w Deklaracje Tagi: JPKjednolity plik kontrolnyjednolityplikkontrolny

Opcja wygenerowania, pobrania i wysłania plików JPK do US jest dostępna dla użytkowników pełnej wersji serwisu – księgowości internetowej.

W serwisie ifirma.pl można wygenerować pliki JPK zawierające:

 • ewidencję zakupów i sprzedaży VAT,
 • faktury VAT,
 • podatkową księgę przychodów i rozchodów (dotyczy podmiotów prowadzących KPiR),
 • ewidencję przychodów (dotyczy podmiotów rozliczających się ryczałtem ewidencjonowanym).

Pliki JPK są zgodne ze specyfikacją określoną przez Ministerstwo Finansów. Struktury JPK są dostępne na stronie Ministerstwa Finansów.

U mikroprzedsiębiorców obowiązek wysyłania JPK wystąpi dopiero od 1 stycznia 2018r. W ustaleniu, czy posiada się status mikroprzedsiębiorcy pomocny będzie artykuł na naszym blogu: Nie wiesz, czy posiadasz status mikroprzedsiębiorcy? Sprawdź tutaj, jak się go ustala.

Uwaga! Do końca 2017 roku opcję wysyłki JPK na koncie udostępniamy aktywnym użytkownikom serwisu na podstawie maila wysłanego na bok@ifirma.pl potwierdzającego, iż chcą z danej opcji skorzystać. Maila należy wysłać z adresu rejestracyjnego dla konta.

Generowanie i pobieranie plików JPK

W serwisie pliki JPK można wygenerować przechodząc do zakładki Deklaracje ➡ Jednolity Plik Kontrolny.

W polu Rodzaj JPK wybieramy rodzaj pliku:

 • FAKTURA – JPK listy faktur VAT,
 • VAT– JPK ewidencji zakupów i sprzedaży VAT,
 • KPiR – JPK podatkowej księgi przychodów i rozchodów (opcja dostępna u podmiotów prowadzących KPiR)
 • EWP – JPK ewidencji przychodów (opcja dostępna u podmiotów rozliczających się ryczałtem ewidencjonowanym).

Podmioty prowadzące KPiR:

Podmioty rozliczające się ryczałtem ewidencjonowanym:

W polu Cel złożenia wybieramy:

 • złożenie – jeżeli wybrana struktura JPK za dany okres będzie składana po raz pierwszy (nie jest korektą),
 • korekta – jeżeli plik JPK wybranej struktury za dany okres był już złożony i były wprowadzane zmiany, ponowne wysłanie jest już w trybie korekty.

W polu Przyczyna złożenia wybieramy:

 • cykliczne przesyłanie dokumentów – jeżeli plik JPK wybranej struktury zgodnie z obowiązującymi przepisami jest przekazywany organom podatkowym cyklicznie, za każdy okres podatkowy, bez wezwania tych organów,
 • doraźne przesyłanie w ramach kontroli – jeżeli plik JPK wybranej struktury za dany okres jest przekazywany na wezwanie organów podatkowych w związku z przeprowadzaną kontrolą.

W polu Data (od – do) podajemy zakres dat okresu, za który ma być wygenerowany plik JPK.

Po wybraniu rodzaju pliku JPK, celu i przyczyny złożenia, a także okresu, którego ma dotyczyć, można wygenerować plik JPK za pomocą opcji wygeneruj i pobierz.

Opcja wygeneruj i pobierz będzie przydatna:

 • jeżeli plik JPK nie ma być wysyłany do organów podatkowych za naszym pośrednictwem (można to zrobić samodzielnie),
 • jeżeli plik JPK ma być wykorzystany do zaimportowania danych do innego programu,
 • do zarchiwizowania danych dla własnych potrzeb.

Wysyłanie plików JPK

Aby móc wysyłać pliki JPK bezpośrednio z serwisu ifirma.pl, do serwisu Ministerstwa Finansów, konieczne jest uprzednie złożenie upoważnień UPL-1 dla naszych pracowników, aby mogli w imieniu użytkownika dokonać elektronicznego podpisu.

Więcej na temat upoważnień UPL-1 i e-deklaracji można przeczytać na pomocy: E-deklaracje w ifirma.pl

Jeżeli zostały wygenerowane UPL-1 i zaznaczono oświadczenie, że zostały złożone w US, dostępna jest opcja aktywująca pliki JPK – aktywuj e-deklaracje jpk.

Gdy pliki JPK zostaną już aktywowane w serwisie, można je wygenerować, a następnie przekazać do podpisu i wysłać drogą elektroniczną. Wybieramy rodzaj pliku JPK, cel i przyczynę złożenia oraz okres, którego ma dotyczyć, a następnie wybieramy wygeneruj i wyślij.


Autor: Beata Szczepanik – ifirma.pl


Możliwość komentowania jest wyłączona.