Procedura IED od 2022 roku w serwisie ifirma.pl

w E-commerceInneJPKJPK VAT Tagi: IEDJPKjpk vatprocedura

 

1. Czym jest procedura IED?

Podatnicy vat czynni od stycznia 2022 r. stosują nowe symbole w pliku jpk_v7.
Jednym z nich jest IED- Interfejs Elektroniczny Dostawca.

Procedura oznaczania IED będzie obejmowała tych przedsiębiorców, którzy korzystają z interfejsu elektronicznego w celu ułatwienia kontaktu pomiędzy nabywcą i dostawcą oferując towary na sprzedaż poprzez platformę i w konsekwencji dochodzi do sprzedaży poprzez interfejs elektroniczny. Miejscem dostawy tych towarów jest terytorium Polski.

Pod pojęciem interfejs elektroniczny zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług (vat) należy rozumieć platformę, platformę handlową, portal lub podobne środki.

Uznaje się, iż firmy, które ułatwiają taką dostawę, samodzielnie otrzymały te towary i dokonały ich dostawy.

Procedura IED będzie obejmowała tych przedsiębiorców, którzy przez interfejs ułatwiają:

  • sprzedaż na odległość towarów importowanych (SOTI) w przesyłkach o wartości rzeczywistej nieprzekraczającej wyrażonych w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 150 euro,
  • dokonanie przez podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej/ stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium UE wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO) lub dostawy towarów w Polsce na rzecz podmiotu niebędącego podatnikiem.

Jeżeli taka firma zarejestruje się do procedury szczególnej IOSS lub OSS nie będzie miała obowiązku stosowania oznaczenia IED.

Więcej informacji w zakresie stosowania kodu IED można znaleźć również tutaj.

2.Oznaczenie kodu IED na fakturach

Kod IED nie pojawia się na wystawianych fakturach oraz pliku jpk_v7 automatycznie, należy go odpowiednio wybrać.

Oznaczenie IED można wybrać podczas wystawiania oraz edycji faktur krajowych.

Fakturę można wystawić w zakładce Faktury → Wystaw fakturę krajową. Na dole formularza faktury trzeba wybrać część JPK i zaznaczyć odpowiedni kod.

 

 

Podczas wystawiania faktury korygującej do faktury krajowej także można wybrać kod IED, nawet jeśli na fakturze pierwotnej (korygowanej) nie został on wybrany.

3.Oznaczenie w ewidencji sprzedaży VAT

Również możliwość wprowadzenia kodu pojawi się podczas dodawania pozycji bezpośrednio w ewidencji VAT. Trzeba wybrać zakładkę Ewidencje → Ewidencja sprzedaży vat → dodaj pozycję ewidencji sprzedaży vat. Po wybraniu opcji Procedury podatkowe – wybierz z listy pojawi się dodatkowe okno zadaniowe z możliwością wyboru właściwego kodu.

 

 

4.Oznaczenie w przychodzie uniwersalnym VAT

Kod IED można wybrać także w przychodzie uniwersalnym vat. Zakładka Faktury → Inne przychody → Przychód uniwersalny VAT. Po prawej stronie formularza przychodu w okienku Procedury podatkowe będzie można wybrać odpowiednie oznaczenie.

 

 

5. Brak kodu w pliku jpk_v7

W przypadku, gdy na fakturze sprzedaży nie został wybrany odpowiedni kod i nie został też ujęty bezpośrednio w pliku jpk_v7 istnieją 2 metody skorygowania tego w pliku w zależności od momentu kiedy został zauważony błąd:

  1. jeśli błąd został zauważony przed wysyłką pierwotnego pliku, wówczas błędny wpis powinien zostać zastąpiony prawidłowym.
  2. jeżeli błąd został wykryty po wysyłce pliku, to należy pozostawić błędny zapis i dodać dwa kolejne: pierwszy stornujący o identycznych (błędnych) danych i drugi dodatni, który zawiera prawidłowe dane.
  3. Korygowany plik należy wygenerować zgodnie z instrukcją. W przypadku zmiany, która nie wpływa na część deklaracyjną, wystarczy korekta samej części ewidencyjnej pliku.

Więcej informacji w zakresie zmian w pliku JPK znajduje się tutaj.

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły