mBank – zakładanie profilu zaufanego

Przedsiębiorcy posiadający dostęp do bankowości internetowej w mBanku mają możliwość w szybki sposób uzyskać Profil Zaufany. Założenie oraz korzystanie z Profilu Zaufanego jest bezpłatne.

Założenie Profilu Zaufanego należy zacząć od zalogowania się do bankowości internetowej. Po przejściu na stronę profilu zaufanego banku należy wybrać opcję Zaloguj dostępną w górnym prawym rogu strony.

 

 

Po wybraniu wskazanej opcji użytkownik zostanie przekierowany do strony logowania do konta w banku. W tej części należy zalogować się na konto wskazując swój login oraz hasło do konta bankowego.

 

 

Po zalogowaniu się na konto należy przejść do zakładki Pasaż ➡ eUrząd i wybrać opcję Załóż profil zaufany.

 

 

Po wybraniu opcji Załóż profil zaufany przedsiębiorca zostanie przekierowany do strony Rejestracyjnej Profilu Zaufanego.

W tym miejscu można zmienić adres e-mail oraz wskazać inny, niż nadany automatycznie Identyfikator użytkownika.

Jeżeli dane kontaktowe się zgadzają (e-mail) należy zapoznać się z Regulaminem dostępu do eUrzędu za pośrednictwem mBanku S.A. oznaczając stosowny checkbox przy Regulaminie.

 

 
Po oznaczeniu powyższego checkboxa opcja Dalej stanie się aktywna i poprzez jej wybranie będzie możliwe przejście do następnego kroku.

 

 

Kolejno następuje autoryzacja założenia profilu poprzez wpisanie hasła SMS otrzymanego od Banku. Po wpisaniu hasła należy wybrać opcję Złóż wniosek.

 

 

Na kolejnej stronie pojawi się komunikat o założeniu Profilu Zaufanego z wskazaną datą do kiedy profil jest ważny. Profil Zaufany jest ważny 3 lata.

 

 

Zakładając Profil Zaufany za pośrednictwem konta w banku przedsiębiorca podpisujący dokumenty za pomocą profilu każdorazowo będzie logował się do swojego konta w bankowości internetowej. Autoryzacja operacji, tj. potwierdzenie podpisu, będzie następowało zgodnie z metodą autoryzacji przelewów dokonywanych w bankowości internetowej np. poprzez kod SMS, wpisanie kodu ze zdrapki.

Poniżej treść wiadomości e-mail, jaką otrzyma użytkownik po pomyślnym przejściu powyższych kroków.

Mail dotyczący założenia konta w serwisie Profil Zaufany:

 

 

oraz mail potwierdzający utworzenie Profilu Zaufanego:
 

 

Uwaga! Wszelkie wątpliwości dotyczące założenie Profilu Zaufanego w mBanku prosimy wyjaśniać bezpośrednio z Infolinią Banku – Kontakt mBank

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły