Deklaracje z upoważnieniami

Druki UPL-1, czyli pełnomocnictw do podpisywania deklaracji składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w imieniu przedsiębiorcy są wykorzystywane w serwisie do wysyłki poniższych deklaracji:

  • VIU-D (deklaracji dotyczących procedury MOSS),
  • JPK – Jednolity Plik Kontrolny,
  • IFT-2R – Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Polski,
  • DSF-1 – Deklaracja o wysokości daniny solidarnościowej.

UWAGA
Obecnie, pliki JPK można wysłać do urzędu skarbowego również za pomocą wprowadzenia kwoty przychodu za lata poprzednie.


Ważne!

Spółki cywilne, jawne i inne podmioty korzystające w ifirma.pl z konta spółek mogą wysyłać deklaracje z serwisu jedynie na podstawie złożonych druków UPL-1.

 

Aby możliwe było przesłanie deklaracji UPL-1 elektronicznie, należy spełnić warunek formalny, czyli złożyć w Urzędzie Skarbowym lub wysłać za pomocą Profilu Zaufanego formularze UPL-1 z upoważnieniem dla osób podpisujących deklaracje elektroniczne w imieniu podatnika.

Aby wygenerować upoważnienia UPL-1 dla wszystkich osób należy zalogować się na konto, a następnie przejść do zakładki Deklaracjee-Deklaracje.


W kolejnym kroku należy wybrać opcję wygeneruj deklarację upl-1.


Następnie należy określić datę rozpoczynającą okres upoważnienia i wybrać opcję zatwierdź by uzyskać możliwość wygenerowania UPL- 1.By pobrać upoważnienia na swój komputer należy wybrać opcję pobierz plik PDF UPL-1 przy każdym z pracowników.


Deklaracje UPL-1 należy wydrukować, podpisać w polu 46 i złożyć we właściwym Urzędzie Skarbowym.

Po dostarczeniu do US lub wysłaniu przez Profil Zaufany upoważnień UPL-1 dla wszystkich osób należy wybrać opcję oświadczam, że pełnomocnictwa upl-1 zostały wydrukowane, podpisane i złożone w us.Ważne!

Upoważnienia będą aktywne dopiero w momencie, gdy Urząd Skarbowy wprowadzi je do swojej bazy. Zanim użytkownik serwisu zacznie korzystać z usługi elektronicznej wysyłki deklaracji powinien sam zweryfikować poprzez kontakt z US, czy druki UPL-1 zostały wprowadzone do systemu.Więcej o deklaracjach elektronicznych w ifirma.pl możesz przeczytać tutaj

Sprawdź również jak wysłać plik JPK z serwisu ifirma.pl


Autor: Jagoda Durczak – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły