Przedsiębiorcy, którzy założyli Profil Zaufany mogą załatwiać różne sprawy urzędowe przez Internet. Bez wychodzenia z domu można również skorzystać z ustanowienia pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UPL-1).

Jeżeli przedsiębiorca chce powierzyć wysyłkę JPK_VAT innej osobie, powinien ją do tego upoważnić. Właściwym drukiem nadania pełnomocnictwa do wysyłki JPK_VAT jest UPL-1.

Serwis ifirma.pl daje możliwość korzystania z podpisów elektronicznych, które należą do naszych pracowników. Jednakże aby mieć pewność, że ze strony serwisu ifirma.pl zawsze będzie dostępna osoba mająca prawo do podpisu, należy złożyć pełnomocnictwo UPL-1 dla czterech osób.

Osoby upoważniane to:

  1. Agnieszka Kozłowska – wiceprezes zarządu,
  2. Joanna Zalewska – kierownik BR ifirma.pl,
  3. Katarzyna Kowalska – kierownik BOK serwisu ifirma.pl,
  4. Konrad Kubacki – starszy programista, lider zespołu programistów ifirma.pl.


Klienci, którzy chcą skorzystać z wysyłki deklaracji bezpośrednio z serwisu ifirma.pl powinni złożyć ten sam dokument cztery razy, dla każdego z pracowników wymienionych na początku instrukcji (za każdym razem postępując zgodnie z poniższą instrukcją). Dane do wypełnienia UPL-1 poprzez stronę e-PUPAP użytkownik pobiera z druków upoważnień generowanych na koncie.


UWAGA!

Dokładna instrukcja jak pobrać dane pracowników w serwisie ifirma.pl znajduje sie w poniższym linku: POMOC.

Jak złożyć UPL-1 za pomocą Profilu Zaufanego?

Aby złożyć pełnomocnictwo należy przejść na stronę usługi: Ustanowienie pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UPL-1) i wybrać opcję Załatw sprawę.


Przedsiębiorca zostanie przekierowany na stronę logowania do Profilu Zaufanego.


Po zalogowaniu się do Profilu Zaufanego, przedsiębiorcy ukaże się druk dokumentu „Pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej”. Dokument ten należy wypełnić, poprzez wprowadzenie wymaganych danych.

Na początku przedsiębiorca wybiera z dostępnej listy miejsce składania pełnomocnictwa (właściwy urząd) oraz wpisuje swoje dane identyfikujące.


Następnie przedsiębiorca powinien uzupełnić dane pełnomocnika upoważnionego do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.


Pole D dotyczy terminu obowiązywania pełnomocnictwa. Jeżeli UPL-1 ma nie stracić swojej ważności to należy zaznaczyć checkbox bezterminowo.


W każdym momencie przedsiębiorca ma prawo odwołać pełnomocnictwo udzielone na druku UPL-1, poprzez złożenie Zawiadomienia o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (OPL-1).

Ostatnia część dokumentu dotyczy samego oświadczenia podatnika. W tym miejscu należy wpisać swoje dane osobowe (Nazwisko i Imię).


Po wybraniu opcji Zapisz i Dalej, przedsiębiorcy ukaże się podgląd składanego przez niego pełnomocnictwa. Gdy wszystkie dane się zgadzają można przejść do etapu jego podpisania Profilem Zaufanym. Należy wybrać opcję Podpisz.


Następnie ukaże się komunikat, gdzie należy wybrać Podpisz Profilem Zaufanym.


W kolejnym kroku serwis epuap.gov.pl przeniesie do etapu podpisania UPL-1, gdzie przedsiębiorca będzie widział wszystkie swoje dane osobowe oraz dane dokumentu. Należy wybrać Podpisz profilem zaufanym. Serwis przekieruje z powrotem do strony logowania.


Po ponownym zalogowaniu wyświetli się komunikat o prawidłowym podpisie. Na tym etapie przedsiębiorca może wysłać dokument UPL-1 wybierając opcję Wyślij.


UPL-1 należy złożyć przed przesłaniem przez pełnomocnika pierwszego podpisanego przez niego dokumentu. Najlepiej zrobić to z kilkudniowym wyprzedzeniem. Nie ma bowiem ustawowo określonego terminu wprowadzenia danych pełnomocnika do systemu e-Deklaracje.

Może zdarzyć się, że urząd skarbowy pomimo uwierzytelnienia plików UPL-1 Profilem Zaufanym wezwie do ich osobistego podpisania. W tej sytuacji należy postąpić zgodnie z zaleceniami urzędu bądź wyjaśnić sprawę ze swoim urzędem.

Uwaga! Wszelkie wątpliwości w zakresie wsparcia technicznego platformy ePUAP należy konsultować bezpośrednio w centrum pomocy Użytkowników ePUAP.Szczegółowa informacja jak wysłać plik JPK z serwisu ifirma.pl dostępna jest na stronie: https://pomoc.ifirma.pl/pomoc-artykul/jak-wyslac-jpk_vat/


Autor: Jagoda Durczak – ifirma.pl

Możliwość komentowania jest wyłączona.