w DeklaracjeJPK Tagi: JPKjednolity plik kontrolnyjednolityplikkontrolny

Opcja wygenerowania, pobrania i wysłania plików JPK do US jest dostępna dla użytkowników pełnej wersji serwisu – księgowości internetowej.

W serwisie ifirma.pl można wygenerować pliki JPK zawierające:

 • ewidencję zakupów i sprzedaży VAT,
 • faktury VAT,
 • podatkową księgę przychodów i rozchodów (dotyczy podmiotów prowadzących KPiR),
 • ewidencję przychodów (dotyczy podmiotów rozliczających się ryczałtem ewidencjonowanym).

Pliki JPK są zgodne ze specyfikacją określoną przez Ministerstwo Finansów. Struktury JPK są dostępne na stronie Ministerstwa Finansów.

U mikroprzedsiębiorców obowiązek wysyłania JPK wystąpi dopiero od 1 stycznia 2018r. W ustaleniu, czy posiada się status mikroprzedsiębiorcy pomocny będzie artykuł na naszym blogu: Nie wiesz, czy posiadasz status mikroprzedsiębiorcy? Sprawdź tutaj, jak się go ustala.

Generowanie i pobieranie plików JPK

W serwisie pliki JPK można wygenerować przechodząc do zakładki Deklaracje ➡ Jednolity Plik Kontrolny.

W polu Rodzaj JPK wybieramy rodzaj pliku:

 • FAKTURA – JPK listy faktur VAT,
 • VAT– JPK ewidencji zakupów i sprzedaży VAT,
 • KPiR – JPK podatkowej księgi przychodów i rozchodów (opcja dostępna u podmiotów prowadzących KPiR)
 • EWP – JPK ewidencji przychodów (opcja dostępna u podmiotów rozliczających się ryczałtem ewidencjonowanym).

Podmioty prowadzące KPiR:

Podmioty rozliczające się ryczałtem ewidencjonowanym:

W polu Cel złożenia wybieramy:

 • złożenie – jeżeli wybrana struktura JPK za dany okres będzie składana po raz pierwszy (nie jest korektą),
 • korekta – jeżeli plik JPK wybranej struktury za dany okres był już złożony i były wprowadzane zmiany, ponowne wysłanie jest już w trybie korekty.

W polu Przyczyna złożenia wybieramy:

 • cykliczne przesyłanie dokumentów – jeżeli plik JPK wybranej struktury zgodnie z obowiązującymi przepisami jest przekazywany organom podatkowym cyklicznie, za każdy okres podatkowy, bez wezwania tych organów,
 • doraźne przesyłanie w ramach kontroli – jeżeli plik JPK wybranej struktury za dany okres jest przekazywany na wezwanie organów podatkowych w związku z przeprowadzaną kontrolą.

W polu Data (od – do) podajemy zakres dat okresu, za który ma być wygenerowany plik JPK.

Po wybraniu rodzaju pliku JPK, celu i przyczyny złożenia, a także okresu, którego ma dotyczyć, można wygenerować plik JPK za pomocą opcji wygeneruj i pobierz.

Opcja wygeneruj i pobierz będzie przydatna:

 • jeżeli plik JPK nie ma być wysyłany do organów podatkowych za naszym pośrednictwem (można to zrobić samodzielnie),
 • jeżeli plik JPK ma być wykorzystany do zaimportowania danych do innego programu,
 • do zarchiwizowania danych dla własnych potrzeb.

Wysyłanie plików JPK

Aby móc wysyłać pliki JPK bezpośrednio z serwisu ifirma.pl, do serwisu Ministerstwa Finansów, konieczne jest uprzednie złożenie upoważnień UPL-1 dla naszych pracowników, aby mogli w imieniu użytkownika dokonać elektronicznego podpisu.

Więcej na temat upoważnień UPL-1 i e-deklaracji można przeczytać na pomocy: E-deklaracje w ifirma.pl

Jeżeli zostały wygenerowane UPL-1 i zaznaczono oświadczenie, że zostały złożone w US, dostępna jest opcja aktywująca pliki JPK – aktywuj e-deklaracje jpk.

Gdy pliki JPK zostaną już aktywowane w serwisie, można je wygenerować, a następnie przekazać do podpisu i wysłać drogą elektroniczną. Wybieramy rodzaj pliku JPK, cel i przyczynę złożenia oraz okres, którego ma dotyczyć, a następnie wybieramy wygeneruj i wyślij.


Autor: Beata Szczepanik – ifirma.pl


Możliwość komentowania jest wyłączona.