Korekta pliku JPK_V7/7K

|
ID: 778305257
|
|
Nie tylko kawa jest 2w1

Składany począwszy od rozliczenia za październik 2020 r. nowy plik JPK_V7 występuje w dwóch wariantach:

  • JPK_V7M dla podatników rozliczających podatek VAT miesięcznie,
  • JPK_V7K dla podatników rozliczających podatek VAT kwartalnie.

Plik JPK_V7 składa się z następujących elementów:

  • Nagłówek,
  • Podmiot1,
  • Deklaracja,
  • Ewidencja.

Oznaczenie, tego iż składany plik jest korektą następuje poprzez wskazanie odpowiedniego celu złożenia w nagłówku w polu cel złożenia. Liczba – 1 wskazuje na pierwotne założenie pliku, liczba – 2 na jego korektę (pierwszą i każdą kolejną).

Złożenie korekty polega na ponownym złożeniu kompletnego, zawierającego poprawione dane pliku. Zgodnie z wyjaśnieniami Ministra Finansów:

  • W przypadku korekty części deklaracyjnej oraz ewidencyjnej wskazuje się wszystkie elementy tj. Nagłówek, Podmiot1, Deklaracja, Ewidencja.
  • W przypadku korekty wyłącznie części deklaracyjnej, która nie ma wpływu na część ewidencyjną, wskazuje się elementy: Nagłówek, Podmiot1, Deklaracja.
  • W przypadku korekty wyłącznie części ewidencyjnej, która nie wpływa na część deklaracyjną, wskazuje się elementy: Nagłówek, Podmiot1, Ewidencja.

 

Podatnicy rozliczający się kwartalnie korygujący część deklaracyjną – składają plik za ostatni miesiąc kwartału. W takim wypadku części Nagłówek jako oznaczenie miesiąca wskazują ostatni miesiąc kwartału czyli odpowiednio 3,6,9,12.

Przygotowanie w serwisie korekty pliku JPK_V7 obejmuje dwa elementy:

 

1. Oznaczenie wygenerowanego pliku JPKV7 jako korekty

Sposób postępowania zależny jest od tego czy plik JPKV7 za dany miesiąc został wysłany z serwisu i ma status zaakceptowany czy też nie był wysyłany z serwisu.

a) w przypadku, kiedy pierwotny plik został wysłany z serwisu

W celu przygotowania korekty należy ustawić miesiąc księgowy zgodny z miesiącem, za który korygowany jest plik a następnie w zakładce Deklaracje ➡ Deklaracje wybrać przycisk do ponownego generowania vat(jpk).


 

Pojawi się komunikat z prośbą o potwierdzenie czynności generowania deklaracji JPKV7 za dany miesiąc.
Ponownie wygenerowany plik widoczny będzie jako zmieniony. Po jego otwarciu w Cel złożenia deklaracji oznaczony zostanie jako korekta deklaracji.


 

b) w przypadku, kiedy pierwotny plik nie był wysyłany z serwisu,

W celu przygotowania korekty należy ustawić miesiąc księgowy zgodny z miesiącem, za który korygowany jest plik a następnie w zakładce Deklaracje ➡ Deklaracje wybrać przycisk do ponownego generowania vat(jpk).


 

W przypadku kiedy serwis nie ma informacji o wysyłce poprzednio wygenerowanego pliku JPKV7 wyświetli komunikat z prośbą o zaznaczenie czy generowany właśnie plik został już wysłany do US i ma status zaakceptowanego.
Oznaczenie opcji tak spowoduje, iż na wygenerowanym pliku jako Cel złożenia formularza wskazana zostanie korekta.


 

2. wybór zakresu korekty

W kolejnym kroku następuje określenie zakresu korekty czyli tego czy wysyłany plik JPKV7 ma zawierać tylko część ewidencyjną, tylko deklaracyjną czy też korekta ma dotyczyć obu tych części.
Pole do wyboru elementów, wysłanych w ramach korekty pojawia się w momencie wysyłki pliku JPKV7.
Po wybraniu numeru wcześniej wygenerowanego i oznaczonego jako korekta pliku należy wybrać numer wygenerowanego pliku a następnie na dole formularza funkcję wyślij do urzędu.


 

Serwis na podstawie posiadanych danych podpowiada zakres korekty.
Użytkownik ma jednak zawsze możliwość dokonania zmiany – zaznaczając lub odznaczając odpowiednio pola korekta deklaracji lub korekta ewidencji.

Dodatkowo serwis wyświetli informację o różnicach między bieżącą wersją części deklaracyjnej (wysyłanym jako korekta) a jej poprzednią wersją (widoczną na koncie jako wysłaną).
W przypadku kiedy poprzednie wersja wysłanego pliku nie zostały wysłane z serwisu należy szczególnie sprawdzić różnicę między plikiem wcześniej złożonym a bieżącymi zapisami.

Powyższe okno nie pojawi się w przypadku Użytkowników rozliczających się z podatku VAT kwartalnie, w przypadku korekty pliku za dwa pierwsze miesiące kwartału. Tu bowiem korekta może dotyczyć wyłącznie części ewidencyjnej. Plik wysyłany za dwa pierwsze miesiące kwartału nie zawiera części deklaracyjnej.

Przykład 1

Podatnik rozliczających się z podatku VAT miesięcznie złożył za miesiąc październik plik JPK_V7. Plik został wysłany z serwisu. Po złożeniu pliku Użytkownik zauważył, iż księgując wydatek błędnie wskazał numer dokumentu kosztowego (otrzymanej faktury).

Po poprawieniu błędnych zapisów Użytkownik ponownie wygenerował plik JPKV7 za miesiąc październik (za pomocą funkcji vat(jpk) w zakładce Deklaracje ➡ Deklaracje). Następnie otworzył wygenerowany plik. Na nim w polu Cel złożenia widoczne było oznaczenie korekta deklaracji.

W kolejnym kroku Użytkownik wybiera dostępną na dole formularza funkcje wyślij do urzędu. Powoduje to wyświetlenie okna Korekta JPKV7 – różnice w części deklaracyjnej.
W widocznym oknie oznaczona zostanie informacja, iż wysłany plik zostanie złożony jako korekta części ewidencyjnej. W tym wypadku jest to prawidłowe.


 

Użytkownik wybiera opcję zatwierdź. Spowoduje, to przejście do okna wyboru sposobu podpisu dla wysyłanego pliku.

Przykład 2

Podatnik rozliczających się z podatk VAT miesięczniee złożył za miesiąc październik plik JPK_V7. Plik został wysłany z serwisu. Po złożeniu pliku Użytkownik zauważył, iż nie zaksięgował jednego dokumentu, którego rozliczenie w zakresie podatku VAT musi zostać dokonane w grudniu.

Po dodaniu brakującego wydatku Użytkownik ponownie wygenerował plik JPKV7 za miesiąc październik (za pomocą funkcji vat(jpk) w zakładce Deklaracje ➡ Deklaracje). Następnie otworzył wygenerowany plik. Na nim w polu Cel złożenia widoczne było oznaczenie korekta deklaracji.

W kolejnym kroku Użytkownik wybiera dostępną na dole formularza funkcje wyślij do urzędu. Powoduje to wyświetlenie okna Korekta JPKV7 – różnice w części deklaracyjnej.
W widocznym oknie oznaczona zostanie informacja, iż wysłany plik zostanie złożony jako korekta części deklaracyjnej oraz ewidencyjnej. W tym wypadku jest to prawidłowe.
Poniżej widoczna będzie informacja w jakich polach części deklaracyjnej zmieniły się kwoty.


 

Użytkownik wybiera opcję zatwierdź. Spowoduje, to przejście do okna wyboru sposobu podpisu dla wysyłanego pliku.

Po dokonaniu wyboru zakresu korekty pojawi się strona umożliwiająca wybór sposobu podpisu przygotowanej korekty. Dostępne formy wysyłki korekt są analogiczne jak dla wysyłki plików składanych po raz pierwszy.


 

Informacja o pliku przekazanym do podpisu i wysyłki a następnie wysłanym dostępna jest w zakładce JPK ➡ Jednolity Plik Kontrolny w części Lista E-Deklaracji JPKV7.
Plik ten ma dodatkowe oznaczenie korekta.

Użytkownik wysłany plik może zapisać za pomocą funkcji pobierz JPKV7(korekta).

Dla podpisanego, wysłanego i przetworzonego pliku JPKV7 w formie korekty Użytkownik może pobrać urzędowe poświadczenie odbioru.

Do końca 2021 roku, wraz ze złożeniem korekty JPKV7 rekomendowane było złożenia czynnego żalu. Czynny żal nie dotyczy sytuacji kiedy składana korekta dotyczy jedynie części deklaracyjnej składanego pliku. Od stycznia 2022 roku nie ma potrzeby składania czynnego żalu raz z korekta pliku JPKV7.
Czynny żal nie może zostać wysłany do US za pośrednictwem serwisu ifirma.pl jako element składanego pliku JPKV7. Użytkownicy mogą złożyć zawiadomienie o popełnieniu czyny zabronionego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym skrzynki e-PUAP danego US lub portalu podatkowego. Ministerstwo Finansów rekomenduje złożenie czynnego żalu za pomocą skrzynki e-PUAP właściwego podatnikowi urzędu skarbowego, przy wykorzystaniu wzoru pisma ogólnego.

 

Autor: Katarzyna Kisiel – ifirma.pl

Jeśli informacji jakich szukasz nie znalazłeś w naszej bazie wiedzy - zadzwoń do nas 71 769 55 15 lub porozmawiaj z konsultantem na czacie . Możesz też napisać maila na bok@ifirma.pl. BOK jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 20:00.
Nie musisz czytać pomocy

Mobilnie. Wszędzie

Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

Mobilnie

Ułatwienia dla e‑commerce

Wygodne integracje
Wygodne integracje

Program do faktur IFIRMA w prosty sposób zintegrujesz z Allegro i popularnymi platformami e‑commerce jak Shoper, WooCommerce czy PrestaShop.

Sprawdź wszystkie integracje →

Wygodne integracje
Płatności w jednym miejscu

ifirma.pl łączy się z urządzeniami fiskalnymi, pozwala na eksport przelewów do banku i zatwierdzanie ich jednym kodem, co znacznie usprawnia codzienną pracę i samodzielne księgowanie.

Wygodne integracje
Łatwe generowanie faktur

Dzięki integracji z bazą GUS ułatwiamy też wystawianie faktur – wystarczy, że wpiszesz NIP kontrahenta, a reszta danych uzupełni się automatycznie.

allegro integracja ecommerce
woocommerce integracja ecommerce
shoper integracja ecommerce
prestashop integracja ecommerce
shoplo integracja ecommerce
magento integracja ecommerce