Jak wygenerować klucz API

w E-commerceInne

Poniżej zamieszczamy instrukcje jak wygenerować klucze API z popularnych systemów e-commerce:


 

WooCommerce

WooCommerce REST API działa w oparciu o klucze, dzięki którym możesz zarządzać dostępem do danych systemu. Te klucze są powiązane z użytkownikami WordPress w Twojej witrynie.

W celu wygenerowania klucza API, należy zalogować się na swoim koncie w WooCommerce, przejść do zakładki Ustawienia ➡ Zaawansowane


 

Następnie należy wybrać zakładkę Rest API ➡ Dodaj klucz.


 

Tu należy wprowadzić opis i ustawić uprawnienia co najmniej na odczyt, następnie kliknąć w opcję Wygeneruj klucz API i skopiować oba klucze, gdzie Klucz klienta to Consumer Key a klucz prywatny to Consumer Secret.


 

Więcej informacji o generowaniu kluczy w WooCommerce znajdziesz pod adresem: https://docs.woocommerce.com/document/woocommerce-rest-api/#

PrestaShop

PrestaShop oferuje sprzedawcom opcję umożliwiająca dostęp dla innych serwisów do bazy danych ich sklepu poprzez CRUD API. Autoryzacja odbywa się w oparciu o klucz.

W celu wygenerowania klucza API, zaloguj się na swoje konto w PrestaShop, następnie w menu panelu klienta odnajdź sekcję Konfiguruj i kliknij Zaawansowane ➡ API ➡ Dodaj nowy klucz. 

Obok pola klucz wybierz opcję wygeneruj i opisz klucz (przykładowo “Integracja z ifirma”. Dodatkowo przydziel uprawnienia Zobacz (GET) dla zasobów: addresses, countries, currencies, customers, order_states, orders i carriers.

Skopiuj klucz i zapisz.


 

Podczas konfiguracji połączenia użytkownik powinien ustawić dostęp do następujących zasobów:

  • addressess,
  • countries,
  • currencies,
  • customers,
  • order_states,
  • orders,
  • carriers.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie: https://devdocs.prestashop.com/1.7/webservice/tutorials/creating-access/

Shoper

Szczegółowa dokumentacja dotycząca konfiguracji dostępu do komunikacji z Shoper znajduje się pod adresem: https://www.shoper.pl/help/artykul/jak-w-shoperze-utworzyc-dostep-po-api/

Erli

W celu wygenerowania klucza API, należy zalogować się na swoim koncie w platformie Erli.pl, kliknąć w zakładkę Moje Erli, w sekcji Sprzedaż na Erli.pl wybrać Ustawienia sklepu


 

Następnie wybieramy zakładkę Metoda integracji i klikamy w Synchronizacja produktów i zamówień.


 

Tu opisujemy klucz w odpowiednim polu i wybieramy opcję wygeneruj nowy klucz. Gdy ta czynność zostanie zrobiona, klucz autoryzacyjny pojawi się na liście.


 

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie: https://erli.pl/svc/shop-api/doc/

Magento

Pełna dokumentacja dla deweloperów dotycząca API znajduje się pod adresem: https://devdocs.magento.com/guides/v2.4/get-started/bk-get-started-api.html

SkyShop

W celu uzyskania klucza API należy zalogować się na swoim koncie na platformie SkyShop i przejść do zakładki Integracje ➡ WebApi sklepu.


RedCart

W celu wygenerowania klucza API, zaloguj się na swoje konto na platformie RedCart i z panelu administratora wybierz Marketing i integracje ➡ Integracje ➡ Serwisy Zewnętrzne.


 

Przy wierszu Api w kolumnie Konfiguracja kliknij w ikonę edycji.


 

Pojawi się klucz API

TrisoShop

W celu uzyskania klucza API zaloguj się na swoje konto na platformie TrisoShop. W górnym pasku kliknij zakładkę Konfiguracja.


 

Wybierz zakładkę Klucze API.


 

Następnie kliknij opcję NOWY KLUCZ.


 

Tu należy wybrać klienta, możemy również opcjonalnie ograniczyć dostęp do konkretnego IP oraz wybrać poziom dostępu. Kopiujemy wygenerowany klucz i zatwierdzamy.


 

Selly

W celu wygenerowania klucza API zaloguj się na swoje konto na platformie Selly i przejść do zakładki Konfiguracja ➡ Rest API.


 

W panelu Dodaj nowy klucz podajemy nazwę oraz uprawnienia readwrite.


 

Tu należy wybrać opcję Utwórz, skopiować Identyfikator oraz Secret i zapisać.

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły