w Rozliczenia ZUS

W momencie kiedy skończył się 24 miesięczny okres opłacania tzw. małych/ulgowych ZUS-ów, należy wyrejestrować się z ZUS preferencyjnego na formularzu ZUS ZWUA i z tą samą datą zarejestrować się do ZUS pełnego na formularzu ZUS ZUA.

 

Należy tutaj pamiętać, że muszą minąć pełne 24 miesiące prowadzenia działalności gospodarczej, np. w przypadku, gdy działalność gospodarcza rozpoczęta została 12 lutego 2014 r., pełne 24 miesiące prowadzenia działalności liczymy od marca 2014 r. To oznacza, że za marzec 2016 r. opłacamy już pełny ZUS – w tym przypadku musimy się wyrejestrować na ZUS ZWUA i zarejestrować na ZUS ZUA z datą 1 marca 2016 r.

 

Użytkownik ma do wykonania 3 kroki:

1. Wyrejestrować się z ZUS preferencyjnego na ZUS ZWUA

Pulpit > Konfiguracja > Deklaracje zgłoszeniowe,

Wybieramy ZWUA > Typ deklaracji – zaznaczamy – zgłoszenie > Przyczyna wyrejestrowania – inna przyczyna wyrejestrowania > Data wyrejestrowania – podajemy datę > przekaż do podpisu,

 

 

Wygenerowana deklaracja zapisze się w zakładce Deklaracje > e-Deklaracje ZUS > Deklaracje zgłoszeniowe, gdzie podany jest status deklaracji (czy jest podpisana, czy nie),
Z tego miejsca można pobrać potwierdzenie wysłanej deklaracji oraz wydrukować deklarację – klikając na nazwę – ZWUA.

 

 

2. Zmienić ustawienia w serwisie ifirma.pl

Jeżeli minęły już pełne 24 miesiące opłacania składki na ZUS preferencyjny, należy dokonać zmian w ustawieniach, aby serwis naliczał już pełny ZUS.

W serwisie ifirma.pl zaznaczamy następujące opcje:

Pulpit > Konfiguracja > Deklaracje > ZUS DRA > wybieramy opcję “edytuj” i w polu Plan opłacania składek ZUS – wybieramy Duży ZUS

Dodatkowe informacje – zaznaczamy odpowiednio:

 • żadne z powyższych,
 • prawo do emerytury lub renty – wybieramy Nie mam prawa do emerytury lub renty (jeżeli nie posiadamy),
 • stopień niepełnosprawności – wybieramy Nie posiadam orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (jeżeli nie posiadamy),

Wybierz składki ZUS, które mają być opłacane z tytułu prowadzenia działalności (automatycznie zostanie zaznaczone):

 • Ubezpieczenie zdrowotne,
  Ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe)
  Fundusz Pracy

Samodzielnie zaznaczamy: Ubezpieczenie chorobowe, jeżeli dokonaliśmy dobrowolnej rejestracji.

Zatwierdzamy na dole strony. Jeżeli zmiany zostały zatwierdzone i nie pojawił się żaden komunikat na czerwono, to serwis będzie naliczał pełny ZUS.

Generując deklarację ZUS za dany miesiąc pojawią się prawidłowe składki i kod tytułu ubezpieczeń.

3. Zarejestrować się do ZUS pełnego na ZUS ZUA

Pulpit > Konfiguracja > Deklaracje zgłoszeniowe, wybieramy ZUS ZUA > typ zgłoszenia – zaznaczamy – zgłoszenie > Ubezpieczenie obowiązkowe – należy zaznaczyć checkbox:

 • emerytalna,
 • rentowa,
 • wypadkowa.

Data powstania obowiązku – podajemy datę, np. 1 marca 2016 r., czyli datę od kiedy będziemy podlegać już do ZUS pełnego.

Ubezpieczenie zdrowotne – Data powstania obowiązku – podajemy datę > taką samą, jak przy składkach obowiązkowych.

Ubezpieczenie dobrowolne – w tym przypadku dobrowolną składką jest składka chorobowa. Jeżeli zdecydujemy się na opłacanie tej składki należy zaznaczyć checkbox: chorobowe > Data powstania obowiązku – podajemy tę samą datę, co w przypadku składek obowiązkowych i zdrowotnej.

 

Jeżeli cały formularz został poprawnie wypełniony należy wybrać opcję “przekaż do podpisu”.

 

Wygenerowana deklaracja zapisze się w zakładce Deklaracje > e-Deklaracje ZUS > Deklaracje zgłoszeniowe, gdzie podany jest status deklaracji (czy jest podpisana, czy nie).

Z tego miejsca można pobrać potwierdzenie wysłanej deklaracji oraz ją wydrukować klikając na nazwę deklaracji – ZUA.

Możliwość komentowania jest wyłączona.