Sprawdź, po co Ci Profil Zaufany i PUE ZUS!

Każdy Użytkownik korzystający z serwisu ifirma.pl celem prawidłowego rozliczenia podatkowo–księgowego powinien założyć Profil Zaufany oraz konto na PUE-ZUS.

Obecnie wysyłka plików JPK odbywa się w serwisie z użyciem podpisu kwalifikowanego osób upoważnionych do podpisu deklaracji w imieniu Użytkownika. W związku z powyższym Użytkowników, którzy do tej pory nie złożyli do urzędu druków UPL-1 czyli upoważnień dla podpisujących deklaracje z ramienia serwisu, prosimy oprócz założenia Profilu Zaufanego o złożenie do urzędu skarbowego wskazanych druków.


Generowanie upoważnień UPL-1

Przed wygenerowaniem w serwisie druków proszę zweryfikować czy wprowadzone na koncie dane właściciela oraz firmy są zgodne ze stanem faktycznym i tym co zostało zgłoszone w CEIDG. W sytuacji niezgodności należy poprawić dane w serwisie przed wygenerowaniem druku UPL-1.

Druki generowane są na koncie w zakładce Deklaracjee-Deklaracje pod częścią Wygeneruj upoważnienie do podpisu elektronicznego należy wybrać opcję wygeneruj deklarację upl-1.


 

Po wygenerowaniu druków proszę podjąć kolejne kroki:

 1. wydrukować UPL-1 dla każdej z 5 osób,
 2. każdy druk UPL-1 podpisać w polu 46,
 3. druki przekazać do urzędu skarbowego poprzez profil zaufany, wysyłkę listem poleconym, bądź osobiste złożenie.
Informacje jak wysłać UPL-1 za pomocą Profilu Zaufanego znajdziesz tutaj.

Profil Zaufany

Do czego jest potrzebny?

 • założenie i autoryzacja konta na PUE-ZUS
 • wysyłka plików JPKV7
 • – więcej informacji w temacie na stronie MF oraz na naszym Blogu.

Więcej informacji w temacie Profilu Zaufanego znajduje się na naszej stronie:

IFIRMA.PL – Profil Zaufany

W jaki sposób założyć Profil Zaufany?

 • On-line
  • założenie konta i Profilu Zaufanego przez bankowość internetową
  • – lista banków oferujących założenie Profilu Zaufanego znajduje się na naszej stronie.

  • założenie konta i Profilu Zaufanego przez autoryzację certyfikatem kwalifikowanym
  • – więcej informacji na stronie: obywatel.com.pl

 • Osobiście
  • założenie konta przez Internet i potwierdzenie tożsamości Profilu Zaufanego w Punkcie Potwierdzającym
  • założenie konta i potwierdzenie Profilu Zaufanego w Punkcie Potwierdzającym
  • – Profil Zaufany można założyć również bez wypełniania wniosku przez Internet. Całą procedurę założenia profilu można przejść bezpośrednio w punkcie potwierdzającym, gdzie pracownik wybranej instytucji poprosi o niezbędne do założenia konta dane i dokona rejestracji konta użytkownika. Pełna lista punktów potwierdzających dostępna jest na stronie Profilu Zaufanego.

Każdy przedsiębiorca, który założył już Profil Zaufany i od dłuższego czasu już z niego nie korzysta powinien zweryfikować czy nadal Profil jest aktywny i czy nie będzie zobligowany do jego ponownego założenia. Od 7 kwietnia 2017 Profil Zaufany ePUAP nie jest już autoryzowany przy użyciu poczty elektronicznej, użytkownicy korzystający z tej opcji autoryzacji mieli określony czas na zmianę autoryzacji na SMS kod.

Konto PUE ZUS

Do czego jest potrzebne?

 • uzyskanie niezbędnych informacji o składkach ZUS poprzez możliwość wystąpienia z wnioskiem RD-3 o stanie konta płatnika
 • – informacje o składkach ZUS będą niezbędne, aby prawidłowo rozliczyć składki w kosztach firmy oraz ująć je w wyliczeniu zaliczki na PIT. Tylko pełna wiedza o tym, jak zostały zaksięgowane składki w ZUS daje możliwość prawidłowego wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy z działalności przedsiębiorcy.

  – więcej informacji w tej kwestii na naszym Blogu.

Od 1 stycznia 2023 r. płatnik składek będzie musiał założyć profil informacyjny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS i przekazać ZUS swój adres elektroniczny.

 

W jaki sposób założyć konto PUE ZUS?

 • On-line
  • założenie poprzez Profil Zaufany
  • – instrukcja założenie konta znajduje się na naszej pomocy.

  • za pośrednictwem Banków zintegrowanych z PUE ZUS
  • – więcej informacji w temacie na stronie ZUS

  • założenie przez certyfikat kwalifikowany
 • Osobiście
  • założenie PUE przez Internet i potwierdzenie profilu w Placówce ZUS
  • – więcej informacji w temacie na stronie ZUS.

  • założenie i potwierdzenie konta w Placówce ZUS
  • – pełna lista oddziałów ZUS dostępna jest na stronie ZUS.

Numer Rachunku Składkowego ZUS

Wpłaty do ZUS dokonywane są przez przedsiębiorców na NRS – numer rachunku składkowego, który został indywidualnie przypisany do przedsiębiorcy.
Każda wpłata wykonana na NRS jest księgowana według algorytmu, którego naczelnym założeniem jest, że w pierwszej kolejności jest z niej pokrywane najstarsze zadłużenie wraz z odsetkami, a nie składki wynikające z bieżącej deklaracji. Takie księgowanie wpłaty, w przypadku zaległości, powoduje automatyczną utratę prawa do zasiłku chorobowego (o ile przedsiębiorca zgłosił się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego).

Zalecamy naszym Użytkownikom korzystającym z pełnej funkcjonalności serwisu (opcji księgowości internetowej):

 • Wprowadzenie otrzymanego od ZUS numeru rachunku na koncie w serwisie ifirma.pl:
  Zakładka Login ➡ Konfiguracja ➡ ZUS ➡ Indywidualny numer rachunku składkowego ➡ Edytuj.

 •  

 • Obecnie na koncie jest opcja wygenerowania numeru rachunku składkowego – numer każdorazowo należy zweryfikować z numerem podanym przez ZUS.

  Przedsiębiorca, który nie otrzymał od ZUS listu z indywidualnym numerem do wpłat może sprawdzić jaki jest jego indywidualny numer do wpłat na stronie ZUS: eskladka.pl. Na kontach biura rachunkowego generowaniem rachunku zajmuje się księgowa. W przypadku kiedy przedsiębiorca nie jest pewny, czy wpłaty do ZUS były dokonywane zawsze terminowo oraz w prawidłowej wysokości sugerujemy o wystąpienie do końca grudnia do ZUS z wnioskiem o rozliczenie stanu konta płatnika.

Przy układzie ratalnym płatnik zobowiązuje się do terminowego opłacania bieżących składek oraz ustalonych rat i w przypadku kiedy opłaca dobrowolną składkę chorobową zachowuje prawo do zasiłku chorobowego.

Co istotne: zadłużenie na kontach ZUS niekoniecznie musi występować z powodu niezapłaconych składek. Mogą to być tylko odsetki od składek zapłaconych po terminie, ale i w tym przypadku skutek będzie identyczny, jak przy niezapłaconych składkach – konto na którym występuje niedopłata pozostaje zadłużone. Warto zauważyć, że odsetki nie stanowią kosztów przedsiębiorcy.

 

Autor: Ewelina Ciapara – Zespół ifirma.pl


Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły