Jak wygenerować JPK_PKPiR?

w Pozostałe JPK

Od 1 stycznia 2023 roku planowane jest wprowadzenie obowiązkowego składania pliku JPK_PKPIR.

 

Od 1 lipca 2018 r. organy skarbowe mogą żądać od mikroprzedsiębiorców prowadzących elektronicznie Księgę Przychodów i Rozchodów, przesłania pliku JPK_PKPiR.

Podmioty prowadzące Księgę Przychodów i Rozchodów w ifirmie, mogą wygenerować plik JPK_PKPiR przez zakładkę JPK.

WAŻNE!
Użytkownik generując plik powinien być ustawiony w miesiącu księgowym, za który chce wygenerować plik (w lewym górnym rogu).

 

 

W polu Rodzaj JPK wybieramy rodzaj pliku KPiR.

 

 

Widok po wybraniu rodzaju pliku KPiR.

 

 

Do szczegółowych ustawień można przejść wybierając pokaż konfigurację zaawansowaną.

 

Uwaga!
Przy generowaniu pliku JPK_PKPiR przejście do konfiguracji zaawansowanej jest konieczne, aby ustawić właściwą przyczynę złożenia pliku.

 

 

Następnie pojawi się możliwość dokonania dalszej konfiguracji.

 

 

W polu Cel złożenia wybieramy:

  • złożenie – jeżeli wybrana struktura JPK za dany okres będzie składana po raz pierwszy (nie jest korektą),
  • korekta – jeżeli plik JPK wybranej struktury za dany okres był już złożony i były wprowadzane zmiany, ponowne wysłanie jest już w trybie korekty.

Jeżeli Użytkownik nie przejdzie do konfiguracji zaawansowanej, a od razu wybierze opcję wygeneruj, automatycznie jako Cel złożenia zostanie wybrane złożenie.

 

 

W polu Przyczyna złożenia wybieramy doraźne przesyłanie w ramach kontroli. Plik JPK_PKPiR jest przekazywany na wezwanie organów podatkowych w związku z przeprowadzaną kontrolą.
Przepisy podatkowe nie przewidują w obecnej chwili cyklicznego składania plików JPK_PKPiR.
 
Jeżeli Użytkownik nie przejdzie do konfiguracji zaawansowanej, a od razu wybierze opcję wygeneruj, automatycznie jako Przyczyna złożenia zostanie wybrane cykliczne przesyłanie dokumentów. Nie jest to właściwa Przyczyna złożenia da pliku JPK_PKPiR.

 

 

W polu Data (od – do) podajemy zakres dat okresu, za który ma być wygenerowany plik JPK.
Jeżeli Użytkownik będzie ustawiony w miesiącu księgowym, za który chce wygenerować plik JPK, to automatycznie ustawi się poprawny zakres dat – np. jeżeli jest ustawiony miesiąc księgowy kwiecień 2019, to automatycznie będzie ustawiony okres od pierwszego do ostatniego dnia kwietnia 2019.

 

 

W polu Kwota remanentu początkowego wpisuje się kwotę remanentu towarów handlowych i materiałów, sporządzonego na 1 dzień roku obejmującego okres za który składany jest plik JPK_PKPiR.
Jeżeli działalność gospodarcza została rozpoczęta w trakcie tego roku – podaje się kwotę remanentu sporządzonego na dzień rozpoczęcia działalności.

 

 

Wysyłanie i pobieranie plików JPK

Wygenerowany w serwisie plik JPK można:

  • wysłać do US z podpisem złożonym przez naszego pracownika,
  • pobrać aby podpisać go ePUAPem, za pomocą obywatel.gov.pl, lub własnym podpisem i wysłać do US za pomocą ifirmy,
  • pobrać i wysłać samodzielnie poza ifirmą za pomocą klienta JPK 2.0;
    możliwe jest też pobranie pliku za pomocą tej opcji i zamieszczenie danych na zewnętrznych nośnikach informatycznych np. pendrive, dysk lub płyta i przekazanie do US, przy czym taki zapis musi umożliwić jednoznaczny odczyt informacji, a nośnik danych powinien zostać właściwie zabezpieczony przed uszkodzeniem.

 

 

Uwaga!
Opcja wysłania pliku JPK bezpośrednio z ifirmy za pomocą danych autoryzujących, jest dostępna tylko dla plików JPK_VAT. Nie można skorzystać z tego rozwiązania do wysłania pliku JPK_PKPiR.

 

 

Instrukcja wysłania pliku JPK, sprawdzenia statusu wysyłki i pobrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru jest dostępna tutaj.

 

Autor: Beata Szczepanik – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły