• Pomoc ifirma
  • JPK
  • Wysyłanie plików JPK przy pomocy Profilu Zaufanego bezpośrednio z serwisu ifirma.pl
w JPK Tagi: JPKprofil zaufany a JPKpodpisywanie JPKpodpis JPK profilem zaufanymjpk vat

Klienci ifirma.pl, którzy założyli sobie Profil Zaufany na platformie ePUAP mają możliwość wysyłania plików JPK za jego pomocą bezpośrednio z serwisu.

W tym celu należy zalogować się na swoje konto i w lewym, górnym rogu ustawić miesiąc księgowy, za który użytkownik chce przesłać Jednolity Plik Kontrolny. Następnie należy przejść do zakładki JPK.


Uwaga!

W świetle nowych przepisów wysyłanie plików JPK przez mikro-przedsiębiorców obowiązuje od 1 stycznia 2018. Pierwszy plik należy wysłać do 25 lutego za miesiąc styczeń. Kolejne pliki analogicznie → do 25. dnia następnego miesiąca.


W kolejnym kroku należy wybrać z listy rodzaj pliku JPK, który ma zostać podpisany Profilem Zaufanym, a następnie wysłany. Gdy odpowiedni plik Jednolitego Pliku Kontrolnego zostanie wskazany z listy, należy wybrać opcję wygeneruj.
Uwaga!

W pakiecie Księgowość internetowa jest możliwość wygenerowania i wysyłania plików: JPK_VAT, JPK_FAKTURA oraz JPK_KPIR, natomiast w pakiecie Faktura + istnieje możliwość tylko wygenerowania pliku JPK_FAKTURA.


Serwis ifirma.pl przeniesie użytkownika do następnej strony, gdzie z trzech dostępnych wariantów wysyłania plików JPK należy wskazać wariant: ePUAP, poprzez wybór opcji pobierz plik z metadanymi.Plik zostanie zapisany na komputerze w folderze domyślnym, ustawionym systemowo np. w folderze Pobrane.

W kolejnym etapie należy przejść na stronę Profilu Zaufanego na platformie ePUAP.Następnie zalogować się na swoje konto


i wybrać opcję Moja Skrzynka.W następnym kroku przedsiębiorca powinien przejść do zakładki Robocze i wybrać + Dodaj plik z dysku.Wybranie powyższej opcji spowoduje otwarcie folderu, w którym należy wskazać odpowiedni plik i zatwierdzić go przyciskiem Otwórz.Plik zostanie przeniesiony do portalu ePUAP, ale żeby przesłać go na właściwy serwer należy wybrać opcję Dodaj.Poprawność przesłanego pliku zostanie potwierdzona stosownym komunikatem.

Po przesłaniu pliku na serwer ePUAP zaleca się usunięcie wcześniej pobranego pliku z serwisu ifirma.pl z folderu ustawionego systemowo, w którym zapisują się pobrane pliki (np. z folderu Pobrane), aby nazwy plików nie powieliły się.

W kolejnym etapie należy przejść do szczegółów pliku, poprzez wybranie jego nazwy.Aby podpisać przesłany plik JPK Profilem Zaufanym należy wybrać opcję Podpisz.Gdy serwis wyświetli komunikat „Dokument nie posiada postaci wizualnej. Czy podpisać mimo to?”, należy wskazać „Tak”, a następnie wybrać Podpisz Profilem Zaufanym:po wykonaniu powyższej czynności użytkownik zostanie przekierowany z powrotem do strony logowania.

W kolejnym kroku przedsiębiorcy ukażą się jego dane osobowe oraz informacje o dokumencie. Po zweryfikowaniu ich poprawności należy wybrać opcję Podpisz profilem zaufanym.Następnie serwis wyświetli komunikat dotyczący autoryzacji podpisania dokumentu profilem zaufanym, w tym miejscu należy wskazać Autoryzuj i podpisz dokument.Gdy plik JPK zostanie podpisany poprawnie, serwis ePUAP wyświetli stosowny komunikat. W kolejnym etapie należy wybrać opcję Pobierz, co spowoduje pobranie podpisanego pliku Profilem Zaufanym na komputer.

Uwaga! Wszelkie wątpliwości związane z obsługą Profilu Zaufanego prosimy wyjaśniać bezpośrednio z Infolinią Użytkowników Profilu Zaufanego – Kontakt

Aby wysłać podpisany plik z serwisu ifirma.pl należy ponownie zalogować się na konto i przejść do zakładki JPK. Na liście E-Deklaracje JPK ukaże się wcześniej pobrany plik oraz opcja wgraj, którą należy wybrać.Następnie użytkownik zostanie przeniesiony do strony, gdzie będzie mógł przesłać plik JPK podpisany Profilem Zaufanym. Należy wybrać opcję wybierz z dysku, wskazać podpisany plik i zatwierdzić przyciskiem Otwórz.Serwis wyświetli komunikat, że plik został dodany poprawnie. Podpisany i wgrany do ifirma.pl plik JPK_VAT zostanie automatycznie wysłany do urzędu w ciągu 5 minut.

Status dokumentu można sprawdzić w zakładce JPK na liście E – Deklaracje JPK.Więcej o Jednolitym Pliku Kontrolnym można przeczytać tutaj.Autor: Jagoda Durczak – ifirma.pl

Możliwość komentowania jest wyłączona.