Deklaracje elektroniczne w ifirma.pl

w Deklaracje Tagi: deklaracje elektronicznee-deklaracje

Deklaracje elektroniczne to bezpłatna usługa umożliwiająca składanie deklaracji podatkowych za pomocą Internetu. Składanie e-deklaracji nie wymaga już posiadania podpisu elektronicznego.

Jak skorzystać z usługi?

W przypadku klientów ifirma.pl, posiadanie podpisu elektronicznego nie jest obecnie konieczne – mogą oni dokonać wysyłki deklaracji elektronicznych za pośrednictwem danych autoryzujących. Dokumenty są przesyłane do urzędów błyskawicznie – w ciągu 5 minut od dokonania zlecenia w serwisie.

Wyjątkiem są spółki cywilne, jawne i inne podmioty korzystające w ifirma.pl z konta spółek, które mogą wysyłać deklaracje jedynie za pomocą podpisu elektronicznego.

W celu wysłania deklaracji elektronicznej do urzędu:

 1. przechodzimy do zakładki Deklaracje ➡ Deklaracje i wybieramy właściwą deklarację (poprzez kliknięcie kursorem na numer danej deklaracji, np. 10/2017,
 2. wybieramy opcję Wyślij do urzędu,
 3. podajemy dane autoryzujące – imię, nazwisko, data urodzenia, NIP, przychód z deklaracji rocznej składanej w minionym roku podatkowym,
 4. zatwierdzamy wysyłkę.

Dane osobowe przedsiębiorcy zostaną uzupełnione automatycznie na podstawie informacji z serwisu. Kwotę przychodu można uzupełniać ręcznie przy wysyłce lub wprowadzić poprzez zakładkę Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ e-Deklaracje podatkowe. Przy skorzystaniu z drugiej opcji, kwota przychodu przy wysyłce będzie uzupełniana automatycznie.

WAŻNE

Wprowadzając kwotę przychodu można skorzystać z podpowiedzi – symbol „?” przy pozycji przychodu. Po nasunięciu kursora pojawi się informacja, w której pozycji zeznania rocznego znajduje się wymagana do przepisania kwota przychodu.

Po wysyłce należy pamiętać o sprawdzeniu statusu deklaracji w zakładce Deklaracje ➡ e-Deklaracje. Komunikat „Weryfikacja negatywna – błąd w danych autoryzujących (np. błąd w nazwisku, pierwszym imieniu, dacie urodzenia, NIP, numerze PESEL, kwocie przychodu)” oznacza, że deklaracja nie została przyjęta przez urząd. W takiej sytuacji należy sprawdzić poprawność podanej kwoty przychodu i danych osobowych w zakładkach:

 • Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ Dane właściciela,
 • Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ Dane firmy oraz
 • Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ e-Deklaracje podatkowe,

– a następnie ponownie dokonać wysyłki.

Jeśli błąd danych autoryzujących pojawia się, mimo że są one poprawnie uzupełnione, przyczyną może być rozbieżność pomiędzy informacjami na koncie a bazą urzędu skarbowego. W takim przypadku warto skontaktować się z urzędem skarbowym właściwym dla przedsiębiorcy, w celu zweryfikowania wprowadzonych danych.

Sprawdź szczegółową instrukcjęe-deklaracje bez podpisu kwalifikowanego oraz deklaracje elektroniczne do ZUS.

Deklaracje z upoważnieniami

Ministerstwo Finansów stopniowo wycofuje się z konieczności wysyłania e-deklaracji z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego. Dlatego też obecnie w serwisie zaledwie kilka deklaracji wymaga jeszcze spełnienia tej formalności. Klienci ifirma.pl nie potrzebują jednak własnego podpisu – mogą oni upoważnić cztery osoby z serwisu ifirma.pl, aby podpisały deklarację własnym podpisem i przekazały w ich imieniu do urzędu skarbowego. Dzięki temu przedsiębiorcy oszczędzają czas oraz kilkaset złotych, tyle bowiem kosztuje uzyskanie własnego podpisu elektronicznego.

Podpisu elektronicznego w serwisie wymaga wysyłka deklaracji:
 • VIU-D – dla celów MOSS
 • JPK – Jednolity Plik Kontrolny
UWAGA

Pliki JPK można obecnie wysłać do urzędu skarbowego za pomocą wprowadzenia kwoty przychodu za lata poprzednie oraz podpisu kwalifikowanego. Użytkownicy serwisu, mogą również pobrać plik z metadanymi i podpisać plik we własnym zakresie podpisem kwalifikowanym, bądź dokonać wysyłki z poziomu konta korzystając z możliwości upoważnienia niżej wymienionych osób. Szczegółowa instrukcja wysłania pliku z własnym podpisem elektronicznym, została zamieszczona na stronie.

Jednocześnie informujemy, że każdy Użytkownik korzystający z serwisu ifirma.pl celem prawidłowego rozliczenia podatkowo – księgowego powinien w trybie pilnym założyć Profil Zaufany oraz konto na PUE-ZUS. Dokładny opis zakładania profilów oraz celu ich założenia, jest podany w poniższych artykułach:
Ważne zmiany od 2018 roku – sprawdź, po co Ci Profil Zaufany i PUE ZUS!

Wysyłki deklaracji dla celów MOSS – VIU-D dokonujemy poprzez zakładkę MOSS ➡ Deklaracje ➡ Wyślij do urzędu.

Aby możliwe było przesłanie tych deklaracji elektronicznie, należy spełnić warunek formalny, czyli złożyć w US formularze UPL-1 z upoważnieniem dla osób podpisujących deklaracje elektroniczne w imieniu podatnika.

Aby mieć pewność, że ze strony serwisu ifirma.pl zawsze będzie dostępna osoba z prawem do podpisu, należy złożyć do US upoważnienia dla czterech osób.

Upoważnienie udzielone w dokumencie UPL-1 jest formą pełnomocnictwa szczególnego i nie podlega opłacie skarbowej.

Przed wygenerowaniem w serwisie druków proszę zweryfikować czy wprowadzone na koncie dane właściciela oraz firmy są zgodne ze stanem faktycznym i tym co zostało zgłoszone w CEIDG. W sytuacji niezgodności należy poprawić dane w serwisie przed wygenerowaniem druku UPL-1.

Upoważnienie należy wygenerować w zakładce Deklaracje ➡ e-Deklaracje. Po wygenerowaniu dokumentów należy wydrukować cztery formularze UPL-1 w formacie PDF (jeden formularz upoważnia jednego reprezentanta ifirma.pl). Każdy wydruk należy podpisać, a następnie dostarczyć do właściwego naczelnika urzędu skarbowego – osobiście lub listem poleconym.

Inną możliwością złożenia upoważnień UPL-1 jest złożenie ich poprzez Prowil Zaufany. Dokładna instrukcja w jaki sposób można tego dokonać krok po kroku, została zamieszczona tutaj.

Po dostarczeniu UPL-1 do US w zakładce Deklaracje ➡ e-Deklaracje u dołu strony w części “Dokumenty” należy kliknąć na ikonę “UPL-1″, a następnie kliknąć „Oświadczam, że pełnomocnictwa UPL-1 zostały wydrukowane, podpisane i złożone do US”.

Dodatkowa instrukcja generowania upoważnień UPL-1 obrazująca proces, została zamieszczona tutaj.

Podatnik może przesyłać deklaracje podatkowe drogą elektroniczną dopiero po złożeniu UPL-1 w US.

UWAGA

Informujemy, że od 1 kwietnia 2016 r. zmianie uległa godzina wysyłki deklaracji z użyciem podpisu kwalifikowanego. Zgodnie z regulaminem, ostatnia wysyłka deklaracji będzie dokonywana do godz. 14:00.

W celu wysyłki deklaracji do urzędu za pośrednictwem podpisu kwalifikowanego:

 1. przechodzimy do zakładki Deklaracje ➡ Deklaracje i wybieramy właściwą deklarację (poprzez kliknięcie kursorem na jej numer, np. 10/2017),
 2. następnie wybieramy opcję Wyślij do urzędu,
 3. zatwierdzamy wysyłkę z podpisem kwalifikowanym.

Cofnięcie upoważnienia

Użytkownik serwisu może w każdej chwili cofnąć wystawione upoważnienie poprzez złożenie w swoim US druku OPL-1. Druki należy wygenerować w zakładce Deklaracje ➡ e-Deklaracje u dołu strony w części “Dokumenty” – czyli w tym samym miejscu, co UPL-1.

UPO – urzędowe poświadczenie odbioru

Po wysłaniu deklaracji do US można śledzić w serwisie jej aktualny status w zakładce Deklaracje ➡ e-Deklaracje. Status informuje o etapie, na jakim znajduje się przetwarzanie.

Ostatecznie każda wysłana deklaracja otrzymuje status „Odrzucony” albo „Zaakceptowany”.

Deklaracje, które uzyskały status „Zaakceptowany” są traktowane jako złożone. Formalnym potwierdzeniem złożenia jest dokument UPO, który użytkownik może pobrać w formacie PDF. Dokument UPO może być przydatny zwłaszcza w przypadku kiedy urząd skarbowy zgłosi, iż nie posiada deklaracji mimo dokonanej wysyłki, oraz w razie kontroli skarbowej.

W celu pobrania UPO należy

 1. w zakładce „e-Deklaracje” serwisu ifirma.pl otworzyć „Identyfikator”,
 2. skopiować „Numer referencyjny” podany w dolnej części dokumentu,
 3. wejść na stronę Ministerstwa Finansów,
 4. wkleić numer referencyjny do formularza i pobrać UPO.

Pobieranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru deklaracji złożonej elektronicznie, jest zobrazowane w naszej instrukcji.

Od stycznia 2018 roku wszyscy przedsiębiorcy będą mieli obowiązek wysyłania plików JPK! Sprawdź, jak wygenerować, pobrać i wysłać JPK w ifirma.pl!

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły