Nie posiadasz profilu zaufanego eGo? Sprawdź, ile możesz zyskać po jego założeniu!

Załatwianie spraw urzędowych bez wychodzenia z domu – brzmi zachęcająco i w wielu przypadkach jest już możliwe. Obecnie można załatwiać wiele spraw urzędowych przez internet, jednak konieczne jest posiadanie profilu zaufanego. Profil zaufany jest bezpłatną metodą na potwierdzenie tożsamości obywateli, którzy zamierzają korzystać z systemów elektronicznej administracji. Poniżej zamieszczamy nieco informacji, o tym – czym jest, do czego służy oraz jak założyć profil zaufany.

Czym jest profil zaufany?

Zgodnie z ogólną definicją, profil zaufany jest narzędziem służącym do potwierdzania tożsamości obywateli w internetowych kontaktach z urzędami i nie tylko. Profil stanowi wirtualny zestaw informacji identyfikujących jednoznacznie daną osobę oraz jest narzędziem prawnym służącym do potwierdzenia podpisu składanego przez użytkownika systemów administracji publicznej.

Wprowadzone do profilu zaufanego dane podlegają weryfikacji i są zabezpieczone, aby nikt, oprócz właściciela profilu, nie miał do nich dostępu. Dzięki takiemu rozwiązaniu, każda osoba posiadająca profil zaufany jest wiarygodna.

Profil zaufany stanowi również pewien odpowiednik podpisu kwalifikowanego, który jest weryfikowany certyfikatem kwalifikowanym. Uzyskanie certyfikatu jest jednak odpłatne i nie na każdą kieszeń, ponieważ ceny sięgają kilkuset złotych.

Jakie możliwości daje profil zaufany?

Profil zaufany posiada wiele zalet. Posiadacze profilu mogą przy jego pomocy podpisywać elektronicznie dokumenty składane przez internet w placówkach administracji państwowej. Zastępuje to dotychczasowe drukowanie, podpisywanie i wysyłanie dokumentów pocztą, nie wspominając już o składaniu dokumentów osobiście w placówce administracji lub urzędu – stojąc oczywiście w „kilometrowych“ kolejkach.

Posiadacz profilu zaufanego może obecnie skorzystać z szerokiej listy usług on-line, na różnych portalach administracji publicznej. Najpopularniejszymi portalami służącymi do kontaktu z urzędami są:

 1. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) – umożliwia składanie wniosków, uzyskiwanie zaświadczeń i załatwienie wielu innych spraw w różnych urzędach (urząd miasta, USC, ZUS, US, UP, itd.). Lista urzędów oraz możliwych usług jest ciągle poszerzana, możemy m.in. złożyć wniosek o dowód osobisty, o uzyskanie odpisów aktów, rozliczyć podatki, czy uzyskać kartę EKUZ.

  UWAGA! MF wprowadziło również możliwość wysyłania plików JPK za pomocą profilu zaufanego poprzez logowanie do platformy ePUAP. Od stycznia 2018 r. mikroprzedsiębiorcy zobowiązani do składania plików JPK, nie będą musieli ponosić dodatkowych kosztów. Instrukcja wysyłki sporządzona przez MF znajduje się na stronie Ministerstwa Finansów.

  Co ważne, każde złożenie lub odbiór pisma przez platformę ePUAP jest potwierdzone urzędowym poświadczeniem odbioru (UPO).

 2. Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS) – poprzez serwis można załatwić wiele spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi. Mogą z niego korzystać osoby ubezpieczone, płatnicy składek, lekarze oraz inni świadczeniobiorcy (emeryci i renciści).
 3. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – portal będący elektronicznym rejestrem przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarcza w Polsce. Za pomocą tego portalu można rozpocząć, zawiesić oraz zlikwidować działalność gospodarczą, a także zmienić dane we wpisie.

Pełna lista usług możliwych do realizacji przez internet za pomocą profilu zaufanego znajduje się na stronie obywatel.gov.pl.

Jak założyć profil zaufany eGo?

Profil zaufany można założyć w każdej chwili – wystarczy posiadać numer PESEL i chwilę wolnego czasu. Profil zaufany posiada jednak swój termin ważności, który obecnie wynosi 3 lata. Po tym okresie można przedłużać jego ważność o kolejne 3 lata.

Profil zaufany możemy założyć na dwa sposoby:

 1. bez wychodzenia z domu przez internet,
 2. w punkcie potwierdzającym.

Pierwszy sposób jest zdecydowanie szybszy i wygodniejszy, ponieważ nie trzeba udawać się do jednej z placówek potwierdzających wnioski o profil zaufany. Poniżej opisujemy szczegóły.

Profil zaufany przez internet

Profil zaufany można założyć całkowicie przez internet – bez wychodzenia z domu – potwierdzając go na dwa sposoby:

 1. za pomocą konta bankowego,
 2. za pomocą certyfikatu kwalifikowanego.

Większość z nas posiada konto w banku. Obecnie za pomocą rachunku bankowego możemy szybko i bez zbędnych formalności założyć profil zaufany. Jak to działa? Podczas zakładania konta w banku, nasza tożsamość została już potwierdzona, dlatego też nie ma potrzeby potwierdzać jej w inny dodatkowy sposób (np. wizytą w punkcie potwierdzającym).

Ważne jest, iż nie wszystkie banki mogą posiadać w ofercie usługę założenia profilu zaufanego – zatem w pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy nasz bank przewiduje taką możliwość (sprawdzić na stronie internetowej banku lub skontaktować się z jego infolinią). Po założeniu profilu zaufanego poprzez konto bankowe, aby zalogować się na konto profilu, nalezy wybierać opcję logowania przez bankowość elektroniczną.

Pełna lista banków z możliwością założenia Profilu zaufanego poprzez bankowość elektroniczną:

Z drugiej możliwości mogą skorzystać wyłącznie osoby posiadające podpis elektroniczny potwierdzony certyfikatem kwalifikowanym. W tym przypadku również mamy do czynienia z potwierdzoną tożsamością w certyfikacie kwalifikowanym, zatem nie ma potrzeby dodatkowej weryfikacji. W tym celu należy przejść na stronę główną profilu zaufanego, zarejestrować się i wybrać opcję „Chcę logować się certyfikatem kwalifikowany“. Po wypełnieniu i potwierdzeniu wszystkich kroków, profil zostanie założony i potwierdzony. Wówczas, za każdym razem, kiedy będziesz chciał się zalogować do profilu zaufanego, należy wybrać opcję logowania za pomocą certyfikatu kwalifikowanego.

Instrukcja użytkownika profilu zaufanego opisująca szczegółowo, jak założyć profil zaufany i jak z niego korzystać, znajduje się również na stronie Profilu Zaufanego – w części pomoc.

Profil zaufany w punkcie potwierdzającym

Profil zaufany możemy założyć bezpośrednio w punkcie potwierdzającym lub zarejestrować się na stronie profilu zaufanego i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Należy przygotować dowód osobisty lub paszport, adres e-mail oraz numer telefonu.

W pierwszym przypadku profil zaufany zakładany jest od razu, ponieważ urzędnik (lub pracownik placówki) od razu potwierdza tożsamość danej osoby. Drugi sposób – czyli rejestracja na stronie profilu i wypełnianie wniosku on-line – mimo rejestracji przez internet, wymaga obowiązkowej wizyty w jednym z punktów, aby potwierdzić założenie profilu. Zainteresowany powinien tego dokonać w ciągu 14 dni od złożenia wniosku.

Pełna lista punktów potwierdzających znajduje się na stronie Profilu Zaufanego.

Bez wątpliwości można uznać, że posiadanie profilu zaufanego, to w szczególności oszczędność czasu oraz optymalizacja kontaktów z urzędami – wszystko w jednym miejscu bez zbędnej biurokracji i magazynowania dokumentów. W niektórych przypadkach może znacznie przyspieszyć czas realizacji określonej sprawy urzędowej, przy minimalnym nakładzie czasu użytkownika profilu zaufanego. Dodatkowo – jest on bezpłatny.

 

Autor: Karolina Piątkowska – ifirma.pl

 

Sprawdź, jak wysłać do ZUS deklaracje elektroniczne za pośrednictwem serwisu ifirma.pl!

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły