Przejście z ZUS preferencyjnego na pełny – opłacane wszystkie składki

w Rozliczenia ZUS

 

Należy tutaj pamiętać, że muszą minąć pełne 24 miesiące prowadzenia działalności gospodarczej, np. w przypadku, gdy działalność gospodarcza rozpoczęta została 12 marca 2020 r. i było od razu było zgłoszenie do Preferencyjnych składek ZUS ( kod tytułu ubezpieczenia 05 70 00), pełne 24 miesiące prowadzenia działalności liczymy od kwietnia 2020 r. To oznacza, że za kwiecień 2022 r. opłacamy już pełny ZUS – w tym przypadku musimy się wyrejestrować na ZUS ZWUA i zarejestrować na ZUS ZUA z datą 1 kwietnia 2022 r.

Użytkownik ma do wykonania 4 kroki:

1. Wyrejestrować się z ZUS preferencyjnego na ZUS ZWUA

Zakładka Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ Deklaracje zgłoszeniowe ZUS. Następnie wybieramy ZWUA ➡ Typ deklaracji – zaznaczamy wyrejestrowanie z ubezpieczeń ➡ Przyczyna wyrejestrowania – inna przyczyna wyrejestrowania ➡ Data wyrejestrowania – podajemy datę ➡ przekaż do podpisu.



 

Wygenerowana deklaracja zapisze się w zakładce Deklaracje ➡ e-Deklaracje ZUS, gdzie podany jest status deklaracji (czy jest podpisana, czy nie). Z tego miejsca można pobrać potwierdzenie wysłanej deklaracji oraz wydrukować deklarację – klikając na nazwę ZWUA.





W kolumnie Status pojawia się informacja przekazana bezpośrednio z ZUS-u:

 • Dokument przekazany do podpisania, niepodpisany – oznacza, że dokument czeka na podpisanie przez naszego pracownika,
 • Deklaracje w trakcie przetwarzania – oczekiwanie na potwierdzenie,
 • Przesyłka przyjęta do ZUS – deklaracja została zaakceptowana przez ZUS,
 • Przesyłka nieprzyjęta do ZUS – ZUS wskazuje powód nieprzyjęcia deklaracji. W takim przypadku należy poprawić dokument i przesłać go raz jeszcze.


2. Zmienić ustawienia w serwisie ifirma.pl

Jeżeli minęły już pełne 24 miesiące opłacania składki na ZUS preferencyjny, należy dokonać zmian w ustawieniach, aby serwis naliczał już pełny ZUS.

Jeśli przedsiębiorca spełnia kryteria, aby skorzystać z tzw. Małego ZUS plus, nie wykonuje dalszych kroków niniejszej instrukcji, powinien bezwzględnie dopilnować terminowego przerejestrowania ze składek preferencyjnych na Mały ZUS plus, termin na przerejestrowanie jest bardzo krótki, wynosi 7 dni, od dnia zakończenia składek preferencyjnych. Niezachowanie terminu prowadzi do braku możliwości skorzystania z ulgi Mały ZUS plus w danym roku kalendarzowym. Instrukcja w jaki sposób zarejestrować się do ulgi Mały ZUS plus znajduje się tutaj

Jeśli Przedsiębiorca nie spełnia kryteriów do skorzystania z ulgi Mały ZUS plus, powinien w serwisie ifirma.pl zaznaczyć następujące opcje:

Zakładka Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ ZUS wybieramy opcję “edytuj” i w polu Plan opłacania składek ZUS – wybieramy Duży ZUS

W części dodatkowe informacje – zaznaczamy odpowiednio:

 • żadne z powyższych,
 • prawo do emerytury lub renty – wybieramy Nie mam prawa do emerytury lub renty (jeżeli nie posiadamy),
 • stopień niepełnosprawności – wybieramy Nie posiadam orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (jeżeli nie posiadamy),

Wybierz składki ZUS, które mają być opłacane z tytułu prowadzenia działalności (automatycznie zostanie zaznaczone):

 • Ubezpieczenie zdrowotne,
 • Ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe)

Samodzielnie zaznaczamy: Ubezpieczenie chorobowe, jeżeli dokonaliśmy dobrowolnej rejestracji oraz Fundusz Pracy.

Zatwierdzamy na dole strony. Jeżeli zmiany zostały zatwierdzone i nie pojawił się żaden komunikat na czerwono, to serwis będzie naliczał pełny ZUS.

Generując deklarację ZUS za dany miesiąc pojawią się prawidłowe składki i kod tytułu ubezpieczeń.

3. Zarejestrować się do ZUS pełnego na ZUS ZUA

Uwaga!

Zalecane jest aby pomiędzy przekazaniem do wysyłki deklaracji ZUS ZWUA a ZUS ZUA, zachować minimum jednodniową przerwę. Jest to istotne aby do ZUS deklaracje trafiły w poprawnej kolejności, czyli najpierw dokument wyrejestrowujący przedsiębiorcę z ubezpieczenia zdrowotnego, a następnie rejestrujący go do wszystkich składek. Jest to bezpieczniejsze rozwiązanie i daje pewność prawidłowego przetworzenia deklaracji przez ZUS.
Deklaracja ZUS ZUA powinna zostać przekazana do wysyłki następnego dnia po uzyskaniu w zakładce Deklaracje → e-Deklaracje ZUS przy deklaracji ZWUA statusu Przesyłka przyjęta do ZUS.


W zakładce Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ Deklaracje zgłoszeniowe ZUS wybieramy ZUS ZUA ➡ w polu typ zgłoszenia zaznaczamy zgłoszenie ➡ Ubezpieczenie obowiązkowe – należy zaznaczyć checkbox:

 • emerytalna,
 • rentowa,
 • wypadkowa.

Data powstania obowiązku: podajemy datę, np. 1 kwietnia 2022 r., czyli datę od kiedy będziemy podlegać już do ZUS pełnego.

Ubezpieczenie zdrowotne ➡ Data powstania obowiązku ➡ podajemy datę taką samą, jak przy składkach obowiązkowych.

Ubezpieczenie dobrowolne – w tym przypadku dobrowolną składką jest składka chorobowa. Jeżeli zdecydujemy się na opłacanie tej składki należy zaznaczyć checkbox: Chorobowe ➡ Data powstania obowiązku – podajemy tę samą datę, co w przypadku składek obowiązkowych i zdrowotnej. Jeżeli Przedsiębiorca nie wyrazi chęci opłacania dobrowolnej składki na ubezpieczenie chorobowe należy część Ubezpieczenie dobrowolne pozostawić pustą.

Kolejno należy uzupełnić kod wykonywanego zawodu.

Jeżeli cały formularz został poprawnie wypełniony należy wybrać opcję przekaż do podpisu.



Ważne !
Od 16 maja 2021 roku zmieniły się formularze rejestracyjne do ZUS, tj. ZUS ZUA – rejestracja do składek społecznych i zdrowotnych. Do druków doszło dodatkowe pole jakim jest kod zawodu wykonywany przez ubezpieczonego.

Wygenerowana deklaracja zapisze się w zakładce Deklaracje ➡ e-Deklaracje ZUS, gdzie podany jest status deklaracji (czy jest podpisana, czy nie).

Z tego miejsca można pobrać potwierdzenie wysłanej deklaracji oraz ją wydrukować klikając na nazwę deklaracji – ZUA.



W kolumnie Status pojawia się informacja przekazana bezpośrednio z ZUS-u:

 • Dokument przekazany do podpisania, niepodpisany – oznacza, że dokument czeka na podpisanie przez naszego pracownika,
 • Deklaracje w trakcie przetwarzania – oczekiwanie na potwierdzenie,
 • Przesyłka przyjęta do ZUS – deklaracja została zaakceptowana przez ZUS,
 • Przesyłka nieprzyjęta do ZUS – ZUS wskazuje powód nieprzyjęcia deklaracji. W takim przypadku należy poprawić dokument i przesłać go raz jeszcze.

4. Wygenerowanie deklaracji DRA

Po wygenerowaniu ZUS ZWUA, ZUS ZUA oraz zmianie ustawień w serwisie, generujemy deklarację za pierwszy miesiąc ZUS pełnego.

Wchodzimy na dany miesiąc księgowy (np. kwiecień 2022 r., jeżeli jest to pierwszy pełny miesiąc opłacania standardowych składek ZUS) zakładka Deklaracje ➡ Deklaracje ➡ ZUS.



Należy wybrać opcję ZUS. Pojawi się pytanie „Czy chcesz stworzyć deklarację na kwiecień 2022?”, a poniżej kwota poszczególnych składek po zmianach. Na koniec wystarczy wybrać opcję Zatwierdź.



Po wygenerowaniu deklaracji, aby przekazać ją elektronicznie do ZUS, należy przejść do zakładki Deklaracje ➡ Deklaracje ➡ a następnie kliknąć na numer deklaracji DRA, np. 4/2022.



Następnie na dole formularza DRA należy wybrać opcję „Przekaż do podpisu komplet deklaracji”, która oznacza przekazanie deklaracji do podpisu przez naszego pracownika posiadającego podpis kwalifikowany (czyli wysłanie do ZUS).



Po wybraniu tej opcji, pojawi się okno z komunikatem, po zapoznaniu się z nim należy ponownie zatwierdzić.



Przekazana do wysłania deklaracja będzie widoczna w zakładce Deklaracje ➡ e-Deklaracje ZUS. W danej zakładce jest podany status deklaracji (czy jest podpisana, czy nie).



Jeżeli wszystkie dane są poprawnie wprowadzone, pojawia się status deklaracji – „Przesyłka przyjęta do ZUS”. Jeżeli deklaracja nie została przyjęta przez ZUS pojawia się informacja, z jakiego powodu wystąpił błąd.

Z tego miejsca można również pobrać „Potwierdzenie” wysłanej deklaracji.


 

Autor: Patrycja Tokarska – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły