Przejście z ZUS preferencyjnego na pełny – opłacane wszystkie składki

w Rozliczenia ZUS

Należy tutaj pamiętać, że muszą minąć pełne 24 miesiące prowadzenia działalności gospodarczej, np. w przypadku, gdy działalność gospodarcza rozpoczęta została 12 marca 2016 r., pełne 24 miesiące prowadzenia działalności liczymy od kwietnia 2016 r. To oznacza, że za kwiecień 2018 r. opłacamy już pełny ZUS – w tym przypadku musimy się wyrejestrować na ZUS ZWUA i zarejestrować na ZUS ZUA z datą 1 kwietnia 2018 r.

Użytkownik ma do wykonania 4 kroki:

1. Wyrejestrować się z ZUS preferencyjnego na ZUS ZWUA

Zakładka Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ Deklaracje zgłoszeniowe ZUS. Następnie wybieramy ZWUA ➡ Typ deklaracji – zaznaczamy zgłoszenie ➡ Przyczyna wyrejestrowania – inna przyczyna wyrejestrowania ➡ Data wyrejestrowania – podajemy datę ➡ przekaż do podpisu.Przekaż do podpisu

Wygenerowana deklaracja zapisze się w zakładce Deklaracje ➡ e-Deklaracje ZUS, gdzie podany jest status deklaracji (czy jest podpisana, czy nie). Z tego miejsca można pobrać potwierdzenie wysłanej deklaracji oraz wydrukować deklarację – klikając na nazwę ZWUA.e-deklaracje ZUS


2. Zmienić ustawienia w serwisie ifirma.pl

Jeżeli minęły już pełne 24 miesiące opłacania składki na ZUS preferencyjny, należy dokonać zmian w ustawieniach, aby serwis naliczał już pełny ZUS. W serwisie ifirma.pl zaznaczamy następujące opcje:

Zakładka Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ ZUS wybieramy opcję “edytuj” i w polu Plan opłacania składek ZUS – wybieramy Duży ZUS

W części dodatkowe informacje – zaznaczamy odpowiednio:

  • żadne z powyższych,
  • prawo do emerytury lub renty – wybieramy Nie mam prawa do emerytury lub renty (jeżeli nie posiadamy),
  • stopień niepełnosprawności – wybieramy Nie posiadam orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (jeżeli nie posiadamy),

Wybierz składki ZUS, które mają być opłacane z tytułu prowadzenia działalności (automatycznie zostanie zaznaczone):

  • Ubezpieczenie zdrowotne,
  • Ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe)

Samodzielnie zaznaczamy: Ubezpieczenie chorobowe, jeżeli dokonaliśmy dobrowolnej rejestracji oraz Fundusz Pracy.

Zatwierdzamy na dole strony. Jeżeli zmiany zostały zatwierdzone i nie pojawił się żaden komunikat na czerwono, to serwis będzie naliczał pełny ZUS.

Generując deklarację ZUS za dany miesiąc pojawią się prawidłowe składki i kod tytułu ubezpieczeń.

3. Zarejestrować się do ZUS pełnego na ZUS ZUA

W zakładce Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ Deklaracje zgłoszeniowe ZUS wybieramy ZUS ZUA ➡ w polu typ zgłoszenia zaznaczamy zgłoszenie ➡ Ubezpieczenie obowiązkowe – należy zaznaczyć checkbox:

  • emerytalna,
  • rentowa,
  • wypadkowa.

Data powstania obowiązku: podajemy datę, np. 1 kwietnia 2018 r., czyli datę od kiedy będziemy podlegać już do ZUS pełnego.

Ubezpieczenie zdrowotne ➡ Data powstania obowiązku ➡ podajemy datę taką samą, jak przy składkach obowiązkowych.

Ubezpieczenie dobrowolne – w tym przypadku dobrowolną składką jest składka chorobowa. Jeżeli zdecydujemy się na opłacanie tej składki należy zaznaczyć checkbox: Chorobowe ➡ Data powstania obowiązku – podajemy tę samą datę, co w przypadku składek obowiązkowych i zdrowotnej.

Jeżeli cały formularz został poprawnie wypełniony należy wybrać opcję przekaż do podpisu.Przekaż do podpisu

Wygenerowana deklaracja zapisze się w zakładce Deklaracje ➡ e-Deklaracje ZUS, gdzie podany jest status deklaracji (czy jest podpisana, czy nie).

Z tego miejsca można pobrać potwierdzenie wysłanej deklaracji oraz ją wydrukować klikając na nazwę deklaracji – ZUA.Status

4. Wygenerować deklarację DRA za pierwszy miesiąc po zmianie, a następnie przekazać ją do ZUS

Po wygenerowaniu ZUS ZWUA, ZUS ZUA oraz zmianie ustawień w serwisie, generujemy deklarację za pierwszy miesiąc ZUS pełnego. Deklarację ZUS DRA składamy do ZUS, ponieważ jest to pierwszy pełny miesiąc po zmianach.

Wchodzimy na dany miesiąc księgowy (np. kwiecień 2018 r., jeżeli jest to pierwszy pełny miesiąc opłacania standardowych składek ZUS) zakładka Deklaracje ➡ Deklaracje ➡ ZUS.Należy wybrać opcję ZUS. Pojawi się pytanie „Czy chcesz stworzyć deklarację na kwiecień 2018?”, a poniżej kwota poszczególnych składek po zmianach. Na koniec wystarczy wybrać opcję „Zatwierdź”.Po wygenerowaniu deklaracji, aby przekazać ją elektronicznie do ZUS, należy przejść do zakładki Deklaracje ➡ Deklaracje ➡ a następnie kliknąć na numer deklaracji DRA, np. 4/2018.Następnie na dole formularza DRA należy wybrać opcję „Przekaż do podpisu komplet deklaracji”, która oznacza przekazanie deklaracji do podpisu przez naszego pracownika posiadającego podpis kwalifikowany (czyli wysłanie do ZUS).Po wybraniu tej opcji, pojawi się okno z komunikatem, po zapoznaniu się z nim należy ponownie zatwierdzić.Przekazana do wysłania deklaracja będzie widoczna w zakładce Deklaracje ➡ e-Deklaracje ZUS. W danej zakładce jest podany status deklaracji (czy jest podpisana, czy nie).Jeżeli wszystkie dane są poprawnie wprowadzone, pojawia się status deklaracji – „Przesyłka przyjęta do ZUS”. Jeżeli deklaracja nie została przyjęta przez ZUS pojawia się informacja, z jakiego powodu wystąpił błąd.

Z tego miejsca można również pobrać „Potwierdzenie” wysłanej deklaracji.


Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły