku tarczy jest mowa o liczbie osób zatrudnionych i umorzeniu. Proszę o informację czy zatrudnienie ma być zachowane zgodnie ze stanem na 31.12 2019 r. czy 30.04.2020 r.).

Do wsparcia w ramach Tarczy Finansowej dla Mikrofirm nie można zgłosić więcej osób, niż pracowało 31 grudnia 2019 r. lub na koniec miesiąca odpowiadającego nazwie miesiąca złożenia wniosku w 2019 r. Szczegóły tutaj. Jednakże zgodnie z wyjaśnieniami w poradniku PFR stan zatrudnienia jaki trzeba utrzymać będzie opierał się na liczbie pracowników na koniec miesiąca kalendarzowego poprzedzającego datę złożenia wniosku. Poniższe obrazuje zrzut z poradnika dotyczącego tarczy.

6. W instrukcjach wypełniania wniosków jest mowa o zaokrąglaniu cząstkowych etatów w górę (po zsumowaniu). Ja zaokrągliłem ale subwencja została przyznana tylko na cząstkę etatu. Czy odwoływać się?

PFR wskazuje, iż zawsze jest możliwość odwołania. Także każdy przedsiębiorca może się odwołać więcej o procedurze odwoławczej tutaj.

Inne zagadnienia

1. Pytanie: Do kiedy trzeba wykorzystać środki z dofinansowania części kosztów samozatrudnionych? Czy ma się na to 3 miesiące (w miesiącach za które dostaje się dofinansowanie) czy jest więcej czasu?

Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych, ustawa nie zawiera okresu w jakim środki mają zostać wydatkowane. Co istotne to środki mają być wydatkowane na koszty prowadzenia działalności.

2. Poproszę o różnice pomiędzy dofinansowaniem dla pracownika z powiatowego urzędu pracy a wojewódzkim?

WUP przyjmuje wnioski przedsiębiorców o ochronę miejsc pracy obejmujące dofinansowanie do wynagrodzeń z tytułu przestoju ekonomicznego i obniżonego wymiaru czasu pracy. PUP przyjmuje wnioski w przypadku spadków obrotów gospodarczych. WUP dotyczy wszystkich pracodawców, zaś PUP pracodawców mikro, małych oraz średnich. Dofinansowania różnią się również źródłem środków, dofinansowanie z WUP jest finansowane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP). Sam cel przekazania jest taki sam – wynagrodzenie plus składki ZUS.

Jak mówiliśmy można korzystać z obu dofinansowań jednakże każde musi dotyczyć innych wynagrodzeń. Szczegółowo dofinansowanie z WUP opisaliśmy tutaj, zaś PUP tutaj.

3. Jeżeli obniżyłem pensję pracownika w kwietniu z wypłatą w maju to czy mogę skorzystać z dofinansowania do wynagrodzeń pracownika?

Takie obniżenie nie wyklucza możliwości świadczenia, należy mieć jednak na uwadze, czy są spełnione wszystkie warunki wymagane dla danego świadczenia. Należy pamiętać, iż po dacie wypłaty wynagrodzenia za kwiecień nie wnioskujemy już o świadczenie za wskazany miesiąc. Szczegółowo dofinansowanie z WUP opisaliśmy tutaj, zaś PUP tutaj.

4. Czy system księgowości iFirma przygotuje jakieś rozwiązanie, które pozwoli pilnować, że dany rodzaj dofinansowania jest przeznaczany na dany koszt?

Obecnie nie planujemy takiego rozwiązania. Staramy się na bieżąco przedstawiać w swoich instrukcjach jak księgować wydatki sfinansowane ze wsparcia. Niestety, ale jak to wskazaliśmy na szkoleniu za dużo jest niewiadomych w obecnym momencie. Zachęcamy do śledzenia instrukcji w ramach tarczy.

Pełen zapis webinaru dostępny jest tutaj. Poniżej znajdują się odpowiedzi na pytania zadane przez Uczestników, na które nie została udzielona odpowiedź z uwagi na ograniczony czas spotkania. Odpowiedzi podzielone zostały zgodnie z tematyką webinaru.

Uwaga! Informujemy, iż podane odpowiedzi oparliśmy o analizę przepisów oraz kontakt z infoliniami instytucji przyznających świadczenia. Z uwagi na to, iż odpowiedzi nie mają charakteru interpretacji nie są wiążące. Każdorazowo zachęcamy do potwierdzenia odpowiedzi w swojej indywidualnej sytuacji z odpowiednią instytucją.

Zwolnienie ze składek ZUS


1. W piśmie z ZUS o umorzeniu składek za marzec / kwiecień jest informacja, że to pomoc publiczna. Czyli przy kolejnych wnioskach trzeba to ujmować jako wsparcie z pomocy publicznej, tak?
2. Prowadzę JDG i pracuje na etacie z dochodem powyżej średniej krajowej. Zapłaciłem składkę za marzec, wnioskowałam o zwolnienie za 3 miesiące. Czy mogę wnioskować o zwrot tej składki?
3. Zwolnienie zus marzec-maj. Jest tam taki zapis, że w pierwszym miesiącu, za który składasz wniosek (a może to być kwiecień albo maj) Twój dochód nie przekraczał 7 000 zł. To w czerwcu może przekroczyć?
4. Wniosek o zwolnienie ZUS złożyłem za marzec/kwiecień/maj do dzisiaj nie otrzymałem żadnej odpowiedzi z ZUS, czy mam dalej czekać?
5. Ja zatrudniłem pracownika 1.03.2020, czy mogę wystąpić o zwolnienie ze składek ZUS?

Pożyczka z urzędu pracy


1. Czy księgujemy w ifirma otrzymane postojowe oraz mikropożyczkę (5 tys.) oraz w jakim miejscu/z jakim opisem przesyłamy faktury za produkty zakupione z tych środków? Czy po prostu gromadzimy we własnej dokumentacji?
2. A co jeśli w umowie jest zapis że po tych 3 miesiącach trzeba złożyć wniosek, aby nastąpiło umorzenie a tarcza 4.0 mówi, że umorzenie następuje z ustawy?
3. Czyli tym samym pożyczkę 5 tys. wrzucamy jako przychód?
4. Od kiedy liczy się 3 miesiące utrzymania działalności gospodarczej dotyczące mikropożyczki: data zawarcia umowy, termin odpowiedzi od Urzędu, czy termin przelania pieniędzy?
5. Otrzymałem pożyczkę z PUP jak ją rozliczać na co wydać?Jak się z niej rozliczyć na koniec – jakie dokumenty?

Postojowe


1. Czy postojowe należy się emerytowi prowadzącemu jednoosobową działalność gospodarczej – opłacana jest tylko składka zdrowotna?
2. Czy wnioski postojowe składa się w miesiącach po sobie następujących, czy też może być przerwa np. pierwszy wniosek za kwiecień, a następny dopiero za lipiec jak sytuacja znów się pogorszyła?
3. Czy zakup sfinansowany z postojowego może być kosztem? Czy zwrot kosztów prowadzenia działalności z UP jest przychodem?
4. Pierwsze postojowe miałem 15.04. Drugie 21 maja Teraz chcę złożyć 3 wniosek. Które mam wziąć pod uwagę? W IV miałem 0 dochodu. A dochód za V był niewiele większy niż ten z III, czyli nadal niższy niż w II.
5. Dostałem 2x postojowe za kwiecień, maj, czerwiec zapowiada się trochę lepiej więc pewno nie będę składał co w przypadku z lipcem jeżeli się pogorszy do jakiego miesiąca mam się odnosić?

Tarcza finansowa – PFR


1. Otrzymałem subwencję z PFR jak ją rozliczać na co wydać?Jak się z niej rozliczyć na koniec – jakie dokumenty?

Inne zagadnienia


1.Czy szykujecie też coś o rozliczaniu bezzwrotnych dotacji finansowanych z funduszy unijnych? Coś takiego ma niedługo ruszyć, czy tam już ruszyło. Coś więcej wiecie w temacie?
2. Czy warunek zatrudnienia dotyczy minimum jednego pełnego etatu? Czy cząstkowe etaty też wchodzą w grę?
3. Jak zaksięgować otrzymane świadczenia w przychodach i kosztach firmy?

Zwolnienie ze składek ZUS

1. W piśmie z ZUS o umorzeniu składek za marzec / kwiecień jest informacja, że to pomoc publiczna. Czyli przy kolejnych wnioskach trzeba to ujmować jako wsparcie z pomocy publicznej, tak?

Tak, w przypadku wnioskowania o jakiekolwiek formy dotacji czy innego wsparcia, gdzie będzie zapytanie o otrzymaną pomoc publiczną należy wskazać, iż taka pomoc została otrzymana.

Co ważne przedsiębiorca musi również zwrócić uwagę na limity pomocy publicznej. Wartość pomocy de minimis dla jednego beneficjenta – przedsiębiorcy nie może być bowiem większa niż 200 tys. euro brutto w okresie 3 lat kalendarzowych. W przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego towarów 100 tys. euro. Czym jest pomoc publiczna? Przeczytaj nasze artykuły: Pomoc de minimis – kto może się o nią starać?, Główne formy udzielania pomocy de minimis oraz Pomoc de minimis – komu nie przysługuje i jak można ją stracić? Warto również zapoznać się z informacjami dostępny na stronach rządowych.

2. Prowadzę JDG i pracuje na etacie z dochodem powyżej średniej krajowej. Zapłaciłem składkę za marzec, wnioskowałam o zwolnienie za 3 miesiące. Czy mogę wnioskować o zwrot tej składki?

W przypadku zapłaty składki za marzec 2020 można było wnioskować o zwrot nadpłaty do terminu rozliczenia kwietnia 2020 tj. w przypadku kiedy przedsiębiorca jest sam zgłoszony do ubezpieczeń do dnia 10.05.2020 r. Po tej dacie nie ma już możliwości wnioskowania o zwrot, gdyż ZUS rozliczył nadpłatę na poczet składek za kwiecień 2020.

3. Zwolnienie zus marzec-maj. Jest tam taki zapis, że w pierwszym miesiącu, za który składasz wniosek (a może to być kwiecień albo maj) Twój dochód nie przekraczał 7 000 zł. To w czerwcu może przekroczyć?

Tak dochód z czerwca nie miał wpływu na zwolnienie z ZUS. Zwolnienie dotyczyło okresu kwiecień – maj 2020. Zwolnienie dotyczyło miesięcy kwiecień-maj i tylko w zakresie tych miesięcy badany był osiągnięty dochód oraz przychód.

4. Wniosek o zwolnienie ZUS złożyłem za marzec/kwiecień/maj do dzisiaj nie otrzymałem żadnej odpowiedzi z ZUS, czy mam dalej czekać?

ZUS dla każdego wniosku powinien dać odpowiedź. W przypadku kiedy na PUE-ZUS nie widnieje żadna informacja można jeszcze spróbować podjąć kontakt z ZUS w celu uzyskania odpowiedzi z czego może wynikać wydłużony czas oczekiwania na odpowiedź.

5. Ja zatrudniłem pracownika 1.03.2020, czy mogę wystąpić o zwolnienie ze składek ZUS?

W tej sytuacji można było wystąpić o zwolnienie swoje, bądź swoje i pracownika. wszystko zależy od tego kiedy przedsiębiorca rozpoczął działalność.

W przypadku przedsiębiorców zatrudniających Pracowników/Zleceniobiorców dodatkowym warunkiem zwolnienia jest by przedsiębiorca, który rozpoczął prowadzenie działalności (zgłosił się jako płatnik składek):

 • przed dniem 1 lutego 2020 r. – na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń wymaganą liczbę ubezpieczonych,
 • w okresie od 1 lutego do 29 lutego – na dzień 31 marca 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń wymaganą liczbę ubezpieczonych,
 • w okresie od 1 marca do 31 marca – na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń wymaganą liczbę ubezpieczonych.

Co to znaczy w praktyce?

 • działalność rozpoczęta przed 01.02, przedsiębiorca składając wniosek za okres marzec – maj nikogo nie zatrudniał, zatrudnił pracownika 1 marca. Zwolnienie dotyczy tylko przedsiębiorcy jeżeli jego przychód nie przekroczył 15.681 zł za marzec, bo na 29.02 tylko przedsiębiorca był zgłoszony do ubezpieczeń.
 • działalność rozpoczęta po 01.02, przedsiębiorca składając wniosek za okres marzec – maj nikogo nie zatrudniał, zatrudnił pracownika 1 marca Zwolnienie dotyczy przedsiębiorcy i pracownika, bo na 31.03 zgłosił kogoś poza sobą do ubezpieczeń społecznych.

Pożyczka z urzędu pracy

1. Czy księgujemy w ifirma otrzymane postojowe oraz mikropożyczkę (5 tys.) oraz w jakim miejscu/z jakim opisem przesyłamy faktury za produkty zakupione z tych środków? Czy po prostu gromadzimy we własnej dokumentacji?

Oba świadczenia nie są ujmowane w serwisie. Dokumentację w celu poniesienia wydatków na cele bieżącej działalności w przypadku mikropożyczki warto gromadzić we własnym zakresie. Można np. na fakturze nanosić stosowne adnotacje, iż była wydatkowana środkami otrzymanymi w ramach pożyczki. Takie opisanie dokumentów będzie potem dla celów dowodowych potwierdzeniem zasadności otrzymania i wykorzystania pożyczki.

2. A co jeśli w umowie jest zapis że po tych 3 miesiącach trzeba złożyć wniosek, aby nastąpiło umorzenie a tarcza 4.0 mówi, że umorzenie następuje z ustawy?

Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Za datę udzielenia pożyczki uznaje się dzień wypłaty środków przez urząd pracy na konto przedsiębiorcy. Obecnie bez względu na zapis w treści zawartej umowy, po spełnieniu wskazanych warunków pożyczka zostanie umorzona. Znaczy to tyle, że umorzenie pożyczki będzie następowało z urzędu, jeśli przedsiębiorca spełni warunek umorzenia.

3. Czyli tym samym pożyczkę 5 tys. wrzucamy jako przychód?

Ani otrzymana pożyczka, ani umorzenie pożyczki nie stanowi przychodu, więc nie wykazujemy jej jako przychód w żadnej sytuacji.

4. Od kiedy liczy się 3 miesiące utrzymania działalności gospodarczej dotyczące mikropożyczki: data zawarcia umowy, termin odpowiedzi od Urzędu, czy termin przelania pieniędzy?

Nie jest to data zawarcia umowy, czy odpowiedzi uzyskanej od urzędu pracy. Za datę udzielenia pożyczki uznaje się dzień wypłaty środków przez urząd pracy na konto przedsiębiorcy. Informacje te potwierdzają wytyczne wskazane przez Ministerstwo dostępne tutaj.

5. Otrzymałem pożyczkę z PUP jak ją rozliczać na co wydać?Jak się z niej rozliczyć na koniec – jakie dokumenty?

W przypadku pożyczki z PUP tutaj mamy jasność umorzona pożyczka nie stanowi przychodu. W obu sytuacjach nie ma przeciwwskazań by wydatki poniesione na cele firmy mające związek z prowadzoną działalnością rozliczyć w księgowości firmy.

O czym już niejednokrotnie pisaliśmy i wyjaśnialiśmy m.in. tutaj pożyczka z PUP przeznaczona jest na bieżące koszty prowadzenia działalności.

PUP w chwili obecnej nie przewiduje jakiejś szczególnej procedury rozliczenia środków, można jednak się spodziewać, iż docelowo organy podatkowe będą kontrolować poprawność rozliczenia dofinansowania oraz zasadność wydanych przez przedsiębiorców środków, czy te rzeczywiście były wydane zgodnie z ich wcześniej wskazanym przeznaczeniem. W komunikacie MRPiPS można przeczytać: “Projektując przepisy dotyczące pożyczki skupialiśmy się przede wszystkim na skutecznej pomocy przedsiębiorcom, a nie nad uciążliwymi procedurami mającymi na celu ich kontrolę”. Jednakże należy pamiętać, iż zakładając, że przedsiębiorca wykorzysta środki zgodnie z ich przeznaczeniem, starosta musi mieć zagwarantowaną możliwość sprawdzenia prawidłowej realizacji umowy, ponieważ przedsiębiorca otrzymuje środki publiczne na określony ustawowo cel.

Postojowe

1. Czy postojowe należy się emerytowi prowadzącemu jednoosobową działalność gospodarczej – opłacana jest tylko składka zdrowotna?

Pisaliśmy już o tym w naszym FAQ, jednakże chętnie powtórzymy. Tak jest taka możliwość. Na stronie ZUS wskazane jest kto podlega pod ubezpieczenie społeczne. Wśród wymienionych nie ma otrzymujących emeryturę, z uwagi na powyższe czytając literalnie przepis świadczenie będzie przysługiwać, jeżeli zostaną spełnione pozostałe warunki dla świadczenia można złożyć odpowiedni wniosek. Szczegóły w zakresie warunków jakie trzeba spełnić by otrzymać świadczenie dostępne są tutaj. Jak wypełnić wniosek o wypłatę świadczenia podane jest tutaj.

2. Czy wnioski postojowe składa się w miesiącach po sobie następujących, czy też może być przerwa np. pierwszy wniosek za kwiecień, a następny dopiero za lipiec jak sytuacja znów się pogorszyła?

Nie ma przeszkód by między wnioskami wystąpiła przerwa. Żaden przepis nie wskazuje na ciągłość składania wniosku. Należy jedynie pamiętać, iż wniosek można złożyć trzykrotnie oraz ostatecznym terminem składania wniosku jest 3 miesiąc od zakończenia ogłoszonego stanu epidemii.

3. Czy zakup sfinansowany z postojowego może być kosztem? Czy zwrot kosztów prowadzenia działalności z UP jest przychodem?

Jeżeli wydatki poniesione z otrzymanego świadczenia postojowego mają związek z prowadzoną działalnością gospodarczą nie ma przeszkód by rozliczyć je w ramach prowadzonej działalności. Zaliczając dane w koszty patrzymy na zasady ogólne tj. cel i to by nie były wykluczone w katalogu możliwych do rozliczenia kosztów (art. 23 ustawy o PIT).

W przypadku kiedy przedsiębiorca wnioskuje o dofinansowanie na pokrycie kosztów prowadzenia działalności z PUP również ma zastosowanie zasada rozliczenia kosztu w sytuacji kiedy ma on związek z prowadzoną działalnością, jednakże tutaj dodatkowo należy zweryfikować skąd pochodzą otrzymane środki, gdyż sposób księgowania zależny jest od tego z jakiego źródła przedsiębiorca otrzyma środki. Na stronach PUP pojawia się informacja, iż dofinansowanie jest objęte współfinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020 i/lub środków Funduszu Pracy.

Jeżeli wsparcie jest z Europejskiego Funduszu Społecznego to ma zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 137 i wtedy dofinansowanie nie jest przychodem a wydatki nim sfinansowane nie są kosztem. Jeżeli wsparcie jest z Funduszu Pracy wtedy zgodnie ze stanowiskiem Krajowej Informacji Skarbowej wydatki finansowane ze świadczenia mogą stanowić koszt. Zaś otrzymane świadczenie zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o PIT należy wykazać jako przychód z działalności.

4. Pierwsze postojowe miałem 15.04. Drugie 21 maja Teraz chcę złożyć 3 wniosek. Które mam wziąć pod uwagę? W IV miałem 0 dochodu. A dochód za V był niewiele większy niż ten z III, czyli nadal niższy niż w II.

Składając trzeci wniosek w czerwcu 2020 należy porównać przychód z miesiąca czerwca 2020 z miesiącem lutym 2020. Czyli pierwotnym miesiącem dla wniosku składanego w kwietniu, dla którego porównywany był miesiąc marzec i luty między sobą.

Z informacji na stronie ZUS: Jakie warunki musisz spełnić, aby skorzystać ze wsparcia po raz kolejny? Musisz złożyć oświadczenie, że Twoja sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie. Sam musisz ocenić czy Twoja sytuacja materialna uległa poprawie czy też nie. Porównaj swoją obecną sytuację do tej sprzed złożenia wniosku o pierwsze świadczenie. W oświadczeniu nie musisz wykazywać spadku przychodów o kolejne 15%, ale Twoja sytuacja materialna powinna być na podobnym poziomie lub niewiele się zmienić.

Co to znaczy w praktyce?
Jeżeli pierwszy wniosek złożyłeś w kwietniu, gdzie porównywałeś luty i marzec 2020, to składając wniosek w lipcu sprawdzasz przychód z miesiąca lipca i porównujesz do lutego – czy jest 15% niższy.

Jeżeli pierwszy wniosek złożyłeś w czerwcu, gdzie porównywałeś kwiecień i maj 2020, to składając wniosek w sierpniu sprawdzasz przychód z miesiąca sierpnia i porównujesz do kwietnia czy jest 15% niższy.

5. Dostałem 2x postojowe za kwiecień, maj, czerwiec zapowiada się trochę lepiej więc pewno nie będę składał co w przypadku z lipcem jeżeli się pogorszy do jakiego miesiąca mam się odnosić?

Składając trzeci wniosek w lipcu 2020 należy porównać przychód z miesiąca lipca 2020 z miesiącem lutym 2020. Czyli pierwotnym miesiącem dla wniosku składanego w kwietniu, dla którego porównywany był miesiąc marzec i luty między sobą.

Tarcza finansowa – PFR

1. Otrzymałem subwencję z PFR jak ją rozliczać na co wydać?Jak się z niej rozliczyć na koniec – jakie dokumenty?

Z punktu widzenia księgowego według obecnej wiedzy jaką wskazuje Ministerstwo Finansów oraz PFR subwencja będzie widniała w księgowości przedsiębiorcy jako przychód, wtedy kiedy będzie podlegała ona umorzeniu. Na ten moment Ministerstwo Finansów nie wyklucza, że pojawi się podstawa prawna do zwolnienia w zakresie wykazania przychodu, więc warto śledzić temat na bieżąco kiedy środki będą umarzane. PFR przyjmuje podobne założenia jak mikropożyczka definiując wydatki jakie można ponieść w ramach subwencji, a mianowicie można środki przeznaczyć na bieżące koszty prowadzenia działalności. Na stronie PFR widnieje zapis:

“Przedsiębiorca będzie uprawniony do wykorzystania otrzymanej subwencji na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej. Pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej jest kategorią szeroką i obejmuje większość kosztów stałych i codziennych wynikających z lub niezbędnych dla prowadzonej działalności, w tym – co do zasady – także wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, opłacenie czynszu, pokrycie kosztów zakupu towarów i materiałów, urządzeń i innych środków trwałych, pokrycia wszelkich należności o charakterze publicznoprawnym lub spełnienie świadczeń z umów zawartych z kontrahentami.”

Jak stanowi umowa z PFR, decyzję o wysokości zwrotu subwencji PFR podejmie, na podstawie oświadczenia o rozliczeniu subwencji finansowej, złożonego przez przedsiębiorcę w terminie 10 dni roboczych od upływu 12 miesięcy liczonych od dnia wypłaty subwencji. Informacje z oświadczenia będą weryfikowane przez PFR w rejestrach publicznych przy badaniu wysokości subwencji do umorzenia.

Inne zagadnienia

1. Czy szykujecie też coś o rozliczaniu bezzwrotnych dotacji finansowanych z funduszy unijnych? Coś takiego ma niedługo ruszyć, czy tam już ruszyło. Coś więcej wiecie w temacie?

Obecnie ruszyły dotacje na kapitał obrotowy. Zachęcamy do zapoznania się z naszym artykułem, który opisuje zagadnienia dla małych i mikro przedsiębiorców, który jest dostępny tutaj. Warto również zapoznać się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytanie w zakresie wskazanej dotacji, artykuł dostępny tutaj. Dla tych co otrzymają dotację i będą chcieli ją rozliczyć w serwisie zachęcamy do kontaktu z BOK, w rozmowie wskażemy co jest istotne przy ocenie zasadności rozliczenia i jak spojrzeć na poniesione koszty w oparciu o źródło finansowania dotacji.

2. Czy warunek zatrudnienia dotyczy minimum jednego pełnego etatu? Czy cząstkowe etaty też wchodzą w grę?

Warunek zatrudnienia dotyczy osoby zgłoszonej do ubezpieczeń. W tym przypadku zarówno zatrudnienie kogoś na 1/10 etatu czy na 1 etat będzie równoznaczne jako zatrudnienie kogoś. Tak samo w tej kwestii pochodzimy do tematu zarówno w przypadku wnioskowania o subwencję z PFR jak i dofinansowań do wynagrodzeń z WUP i PUP.

3. Jak zaksięgować otrzymane świadczenia w przychodach i kosztach firmy?

W Pomocy serwisu przygotowaliśmy dedykowany dział Tarcza antykryzysowa, gdzie można znaleźć informacje w zakresie księgowania najpopularniejszych rozwiązań w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Instrukcje dostępne są tutaj.


Obowiązki podatkowe (PIT, VAT, zeznania roczne)
W tym roku przedsiębiorca może złożyć zeznanie do 1 czerwca 2020 r. Szczegółowe informacje w zakresie składania zeznań po 30 kwietnia opisane są tutaj.W tym roku przedsiębiorca może zgodnie z Rozporządzeniem MF opublikowanym 29.05.2020 r. złożyć zeznanie do końca lipca 2020 r. Wcześniejsze rozporządzenie MF przekładało termin z 31.03.2020 r. na koniec maja br.

Składki ZUSJeżeli płacisz składki społeczne i nie podlegasz pod dobrowolną składkę chorobową możesz w każdej chwili dokonać rejestracji. Jak dokonać rejestracji przez serwis opisane jest tutaj.Uwaga! Świadczenie z ZUS za okres choroby będzie Ci przysługiwało po upływie 90 dni od rejestracji do składki, jeżeli nie posiadasz zaległości w płatnościach wobec ZUS – tzw. okres wyczekiwania.

Jak wskazuje infolinia ZUS wyjątkiem jest świadczenie jakim jest dodatkowy zasiłek związany z opieką na dziecko z powodu COVID-19. ZUS wskazuje, iż tutaj nie ma okresu wyczekiwania i jeżeli jesteś zarejestrowany do dobrowolnej składki chorobowej możesz wystąpić z wnioskiem ZAS-58.

Na zapytanie jaka jest podstawa prawna wskazanego stanowiska ZUS przekazał poniższą odpowiedź:

Prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym, bez okresu wyczekiwania. 

“Art. 32. 1. Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

1) dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku:

 1. a) nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola………….”.

Przepis art. 32 ustawy wymienia ubezpieczonego, bez żadnych dodatkowych warunków.

Inaczej niż przy zasiłku chorobowym

“Art. 4. 1. Ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego:

1) po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego – jeżeli podlega obowiązkowo temu ubezpieczeniu;

2) po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego – jeżeli jest ubezpieczony dobrowolnie.”

Dodatkowym warunkiem do nabycia  prawa do zasiłku chorobowego jest podleganie temu ubezpieczeniu przez wskazany okres.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z
ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.Przedsiębiorcy opłacającemu dobrowolną składkę chorobową przysługuje możliwość pójść na tzw. L4 – chorobowe. A co za tym idzie za okres choroby przysługuje mu świadczenie zasiłkowe z ZUS. Sama rejestracja do składki chorobowej jednak nie wystarcza, trzeba zapłacić składkę terminowo oraz wyczekać 90 dni od rejestracji aby móc skorzystać z zasiłku. Czym jest tzw. okres wyczekiwania opisuje na swoich stronach ZUS.

Przedsiębiorca, który otrzyma L4 (eZLA) powinien złożyć do ZUS druk ZUS Z3B. Druk można wygenerować przez serwis i wysłać pocztą lub złożyć osobiście, informacje jak wygenerować wniosek dostępne są tutaj. Mając PUE ZUS można wysłać druk drogą elektroniczną. Poza tym co istotne na PUE ZUS można śledzić informację czy przedsiębiorca posiada zaległ wobec ZUS.
Jak założyć PUE, Profil Zaufany można przeczytać w naszej Pomocy. Warto również zapoznać się z informacjami dostępnymi na stronie ZUS.

ZUS będący płatnikiem zasiłku jest zobowiązany wypłacić zasiłek niezwłocznie po przedłożeniu dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty ich złożenia. Po otrzymaniu zasiłku za okres choroby przedsiębiorca nie opłaca składek społecznych, składkę zdrowotną opłaca w pełni.

W serwisie zmian dokonuje się zgodnie z instrukcją dopiero po otrzymaniu zasiłku z ZUS. Instrukcja dostępna jest tutaj. Jeżeli przedsiębiorca nie otrzyma zasiłku do daty zapłaty ZUS za dany miesiąc sugerowane jest opłacenie ZUS w pełnej wysokości.

Należy również pamiętać, iż podczas L4 przedsiębiorca nie powinien prowadzić działalności gospodarczej.


Uwaga! Informujemy, iż podane odpowiedzi oparliśmy o analizę przepisów oraz kontakt z infolinią ZUS. Z uwagi na to, iż odpowiedzi nie mają charakteru interpretacji nie są wiążące. Każdorazowo zachęcamy do potwierdzenia odpowiedzi w swojej indywidualnej sytuacji z ZUS.

1. Czy mogę nie płacić ZUS z uwagi na występującą w kraju i na świecie sytuację?
2. Jestem na ryczałcie, nikogo nie zatrudniam, czy też mogę wnioskować o zwolnienie z zapłaty składek?
3. Czy zwolnienie z zapłaty składek ZUS w ramach tzw. tarczy antykryzysowej spowoduje, że przestanę być objęty ubezpieczeniem?
4. Z działalności płacę tylko składkę zdrowotną, mój przychód z działalności nie przekracza limitu do zwolnienia z zapłaty składek, czy mogę wnioskować o zwolnienie?
5. W miesiącu kwietniu składam wniosek o zwolnienie z zapłaty składek ZUS za okres marzec – maj 2020, wypełniając wniosek mam podać przychód z lutego, marca, czy kwietnia 2020?
6. Jak złożyć wniosek o zwolnienie z zapłaty składek ZUS w przypadku spółki cywilnej?
7. Obecnie spłacam układ ratalny w ZUS, czy mogę wnioskować o zwolnienie z zapłaty składek ZUS za marzec – maj 2020?
8. ZUS odmówił mi prawa do zasiłku chorobowego, a wnioskowałem o zwolnienie z zapłaty składek ZUS, co zrobić?
9. Jako przedsiębiorca płacę składki ZUS tylko za siebie, moje przychody nie spadły w marcu ze względu na epidemię, czy mimo tego że świadczenie postojowe mi nie przysługuje to mogę wnioskować o zwolnienie z zapłaty składek ZUS?
10. Zatrudniam zleceniobiorcę, od umowy odprowadzana jest jedynie składka zdrowotna, czy mogę wystąpić o zwolnienie ze składek ZUS i czy podlegam pod limit przychodu?
11. Na dzień 29.02.2020 r. przedsiębiorca zgłaszał do ZUS jedynie siebie, jego przychód w marcu był niższy niż 15 681 zł, więc złożył wniosek o zwolnienie ze składek za okres marzec-maj 2020. Czy zatrudnienie zleceniobiorcy/pracownika w marcu 2020 r. daje prawo do zwolnienia z zapłaty składek za zleceniobiorcę?
12. Czy przedsiębiorca prowadzący działalność i zgłaszający do ubezpieczeń pracowników/zleceniobiorców również jest wliczany do limitu 9 ubezpieczonych?
13. Przedsiębiorca płaci składki za siebie i członka rodziny zgłoszonego jako osobę współpracującą? Na jakich zasadach przysługuje przedsiębiorcy zwolnienie z zapłaty składek ZUS?
14. Czy przedsiębiorca opłacający z działalności tzw. ulgę na start może skorzystać ze zwolnienia z zapłaty składek kiedy opłaca składki tylko za siebie?
15. Czy przedsiębiorca opłacający z działalności tzw. ulgę na start może skorzystać ze zwolnienia z zapłaty składek kiedy opłaca składki również za innych ubezpieczonych?
16. Czy przedsiębiorca może wnioskować o zwrot opłaconych składek ZUS za marzec-maj 2020?
17. Co się stanie w przypadku negatywnej decyzji z ZUS w zakresie zwolnienia z zapłaty składek ZUS?”
18. Czy przedsiębiorca zalegający z zapłatą składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy może wnioskować o zwolnienie z zapłaty składek?
19. Czy przedsiębiorca zostanie zwolniony z zapłaty składek ZUS w sytuacji podwyższenia podstawy naliczenia składek?
20. Czy osoba przebywająca na zasiłku chorobowym lub urlopie macierzyńskim również może wnioskować o zwolnienie?
21. Jeśli przedsiębiorca zgłosił na ZCNA członka rodziny, to czy przy zwolnieniu z opłacania składek członek rodziny zachowa prawo do świadczeń?
22. Jeśli płatnik zgłasza na dzień 29.02.2020r. mniej niż 10 osób do ub. społecznych, ale ma też zgłoszonych zleceniobiorców podlegających tylko do zdrowotnego (w sumie pow. 9 osób), czy płatnik będzie też zwolniony ze składek za tych zleceniobiorców, czy tylko za tych, którzy podlegają do ub. społecznych?
23. Po wysłaniu wniosku o zwolnienie ze składek ZUS okazało się, że są w nim zawarte nieaktualne/błędne dane (nr dowodu osobistego, który jest nieważny, podano dochód, zamiast przychód). Czy można zrobić korektę wysłanego wniosku czy trzeba pisać podanie o jego anulowanie i wysłać nowy, już z prawidłowymi danymi?
24. Czy pracownicy przebywający na zasiłku macierzyńskim, urlopie wychowawczym są liczeni do limitu osób ubezpieczonych?
25. Co z opłaconymi składkami za marzec 2020 w przypadku jak wnioskuję o zwolnienie?

1. Czy mogę nie płacić ZUS z uwagi na występującą w kraju i na świecie sytuację?

Uwaga! Tarcza 4:0 opublikowana w dzienniku ustaw 23.06.2020 r. przynosi kolejne zmiany:

 • wnioski o zwolnienie można składać jedynie poprzez PUE-ZUS,
 • płatnik składek, który złożył wniosek o zwolnienie do dnia rozpatrzenia wniosku za okres, o który wnioskuje o zwolnienie uważa się go jako niezalegjącego w opłacaniu składek.

Zwolnienie ze składek ZUS dotyczy określonej grupy przedsiębiorców. Poniższa tabela obrazuje kogo i za jaki okres dotyczy zwolnienie.

I Przedsiębiorcy zgłaszający do ubezpieczeń tylko siebie, tj. przedsiębiorcy opłacający składki wyłącznie na własne ubezpieczenie społeczne, lub zdrowotne, którzy założyli działalność przed 01.04.2020 r.
Opłacający składki według planu:

Zwolnienie za okres:
Przychód z działalności niższy niż 15 681 zł marzec – maj 2020 r.
Przychód z działalności wyższy niż 15 681 zł, zaś dochód niższy niż 7000 zł kwiecień – maj 2020 r.*
2. Opłacający składki według planu:

Zwolnienie za okres:
Przychód z działalności niższy niż 15 681 zł kwiecień – maj 2020 r.*
Przychód z działalności wyższy niż 15 681 zł, zaś dochód niższy niż 7000 zł
* Zmiany weszły w tzw. tarczy 3.0 opublikowanej 15.05.2020 r.
II Przedsiębiorcy zgłaszający do ubezpieczeń społecznych Pracowników/Zleceniobiorców, gdzie liczba zgłoszonych do ubezpieczeń łącznie z przedsiębiorcą wynosi maksymalnie:
Zwolnienie za okres:
1. 9 osób
Zwolnieniu podlega 100% łącznej kwoty nieopłaconych należności.
marzec- maj 2020 r.
2. 10- 49 osób
Zwolnieniu podlega 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności.
Ważne! W przypadku przedsiębiorców zatrudniających Pracowników/Zleceniobiorców dodatkowym warunkiem zwolnienia jest by przedsiębiorca, który rozpoczął prowadzenie działalności (zgłosił się jako płatnik składek):

 • przed dniem 1 lutego 2020 r. – na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń wymaganą liczbę ubezpieczonych,
 • w okresie od 1 lutego do 29 lutego – na dzień 31 marca 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń wymaganą liczbę ubezpieczonych,
 • w okresie od 1 marca do 31 marca – na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń wymaganą liczbę ubezpieczonych.

Do liczby ubezpieczonych nie jest wliczana liczba pracowników młodocianych, jednakże w przypadku zatrudnienia wyłącznie pracowników młodocianych zwolnienie następuje na zasadzie tak jakby byli zatrudnieni Pracownicy/Zleceniobiorcy.

Z uwagi na powyższe zalecamy pierw weryfikację czy warunki dla zwolnienia zostały spełnione. Warunki zostały opisane na stronie ZUS.
Kiedy warunki zostały spełnione zgodnie z opisem na stronach ZUS można złożyć wniosek RDZ.

Kiedy przedsiębiorca nie spełnia wymienionych na stronie warunków może wypełnić m.in. wniosek o odroczenie płatności składek ZUS. Wniosek uproszczony w tym zakresie ZUS publikował na swoich stronach 23 marca 2020 r.

Inne możliwości jakie daje ZUS, to:
odroczenie terminu płatności na okres dłuższy niż trzy miesiące,
rozłożenie na raty płatności składek,
umorzenie składek ZUS.

W przypadku pytań i wątpliwości co do powyższych rozwiązań ZUS zaleca kontakt z doradcami z zakresu ulg i umorzeń. Kontakt podany jest tutaj.

Zalecamy wypełnienie wniosku zgodnie z informacjami podanymi na stronie ZUS. Należy pamiętać, że samo złożenie wniosku jeszcze nie jest wiążące, każdorazowo ZUS wyda decyzję w sprawie, w której przyzna bądź nie określone świadczenie.

2. Jestem na ryczałcie, nikogo nie zatrudniam, czy też mogę wnioskować o zwolnienie z zapłaty składek?

Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek dotyczy osób wykonujących działalność pozarolniczą przed 1 kwietnia 2020 r. i opłacających składki na własne ubezpieczenia – czyli również ryczałtowców. Pełne warunki dla zwolnienie z zapłaty składek zostały opisane tutaj.

3. Czy zwolnienie z zapłaty składek ZUS w ramach tzw. tarczy antykryzysowej spowoduje, że przestanę być objęty ubezpieczeniem?

ZUS wskazuje, że zarówno przedsiębiorca, współpracownik jak i osoby dla przedsiębiorcy pracujące zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek. Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

4. Z działalności płacę tylko składkę zdrowotną, mój przychód z działalności nie przekracza limitu do zwolnienia z zapłaty składek, czy mogę wnioskować o zwolnienie?

Jak zapłacona składka zdrowotna wpływa na podatki?

Składka zdrowotna wynosi obecnie 362,34 zł. Jeżeli składka jest opłacana i przedsiębiorca osiąga dochód/przychód do opodatkowania to pomniejsza ona podatek do zapłaty o 312,02 zł. Reasumując w przypadku możliwości odliczenia składki zdrowotnej, przedsiębiorca ponosi ciężar składki w wysokości 50,32 zł.

Kto opłaca składkę zdrowotną?

M.in. przedsiębiorcy, którzy poza prowadzeniem działalności są zatrudnieni na umowę o pracę i zarabiają powyżej minimalnego wynagrodzenia (2 600 zł brutto), emeryci oraz matki pobierające zasiłek macierzyński opłacają z działalności jedynie składkę zdrowotną.

Kto może się ubiegać o zwolnienie?

Kiedy opłacają składki jedynie za siebie i ich przychód osiągnięty tytułem działalności w pierwszym miesiącu, w którym chcą ubiegać się o zwolnienie jest niższy niż 15 681 zł również mają prawo do zwolnienia z zapłaty składki zdrowotnej za okres marzec-maj 2020.

Uwaga! W przypadku kiedy przedsiębiorca zgłasza do ubezpieczeń społecznych od 1 do 9 osób nie występuje limit przychodu. W przypadku zgłaszającego od 10 do 49 zwolnienie dotyczy połowy wartości składek ZUS wynikających z raportów ZUS.

Czy jest składka zdrowotna? Przeczytaj odpowiedź w pytaniu: Zawieszenie działalności a składka zdrowotna.

Tzw. tarcza 3.0 wprowadziła możliwość zwolnienia z zapłaty składek przedsiębiorców podlegających pod ulgę na start w okresie kwiecień – maj 2020. Szczegółowe warunki dla zwolnienia zostały opisane tutaj.

5. W miesiącu kwietniu składam wniosek o zwolnienie z zapłaty składek ZUS za okres marzec – maj 2020, wypełniając wniosek mam podać przychód z lutego, marca, czy kwietnia 2020?

Należy wskazać przychód z miesiąc marca 2020, tj. pierwszego miesiąca, o który przedsiębiorca wnioskuje o zwolnienie z zapłaty ze składek ZUS.

6. Jak złożyć wniosek o zwolnienie z zapłaty składek ZUS w przypadku spółki cywilnej?

Uwaga! Od 24.06.2020 do 30.06.2020 r. wnioski można składać jedynie poprzez PUE-ZUS.

Kiedy zarówno wspólnicy spółki cywilnej oraz spółka cywilna (będąca płatnikiem składek) spełniają kryteria dla zwolnienia z zapłaty składek ZUS mogą wnioskować o zwolnienie.
W tej sytuacji należy złożyć odrębnie wnioski za spółkę cywilną, dodatkowo każdy ze wspólników, który chce wnioskować o zwolnienie ze swoich indywidualnych składek powinien złożyć wniosek sam za siebie.

7. Obecnie spłacam układ ratalny w ZUS, czy mogę wnioskować o zwolnienie z zapłaty składek ZUS?

Tak, spłacanie układu ratalnego nie wyklucza z możliwości zwolnienia z zapłaty składek ZUS. Tarcza antykryzysowa daje przedsiębiorcy po spełnieniu określonych warunków opcję zwolnienia z opłacania składek ZUS.

Uwaga! Tarcza 4:0 opublikowana w dzienniku ustaw 23.06.2020 r. przynosi kolejne zmiany:

 • wnioski o zwolnienie można składać jedynie poprzez PUE-ZUS,
 • płatnik składek, który złożył wniosek o zwolnienie do dnia rozpatrzenia wniosku za okres, o który wnioskuje o zwolnienie uważa się go jako niezalegjącego w opłacaniu składek.

Zwolnienie ze składek ZUS dotyczy określonej grupy przedsiębiorców. Poniższa tabela obrazuje kogo i za jaki okres dotyczy zwolnienie.

I Przedsiębiorcy zgłaszający do ubezpieczeń tylko siebie, tj. przedsiębiorcy opłacający składki wyłącznie na własne ubezpieczenie społeczne, lub zdrowotne, którzy założyli działalność przed 01.04.2020 r.
Opłacający składki według planu:

Zwolnienie za okres:
Przychód z działalności niższy niż 15 681 zł marzec – maj 2020 r.
Przychód z działalności wyższy niż 15 681 zł, zaś dochód niższy niż 7000 zł kwiecień – maj 2020 r.*
2. Opłacający składki według planu:

Zwolnienie za okres:
Przychód z działalności niższy niż 15 681 zł kwiecień – maj 2020 r.*
Przychód z działalności wyższy niż 15 681 zł, zaś dochód niższy niż 7000 zł
* Zmiany weszły w tzw. tarczy 3.0 opublikowanej 15.05.2020 r.
II Przedsiębiorcy zgłaszający do ubezpieczeń społecznych Pracowników/Zleceniobiorców, gdzie liczba zgłoszonych do ubezpieczeń łącznie z przedsiębiorcą wynosi maksymalnie:
Zwolnienie za okres:
1. 9 osób
Zwolnieniu podlega 100% łącznej kwoty nieopłaconych należności.
marzec- maj 2020 r.
2. 10- 49 osób
Zwolnieniu podlega 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności.
Ważne! W przypadku przedsiębiorców zatrudniających Pracowników/Zleceniobiorców dodatkowym warunkiem zwolnienia jest by przedsiębiorca, który rozpoczął prowadzenie działalności (zgłosił się jako płatnik składek):

 • przed dniem 1 lutego 2020 r. – na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń wymaganą liczbę ubezpieczonych,
 • w okresie od 1 lutego do 29 lutego – na dzień 31 marca 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń wymaganą liczbę ubezpieczonych,
 • w okresie od 1 marca do 31 marca – na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń wymaganą liczbę ubezpieczonych.

Do liczby ubezpieczonych nie jest wliczana liczba pracowników młodocianych, jednakże w przypadku zatrudnienia wyłącznie pracowników młodocianych zwolnienie następuje na zasadzie tak jakby byli zatrudnieni Pracownicy/Zleceniobiorcy.

8. ZUS odmówił mi prawa do zasiłku chorobowego, a wnioskowałem o zwolnienie z zapłaty składek ZUS, co zrobić?

W przypadku kiedy przedsiębiorca wnioskuje o zwolnienie z zapłaty składek ZUS i spełnia warunki dla zwolnienia to pomimo braku zapłaty składek za wnioskowany okres ma prawo do zasiłku chorobowego. W przypadku kiedy ZUS wyda decyzję odmowną dla zasiłku, należy jak najszybciej wysłać do ZUS pismo z wyjaśnieniem, iż przedsiębiorca wnioskował o zwolnienie z zapłaty składek ZUS za okres marzec – maj 2020 i wskazując na ponowne rozpatrzenie wniosku o wypłatę świadczenia chorobowego.

9. Jako przedsiębiorca płacę składki ZUS tylko za siebie, moje przychody nie spadły w marcu ze względu na epidemię, czy mimo tego że świadczenie postojowe mi nie przysługuje to mogę wnioskować o zwolnienie z zapłaty składek ZUS?

Przedsiębiorca, który nie zgłasza nikogo do ZUS poza samym sobą, żeby móc wnioskować o zwolnienie z zapłaty składek nie powinien w pierwszym miesiącu, za który składa wniosek osiągnąć przychodu wyższego niż 15 681 zł (za marzec -maj 2020), lub kiedy przychód przekracza wskazaną kwotę zaś dochód jest niższy niż 7 000 zł (za kwiecień-maj 2020).
Warunkiem dla przyznania świadczenia postojowego dla przedsiębiorcy, który prowadził działalność przed 1.04.2020 r. i jej nie zawiesił jest by przychód z prowadzenia działalności gospodarczej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc.

Jak widać warunki dla świadczeń się różnią. Powyższe oznacza, iż przedsiębiorca któremu w tej sytuacji nie przysługuje świadczenie postojowe może złożyć do ZUS wniosek o zwolnienie ze składek ZUS.

10. Zatrudniam zleceniobiorcę, od umowy odprowadzana jest jedynie składka zdrowotna, czy mogę wystąpić o zwolnienie ze składek ZUS i czy podlegam pod limit przychodu?

Według bieżącej informacji otrzymanej z infolinii ZUS w przypadku kiedy płatnik składek nie zgłasza do ubezpieczeń społecznych żadnej osoby dla celów korzystania ze zwolnienia podlega pod limit przychodu. Żeby limit przedsiębiorcy nie dotyczył do ubezpieczeń społecznych poza samym przedsiębiorcą powinna być zgłoszona choć jedna osoba.

11. Na dzień 29.02.2020 r. przedsiębiorca zgłaszał do ZUS jedynie siebie, jego przychód w marcu był niższy niż 15 681 zł, więc złożył wniosek o zwolnienie ze składek za okres marzec-maj 2020. Czy zatrudnienie zleceniobiorcy/pracownika w marcu 2020 r. daje prawo do zwolnienia z zapłaty składek za zleceniobiorcę?

Z informacji dostępnych na stronie ZUS Materiały dodatkowe – Tarcza Antykryzysowa – pytania i odpowiedzi (plik doc 330kb).

Przedsiębiorca “Powinien złożyć wniosek jako osoba prowadząca działalność opłacająca składki wyłącznie na własne ubezpieczenia. Ważne aby przychód z działalności osiągnięty w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie przekroczył 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. tj. 15681. Prawo do zwolnienie będzie dotyczyło wyłącznie jego składek.”

oraz
“Jeśli na dzień 29 lutego 2020 r. nie zgłaszał do ubezpieczeń nikogo poza sobą, może wystąpić o zwolnienie składek wyłącznie za siebie.”

12. Czy przedsiębiorca prowadzący działalność i zgłaszający do ubezpieczeń pracowników/zleceniobiorców również jest wliczany do limitu 9 ubezpieczonych?

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą jest jednocześnie płatnikiem, ale i zgłoszonym do ubezpieczeń. W przypadku kiedy przedsiębiorca opłaca składki społeczne również za samego siebie jest on uwzględniony w limicie 9 ubezpieczonych. W przypadku kiedy np. z powodu zatrudnienia na umowę o pracę pow. 2 600 zł brutto czy bycia emerytem, gdzie przedsiębiorca opłaca z działalności jedynie składkę zdrowotną, wtedy przedsiębiorca nie jest brany pod uwagę do wskazanego w pytaniu limitu.

13. Przedsiębiorca płaci składki za siebie i członka rodziny zgłoszonego jako osobę współpracującą? Na jakich zasadach przysługuje przedsiębiorcy zwolnienie z zapłaty składek ZUS?

Jeżeli przedsiębiorca prowadził działalność przed lutym 2020 i na dzień 29.02.2020 r. zgłaszał do ubezpieczeń osobę współpracującą, czyli członka rodziny pomagającego w prowadzeniu przedsiębiorstwa, to bez względu na wartość osiągniętego w marcu przychodu ma możliwość wnioskowania o zwolnienie z zapłaty składek ZUS za marzec-maj 2020.

14. Czy przedsiębiorca opłacający z działalności tzw. ulgę na start może skorzystać ze zwolnienia z zapłaty składek kiedy opłaca składki tylko za siebie?

Przedsiębiorca podlegający pod ulgę na start, który rozpoczął działalność przed 01.04.2020 r. i zgłasza do ubezpieczeń tylko siebie zgodnie z przepisami tarczy 3.0 ma możliwość wnioskowania o zwolnienie z zapłaty składek ZUS za okres kwiecień – maj 2020, jeżeli w pierwszym miesiącu wnioskowania o zwolnienie spełnia poniższe warunki:

 • jego przychód z działalności niższy niż 15 681 zł, lub
 • przychód z działalności jest wyższy niż 15 681 zł, zaś dochód niższy niż 7000 zł.

15. Czy przedsiębiorca opłacający z działalności tzw. ulgę na start może skorzystać ze zwolnienia z zapłaty składek kiedy opłaca składki również za innych ubezpieczonych?

W przypadku jeżeli przedsiębiorca podlegający pod ulgę na start zgłasza od 1-49 osób do ubezpieczeń społecznych ma możliwość wnioskowania o zwolnienie z zapłaty składek ZUS również składek płaconych za samego siebie. W przypadku zgłoszenia od 1-9 osób zwolnieniu podlega 100% łącznej kwoty nieopłaconych należności. W przypadku zgłoszenia od 10-49 osób zwolnieniu podlega 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności.

Dodatkowym warunkiem zwolnienia jest by przedsiębiorca, który rozpoczął prowadzenie działalności (zgłosił się jako płatnik składek):

 • przed dniem 1 lutego 2020 r. – na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń wymaganą liczbę ubezpieczonych,
 • w okresie od 1 lutego do 29 lutego – na dzień 31 marca 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń wymaganą liczbę ubezpieczonych,
 • w okresie od 1 marca do 31 marca – na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń wymaganą liczbę ubezpieczonych.

Do liczby ubezpieczonych nie jest wliczana liczba pracowników młodocianych, jednakże w przypadku zatrudnienia wyłącznie pracowników młodocianych zwolnienie następuje na zasadzie tak jakby byli zatrudnieni Pracownicy/Zleceniobiorcy.

16. Czy przedsiębiorca może wnioskować o zwrot opłaconych składek ZUS za marzec-maj 2020?

Tarcza 2.0 wraz z poszerzeniem liczby podmiotów jaka może wnioskować o zwolnienie ze składek ZUS wprowadziła możliwość zwolnienia ze składek opłaconych za marzec 2020 r. pod warunkiem, że przedsiębiorca złożył do ZUS wniosek o zwrot nadpłaty odpowiednio do 11 maja (dla zgłaszającego do ubezpieczeń tylko siebie) lub do 15 maja (dla zgłaszającego do ubezpieczeń inne osoby).
 
Tarcza 3.0 również poszerzyła katalog podmiotów mogących wnioskować o zwolnienie. W przypadku przedsiębiorców, którzy złożyli wniosek o zwolnienie ze składek za kwiecień – maj, a opłacili składki za te miesiące – mogą oni wnioskować do ZUS o zwrot nadpłaconych środków najpóźniej przed upływem terminu opłacenia składek za czerwiec składając do ZUS wniosek RZS-P (EZS-P). Pamiętaj masz termin na złożenie tylko do 10 lipca 2020 r.
Więcej informacji na stronie ZUS.

Przeczytaj więcej: Jak wypełnić wniosek RZS-P – zwrot nienależnie opłaconych składek?

17.Co się stanie w przypadku negatywnej decyzji z ZUS w zakresie zwolnienia z zapłaty składek ZUS?

Jeżeli ZUS rozpatrzył negatywnie wniosek, należy liczyć się z opłaceniem zaległych składek wraz z odsetkami. Takie stanowisko pojawiło się na stronie ZUS. Jednocześnie w innym miejscu ZUS pisze: “Jedynie w sytuacji wprowadzenia ZUS w błąd, płatnik składek zobowiązany zostanie do opłacenia należności początkowo objętych zwolnieniem wraz z odsetkami za zwłokę.” – na dole strony ZUS Materiały dodatkowe – Tarcza Antykryzysowa – pytania i odpowiedzi (plik doc 330kb).

Jeśli przedsiębiorca nie zgadza się z decyzją odmawiającą zwolnienia z opłacania składek, może złożyć wniosek do Prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy. Pismo w tej sprawie należy złożyć do placówki ZUS w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W przypadku kiedy odpowiedź nadal byłaby odmowna przedsiębiorca opłacający składkę chorobową w celu zachowania ciągłości ubezpieczeń może złożyć do ZUS pismo o przywrócenie terminu płatności składek. Jak przywrócić termin opłacania składek na ubezpieczenia dobrowolne emerytalne i rentowe lub chorobowe przeczytasz tutaj.

18. Czy przedsiębiorca zalegający z zapłatą składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy może wnioskować o zwolnienie z zapłaty składek?

Zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie ZUS (na dole strony Materiały dodatkowe – Tarcza Antykryzysowa – pytania i odpowiedzi (plik doc 330kb)).

“Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek, stanowi pomoc publiczną. Zgodnie z Komunikatem Komisji, pomoc publiczna może być udzielona wyłącznie przedsiębiorcy, który na dzień 31 grudnia 2019 r. nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu przepisów unijnych, ale który później napotkał trudności lub znalazł się w trudnej sytuacji z powodu epidemii COVID-19. Oznacza to m.in., że przedsiębiorca ubiegający się o zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek nie mógł na 31 grudnia 2019 r. spełniać kryteriów do objęcia go postępowaniem upadłościowym, a więc nie powinien mieć opóźnień w wykonaniu zobowiązań pieniężnych.

ZUS w związku z tym przyjął, że ze zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek, o których mowa w „tarczy antykryzysowej” będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegali z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 m-cy.

Jeżeli przedsiębiorca na 31 grudnia 2019 r. miał zadłużenie za okres dłuższy niż 12 m-cy, ale zawarł z ZUS do tego dnia umowę o rozłożenie należności z tytułu składek na raty i umowę tę realizuje, będzie mógł być zwolniony z opłacania należności za okres od marca do maja 2020 r., jeżeli spełni pozostałe określone ustawą warunki.
W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą ubiegających się o świadczenie postojowe nie ma znaczenia stan rozliczeń z tytułu składek.”

19. Czy przedsiębiorca zostanie zwolniony z zapłaty składek ZUS w sytuacji podwyższenia podstawy naliczenia składek?

Dla przedsiębiorców, którzy deklarują podstawę wymiaru składek, zwolnieniu podlegają należności ustalone od obowiązującej dla nich najniższej podstawy wymiaru. Wartości wynikające z podwyższenie podstawy ponad minimalną przedsiębiorca powinien opłacić.

20. Czy osoba przebywająca na zasiłku chorobowym lub urlopie macierzyńskim również może wnioskować o zwolnienie?

Tak. Zwolnienie z opłacania składek przysługuje jeżeli osoba prowadząca pozarolniczą działalność rozpoczęła jej prowadzenie przed 1 lutego 2020 r. i przychód z jej wykonywania w pierwszym miesiącu, za który został złożony wniosek nie był wyższy od 15 681 zł.

21. Jeśli przedsiębiorca zgłosił na ZCNA członka rodziny, to czy przy zwolnieniu z opłacania składek członek rodziny zachowa prawo do świadczeń?

Tak, ubezpieczeni zgłoszeni przez przedsiębiorcę jak i sam przedsiębiorca zachowują prawo do świadczeń.

22. Jeśli płatnik zgłasza na dzień 29.02.2020r. mniej niż 10 osób do ub. społecznych, ale ma też zgłoszonych zleceniobiorców podlegających tylko do zdrowotnego (w sumie pow. 9 osób), czy płatnik będzie też zwolniony ze składek za tych zleceniobiorców, czy tylko za tych, którzy podlegają do ub. społecznych?

Licząc limit zgłoszonych do ubezpieczeń na dzień 29.02.2020 r. należy liczyć każdą osobę, która była zgłoszona i nie wyrejestrowana z ubezpieczeń społecznych na ten dzień oraz była wykazana w komplecie dokumentów rozliczeniowych za luty 2020 r. Nie wlicza się tutaj osób zgłoszonych tylko do ubezpieczenia zdrowotnego. Zwolnieniu podlegają wszystkie składki wykazane w deklaracji rozliczeniowej, czyli również za zleceniobiorców, którzy podlegali tylko z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego.

23. Po wysłaniu wniosku o zwolnienie ze składek ZUS okazało się, że są w nim zawarte nieaktualne/błędne dane (nr dowodu osobistego, który jest nieważny, podano dochód, zamiast przychód). Czy można zrobić korektę wysłanego wniosku czy trzeba pisać podanie o jego anulowanie i wysłać nowy, już z prawidłowymi danymi?

Zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie ZUS (na dole strony Materiały dodatkowe – Tarcza Antykryzysowa – pytania i odpowiedzi (plik doc 330kb)).

W przypadku błędu w danych typu dowód:
“W takim przypadku należy ponownie złożyć poprawny wniosek.”

W przypadku błędu w danych typu przychód:
“Jeżeli oświadczony przychód za pierwszy miesiąc, za który składany jest wniosek o zwolnienie, przekroczył 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., tj. 15 681 zł., płatnik nie kwalifikuje się do zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek za ten miesiąc. Wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie. W przeciwnym wypadku, wystarczy dostarczyć do ZUS pismo do sprawy (do złożonego już wcześniej wniosku), w którym płatnik oświadczy jaki osiągnął przychód. Pismo takie można przesłać pocztą, dostarczyć osobiście do placówki ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS). Może także zostać wysłany ponowny wniosek poprzez PUE.”

24. Czy pracownicy przebywający na zasiłku macierzyńskim, urlopie wychowawczym są liczeni do limitu osób ubezpieczonych?

Tak, wskazane osoby są zgłoszone do ubezpieczenia.

25. Co z opłaconymi składkami za marzec 2020 w przypadku jak wnioskuję o zwolnienie?

ZUS informuje na swojej stronie:

“Przedsiębiorca, który złożył wniosek o zwolnienie ze składek za trzy miesiące (marzec, kwiecień, maj), a opłacił składkę za marzec, może wnioskować do ZUS o wypłatę nadpłaconych środków najpóźniej przed upływem terminu opłacenia składek za kwiecień. Wniosek ten można złożyć elektronicznie przez PUE ZUS (wniosek EZS-P) lub przekazać w postaci papierowej pocztą lub osobiście w placówce ZUS (wniosek RZS-P do wypełnienia i wydruku jest dostępny na www.zus.pl).

Oczywiście prowadzący działalność nie może mieć zaległości wobec ZUS za okresy wcześniejsze. Jeśli przedsiębiorca nie zawnioskuje o zwrot środków (nadpłata za marzec) to rozliczy się ona na składki za kwiecień. Należy pamiętać, że za kwiecień i maj podlegają zwolnieniu tylko składki jeszcze nieopłacone.”

   
Powyższe oznacza, iż przedsiębiorca, który zgłasza do ZUS tylko siebie powinien wnioskować o zwrot składek do 11 maja 2020 r. (10 maj to dzień wolny od pracy), zaś przedsiębiorca zgłaszający do ZUS pracowników/współpracowników/zleceniobiorców ma czas na złożenie pisma do 15 maja 2020 r. Zwrot nadpłaty nastąpi na adres bądź rachunek wskazany we wniosku.


Zawieszenie działalności skutkuje zawieszeniem płatności wobec ZUS. Składka chorobowa to dobrowolna składka jaką płaci przedsiębiorca, dająca mu prawo do pójścia na zasiłek chorobowy. Szczegóły, przeczytaj – Co daje opłacenie dobrowolnej składki chorobowej? Co się dzieje kiedy po zawieszeniu przedsiębiorca zachoruje?

Przedsiębiorca zachowa prawo do zasiłku jedynie w przypadku, gdy po zawieszeniu działalności gospodarczej będzie chorował co najmniej 30 dni (bez przerwy).

Co istotne otrzymanie zasiłku będzie możliwe jeżeli zachorowanie wystąpi w ciągu:

 • 14 dni od dnia ustania tytułu do ubezpieczenia chorobowego,
 • 3 miesięcy od ustania tytułu do ubezpieczenia chorobowego w razie choroby zakaźnej lub innej, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni.

Jako datę ustania tytułu do ubezpieczenia należy rozumieć datę rozpoczęcia zawieszenia działalności gospodarczej.

Dowiedz się więcej.Składka zdrowotna to składka, której opłacanie daje przedsiębiorcy prawo do korzystania z opieki medycznej w ramach tzw. NFZ. Co w sytuacji kiedy składki z powodu zawieszenia przestają być płacone przez przedsiębiorcę?

Prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych wygasa po 30 dniach od dnia ustania tytułu do ubezpieczenia.

W przypadku dłuższego zawieszenia przedsiębiorca może:

 • zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny, np. u pracującego małżonka,
 • zarejestrować się w urzędzie pracy i podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu jako osoba bezrobotna,
 • przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego. Więcej informacji tutaj.

Dowiedz się więcej.


Tak. Na naszej stronie zarówno na blogu eksperckim jak i w Pomocy serwisu można znaleźć wiele przydatnych instrukcji opracowanych na podstawie najczęściej zadawanych pytań przez Użytkowników. Poniżej ścieżki gdzie je odnaleźć:

 

Zachęcamy do śledzenia na bieżąco FAQ – Koronawirus, naszego bloga, Pomocy, informacji, które przekazujemy na specjalnie stworzonej stronie Pomoc dla firm – kompendium wiedzy, nasz kanał na youtube oraz Facebooku, gdzie staramy się na bieżąco dodawać informacje i przydatne materiały.


ZUS informuje, iż wszelkie wnioski wysłane drogą e-mailową nie zostaną rozpatrzone. Jedyną drogą wysyłki elektronicznej wniosku jest PUE-ZUS. Przeczytaj więcej.


Nie ma określonego maksymalnego terminu ani określonej maksymalnej liczby rat. Przedsiębiorca ma możliwość określenia własnych warunków spłaty, jednak muszą być one zaakceptowane przez ZUS.


Przychód dotyczy jedynie działalności gospodarczej. Nie wliczamy więc przychodów uzyskanych np. z umowy o pracę, emerytury. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychód uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Pracownicy
Pracodawca, który zatrudnia poniżej 20 pracowników wniosek pracownika na druku ZAS-58 przekazuje do ZUS. W takim przypadku skan oświadczenia potwierdzonego za zgodność z oryginałem dołącza do zaświadczenia Z-3 / Z-3a. Jak to zrobić przez PUE ZUS przeczytasz tutaj.

Wynagrodzenie za okres nieobecności pracownika wypłaca pracownikowi ZUS. Przedsiębiorca zaś wypłaca pracownikowi wynagrodzenie za okres kiedy pracownik przebywał w pracy.
Warto również zapoznać się z informacjami na stronie ZUS.
Pierw wystaw rachunek do umowy. W tym celu przejdź do zakładki Pracownicy → Umowy, kolejno wybierz przedmiot umowy, a następnie + wystaw rachunek.

Kolejno w rachunku wybierz opcję wylicz wynagrodzenie chorobowe.

W tabelce Pozycje wynagrodzenia chorobowego wprowadź:
okres zasiłku chorobowego od … do – daty, w których pracownik przebywał na zasiłku
opiekuńczym,
Współczynnik – pozostaw „80%”,
Opis – wprowadź informację np. dodatkowy zasiłek opiekuńczy – COVID-19,
– odznacz “haczyk” przy checkboxie Czy naliczyć wynagrodzenie za okres choroby?

Potem zatwierdź dane – system wyliczy kwotę jaka pozostaje do wypłaty dla pracownika.

Pamiętaj!
Po wygenerowaniu deklaracji ZUS za okres kiedy pracownik przebywał na zasiłku należy edytować deklarację ZUS RSA i zmienić na niej kod przerwy pracownika z 313 na 312.

Przeczytaj również naszą szczegółową instrukcję w zakresie zasiłku opiekuńczego pracownika. Dowiedz się jak rozliczenie wygląda w teorii jak i praktyce. Szczegóły tutaj.Kolejne ustawy i rozporządzenia zmieniają terminy przyznawania zasiłku z uwagi na powyższe informację należy na bieżąco sprawdzać na stronie ZUS.Tzw. tarcza antykryzysowa zawiera przepisy zawieszające m.in. wykonywanie badań okresowych pracowników. Zgodnie z ustawą po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii albo po odwołaniu stanu epidemii, pracodawca i pracownik będą obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków i wykonać je w okresie nie dłuższym niż 60 dni od dnia odwołania danego stanu.
 
Działania inspekcji pracy w dobie pandemii przeczytaj tutaj oraz Pandemia a środowisko pracy przeczytaj tutaj.
Tzw. tarcza antykryzysowa, która weszła w życie 01.04.2020 wdrożyła wydłużenie/przedłużenie:

 • wiz pobytowych i zezwoleń na pobyt czasowy cudzoziemców,
 • terminu składania wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych,
 • wizy oraz przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezwizowego, jeżeli wypadałby w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii,
 • z mocy prawa okresów ważności zezwoleń na pobyt czasowy oraz wiz krajowych (do 30 dni od dnia odwołania tego stanu).
Kosztem są wszelkie wydatki poniesione w celu zachowania i zabezpieczenie źródła przychodów związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Do wydatków uznawanych za koszty należą wydatki na bezpośrednią ochronę pracowników również te związane z ochroną przed zainfekowaniem koronawirusem.


Kodeks Cywilny zakłada możliwość składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, przewidując jednocześnie wymóg opatrzenia pisma kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zapisy Kodeksu Pracy nie wykluczają wprost możliwości wysłania wypowiedzenia poprzez e-mail. W związku z powyższym można wnioskować, iż wiadomość w której zostanie zawarte wypowiedzenie opatrzone podpisem kwalifikowanym, z którym będzie miał możliwość zapoznać się pracownik, zostanie uznane za skutecznie dostarczone z czym zgodził się m.in. Sąd Najwyższy (w wyroku z 24 sierpnia 2009 r., sygn. I PK 58/09).

Dowiedz się jakie są zasady i terminy na przekazanie wypowiedzenia umowy pracownikowi, przeczytaj.


12 marca Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) wskazała na swojej stronie szereg informacji w zakresie pracy zdalnej i warunków jakie w związku z nią należy spełnić, szczegóły tutaj. Wśród szeregu pytań pojawiło się również pytanie o wykorzystanie zaległego urlopu w okresie pracy zdalnej. 

PIP wskazuje, iż kiedy pracownikowi pozostał zaległy urlop za rok 2019 pracodawca nie ma obowiązku uzgadniania z pracownikiem terminu wykorzystania urlopu, lecz musi udzielić mu urlopu w terminie do końca września 2020 r. W wyroku z dnia 24 stycznia 2005 r., sygn. akt I PK 124/05, Sąd Najwyższy stwierdził jednoznacznie, że pracodawca ma prawo wysłać pracownika na urlop zaległy nawet bez jego zgody.

23.06.2020 r. opublikowano tzw. tarczę 4.0. Zgodnie z zapisami tarczy w okresie epidemii z powodu COVID-19 pracodawca może udzielić pracownikowi, w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni urlopu, a pracownik jest obowiązany taki urlop wykorzystać.
Tzw. tarcza antykryzysowa oferuje szczególne rozwiązania w zakresie czasu pracy pracowników. Piszemy o tym w artykułach: Dofinansowanie wynagrodzeń w przypadku obniżenia wymiaru czasu pracy oraz Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w przypadku przestoju.

Ponadto przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie epidemii (liczony tak samo jak przy dofinansowaniu z FGŚP opisanego w artykułach), może:

 • ograniczyć nieprzerwany odpoczynek dobowy pracowników maksymalnie do ośmiu godzin, a tygodniowy – do 32 godz. (obejmujący co najmniej osiem godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego),
 • wprowadzić system równoważnego czasu pracy, w którym dopuszczalne jest przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 12 miesięcy,
  stosować mniej korzystne warunki zatrudnienia pracowników niż wynikające z zawartych z nimi umów o pracę.

Żeby skorzystać w wymienionych opcji nie można zalegać z podatkami jak i ZUS. W przypadku drugiej i trzeciej opcji konieczne jest zawarcie porozumienia ze związkami zawodowymi albo reprezentacją pracowników i przekazanie kopii zawartego porozumienia w ciągu 5 dni do okręgowego inspektora pracy.
Zgodnie z informacjami otrzymanymi z ZUS: “Zgodnie z § 2 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, obowiązkowa kwarantanna po przekroczeniu granicy państwowej po dniu 1 kwietnia 2020 r. dotyczy też osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących. Osoba odbywająca obowiązkową kwarantannę w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny składa pracodawcy pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny. Pracodawca wypłaca za ten okres wynagrodzenie chorobowe na podstawie art. 92 Kodeksu pracy. Jeśli pracownik takie wynagrodzenie w 2020 r. już otrzymał, to pracodawca w terminie 7 dni przekazuje to oświadczenie do ZUS wraz z drukiem Z-3.”

Co z moją branżą
Od 4 maja 2020 r. usługi hotelarskie i noclegowe mogą być świadczone pod warunkiem, że zachowane będą szczególne zasady bezpieczeństwa.
 
Więcej informacji tutaj.
Kwarantanna nie wyklucza możliwości pracy z domu. Należy jednak zauważyć, że jeżeli osoba poddana kwarantannie wystąpi o świadczenie chorobowe wtedy automatycznie praca nie będzie możliwa. Informacje na temat świadczenie chorobowego za okres kwarantanny dostępne są tutaj.Kierowcy prowadzący pojazdy samochodowe w międzynarodowym transporcie drogowym, po przekroczeniu granicy państwowej, są zwolnieni z odbycia obowiązkowej kwarantanny.

Szczegóły dostępne są tutaj.Tarcza 3.0 spowodowała “odmrażanie” pracy sądów. Od 18 maja w sądach ponownie mogą odbywać się wszystkie jawne postępowania z udziałem stron i świadków. Więcej informacji tutaj.

Przychody i koszty firmy
Przedsiębiorcy zarejestrowani do podatku VAT patrzą na przychód w kategorii netto tj. bez podatku VAT. Przedsiębiorcy będący tzw. nievatowcami mają przychód netto = brutto.Zasiłki z ZUS nie są przychodem z działalności. Po zakończonym roku ZUS prześle PIT-11A, na którym będą wskazane otrzymane zasiłki. Przeczytaj więcej tutaj.


Zawiadomienie ZAW-NR to dokument, który należy złożyć w przypadku dokonania płatności na rachunek, którego brakuje w Wykazie podatników VAT (tzw. biała lista), żeby uchronić się przed brakiem możliwości zaliczenia wydatku do kosztu. Termin jego złożenia wynosił 3 dni, obecnie został wydłużony do 14 dni. Dowiedz się jak wypełnić wniosek,przeczytaj. 


Współpraca z serwisem


Instrukcja jak postąpić w tej sytuacji dostępna jest tutaj, zachęcamy do zapoznania się.

Z informacji jakie otrzymaliśmy na infolinii ZUS jeżeli przedsiębiorca spełnia warunki dla zwolnienia z zapłaty składek nie opłaca składek ZUS. Wyjątkowo przepisy tzw. tarczy 3.0 dają prawo do zwolnienia z opłaconych składek za kwiecień i maj dla grupy przedsiębiorców, która od tego okresu może wnioskować o zwolnienie. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie ZUS.
 
Przeczytaj: Jak wypełnić wniosek RZS-P – zwrot nienależnie opłaconych składek?


W serwisie posiadamy wniosek ZUS RDZ (wniosek o zwolnienie z zapłaty składek ZUS) aktualny dla tarczy 2.0. Z uwagi na ciągłe modyfikacje wniosku – przez kolejne tarcze antykryzysowe, nie jest możliwe bieżące aktualizowanie wniosku na koncie. Wniosek w serwisie może posłużyć jako generator w celu pobrania przychodu z odpowiednich ewidencji. W przypadku przedsiębiorców, którzy do wniosku potrzebują informację o dochodzie, to gdzie go znaleźć, opisane jest w instrukcji w punkcie 1.2.1 Czy są jakieś dane do wniosku RDZ, które można pobrać z konta?

Generator wniosków dostępny jest w zakładce Deklaracje → Zaświadczenia/Raporty ZUS. W celu utworzenia wniosku należy w części Wygeneruj wniosek: wybrać zus rdz.

Posiadając konto na PUE-ZUS można złożyć wniosek o zwolnienie, odroczenie płatności składek ZUS czy świadczenie postojowe poprzez PUE. Jak złożyć PUE-ZUS opisane jest tutaj i tutaj.

Poniżej ścieżki gdzie odnaleźć inne przydatne w temacie wniosków instrukcje oraz artykuły:


Wsparcie bezpośrednieDodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje przedsiębiorcy zgłoszonemu do dobrowolnej składki chorobowej. Jeżeli jesteś zarejestrowany wystarczy, że złożysz do ZUS wniosek ZAS-58. Możesz to zrobić przez PUE-ZUS. Szczegóły tutaj.Pamiętaj, że podczas przebywania na zasiłku nie możesz prowadzić działalności. Po tym jak ZUS wypłaci Ci zasiłek przejdź do kroków opisanych w instrukcji.Jak masz wątpliwości jak dokonać zmian w serwisie skontaktuj się z BOK.Przepisy tzw. tarczy antykryzysowej weszły w życie 1 kwietnia 2020 r., 17 kwietnia została opublikowana kolejna ustawa o tzw. tarczy 2.0. 15 maja została opublikowana kolejna ustawa o tzw. tarczy 3.0. Tarcza 4.0 opublikowana została w dzienniku ustaw w dniu 23.06.2020 r.

Przeczytaj jakie są założenia tarczy na specjalnie przygotowanej przez nas stronie dla przedsiębiorców tutaj, którą staramy się każdorazowo aktualizować po przeanalizowaniu przepisów. Warto również śledzić nasze artykuły na blogu eksperckim oraz posty na Facebooku, gdzie staramy się publikować najważniejsze informacje dla przedsiębiorców.

Rozwiązania jakie wprowadziła tzw. tarcza antykryzysowa opisane są m.in. na stronie rządowej oraz ZUS. Warto też korzystać z wyszukiwarki dotyczącej wsparcia dla przedsiębiorców i pracowników dostępnej tutaj.


Informacje w zakresie ZUS pojawiają się tutaj.
Ministerstwo Rozwoju informacje dla przedsiębiorców publikuje tutaj i tutaj.

Informacje jakie prezentuje Ministerstwo Finansów warto śledzić tutaj.

Co ważne obecnie bardzo dużo się zmienia w procesie legislacji więc warto spoglądać na bieżąco na projekty ustaw i śledzić pracę sejmu tutaj.

Warto też śledzić na bieżąco strony radiowe i telewizyjne, gdzie na bieżąco są podawane informacje o planach i poczynaniach rządu.


Uwaga! Informujemy, iż podane odpowiedzi oparliśmy o analizę przepisów oraz kontakt z infolinią ZUS. Z uwagi na to, iż odpowiedzi nie mają charakteru interpretacji nie są wiążące. Każdorazowo zachęcamy do potwierdzenia odpowiedzi w swojej indywidualnej sytuacji z ZUS.

1. Gdzie mogę znaleźć wniosek o świadczenie postojowe dla przedsiębiorców/samozatrudnionych?

Wniosek dostępny jest na stronie ZUS. Od 24.06.2020 r. wniosek RSP-D można złożyć do ZUS jedynie drogą elektroniczną przez PUE ZUS.

W przypadku wnioskowania o kolejne świadczenie postojowe składa się do ZUS wniosek RSP-DK (również tylko przez PUE ZUS).

Zalecamy wypełnienie wniosku zgodnie z informacjami podanymi na stronie ZUS. Serwis nie świadczy usług w tym zakresie. Należy pamiętać, że samo złożenie wniosku jeszcze nie jest wiążące, każdorazowo ZUS wyda decyzję w sprawie, w której przyzna bądź nie określone świadczenie.

2. Nie osiągnąłem w lutym i marcu przychodu z działalności czy mogę wnioskować o postojowe?

Z informacji jaką potwierdzaliśmy z infolinią ZUS taki wniosek można złożyć, jednakże najprawdopodobniej z uwagi na brak spadku obrotów w takiej sytuacji przedsiębiorca otrzyma odpowiedź negatywną z ZUS.

3. Czy studentowi, za którego nie są opłacane składki ZUS przysługuje postojowe?

Świadczenie może otrzymać również student zatrudniony na umowę zlecenie. Ważne by były spełnione warunki dla otrzymania świadczenia, czyli przede wszystkim, przychód z umowy uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który zostanie złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy był niższy niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (dla wniosku składanego w czerwcu, lipcu lub sierpniu nie może przekroczyć kwoty 15 994,41 zł, a dla wniosków składanych w kwietniu i maju nie mógł przekroczyć kwoty 15 595,74 zł).

Szczegółowe informacje dotyczące świadczenia znajdują się na stronie ZUS.

4. Jestem emerytem i prowadzę działalność gospodarczą, czy mogę wnioskować o świadczenie postojowe?

Na stronie ZUS wskazane jest kto podlega pod ubezpieczenie społeczne. Wśród wymienionych nie ma otrzymujących emeryturę, z uwagi na powyższe czytając literalnie przepis świadczenie będzie przysługiwać, jeżeli zostaną spełnione pozostałe warunki dla świadczenia można złożyć odpowiedni wniosek. Szczegóły w zakresie warunków jakie trzeba spełnić by otrzymać świadczenie dostępne są tutaj. Jak wypełnić wniosek o wypłatę świadczenia podane jest tutaj.

5. Czy osoba podlegająca pod ulgę na start może wnioskować o tzw. postojowe?

Tak, jak spełnia warunki dla świadczenia, które są opisane tutaj. W przypadku świadczenia postojowego przepisy wprost wskazują, że może z nich skorzystać spełniająca inne określone ustawą warunki osoba prowadząca działalność gospodarczą na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorców (art. 15zq ust. 1 pkt 1 ustawy). Osoba, która podlega pod ulgę na start jest przedsiębiorcą w rozumieniu Prawa przedsiębiorców (art. 18 ust. 1 tej ustawy).

6. Czy świadczenie postojowe dotyczy tylko umów, które trwają? Czy również tych, które ustały lub się rozwiązały?

Świadczenie postojowe przysługuje zarówno w przypadku umów, które zostały rozwiązane jak również umów, które nadal trwają. Warunkiem jest, że umowa zawarta przed 01.04.2020 r. nie doszła do skutku lub nastąpiło jej ograniczenie wykonywania w związku z wystąpieniem COVID-19. Warunki jakie należy spełnić by otrzymać świadczenie opisane zostały tutaj.

Za przestój w prowadzeniu działalności należy rozumieć wszelkie okoliczności związane z COVID-19, które spowodowały brak możliwości wykonania umowy cywilnoprawnej w całości lub w części. Może to być np. zamknięcie firmy, zawieszenie działalności, brak klientów czy problemy płatnicze. To wnioskujący określa czy zdarzenie takie miało miejsce i oświadcza to w składanym wniosku. Jeśli świadczenie postojowe zostanie wypłacone na podstawie fałszywego oświadczenia osoba, która pobrała nienależnie świadczenie postojowe, jest obowiązana do jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi w wysokości i na zasadach określonych przepisami prawa cywilnego.

7. Czy brak rachunku bankowego wpłynie na przyznanie świadczenie postojowego?

Wypłata świadczenia postojowego następuje wyłącznie na rachunek bankowy. Z wyjaśnień ZUS wynika, że brak rachunku bankowego będzie przesłanką negatywną przy rozpatrywaniu wniosku.

8. Czy postojowe przysługuje osobie zatrudnionej na umowę o dzieło?

Umowa o dzieło nie jest tytułem do ubezpieczeń społecznych, jednak ZUS został zobowiązany do rozpatrywania wniosków i wypłaty świadczeń postojowych także osobom, które w wyniku problemów związanych z COVID-19 utraciły przychody z tytułu wykonywania umów cywilnoprawnych. Świadczenie postojowe przysługuje na wniosek po spełnieniu określonych ustawa wymagań, więcej informacji tutaj. Co ciekawe zgodnie z ustawą o tzw. tarczy antykryzysowej ZUS będzie zobowiązany do rejestrowania umów o dzieło od 1 stycznia 2021 r.Samozatrudnienie (ang. self-employment) oznacza w języku polskim “pracę na własny rachunek”, “działalność na własny rachunek”, “samodzielną działalność zarobkową”, “działalność gospodarczą osób fizycznych” (w tym wykonujących wolne zawody).

W ogólnym rozumieniu samozatrudnienie określa sytuację, w której osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą na własne ryzyko oraz ponosi konsekwencje majątkowe i gospodarcze tej działalności, zwykle definicja obejmuje osoby nie zatrudniające pracowników. Szczegółowe wyjaśnienia m.in. tutaj.Przedsiębiorcy, którzy są płatnikami VAT i zdecydują się na darowizny na rzecz:

 • Agencji Rezerw Materiałowych,
 • Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych,
 • Szpitali zakaźnych – przekształconych w jednoprofilowe szpitale zakaźne (tzw. szpitale jednoimienne).

m.in. wyrobów medycznych i produktów leczniczych np. środków dezynfekujących, maseczek, kombinezonów ochronnych dla darowizn zastosują stawkę 0%. Szczegóły tutaj.Przedsiębiorca spełniający warunki dla poszczególnych udogodnień w ramach tzw. tarczy antykryzysowej może skorzystać z więcej niż jednego świadczenia. Ważne jest jednak to, żeby spełnił warunki dla przyznania konkretnego świadczenia oraz świadczenia by nie były przeznaczone na ten sam cel.
 
Jak wskazuje PFR: “Przed złożeniem wniosku o pomoc sprawdź, które instrumenty kumulują się ze sobą. Pomoc udzielana w ramach Tarczy Antykryzysowej dla Mikrofirm i MŚP z sekcji 3.1 Komunikatu Komisji może być kumulowana z inną pomocą z tej sekcji do łącznego limitu nieprzekraczającego 800 000 EUR.”


Tzw. tarcza 2.0 została opublikowana 17.04.2020 r. Wśród ulepszeń jakie weszły w życie są m.in.:

 • szersze zwolnienie ze składek ZUS, tak by obowiązywało również płatników zgłaszających do ZUS powyżej 9 osób. Ulga obejmuje płatników zgłaszających do ubezpieczenia do 49 osób z zastrzeżeniem, że płatnicy zatrudniający od 10 do 49 osób podlegających ubezpieczeniom społecznym zostali zwolnieni z opłacania składek w wysokości 50% łącznej kwoty składek wynikających z raportu,
 • świadczenia postojowe dla przedsiębiorców i zleceniobiorców mogą zostać przyznane nie więcej niż trzykrotnie.

Warto zapoznać się w temacie z informacjami jakie są dostępne na stronie ZUS.Przedsiębiorcy ubiegający się o dopłaty do pensji pracowników z dysfunkcjami zdrowotnymi przy wyliczaniu kosztów płacy muszą uwzględniać należność odprowadzaną na Fundusz Solidarnościowy (FS). Szczegółowe informacje w zakresie wsparcia w tym zakresie znajdują się na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Przeczytaj tutaj.


Wiele rozwiązań z tzw. tarczy antykryzysowej, jak choćby świadczenie w postaci dofinansowania do wynagrodzeń w okresie przestoju zawiera wprost obostrzenia, iż instytucja przyznająca, w tym przypadku Wojewódzki Urząd Pracy, będzie kontrolować wykorzystanie środków zgodnie z ich przeznaczeniem.

Można spodziewać się, iż ZUS, który zwalnia przedsiębiorców z zapłaty składek czy wypłaca świadczenie postojowe, uzależnione od osiągniętego przez przedsiębiorcę przychodu, będzie szukał potwierdzenia, iż wskazany przez przedsiębiorcę przychód jest prawidłowy.

Jak wskazuje art. 15zy ustawy tzw. tarczy antykryzysowej:
“1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o wysokości przychodu wykazanego we wniosku, o którym mowa w art. 15zs ust. 1.
2. Szef Krajowej Administracji Skarbowej informuje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o rozbieżnościach pomiędzy przychodem wykazanym we wniosku, o którym mowa w art. 15zs ust. 1, a przychodem wykazanym dla celów podatkowych.
3. Wymiana informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje w formie elektronicznej”

Oczywiście ZUS nie musi sam dokonywać czynności. Czynności na podstawie informacji z ZUS, może dokonać urząd skarbowy, który wezwie przedsiębiorcę do przedłożenia faktur, dokumentacji sprzedaży, która potwierdzi kiedy rzeczywiście sprzedaż miała miejsce.
Warto mieć na uwadze, iż czynności te nie muszą być wykonane w czasie bieżącym, mogą być wykonane już po wydanej przez ZUS decyzji przyznającej świadczenie bądź nawet w późniejszym okresie, dopóki nie nastąpi przedawnienie podatkowe. Jeżeli okaże się, że nie było przesłanek do otrzymania świadczenia decyzja zostanie cofnięta ze wszystkimi skutkami prawnymi.
Co istotne należy pamiętać, że złożenie wniosku jest jednocześnie oświadczeniem, iż przedsiębiorca podaje dane zgodne z prawdą oraz, że jest świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 ustawy Kodeks karny za złożenie fałszywego oświadczenia lub zatajenie prawdy.

Podsumowując temat złożenia wniosków o świadczenia w ramach tzw. tarczy antykryzysowej:

 • należy każdorazowo sprawdzić czy spełnia się warunki dla otrzymania określonej ulgi,
 • każdy złożony wniosek należy przeanalizować pod kątem prawidłowości wykazanych w nim informacji czy są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.


Tzw. tarcza 3.0 została opublikowana 15.05.2020 r. Wśród ulepszeń jakie weszły w życie są m.in.:

 • szersze zwolnienie ze składek ZUS za miesiące kwiecień – maj 2020, tak by obowiązywało również zgłaszających do ubezpieczenia tylko siebie: podlegających pod ulgę na start, kiedy ich przychód jest w pierwszym miesiącu wnioskowania o ulgę niższy niż 15 681 zł lub wyższy niż 15 681 zł i dochód niższy niż 7000 zł, oraz pozostałych zgłaszających do ubezpieczeń tylko siebie kiedy ich przychód będzie wyższy niż 15 681 zł i dochód niższy niż 7000 zł,
 • świadczenia postojowe dla przedsiębiorców, którzy założyli działalność przed 01.04.2020 r. ( dotychczas było przed 01.02.2020 r.),
 • pożyczka z PUP dla tych co założyli działalność przed 01.04.2020 r. (dotychczas było przed 01.03.2020 r.)
 • Dowiedz się więcej: Jakie zmiany przyniosła tarcza 3.0?


29 kwietnia o godzinie 18:00 rozpoczęło się przyjmowanie wniosków w systemie bankowości elektronicznej w zakresie programu Tarcza finansowa PFR (Polskiego Funduszu Rozwoju) przeznaczonego na ochronę miejsc pracy i płynności finansowej firm.

Tarcza finansowa daje możliwość otrzymania dodatkowych środków, które maksymalnie do 75% po spełnieniu określonych warunków mogą być środkami bezzwrotnymi. Zasady przyznawania subwencji mogą być jednak różne w zależności od wielkości firmy.

Szczegółowe założenia tarczy finansowej dla określonych grup przedsiębiorców opisane są stronie Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju:

Wartość subwencji dla mikroprzedsiębiorcy uzależniona jest od ilości zatrudnionych pracowników oraz procentowego spadku obrotów. Im wyższy spadek i wyższa liczba pracowników tym subwencja będzie wyższa.

Przed wypełnieniem wniosku warto zapoznać się z informacją na stronie PFR jak policzyć liczbę pracowników w ramach tarczy finansowej. Warto również przeczytać odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na stronie faq PFR.

Jakie są główne założenia przyznania subwencji?

 • z subwencji mogą skorzystać firmy, których przychody spadły w związku z COVID-19 po 1 lutego 2020 r. o co najmniej 25 % w dowolnym miesiącu, w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego okresu roku ubiegłego,
 • wnioski składane są jedynie za pośrednictwem bankowości elektronicznej,
 • podstawą weryfikacji wniosków i oświadczeń wpływających na przyznanie subwencji i jej wysokość są rejestry publiczne (Krajowej Administracji Skarbowej, ZUS),
 • informacja o obrotach u płatników VAT będzie potwierdzona z deklaracją, dlatego do uzyskania wsparcia dla płatnika VAT niezbędne jest złożenie deklaracji VAT-7 albo pliku JPK_VAT w przypadku rozliczających się kwartalnie (VAT-7K),
 • informacja o obrotach u nievatowców będzie identyfikowana na podstawie oświadczenia zawartego w umowie subwencji składanego z uwzględnieniem dostępnych dokumentów księgowych, w tym RZIS (Rachunku Zysków i Strat).

W temacie warto zapoznać się z informacjami dostępnymi na stronach ministerialnych:


Zgodnie z informacjami podanymi na stronie PFR otrzymane środki są neutralne podatkowo. Nie stanowią przychodu, zaś wydatki finansowane nimi jeżeli mają związek z prowadzoną działalnością mogą stanowić koszty firmy. PFR wskazuje, iż kwestia opodatkowania umorzonych środków będzie rozstrzygana wraz z Ministerstwem Finansów w roku 2021 i wtedy będzie można się też spodziewać informacji czy wykazywać umorzone środki jako przychód firmy. Szczegółowe informacje dostępne są w komunikacie PFR.Najczęściej udzielane odpowiedzi dostępne są na poniższej stronie.Tzw. tarcza 4.0 została opublikowana 23.06.2020 r. Wśród ulepszeń jakie weszły w życie są m.in.:

 • możliwość skorzystania z ulgi na złe długi przez wierzyciela po upływie 30 dni od terminu płatności zobowiązania a nie po 90 dniach w przypadku wystąpienia negatywnych skutków z powodu pandemii u przedsiębiorcy,
 • ograniczona wysokość odpraw pracowniczych w związku z ustaniem zatrudnienia,
 • prawo do zlecenia pracownikowi wykonywania pracy w formie pracy zdalnej,
 • dopłaty do odsetek kredytów dla firm,
 • wprowadza zdalne kontrole podatkowe za zgodą przedsiębiorcy,
 • określa możliwość wnioskowania do ZUS o świadczenie postojowe i zwolnienie z zapłaty składek jedynie do wysyłki elektronicznej przez PUE-ZUS.

Dowiedz się więcej w zakresie zmian podatkowych oraz pozapodatkowych jakie wprowadziła tzw. tarcza 4.0.

Inne udogodnienia
Obecnie niemal wszystkie sprawy urzędowe można załatwić przez internet. Na stronie ministerialnej przygotowano specjalny wpisy zachęcające do założenia profilu z wskazaniem jakie korzyści daje jego posiadanie. Szczegóły tutaj.

W celu ułatwienia założenia profilu wdrożone jest również rozwiązanie na zasadzie wideo rozmowy z urzędnikiem, gdzie urzędnik na podstawie danych i zdjęcia w systemie potwierdza tożsamość, tak żeby potwierdzić tymczasowo profil na 3 miesiące. Więcej informacji tutaj.
Zachęcamy do zapoznania się z działem Pomocy, który porusza to zagadnienie, szczegóły tutaj. W naszej Pomocy znajdują się między innymi instrukcje jak założyć profil nie wychodząc z domu za pośrednictwem banków.

Dowiedz się również czym jest profil tymczasowy i jak go uruchomić, szczegóły tutaj.Dla przedsiębiorcy najbardziej odczuwalna wydaje się niemożliwość osobistego załatwienia sprawy. Choć urzędnicy często pracują na miejscu dla petenta dostępne są jedynie biura podawcze. W trosce o zdrowie obu stron kontakt możliwy jest telefonicznie oraz e-mailowo. Warto też pamiętać, że większość wniosków i pism można złożyć do urzędów elektronicznie za pomocą profilu zaufanego.

Dla organizacji zaś pracy samych urzędów zaś najbardziej uciążliwe wydają się:

 • praca zdalna, która nie jest możliwa dla każdego urzędnika z uwagi na konieczność przyjmowania dokumentów papierowych (biura podawcze),
 • nabór na stanowiska urzędnicze – choć nie jest to zakazane występują zalecenia, aby wstrzymać się z organizowaniem konkursów na stanowiska, gdyż na obecny czas nie ma bowiem przepisów, które pozwalały by na przeprowadzenie rekrutacji np. w formie telekonferencji.W czasie kiedy sprawy z urzędem można załatwić w głównej mierze poprzez złożenie dokumentacji w biurze podawczym, warto zastanowić się nad opcją elektronicznego złożenia wniosku. Zarówno w przypadku ZUS jak i US można wystąpić elektronicznie o wystawienie zaświadczenia o niezaleganiu. Jak to zrobić? Przeczytaj tutaj.


Przedsiębiorca, który złożył nieterminowo deklarację podatkową ma szansę na uniknięcie mandatu karnego jeśli wyśle do urzędu tzw. czynny żal. Pisma nie można wysłać wraz z e-deklaracją, można jednak złożyć je niezależnie posiadając profil zaufany. Ministerstwo Finansów rekomenduje korzystanie ze skrzynki ePUAP i składanie czynnego żalu na wzorze pisma ogólnego, do czasu uruchomienia funkcjonalności na portalu podatkowym. Więcej informacji tutaj. 

Wypełniając pismo, można wzorować się na dokumencie Czynny żal dostępnym tutaj.


MDR to tzw. schemat podatkowy. Kogo dotyczy jego składanie MDR przeczytasz tutaj. W okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2020 r. obowiązek raportowania został zawieszony.


Tzw. tarcza antykryzysowa zawiera również udogodnienia w zakresie podatku od nieruchomości. Nowe przepisy dają możliwość:

 • wprowadzenia za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 
 • przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r. W przypadku osób fizycznych rozwiązanie to będzie mogło mieć zastosowanie do raty płatnej do 15 maja, a w przypadku osób prawnych, do rat podatku za: kwiecień, maj i czerwiec, płatnych do: 15 kwietnia, 15 maja i 15 czerwca.

Szczegółowe informacje dostępne tutaj. 


Przedsiębiorcy mogą indywidualnie zwracać się z wnioskami do naczelników urzędów skarbowych o odroczenie terminu przeglądu technicznego do lipca 2020 r. Wniosek powinien być złożony przed terminem przeglądu technicznego kasy rejestrującej.

Więcej informacji tutaj.

Księgowość internetowa

E-sklepy – najczęściej spotykane pytania

1. Z jakim sklepem internetowym można zintegrować ifirmę?

Lista zintegrowanych platform sklepowych jest dostępna na stronie.

Instrukcje integracji z poszczególnymi sklepami dostępne są tutaj.
Zachęcamy do korzystania z instrukcji.

Nie każdy podmiot, który taką integrację tworzy, informuje nas o tym i przekazuje nam informacje o wtyczce, które możemy zamieścić na naszej stronie. Stąd, na naszej stronie nie ma informacji o wszystkich serwisach zintegrowanych z ifirmą.
Jeżeli platforma sklepowa nie jest wymieniona na powyższej stronie, warto dopytać Biuro Obsługi Klienta tej platformy, czy mają przygotowaną integrację z ifirmą.

Jest też możliwość samodzielnego przeprowadzenia integracji konta w ifirmie ze sklepem internetowym za pomocą udostępnionej przez nas dokumentacji API.

2. Czy integracja ifirmy ze sklepami internetowymi jest usługą dodatkowo płatną?

Integracja ifirmy ze sklepami internetowymi jest dostępna w ramach pakietów Faktura+, Księgowość Internetowa i dla klientów Biura Rachunkowego.
Bez żadnych dodatkowych opłat, za pomocą integracji można wystawić do 1000 faktur miesięcznie.

Jeżeli jest potrzeba zwiększenia tego limitu, usługa jest wyceniana indywidualnie. Zgłoszenie do wyceny można wysłać z poziomu serwisu przez zakładkę Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ API ➡ Limity API albo przez stronę.


 

Uwaga! Usługa może być płatna po stronie platformy sklepowej lub dostawcy wtyczki internetowej. Należy dopytać o cenę usługi wsparcia platformy sklepowej i dostawcy wtyczki.

3. Kto świadczy wsparcie w integracji między sklepem a ifirmą?

Ifirma świadczy wsparcie gdy integracja odbywa się przy pomocy stworzonych przez nas wtyczek integrujących. Ifirma przygotowała integrację i świadczy wsparcie dla sklepów:

 • Allegro,
 • PrestaShop,
 • Magento,
 • OpenCard.


Wsparcie jest świadczone mailowo pod adresem api@ifirma.pl.

Tylko w przypadku powyższych platform sklepowych, integracja została przygotowana przez nasz zespół.
W przypadku sklepów internetowych na innych platformach sklepowych, za integrację odpowiada albo platforma sklepowa albo zewnętrzny dostawca wtyczki integrującej.

Nie świadczymy wsparcia ani nie udzielamy informacji o szczegółach funkcjonalności integracji, których nie stworzyliśmy.

4. Jaki jest zakres integracji ifirmy ze sklepami internetowymi?

Integracja z Allegro jest w zakresie fakturowania, drukarki fiskalnej, księgowania sprzedaży bezrachunkowej i modułu magazynowego.
Z Allegro do ifirmy pobierana jest lista zamówień. Z poziomu ifirmy wybiera się odpowiednie działanie (np. wystawienie faktury VAT czy paragonu fiskalnego).
Integracja z Allegro pozwala na wystawienie:

 • faktury sprzedaży krajowej,
 • faktury do paragonu z kasy fiskalnej,
 • paragonu fiskalnego,
 • paragonu niefiskalnego.

Możliwe jest też zaksięgowanie sprzedaży bezrachunkowej jako:

 • przychód uniwersalny VAT,
 • przychód uniwersalny nie VAT,
 • wysyłkowa sprzedaż nieudokumentowana.

Ponadto integracja z Allegro pozwala na zdjęcie towaru ze stanu magazynowego i automatyczne wystawienie dokumentu WZ w module magazynowym.

Integracja ifirmy z innymi sklepami internetowymi jest wyłącznie w zakresie fakturowania, nie obejmuje drukarek fiskalnych, księgowania sprzedaży bezrachunkowej ani magazynu. Faktury wystawia się z poziomu sklepu internetowego, można je automatycznie zaimportować do ifirmy i zaksięgować (zamówienia nie są pobierane do ifirmy jak w przypadku integracji z Allegro).

Integracja z PrestaShop, Magento i OpenCard za pomocą naszych wtyczek integrujących, obejmuje:

 • faktury sprzedaży krajowej,
 • faktury sprzedaży wysyłkowej,
 • faktury pro-forma,
 • faktury sprzedaży do wystawionej faktury pro-forma,
 • rachunek sprzedaży krajowej (dotyczy nievatowców).

Integracja z innymi platformami sklepowymi może mieć odmienny zakres.
Nasze API za pomocą którego odbywa się komunikacja między ifirma a sklepami internetowymi pozwala na integrację w zakresie dokumentów:

 • faktury krajowej sprzedaży towarów (również dla nievatowca),
 • faktury sprzedaży wysyłkowej,
 • faktury do paragonu z kasy fiskalnej,
 • faktury z ceną w walucie obcej,
 • faktury wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT),
 • faktury eksportu towarów,
 • faktury świadczenia usług dla podatników VAT-UE w trybie art. 28b,
 • faktury świadczenia usług poza terytorium kraju,
 • rachunku sprzedaży krajowej (dotyczy nievatowców),
 • faktury pro formy,
 • faktury pro formy eksportowej.

Jednak, aby integracja ze sklepem internetowym obejmowała powyższe dokumenty, obsługa tych dokumentów musi być również zaprogramowana we wtyczce integrującej sklep z ifirmą.
Natomiast, integracja w zakresie innych dokumentów sprzedaży niż wymienione powyżej, nie jest możliwa (nasze API nie obsługuje innych dokumentów sprzedaży).

W przypadku integracji z innymi platformami sklepowymi, informacji o szczegółach funkcjonalności integracji może udzielić podmiot, który tę integrację przygotował.
Nie świadczymy wsparcia ani nie udzielamy informacji o szczegółach funkcjonalności integracji, których nie stworzyliśmy.

Jest możliwość samodzielnego rozszerzenia funkcjonalności wtyczki integrującej, o funkcje oferowane przez nasze API, za pomocą udostępnionej przez nas dokumentacji API.

5. Konfiguracja integracji wymaga podania kluczy API, gdzie je znajdę?

Klucze API można wygenerować w zakładce Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ API.
Można wygenerować klucze symetryczne i asymetryczne.

Integracja z PrestaShop, Magento i OpenCard wymaga kluczy symetrycznych.

W przypadku integracji z innymi platformami sklepowymi, informacji jakie klucze API są wymagane, może udzielić podmiot, który tę integrację przygotował.
Nie świadczymy wsparcia ani nie udzielamy informacji o szczegółach funkcjonalności integracji, których nie stworzyliśmy.

Najczęściej wymagane są klucze symetryczne, można je wygenerować w polu Podstawowe klucze autoryzacji, wystarczy wybrać wygeneruj.


 

Dostępne są klucze o identyfikatorach:

 • abonent – wykorzystywany do zmiany i pobrania ustawionego miesiąca księgowego,
 • faktura – wykorzystywany do wystawiania, pobierania i wysyłania poszczególnych rodzajów faktur,
 • rachunek – wykorzystywany do wystawiania, pobierania i wysyłania rachunków,
 • wydatek – wykorzystywany do księgowania dokumentów wydatków.

Wygenerowane klucze mają formę ciągu znaków. Są dostępne opcje przegenerowania kluczy (wygenerowania ponownie) i usunięcia.


 

W tym przypadku zastosowania Asymetrycznych kluczy autoryzacji należy podać klucz publiczny (w postaci szesnastkowej) i wybrać wygeneruj, aby dla podanego klucza publicznego wygenerować klucz prywatny.


 

Klucze asymetryczne mają analogiczne identyfikatory jak klucze symetryczne:

 • abonent – wykorzystywany do zmiany i pobrania ustawionego miesiąca księgowego,
 • faktura – wykorzystywany do wystawiania, pobierania i wysyłania poszczególnych rodzajów faktur,
 • rachunek – wykorzystywany do wystawiania, pobierania i wysyłania rachunków,
 • wydatek – wykorzystywany do księgowania dokumentów wydatków.

6. W zintegrowanym sklepie internetowym otrzymaliśmy komunikat: “Błąd: Zaloguj się w ifirma.pl w celu zaakceptowania nowego regulaminu”. Jak rozwiązać problem?

Przy każdym połączeniu z Ifirmą, sklep internetowy wysyła do ifirmy zapytanie czy regulamin jest zaakceptowany.
Jeżeli w konfiguracji integracji widnieje nieaktualny login, to z powodu braku konta o wskazanym loginie, pojawia się komunikat o braku akceptacji regulaminu.


 

Proszę sprawdzić czy w konfiguracji integracji jest podany aktualny login do konta.

7. Czy dane zamówień ze sklepu internetowego są pobierane do ifirmy?

Zamówienia są pobierane do ifirmy tylko w przypadku integracji z Allegro.

W przypadku integracji z innymi sklepami internetowymi, faktury do zamówień wystawia się z poziomu zintegrowanego sklepu internetowego. Do ifirmy importowane są tylko gotowe faktury.

8. W jakiej serii numeracji są wystawiane faktury przez integrację? Czy można zmienić serię numeracji?

Faktury do zamówień z Allegro, można wystawić w dowolnej w serii numeracji skonfigurowanej dla wybranego typu faktury.
Automatycznie podstawiana jest seria numeracji, która jest ustawiona w ifirmie jako domyślna, w polu Seria numeracji / numer można wybrać inną serię.

Dokumenty sprzedaży wystawiane przez integrację z PrestaShop, Magento i OpenCard za pomocą naszych wtyczek integrujących, są wystawiane w serii numeracji, która jest ustawiona w ifirmie jako domyślna.
Nie ma możliwości, aby w panelu integracji ustawić inną serię numeracji niż domyślną. Zmiany serii numeracji można dokonać tylko przez zamianę domyślnej serii numeracji w ifirmie.

Nasze API umożliwia wystawianie dokumentów sprzedaży w dowolnej wybranej serii numeracji (innej niż ustawiona jako domyślna w ifirmie).
Jednak, aby integracja ze sklepem internetowym pozwalała na wystawienie dokumentu w dowolnej wybranej serii numeracji (innej niż ustawiona jako domyślna w ifirmie), taka opcja musi być również zaprogramowana we wtyczce integrującej sklep z ifirmą.

W przypadku integracji z innymi platformami sklepowymi, informacji o szczegółach funkcjonalności integracji może udzielić podmiot, który tę integrację przygotował.
Nie świadczymy wsparcia ani nie udzielamy informacji o szczegółach funkcjonalności integracji, których nie stworzyliśmy.

Jest możliwość samodzielnego rozszerzenia funkcjonalności wtyczki integrującej (za wyjątkiem integracji z Allegro), o funkcje oferowane przez nasze API, za pomocą udostępnionej przez nas dokumentacji API.

9. W jakim szablonie wydruku są wystawiane faktury przez integrację? Czy można zmienić szablon?

Faktury do zamówień z Allegro, można wystawić w dowolnym szablonie zdefiniowanym w serwisie. Automatycznie podstawiany jest szablon, który jest ustawiony w ifirmie jako domyślny, w polu Szablon można wybrać inny.

Dokumenty sprzedaży wystawiane przez integrację z PrestaShop, Magento i OpenCard za pomocą naszych wtyczek integrujących, są wystawiane w szablonie wydruku, który jest ustawiona w ifirmie jako domyślny
Nie ma możliwości, aby w panelu integracji ustawić inny szablon niż domyślny. Zmiany szablonu można dokonać tylko przez zamianę domyślnego szablonu w ifirmie.

Nasze API umożliwia wystawianie dokumentów sprzedaży w dowolnym wybranym szablonie (innym niż ustawiony jako domyślny w ifirmie).

Jednak, aby integracja ze sklepem internetowym pozwalała na wystawienie dokumentu w dowolnym wybranym szablonie (innym niż ustawiony jako domyślny w ifirmie), taka opcja musi być również zaprogramowana we wtyczce integrującej sklep z ifirmą.

W przypadku integracji z innymi platformami sklepowymi, informacji o szczegółach funkcjonalności integracji może udzielić podmiot, który tę integrację przygotował.
Nie świadczymy wsparcia ani nie udzielamy informacji o szczegółach funkcjonalności integracji, których nie stworzyliśmy.

Jest możliwość samodzielnego rozszerzenia funkcjonalności wtyczki integrującej (za wyjątkiem integracji z Allegro), o funkcje oferowane przez nasze API, za pomocą udostępnionej przez nas dokumentacji API.

10. Czy integracja pozwala na podanie na dokumencie sprzedaży informacji o udzielonym rabacie?

Integracja z Allegro pozwala na wyszczególnienie na fakturze informacji o rabacie określonym procentowo. Jednakże, nie odbywa się to automatycznie.
Z Allegro pobierana jest jedynie cena brutto. Aby informacja o wysokości rabatu była wyszczególniona, przed zatwierdzeniem dokumentu, w polach Jedn. brutto i Po rabacie trzeba ręcznie poprawić wartości. Na tej podstawie serwis wyliczy ile procent rabatu udzielono.
Na zatwierdzonej fakturze będzie informacja o cenie sprzed rabatu, ile procent rabatu udzielono i cenie z uwzględnieniem rabatu.

Integracja z PrestaShop, Magento i OpenCard za pomocą naszych wtyczek, nie pozwala na podanie informacji o rabacie na dokumentach sprzedaży.

Nasze API umożliwia podanie na dokumentach sprzedaży informacji o rabacie określonym procentowo.
Jednak, aby integracja ze sklepem internetowym pozwalała na wystawienie dokumentu z informacją o rabacie, taka opcja musi być również zaprogramowana we wtyczce integrującej sklep z ifirmą.

W przypadku integracji z innymi platformami sklepowymi, informacji o szczegółach funkcjonalności integracji może udzielić podmiot, który tę integrację przygotował.
Nie świadczymy wsparcia ani nie udzielamy informacji o szczegółach funkcjonalności integracji, których nie stworzyliśmy.

Jest możliwość samodzielnego rozszerzenia funkcjonalności wtyczki integrującej (za wyjątkiem integracji z Allegro), o funkcje oferowane przez nasze API, za pomocą udostępnionej przez nas dokumentacji API.

Rabaty określone kwotowo (nie procentowo) nie są w ogóle obsługiwane przez serwis (również przy wystawianiu dokumentów sprzedaży bezpośrednio w ifirmie).

Przepisy podatkowe nie wymagają podania na dokumencie sprzedaży informacji o rabacie. Rabat może zostać uwzględniony w cenie jednostkowej, nie musi być osobno wyszczególniony.

11. Czy możliwa jest integracja ze sklepem internetowym w zakresie wystawiania paragonów, przez zintegrowaną z ifirma drukarkę fiskalną?

Tylko integracja z Allegro pozwala na wystawianie paragonów fiskalnych i niefiskalnych bezpośrednio do zamówień, za pomocą zintegrowanej z ifirmą drukarki fiskalnej.

W przypadku integracji z innymi sklepami nie jest możliwa integracja w tym zakresie. Nasze API, za pomocą którego odbywa się integracja ze sklepami innymi niż Allegro, nie obsługuje drukarek fiskalnych.

Nie można, za pomocą integracji wystawić paragonu fiskalnego z poziomu sklepu internetowego.
Jeżeli z ifirmą jest zintegrowana drukarka fiskalna, paragon fiskalny można wystawić wyłącznie z poziomu ifirmy.

12. Czy możliwa jest integracja sklepu internetowego z modułem magazynowym w ifirmie?

Tylko integracja z Allegro pozwala na na zdjęcie towaru ze stanu magazynowego i automatyczne wystawienie dokumentu WZ w module magazynowym.

W przypadku integracji z innymi sklepami nie jest możliwa integracja w tym zakresie. Nasze API, za pomocą którego odbywa się integracja ze sklepami innymi niż Allegro, nie obsługuje modułu magazynowego.

Nie ma możliwości, aby do faktury wystawionej z poziomu sklepu internetowego, automatycznie wystawić WZ i zdjąć towaru ze stanu magazynu.
W tym przypadku, aby zdjąć towar ze stanu magazynu, dokument WZ trzeba wystawić osobno, bezpośrednio w module magazynowym ifirmy.

 

Autor: Beata Szczepanik – ifirma.pl

Czy mogę przejść z księgowości internetowej ifirma.pl na Biuro Rachunkowe ifirma.pl (i odwrotnie)?

Tak, takie zmiany są możliwe. Zaznaczamy przy tym, że wszelkie informacje wprowadzone podczas korzystania z jednej usługi, będą przeniesione na usługę drugą.

Czy ifirma.pl umożliwia prowadzenie pełnej księgowości spółki z o. o.?

Serwis ifirma.pl nie jest przystosowany do prowadzenia pełnej księgowości.

Serwis jest przeznaczony jest dla przedsiębiorców (również spółek cywilnych), nievatowców, a także płatników VAT, prowadzących działalność gospodarczą w oparciu o Ewidencję Przychodów (ryczałt ewidencjonowany) bądź Księgę Przychodów i Rozchodów (KPiR), rozliczających się z podatku dochodowego na zasadach ogólnych oraz liniowo.

Czy serwis oferuje weryfikację techniczną dokumentacji?

Tak, Użytkownik może skorzystać z weryfikacji dwa razy w roku. Przy rozliczeniu miesięcznym, weryfikacji podlega 1 miesiąc. Szczegłówe informacje dostępne są w Regulaminie usługi dostępnym tutaj.

Czy można zrezygnować z usług serwisu ifirma.pl?

Tak.

Pierwsze 30 dni korzystania z serwisu są całkowicie darmowe – każdy zarejestrowany ma dostęp do wszystkich jego funkcji. Aby korzystać z nich po upłynięciu tego okresu, należy uiścić opłatę. Można też zdecydować się jedynie na używanie całkowicie darmowego programu do fakturowania, bądź zrezygnować z konta.

Czy moje dane są bezpieczne?

Bezpieczeństwo danych użytkownika zapewniają 3 główne czynniki:

 • Hasło użytkownika: Wraz z loginem służy do identyfikacji podczas logowania. Zapewnia wyłączność dostępu do serwisu. Obsługa serwisu nie ma wglądu w dane zapisane na kontach użytkowników. Do wykonywania czynności służących rozwiązaniu problemów użytkowników, służy specjalny program administracyjny.
 • Szyfrowanie: Transmisja danych pomiędzy serwerem ifirma.pl a komputerami klientów jest zabezpieczona 2048-bitowym certyfikatem SSL oraz szyfrowana 256-bitowym kluczem AES.
 • Kopie zapasowe: Są wykonywane codziennie i przechowywane są w bezpiecznej lokalizacji. Wyklucza to ryzyko utraty danych oraz ryzyko dostępu do nich przez osoby niepowołane.

Jaka jest podstawa prawna funkcjonowania ifirma.pl?

Serwis ifirma.pl funkcjonuje na takich samych zasadach jak inne programy księgowe. Urząd skarbowy nie rozróżnia, czy dokument jest sporządzany ręcznie czy w formie wydruku komputerowego. Dla urzędów skarbowych ważne jest, aby wszelkie dokumenty księgowe i sposób prowadzenia ksiąg i ewidencji były zgodne ze wzorami i wymogami stawianymi przez polskie prawo.

 

Jaki jest zakres pomocy Biura Obsługi Klienta?

Biuro Obsługi Klienta pomaga w rozwiązywaniu problemów księgowych i technicznych oraz w wykonaniu różnych czynności w serwisie. Zakres odpowiedzi BOK sprowadza się do Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, Ewidencji VAT, Ewidencji ryczałtu oraz zdarzeń, jakie może napotkać na swojej drodze przedsiębiorca.

Nie jesteśmy doradztwem w sprawach szerszych niż konkretne zagadnienia księgowe. Możemy jedynie skomentować daną sytuację pod względem poprawności podatkowej i skutków księgowych, jakie może przynieść podjęta przez użytkownika decyzja. Nie dokonujemy oszacowań i symulacji przyszłych wyników finansowych firmy. Nie możemy oceniać jakie rozwiązanie będzie najkorzystniejsze dla firmy. Pomagamy przy zdefiniowaniu, czy dany wydatek może być kosztem czy nie oraz w księgowaniu zawiłych zdarzeń gospodarczych.

Jak przenieść księgowość do ifirma.pl w trakcie roku?

Decydując się na przystąpienie do serwisu ifirma.pl w trakcie roku podatkowego, można wprowadzić wszystkie dokumenty księgowe od stycznia danego roku.

W tym celu przy rejestracji wskaż styczeń jako pierwszy miesiąc użytkowania serwisu. Jeśli nie chcesz przepisywać każdego dokumentu, możesz to zrobić zbiorczo. Serwis ifirma.pl pozwala nowym klientom na wprowadzenie danych sumarycznych, wynikających z dotychczas prowadzonych ksiąg i ewidencji. Przy rejestracji zaznaczasz miesiąc od którego zamierzasz prowadzić księgowość za pomocą ifirma.pl. W sytuacji wprowadzenia zbiorczo danych, miesiącem będzie miesiąc obecny.

Dla użytkowników serwisu, chcących rozpocząć korzystanie z serwisu w trakcie roku, została przygotowana ankieta, którą można uzupełnić a następnie przesłać e-mailem na nasz adres bok@ifirma.pl. Poprzeanalizowaniu sytuacji, w odpowiedzi użytkownik otrzyma spersonalizowaną instrukcję uzupełnienia danych na swoim koncie. To pozwoli na kontynuowanie rozliczenia księgowego już w serwisie ifirma.pl.

Pobierz ankietę

Czy księgowość w ifirma.pl mogą prowadzić osoby rozliczające się kartą podatkową?

Nie ma takiej możliwości. Serwis umożliwia prowadzenie księgowości w oparciu o KPiR i ryczałt ewidencjonowany.

Nie jestem płatnikiem VAT, czy mogę korzystać z serwisu?

Serwis ifirma.pl jest przystosowany również dla osób rozliczających się na Książce Przychodów i Rozchodów, nie będących płatnikami podatku VAT. Wyboru opcji dokonuje się przy rejestracji w serwisie.

Jak wygląda samodzielne prowadzenie księgowości w ifirma.pl?

ifirma.pl umożliwia użytkownikom wystawianie faktur i rachunków oraz księgowanie dokumentów otrzymanych od kontrahenta. Na ich podstawie prowadzona jest Księga Przychodów i Rozchodów lub ewidencja ryczałtu.

 

Inne funkcje ifirma.pl to m. in.:

 • automatyczne księgowanie dokumentów,
 • wyliczanie zobowiązań podatkowych,
 • CRM (np. prognozy i raporty o firmie),
 • wysyłka e-deklaracji do ZUS i US,
 • ewidencje pojazdów, środków trwałych i pracowników,
 • prowadzenie „magazynu”,
 • integracja z licznymi e-sklepami.

Korzystanie z ifirma.pl to nic trudnego. Z obsługą serwisu poradzi sobie osoba, która nie maiła wcześniej nic wspólnego z księgowaniem. W razie wątpliwości (księgowych lub technicznych), można zawsze skorzystać z pomocy biura obsługi klienta. Wszystko to czyni ifirma.pl idealnym rozwiązaniem dla nowych przedsiębiorców.

Obowiązki przedsiębiorcy na przełomie roku

Obowiązki przedsiębiorcy na przełomie roku 2023/2024

Nasza księgowa w jasny sposób wymieni, jakie obowiązki czekają na przedsiębiorcę na przełomie roku 2023/2024

Program do faktur

Czy osoby korzystające z programu do faktur mogą liczyć na pomoc BOK ifirma.pl?

Tak, każda osoba korzystająca z darmowego programu do faktur może liczyć na pomoc techniczną w zakresie obsługi programu.

Sprawdź zakres pomocy BOK.

Na czym polega integracja programu z e-sklepami i Allegro?

Integracja umożliwia wystawianie dokumentów sprzedaży do zamówień zarejestrowanych w danym e-sklepie czy platformie.
ifirma.pl współpracuje z większością popularnych platform e-commerce:

 • Allegro,
 • Baselinker,
 • ClickShop,
 • Ebexo,
 • Gocreate,
 • MySklep,
 • PrestaShop,
 • Selly Shop,
 • Shoper,
 • Shoplo,
 • SKY-Shop,
 • SoteShop,
 • TrisoSHOP.

Ze względu na specyfikę sklepów internetowych zakres integracji może się różnić.

Jakie rodzaje faktur można wystawiać w programie?

Program do faktur umożliwia wystawianie takich faktur jak:

 • krajowa sprzedaż towarów i usług na fakturę VAT,
 • krajowa sprzedaż wysyłkowa za pobraniem na fakturę VAT,
 • faktura korygująca do faktury sprzedaży,
 • faktura krajowa ze szczególnym obowiązkiem podatkowym,
 • faktura na usługi budowlane,
 • faktury VAT do paragonu z kasy fiskalnej,
 • faktura zaliczkowa,
 • faktura końcowa do faktury zaliczkowej,
 • faktury pro forma (krajowe i eksportowe),
 • seryjne wystawianie faktur,
 • faktura z ceną określoną w walucie obcej oraz Faktura sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju,
 • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT),
 • faktura eksportu towarów,
 • fakutra za świadczenie usług poza terytorium kraju,
 • świadczenie usług dla podatników VAT-UE w trybie art. 28b
 • faktura VAT marża,
 • faktury sprzedaży wysyłkowej,
 • faktura VAT do metody kasowej.

Cykliczne wystawianie faktur możliwe jest w pakietach samodzielnej księgowości oraz biura rachunkowego. Więcej informacji tutaj. 

Czy darmowy program do faktur współpracuje z kasą/drukarką fiskalną?

Nie, obsługa kas/drukarek fiskalnych dotyczy jedynie użytkowników samodzielnej księgowości i biura rachunkowego. Lista drukarek i kas współracujących z serwisem dostępna jest tutaj.

Czy serwis pozwala na wystawianie rachunków uproszczonych?

Dokument „rachunek uproszczony”, który kiedyś był wystawiany przez vatowca osobie fizycznej nie chcącej faktury – nie istnieje.

Obecnie prawo mówi, że sprzedawca wystawia:

 • faktury – jeśli jest podatnikiem VAT,
 • rachunki/faktury – gdy korzysta ze zwolnienia z VAT, w przypadku faktury należy podać podstawę prawną do zwolnienia z VAT.

Zakładając konto w serwisie ifirma, należy określić, czy jest się vatowcem czy też nie. Dzięki temu możliwe będzie wystawianie odpowiedniego rodzaju dokumentu.

Ile kosztuje korzystanie z programu do faktur?

Korzystanie z programu jest całkowicie darmowe do 3 faktur miesięcznie (limit nie dotyczy faktur korygujących i faktur pro forma), wymaga jednak rejestracji w serwisie ifirma.pl. Rejestracja jest darmowa.

Po przekroczeniu limitu można wykupić pakiet Faktura+ w cenie 150 zł netto za rok, który umożliwia wystawienie dowolnej liczby faktur.

RODO

Czy w sytuacji rezygnacji z usług ifirma.pl umowę powierzenia trzeba wypowiedzieć?

Umowa powierzenia przetwarzania danych zostaje zawarta w celu realizacji i na czas obowiązywania umowy głównej, opisującej usługę.
Po zakończeniu trwania usługi (np. w przypadku usunięcia konta przez użytkownika) umowa główna zostaje rozwiązana, a wraz z nią także umowa powierzenia przetwarzania danych. Nie ma zatem konieczności jej wypowiadania.

Czy mogę podpisać umowę powierzenia przetwarzania danych papierowo?

Przepisy Rozporządzenia RODO wskazują, że umowa powierzenia przetwarzania danych może być zawarta w wersji elektronicznej. Nie ma konieczności zawierania jej w wersji papierowej.
Zgodnie z zapisami umowy, dostępnej na koncie użytkownika w zakładce Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ Prywatność, RODO; w części Umowa powierzenia, umowa została zawarta w formie elektronicznej i nie wymaga podpisów stron.

Czy ifirma.pl przygotowała umowę powierzenia przetwarzania danych dla klientów?

Tak. IFIRMA we współpracy z prawnikami – specjalistami ds. ochrony danych osobowych – opracowała umowę powierzenia zgodną z przepisami RODO oraz wdrożyła prosty mechanizm jej zawierania.

Użytkownik serwisu ifirma.pl, akceptując regulamin serwisu, zawiera z IFIRMA umowę opisującą usługę, czyli umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Integralnym załącznikiem do regulaminu jest umowa powierzenia przetwarzania danych, która zostaje zawarta w momencie akceptacji treści regulaminu.

Dodatkowo, umowa dostępna jest do wglądu na koncie użytkownika w zakładce Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ Prywatność, RODO; w części Umowa powierzenia. Aby ją pobrać, należy kliknąć przycisk pobierz umowę.

Czy serwis ifirma.pl jest dostosowany do RODO?

Tak. W dniu 16.05.2018 r. regulamin serwisu ifirma.pl oraz sam serwis ifirma.pl został dostosowany do zmian w prawie, które wynikają z rozpoczęcia stosowania przepisów Rozporządzenia RODO.
Więcej na ten temat można przeczytać w artykule RODO w ifirma.pl