Karta Podatkowa a deklaracja DRA/RCA

|
ID: 778305384
|
|
Nie tylko kawa jest 2w1

1. Wstęp

W serwisie IFIRMA, przedsiębiorcy którzy wybrali jako formę opodatkowania kartę podatkową, mają możliwość wygenerowania oraz przesłania do ZUS deklaracji rozliczeniowych.
Wiążę się to natomiast z pewnymi modyfikacjami, gdzie przedsiębiorca musi co miesiąc każdorazowo dokonywać edycji deklaracji ZUS.

W związku z tym, że serwis nie jest dostosowany do przedsiębiorców rozliczających się kartą podatkową, została przygotowana krótka instrukcja w jaki sposób prawidłowo dokonać rozliczenia deklaracji ZUS.

Płatnicy, którzy uzyskują przychody z działalności gospodarczej i rozliczają się na karcie podatkowej, opłacają składkę zdrowotną w wysokości 314,10 zł. Stanowi to podstawę minimalnego wynagrodzenia (3010 zł) w roku 2023 w wysokości 9%.
Czyli 3490 zł x 9% = 314,10 zł.

Oznacza to, że za każdy miesiąc podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu działalności gospodarczej w 2023 r. przedsiębiorca rozlicza składkę w wysokości 314,10 zł.
Składkę zdrowotną naliczoną według zasad Polskiego Ładu, trzeba wykazać co miesiąc w dokumentach rozliczeniowych:

  • w sytuacji jeżeli przedsiębiorca rozlicza składki wyłącznie za siebie składa jedynie deklarację ZUS DRA;
  • w przypadku kiedy przedsiębiorca rozlicza składki nie tylko za siebie, bo np. zatrudnia pracowników lub osobę współpracującą – składkę zdrowotną na własne ubezpieczenie wykazuje w raporcie rozliczeniowym ZUS RCA. Składa także raporty za pozostałych ubezpieczonych.

 

2. Deklaracja ZUS DRA a Karta podatkowa

W przypadku jeżeli przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników, zleceniobiorców ani osoby współpracującej modyfikuje jedynie deklarację rozliczeniową ZUS DRA.
Bez względu na wybraną formę opodatkowania na koncie (zasady ogólne – podatek wg skali, podatek liniowy, ryczałt ewidencjonowany) instrukcja modyfikacji ZUS DRA będzie wyglądała w ten sam sposób.

Aby dokonać zmian w deklaracji, należy przejść do zakładki Deklaracje → Deklaracje, będąc ustawionym w odpowiednim miesiącu księgowym.


 

Kolejno należy wybrać wygeneruj ZUS.


 

Następnie na ekranie pojawią się składki ZUS, które zostały wybrane w prawym górnym rogu Login → Konfiguracja → ZUS.


 

U dołu strony wybieramy opcję zatwierdź.


 

Po zatwierdzeniu składek, Deklaracja ZUS DRA zostanie utworzona w serwisie IFIRMA.

W następnym kroku należy przejść do zakładki Deklaracje → Deklaracje i w kolumnie DRA, wybrać deklarację za miesiąc, którą przedsiębiorca chce przesłać do ZUS. Dla naszego przykładu będzie to 06/2023.


 

Następnie po wejściu w widok formularza ZUS DRA należy na dole strony wybrać opcję edytuj.


 

Kolejno w trybie edycji, przedsiębiorca opodatkowany kartą podatkową wskazuje dane w bloku XI (forma opodatkowania obowiązująca w danym miesiącu oraz przychód i dochód z działalności gospodarczej dla celów wyliczenia składki miesięcznej na ubezpieczenie zdrowotne) na ZUS DRA:

  • zaznaczamy Forma opodatkowania – karta podatkowa (pole 09)
  • kwota podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (pole 10) – wskazujemy 3490,00
  • kwota należnej składki (pole 11) – 314,10.

 

Należy również pamiętać, aby pola dotyczące innej formy opodatkowania pozostały puste. Czyli w przypadku, jeżeli przedsiębiorca technicznie wybrał inną opcję podczas zakładania konta powinien wszystkie pola usunąć, a pozostawić jedynie te dotyczące karty podatkowej czyli POLA 9,10,11.
Poniżej, został zamieszczony zrzut, prawidłowo wypełnionego bloku XI.


 

Po zmianach dokonanych w deklaracji ZUS DRA, u dołu strony należy w pierwszej kolejności wybrać Przelicz, co spowoduje ponowne przeliczenie deklaracji, a następnie zatwierdź.


 

3. Deklaracja ZUS RCA a Karta Podatkowa

W sytuacji kiedy, przedsiębiorca zatrudnia pracowników bądź osobę współpracują, w pierwszym kroku przedsiębiorca powinien dokonać weryfikacji jaką formę opodatkowania wybrał podczas zakładania konta. Bez względu na wybraną formę opodatkowania na koncie (zasady ogólne – podatek wg skali, podatek liniowy, ryczałt ewidencjonowany) instrukcja modyfikacji ZUS DRA będzie wyglądała w ten sam sposób.

Aby dokonać zmian w deklaracji, należy przejść do zakładki Deklaracje → Deklaracje, będąc ustawiony w odpowiednim miesiącu księgowym.


 

Następnie na ekranie pojawią się składki ZUS, które w prawym górnym rogu w zakładce Login → Konfiguracja → ZUS.


 

U dołu strony wybieramy opcję zatwierdź.


 

Po zatwierdzeniu składek, Deklaracja ZUS DRA zostanie utworzona w serwisie IFIRMA.

W następnym kroku należy przejść do zakładki Deklaracje → Deklaracje i w kolumnie RCA, wybrać deklarację za miesiąc którą przedsiębiorca chce przesłać do ZUS. Dla naszego przykładu będzie to 06/2023.


 

Następnie po wejściu w widok formularza ZUS RCA należy na dole strony wybrać opcję edytuj.


 

Kolejno, w trybie edycji, przedsiębiorca opodatkowany kartą podatkową zatrudniający pracowników lub zleceniobiorców przechodzi do bloku E (forma opodatkowania obowiązująca w danym miesiącu oraz przychód i dochód z działalności gospodarczej dla celów wyliczenia składki miesięcznej na ubezpieczenie zdrowotne) na deklaracji ZUS RCA:

  • zaznaczamy Forma opodatkowania – karta podatkowa (pole 09)
  • kwota podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (pole 10) – wskazujemy 3490,00
  • kwota należnej składki (pole 11) – 314,10.

 

Należy również pamiętać, aby pola dotyczące innej formy opodatkowania pozostały puste. Czyli w przypadku, jeżeli przedsiębiorca technicznie, wybrał inną opcję podczas zakładania konta, powinien wszystkie pola usunąć, a pozostawić jedynie te dotyczące karty podatkowej czyli POLA 9, 10, 11.
Poniżej został zamieszczony zrzut, prawidłowo wypełnionego bloku E.


 

Po zmianach dokonanych w deklaracji ZUS RCA u dołu strony należy w pierwszej kolejności wybrać Przelicz, co spowoduje ponowne przeliczenie deklaracji, a następnie zatwierdź.


 

Kolejnym krokiem jest edycja deklaracji ZUS DRA. Po zatwierdzeniu zmian w deklaracji ZUS RCA, należy ponownie przejść do zakładki Deklaracje → Deklaracje, natomiast tym razem wybrać DRA. Dla naszego przykładu będzie to wciąż 6/2023.


 

Następnie po wejściu w widok formularza ZUS DRA należy na dole strony wybrać opcję edytuj.


 

Kolejno, w trybie edycji, przedsiębiorca opodatkowany kartą podatkową dokonuje zmian w części VI. ZESTAWIENIE NALEŻNYCH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE.

Pole 02. KWOTA NALEŻNYCH SKŁADEK FINANSOWANA PRZEZ UBEZPIECZONYCH, powinna zawierać sumę składek na ubezpieczenie zdrowotne za wszystkich pracowników, współpracowników oraz za przedsiębiorcę.

Po zmianach dokonanych w deklaracji ZUS DRA, u dołu strony należy w pierwszej kolejności wybrać Przelicz, co spowoduje ponowne przeliczenie deklaracje a następnie zatwierdź.


 

4. Wysyłka deklaracji do ZUS

Po dokonaniu zmiany w deklaracji ZUS DRA/DRA i RCA, przedsiębiorca przekazuje deklarację ZUS do podpisu poprzez wybranie opcji u dołu strony przekaż do podpisu komplet deklaracji.


 

Kolejno pojawi się informacja dotycząca terminu podpisania deklaracji ZUS. Tak jak wskazuje komunikat deklaracje są podpisywane w określonych dniach.

Następnie należy zatwierdzić komunikat informujący o przekazaniu deklaracji do wysyłki elektronicznej wybierając opcję zatwierdź.


 

Status przekazanej do podpisu deklaracji można weryfikować w zakładce Deklaracje → e-Deklaracje ZUS.

 

Autor: Agnieszka Sołtys – ifirma.pl

Jeśli informacji jakich szukasz nie znalazłeś w naszej bazie wiedzy - zadzwoń do nas 71 769 55 15 lub porozmawiaj z konsultantem na czacie . Możesz też napisać maila na bok@ifirma.pl. BOK jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 20:00.
Nie musisz czytać pomocy

Mobilnie. Wszędzie

Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

Mobilnie

Ułatwienia dla e‑commerce

Wygodne integracje
Wygodne integracje

Program do faktur IFIRMA w prosty sposób zintegrujesz z Allegro i popularnymi platformami e‑commerce jak Shoper, WooCommerce czy PrestaShop.

Sprawdź wszystkie integracje →

Wygodne integracje
Płatności w jednym miejscu

ifirma.pl łączy się z urządzeniami fiskalnymi, pozwala na eksport przelewów do banku i zatwierdzanie ich jednym kodem, co znacznie usprawnia codzienną pracę i samodzielne księgowanie.

Wygodne integracje
Łatwe generowanie faktur

Dzięki integracji z bazą GUS ułatwiamy też wystawianie faktur – wystarczy, że wpiszesz NIP kontrahenta, a reszta danych uzupełni się automatycznie.

allegro integracja ecommerce
woocommerce integracja ecommerce
shoper integracja ecommerce
prestashop integracja ecommerce
shoplo integracja ecommerce
magento integracja ecommerce