Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne

w DeklaracjeRozliczenia ZUS

Spis treści:

 

1. Wygenerowanie rocznej składki na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorcy rozliczającego się za 2022 r. na podatku według składki PIT- 5. Złożenie rocznego zeznania PIT-36.

Przykład 1
Przedsiębiorca założył 1 stycznia 2022 r. działalność gospodarczą. W 2022 r. rozliczał się na PIT-5 oraz podlegał pod Duży ZUS bez dobrowolnej składki chorobowej (kod tytułu ubezpieczenia 05 10 00). Przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników.

Od stycznia do grudnia 2022 r. osiągnął dochody w wysokości 55 032,45 zł oraz zapłacił składki społeczne( które zmniejszały dochód w PIT-5 ) w wysokości 11 408,98 zł.
Użytkownik może samodzielnie zweryfikować swoje dochody wchodząc w grudniu 2022 r w zakładkę Ewidencja ➡ Księga Przychodów i Rozchodów.


 

Kolejno wybierając na dole strony ikonę wygeneruj zestawienie i wskazując daty od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.


 

Dzięki wykonaniu tych kroków Użytkownik uzyskuje informację na temat rocznego dochodu.


 

Z kolei zapłacone składki ZUS są widoczne w zakładce Zobowiązania ➡ Składki. W 2022 r. przedsiębiorca dokonał jedenaście wpłat do ZUS gdzie składka na ubezpieczenie społeczne stanowiła kwotę 1037,18 zł.

Podsumowując suma zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne wynosiła 11 408,98 zł.

1.1. Generowanie ZUS DRA za kwiecień 2023 wraz z rocznym rozliczeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne- szczegółowe omówienie parametrów

W celu stworzenia deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA za kwiecień należy ustawić się w lewym górnym rogu w kwietniu 2023 i przejść do zakładki Deklaracje ➡ Deklaracje.


 

Kolejno należy wybrać ikonę ZUS.


 

Następnie pojawia się następujące pola:

 • Deklaracje za poprzedni rok w tym polu należy wskazać rodzaj zeznania roczne za poprzedni rok.


 

Dla przykładu 1. należy zaznaczyć PIT-36.


 

Pod ikoną znaku zapytania znajduje się wyjaśnienie


 

 • Forma opodatkowania w 2022


 

W tym polu należy wskazać formę opodatkowania w poprzednim roku.

Dla przykładu 1. należy pozostawić domyślną opcję żadne z powyższych.

 • Składka zdrowotna z działalności opodatkowanej według zasad ogólnych


 

W tych polach system zaciąga dane z poprzedniego roku:

Dochód z działalności system zaciąga dane z grudnia 2022 z zakładki Ewidencja ➡ Księga Przychodów i Rozchodów.

Dla przykładu 1. system zaciągnął dochód 55 032,45 zł.


 

Pod ikoną znaku zapytania znajduje się wyjaśnienie


 

Dochód z innych działalności system zaciąga dane z zakładki Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ PIT.

Z uwagi na to, że przedsiębiorca w przykładzie 1. nie osiągał dodatkowych przychodów system wykazał 0 zł.


 

Pod ikoną znaku zapytania znajduje się wyjaśnienie


 

Dochód niewykazany w serwisie jest to miejsce umożliwiające wpisanie dochodu, który wcześniej nie został ujęty w systemie ifirma.

W przykładzie 1. brak dodatkowych dochodów w związku z tym należy wykazać 0 zł.


 

Pod ikoną znaku zapytania znajduje się wyjaśnienie


 

Zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne system sumuje wszystkie składki społeczne, które posiadają datę opłacenia z 2022 r. z zakładki Zobowiązania ➡ Składki ZUS.

Dla przykładu 1. system zaciągnął kwotę składki społecznej 11 408,98 zł.


 

Pod ikoną znaku zapytania znajduje się wyjaśnienie


 

Liczba miesięcy podlegania ubezpieczeniu system weryfikuje daty zawieszenie wprowadzone do zakładki Pulpit ➡ Konfiguracja>ZUS.

Z uwagi na brak zawieszeń w 2022 r. dla przykładu 1. system zaciągnął 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Pod ikoną znaku zapytania znajduje się wyjaśnienie


 

Dochód do wykazania system od dochodu ustalonego na podstawie Księgi Przychodów i Rozchodów odejmuje zapłacone w 2022 r. składki na ubezpieczenie społeczne (rozliczone w PIT-5). Dla przykładu 1. system pomniejszył dochód z KPIR 55 032,45 zł o zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne 11 408,98 zł (55 032,45- 11 408,98 = 43 623,47 )


 

Stosuję obniżenie składki zdrowotnej do wysokości podatku dochodowego
pole należy zaznaczyć TYLKO w przypadku korzystania z zwolnienie ze składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Pod ikoną znaku zapytania znajduje się wyjaśnienie


 

Roczna podstawa wymiaru składki stanowi roczny dochód pomniejszony o sumę zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

Dla przykładu 1. system pomniejszył dochód z KPIR 55 032,45 zł o zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne 11 408,98 zł (55 032,45- 11 408,98 = 43 623,47)


 

Roczna składka stanowi roczną podstawę wymiaru składki pomnożoną razy prawidłową wartość procentowa dla wybranej formy opodatkowania. Dla przykładu 1. roczna podstawa wymiaru składki razy 9% ( 43 623,47 *9% = 3 926,11)


 

Suma miesięcznych składek według złożonych deklaracji DRA za rok 2022 system weryfikuje ją na podstawie składki zdrowotnej wykazanej na ZUS DRA.

W przykładzie 1. łączna suma składki zdrowotnej wykazana na ZUS DRA to 4 680,56 zł.

Pod ikoną znaku zapytania znajduje się wyjaśnienie


 

Składki należne na ubezpieczenie zdrowotne z działalności opodatkowanej na zasadach ogólnych, na podstawie złożonych deklaracji DRA.


 

 • Podsumowanie składki zdrowotnej gdzie system wykaże wartość nadpłaty/niedopłaty albo wartość zerową. W przykładzie 1. przedsiębiorca ma wykazaną składkę zdrowotną nadpłaconą za 2022 r.


 

W celu wygenerowania rocznego zeznania składki na ubezpieczenie zdrowotne na koniec należy wybrać ikonę zatwierdź.


 

W kolejnym etapie system przekieruje do generowania ZUS DRA za miesiąc kwiecień wykazująć składki za ten okres, które należy zatwierdzić.


 

Po wykonaniu tych kroków system stworzy ZUS DRA za 04/2023 na którym będzie się również znajdować rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne. W celu uzyskania podglądu na stworzone ZUS DRA należy w kolumnie DRA wybrać okres 4/2023.


 

W części XII. ROCZNE ROZLICZENIE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE należy wybrać rozwiń.


 

Po wybraniu opcji rozwiń ukaże się rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.


 

W maju w zakładce Zobowiązania ➡ Składki ZUS pojawi się informacja o nadpłacie składki zdrowotnej.


 

2. Wygenerowanie rocznej składki na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorcy rozliczającego się za 2022 r. na podatku zryczałtowanym PIT-28. Złożenie rocznego zeznania PIT-28.

Przykład 2.
Przedsiębiorca złożył 1 stycznia 2022 r. działalność gospodarczą. W 2022 r. rozliczał się na podatku PIT-28 oraz podlegał pod Duży ZUS bez dobrowolnej składki chorobowej (kod tytułu ubezpieczenia 05 10 00). Przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników.

Od stycznia do grudnia 2022 r. osiągnął przychody w wysokości 180 000 zł oraz zapłacił składki społeczne( które zmniejszały przychód w PIT-28 ) w wysokości 11 408,98 zł.
Użytkownik może samodzielnie zweryfikować swoje dochody wchodząc w grudniu 2022 r. w zakładkę Ewidencje ➡ Ewidencja Przychodów


 

Z kolei zapłacone składki ZUS są widoczne w zakładce Zobowiązania ➡ Składki. W 2022 r. przedsiębiorca dokonał jedenaście wpłat do ZUS gdzie składka na ubezpieczenie społeczne stanowiła kwotę 1037,18 zł.

Podsumowująć suma zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne wynosiła 11 408,98 zł.

2.1. Generowanie ZUS DRA za kwiecień 2023 wraz z rocznym rozliczeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne- szczegółowe omówienie parametrów

W celu stworzenia deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA za kwiecień należy ustawić się w lewym górnym rogu w kwietniu 2023 i przejść do zakładki Deklaracje ➡ Deklaracje


 

Kolejno należy wybrać ikonę ZUS.


 

Następnie pojawia się następujące pola:

 • Deklaracje za poprzedni rok w tym polu należy wskazać rodzaj zeznania roczne za poprzedni rok.


 

Dla przykładu 2. należy zaznaczyć PIT-28.

Następnie pojawia się następujące pola:

 • Deklaracje za poprzedni rok w tym polu należy wskazać rodzaj zeznania roczne za poprzedni rok.


 

Dla przykładu 1. należy zaznaczyć PIT-28R.


 

Pod ikoną znaku zapytania znajduje się wyjaśnienie


 

 • Forma opodatkowania w 2022


 

W tym polu należy wskazać formę opodatkowania w poprzednim roku.

Dla przykładu 2. należy pozostawić domyślną opcję żadne z powyższych.

 • Składka zdrowotna z działalności opodatkowanej ryczałtowo


 

W tych polach system zaciąga dane z poprzedniego roku :

Przychód z działalności system zaciąga dane z grudnia 2022 z zakładki Ewidencje ➡ Ewidencja Przychodów

Dla przykładu 2. system zaciągnął przychód 180 000 zł


 

Pod ikoną znaku zapytania znajduje się wyjaśnienie


 

Przychód z innych działalności system zaciąga dane z zakładki Pulpit> Konfiguracja> PIT.

Z uwagi na to, że przedsiębiorca w przykładzie 2. nie osiągał dodatkowych przychodów system wykazał 0 zł.


 

Pod ikoną znaku zapytania znajduje się wyjaśnienie


 

Zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne system sumuje wszystkie składki społeczne, które posiadają datę opłacenia z 2022 r. z zakładki Zobowiązania ➡ Składki ZUS.

Dla przykładu 2. system zaciągnął kwotę składki społecznej 11 408,98 zł.


 

Pod ikoną znaku zapytania znajduje się wyjaśnienie


 

Liczba miesięcy podlegania ubezpieczeniu system weryfikuje daty zawieszenie wprowadzone do zakładki Konfiguracja ➡ ZUS.

Z uwagi na brak zawieszeń w 2022 r. dla przykładu 2. system zaciągnął 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.


 

Pod ikoną znaku zapytania znajduje się wyjaśnienie


 

Przychód do wykazania system od przychodu ustalonego na podstawie Ewidencji Przychodów odejmuje zapłacone w 2022 r. składki na ubezpieczenie społeczne. Dla przykładu 2. system pomniejszył przychód z Ewidencji 180 000 zł o zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne 11 408,98 zł (180 000- 11 408,98 = 168 591,02)


 

Roczna podstawa wymiaru składki to suma dwunastu podstaw na ubezpieczenie zdrowotne.

Dla przykładu 2. system pomnożył dwanaście miesięcy podlegania pod ubezpieczenie zdrowotne razy podstawę do tej składki 6 221,04 ( podstawa określona dla rocznego przychodu w przedziale ponad 60 tys zł do 300 tys zł).

6 221,04 * 12 = 74 652,48


 

Roczna składka stanowi roczną podstawę wymiaru składki pomnożoną razy prawidłową wartość procentowa dla wybranej formy opodatkowania. Dla przykładu 2. roczna podstawa wymiaru składki razy 9% (74 652,48 * 9% = 6 718,72)


 

Suma miesięcznych składek według złożonych deklaracji DRA za rok 2022 system weryfikuje ją na podstawie składki zdrowotnej wykazanej na ZUS DRA.

W przykładzie 2. łączna suma składki zdrowotnej wykazana na ZUS DRA to 6 046,83 zł.


 

Pod ikoną znaku zapytania znajduje się wyjaśnienie


 

Saldo to różnica między należną roczną składką zdrowotną a składką zdrowotną wynikający z ZUS DRA. Roczna podstawa do składki zdrowotnej minus składka zdrowotna wynikająca z ZUS DRA.


 

Składki należne na ubezpieczenie zdrowotne z działalności opodatkowanej na zasadach ogólnych, na podstawie złożonych deklaracji DRA.


 

 • Podsumowanie składki zdrowotnej gdzie system wykaże wartość nadpłaty/niedopłaty albo wartość zerową. W przykładzie 2. przedsiębiorca ma wykazaną niedopłatę.


 

W celu wygenerowania rocznego zeznania składki na ubezpieczenie zdrowotne na koniec należy wybrać ikonę zatwierdź.


 

W kolejnym etapie system przekieruje do generowania ZUS DRA za miesiąc kwiecień wykazując składki za ten okres, które należy zatwierdzić.


 

Po wykonaniu tych kroków system stworzy ZUS DRA za 04/2023 na którym będzie się również znajdować rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne. W celu uzyskania podglądu na stworzone ZUS DRA należy w kolumnie DRA wybrać okres 4/2023.


 

W części XII. ROCZNE ROZLICZENIE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE należy wybrać rozwiń.


 

Po wybraniu opcji rozwiń ukaże się rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.


 

W maju w zakładce Zobowiązania > Składki ZUS pojawi się informacja o niedopłacie do składki zdrowotnej.


 

3. Wygenerowanie rocznej składki na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorcy rozliczającego się za 2022 r. na podatku według składki PIT- 5 L. Złożenie rocznego zeznania PIT-36L.

Przykład 3.
Przedsiębiorca złożył 1 grudnia 2021 r. działalność gospodarczą. W 2022 r. rozliczał się na PIT-5 L oraz podlegał pod ZUS preferencyjny wraz z dobrowolną składki chorobowej (kod tytułu ubezpieczenia 05 70 00). Przedsiębiorca zatrudnia jednego pracownika.

Od stycznia do grudnia 2022 r. osiągnął dochody w wysokości 269 300,00 zł oraz zapłacił składki społeczne( które zmniejszały dochód w PIT-5L ) w wysokości 3 422,14 zł.

Użytkownik może samodzielnie zweryfikować swoje dochody wchodząc w grudniu 2022 r. w zakładkę Ewidencja ➡ Księga Przychodów i Rozchodów.


 

Kolejno wybierając na dole strony ikonę wygeneruj zestawienie i wskazująć daty od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.


 

Dzięki wykonaniu tych kroków Użytkownik uzyskuje informację na temat rocznego dochodu.


 

Z kolei zapłacone składki ZUS są widoczne w zakładce Zobowiązania ➡ Składki. W 2022 r. przedsiębiorca dokonał dwanaście wpłat do ZUS gdzie składka na ubezpieczenie społeczne stanowiła kwotę 3 422,14 zł.

Podsumowując suma zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne wynosiła 3 422,14 zł.

3.1. Generowanie ZUS DRA za kwiecień 2023 wraz z rocznym rozliczeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne- szczegółowe omówienie parametrów

W celu stworzenia deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA za kwiecień należy ustawić się w lewym górnym rogu w kwietniu 2023 i przejść do zakładki Deklaracje ➡ Deklaracje


 

Kolejno należy wybrać ikonę ZUS.


 

Następnie pojawia się następujące pola:

 • Deklaracje za poprzedni rok w tym polu należy wskazać rodzaj zeznania roczne za poprzedni rok.


 

Dla przykładu 1. należy zaznaczyć PIT-36.


 

Pod ikoną znaku zapytania znajduje się wyjaśnienie


 

 • Forma opodatkowania w 2022


 

W tym polu należy wskazać formę opodatkowania w poprzednim roku.

Dla przykładu 3. należy pozostawić domyślną opcję żadne z powyższych.

 • Składka zdrowotna z działalności opodatkowanej liniowo


 

W tych polach system zaciąga dane z poprzedniego roku :

Dochód z działalności system zaciąga dane z grudnia 2022 z zakładki Ewidencja ➡ Księga Przychodów i Rozchodów.

Dla przykładu 1. system zaciągnął dochód 269 300 zł.


 

Pod ikoną znaku zapytania znajduje się wyjaśnienie


 

Dochód z innych działalności system zaciąga dane z zakładki Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ PIT.

Z uwagi na to, że przedsiębiorca w przykładzie 3. nie osiągał dodatkowych przychodów system wykazał 0 zł.


 

Pod ikoną znaku zapytania znajduje się wyjaśnienie


 

Dochód niewykazany w serwisie jest to miejsce umożliwiające wpisanie dochodu, który wcześniej nie został ujęty w systemie ifirma.

W przykładzie 3. brak dodatkowych dochodów w związku z tym należy wykazać 0 zł.


 

Pod ikoną znaku zapytania znajduje się wyjaśnienie


 

Zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne system sumuje wszystkie składki społeczne, które posiadają datę opłacenia z 2022 r. z zakładki Zobowiązania > Składki ZUS.

Dla przykładu 3. system zaciągnął kwotę składki społecznej 3 422,14 zł.


 

Pod ikoną znaku zapytania znajduje się wyjaśnienie


 

Liczba miesięcy podlegania ubezpieczeniu system weryfikuje daty zawieszenie wprowadzone do zakładki Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ ZUS.

Z uwagi na brak zawieszeń w 2022 r. dla przykładu 3. system zaciągnął 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Pod ikoną znaku zapytania znajduje się wyjaśnienie


 

Dochód do wykazania system od dochodu ustalonego na podstawie Księgi Przychodów i Rozchodów odejmuje zapłacone w 2022 r. składki na ubezpieczenie społeczne ( rozliczone w PIT-5). Dla przykładu 3. system pomniejszył dochód z KPIR 269 300 zł o zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne 3 422,14 zł (269 300 – 3 422,14 = 265 877,86)


 

Stosuję obniżenie składki zdrowotnej do wysokości podatku dochodowego
pole należy zaznaczyć TYLKO w przypadku korzystania z zwolnienie ze składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Pod ikoną znaku zapytania znajduje się wyjaśnienie


 

Roczna podstawa wymiaru składki stanowi roczny dochód pomniejszony o sumę zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

Dla przykładu 3. system pomniejszył dochód z KPIR 269 300 zł o zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne 3 422,14 zł (269 300 – 3 422,14 = 265 877,86)


 

Roczna składka stanowi roczną podstawę wymiaru składki pomnożoną razy prawidłową wartość procentowa dla wybranej formy opodatkowania. Dla przykładu 3. roczna podstawa wymiaru składki razy 9% (265 877,86 *4,9% = 13 028,02)


 

Suma miesięcznych składek według złożonych deklaracji DRA za rok 2022 system weryfikuje ją na podstawie składki zdrowotnej wykazanej na ZUS DRA.

W przykładzie 3. łączna suma składki zdrowotnej wykazana na ZUS DRA to 15 101,80 zł.


 

Pod ikoną znaku zapytania znajduje się wyjaśnienie


 

Saldo to różnica między należną roczną składką zdrowotną a składką zdrowotną wynikający z ZUS DRA.


 

Składki należne na ubezpieczenie zdrowotne z działalności opodatkowanej na zasadach ogólnych, na podstawie złożonych deklaracji DRA.


 

 • Podsumowanie składki zdrowotnej gdzie system wykaże wartość nadpłaty/niedopłaty albo wartość zerową. W przykładzie 3. przedsiębiorca ma wykazaną składkę zdrowotną nadpłaconą za 2022 r.


 

W celu wygenerowania rocznego zeznania składki na ubezpieczenie zdrowotne na koniec należy wybrać ikonę zatwierdź.


 

W kolejnym etapie system przekieruje do generowania ZUS DRA za miesiąc kwiecień wykazująć składki za ten okres, które należy zatwierdzić.


 

Po wykonaniu tych kroków system stworzy ZUS RCA za 04/2023 na którym będzie się również znajdować rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne. W celu uzyskania podglądu na stworzone ZUS DRA należy w kolumnie RCA wybrać okres 4/2023.


 

W części F. ROCZNE ROZLICZENIE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE należy wybrać rozwiń.


 

Po wybraniu opcji rozwiń ukaże się rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.


 

W maju w zakładce Zobowiązania ➡ Składki ZUS pojawi się informacja o nadpłacie składki zdrowotnej.


 

4.Jak ustalić roczną podstawę do składki na ubezpieczenie zdrowotne

Krótkie podsumowanie jak w prawidłowy sposób ustalić podstawę do rocznej składki na ubezpieczenie zdrowotne dla wybranych form opodatkowania.

4.1. Podstawa do składki zdrowotnej dla podatku na zasadach ogólnych według skali podatkowej PIT-5

Przychód – Koszty – Zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne – Wartość amortyzacji do 31.12.2021 – Różnice remanentowe (tylko te zmniejszające podstawę).

4.2. Podstawa do składki zdrowotnej dla podatku na zasadach ogólnych, podatek liniowy PIT-5L

Przychód – Koszty – Zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne – Wartość amortyzacji do 31.12.2021 – Różnice remanentowe (tylko te zmniejszające podstawę).

4.3. Podstawa do składki zdrowotnej dla podatku zryczałtowanego PIT-28

Przychód – Zapłacone składki społeczne stanowi przychód brany pod uwagę przy ustalaniu progu dla składki zdrowotnej.

Podstawa w danym progu (występują III progi : I próg do 60tys , II próg od 60 do 300 tys oraz III próg powyżej 300 tys) x 12 miesięcy. ( przy założeniu, że działalność gospodarcza była prowadzona cały rok ).

4.4. Podstawa do składki zdrowotnej dla przedsiębiorców zmieniających formę opodatkowania w 2023 r. z podatku zryczałtowanego PIT-28 na podatek na zasadach ogólnych według skali podatkowej PIT-5 / podatek liniowy PIT-5L

Według wyjaśnień ZUS-u zmiana formy opodatkowania z ryczałtu na podatek według skali bądź liniowy oznacza, że płatnik składek był zobowiązany ustalić podstawę wymiaru składki na zdrowotne na podstawie wysokości dochodu z miesiąca poprzedniego. Z uwagi na to, że w grudniu 2022 r. taki przedsiębiorca nie osiągał dochodów opodatkowanych według skali bądź podatku liniowego, podstawę wymiaru składki należnej za styczeń 2023 r. stanowiła kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień 1 lutego 2022 r., tj. 3.010 zł.

Przy zmianie formy opodatkowania z ryczałtu na skalę podatkową/podatek liniowy w 2023 r., podatnik w grudniu 2022 r. zakończył rok kalendarzowy, ale jednocześnie w styczniu 2023 r. zakończył rok składkowy (rok składkowy trwał od luty 2022 r. do stycznia 2023 r.).

Podsumowująć przy zmianie formy opodatkowania w rozliczeniu rocznym składki na ubezpieczenie zdrowotne, płatnik składek ma obowiązek rozliczyć składkę zdrowotną zapłaconą za 13 miesięcy.

5. Wykaz przychodów w formie tabeli, które są brane do ustalenia rocznej podstawy do składki zdrowotnej

Przychody, które się uwzględnia: Przychody, których się nie uwzględnia:
przychody zwolnione z podatku PIT w ramach ulgi: na powrót, dla rodzin 4+, dla pracujących seniorów (art. 21 ust. 1 pkt 152-154 ustawy o pdof) przychodów oraz kosztów osiągniętych w okresie zawieszenia działalności gospodarczej na podstawie Prawa przedsiębiorców
szczególne zasady ustalania dochodu w podatku PIT, o których mowa w art. 24 ust. 1-2b ustawy o pdof, tj. różnice remanentowe (za 2022 r. nie zwiększa się dochodu, jeżeli remanent końcowy jest wyższy od remanentu początkowego) przychodów, kosztów oraz zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne za miesiące, w których przysługiwało zwolnienie z opłacania składki zdrowotnej na podstawie art. 82 ust. 8-9a ustawy zdrowotnej
pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 26, art. 30c albo art. 30ca ustawy o pdof, w brzmieniu obowiązującym przed tą datą, przychodów, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym (na podstawie ustawy o pdof i odrębnych przepisów, np. rozporządzeń o zaniechaniu poboru podatku)

 

Autor: Monika Olejniczak – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły