Jak podpisać JPK – podpis elektroniczny

w JPK VATPozostałe JPK Tagi: JPKpodpis elektronicznypodpis JPK profilem zaufanym

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązek generowania i wysyłania co miesiąc pliku JPK VAT dotyczy wszystkich przedsiębiorców, którzy są zarejestrowani do podatku VAT i prowadzą księgowość w formie elektronicznej.

W serwisie ifirma.pl Jednolity Plik Kontrolny można łatwo wygenerować w zakładce JPK.

Wygenerowany za pośrednictwem ifirma.pl Jednolity Plik Kontrolny można przekazać do Urzędu Skarbowego przy użyciu:

Poniżej prezentujemy, jak krok po kroku wygenerować deklarację JPK i podpisać ją własnym podpisem cyfrowym.

Wysyłka JPK VAT przy użyciu własnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego

1. Aby wygenerować deklarację JPK VAT należy przejść do zakładki JPK, wybrać rodzaj JPK (VAT) i kliknąć przycisk WYGENERUJ.

Fakultatywnie użytkownik może także wskazać adres e-mail. W przypadku wątpliwości lub błędów Urząd Skarbowy wyśle na niego zawiadomienie, a dopiero w następnym kroku zostanie wszczęte postępowanie.

2. Po wygenerowaniu deklaracji użytkownik zostanie przeniesiony do sekcji, w której będzie mógł wybrać sposób przekazania pliku do urzędu.

3. Aby podpisać deklarację własnym podpisem cyfrowym należy kliknąć przycisk POBIERZ PLIK Z METADANYMI w części ePUAP.

4. Wygenerowany i pobrany plik z metadanymi należy podpisać cyfrowo poza serwisem, a następnie wgrać do ifirma.pl.

Plik metadanych musi być podpisany cyfrowo podpisem kwalifikowanym polskim albo europejskim zgodnie z algorytmem XAdES Basic Electronic Signature w postaci pliku XML zgodnego ze schematem
www.w3.org/2000/09/xmldsig.

Rejestr kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne można znaleźć na stronie Narodowego Centrum Certyfikacji (NCCert): www.nccert.pl. Rekomendujemy Powszechne Centrum Certyfikacji CERTUM: certum.pl.

5. Opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym plik JPK można wgrać do systemu poprzez przeciągnięcie go na wskazane pole:

lub bezpośrednio w zakładce JPK.

Podpisany i wgrany do ifirma.pl plik JPK_VAT zostanie automatycznie wysłany do urzędu w ciągu 5 minut.

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły