Przejście z ZUS preferencyjnego na pełny – opłacane wszystkie składki

|
ID: 778304693
|
Kategorie: Rozliczenia ZUS
Nie musisz czytać pomocy

 

Preferencyjne składki ZUS ( kod tytułu ubezpieczenia 0570) przysługują Przedsiębiorcy przez 24 pełnych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Po ich zakończeniu należy dokonać przerejestrowania do innego kodu tytułu ubezpieczenia.

Jeśli Przedsiębiorca spełnia warunki ( m.in.w ubiegłym roku kalendarzowym prowadził działalność gospodarczą co najmniej 60 dni oraz jego przychód za rok ubiegły nie przekroczył 120 tys. zł) może skorzystać z kolejnej ulgi, czyli tzw. Małego ZUS plus o którym więcej tutaj.

Jeśli Przedsiębiorca nie spełnia warunków do skorzystania z Ulgi Mały ZUS plus lub z różnych względów nie chce z niej korzystać powinien się zarejestrować do nowego kodu tytułu ubezpieczenia rozpoczynającego się od cyfr 0510 czyli do Dużego ZUS.

O tym w jaki sposób przerejestrować się ze Składek Preferencyjnych na duży ZUS w serwisie ifirma mówią poniższe punkty instrukcji.

Dla lepszego zobrazowania sytuacji posłużymy się przykładem.

Przykład 1
Pan Arkadiusz, założył swoją pierwszą działalność gospodarczą dnia 3 sierpnia 2020 roku, przez okres 6-ciu pierwszych miesięcy korzystał z Ulgi na start, która zakończyła się z dniem 1 marca 2021. 1 marca 2021 dokonał przerejstrowania do kolejnej ulgi Składek preferencyjnych które trwały kolejne 24 miesiące. Z dniem 1 marca 2023 zakończył się okres Składek preferencyjnych i Pan Arkadiusz chce zarejestrować się do nowego kodu ubezpieczenia tzw. Dużego ZUS od dnia 1 marca 2023r.
W tym celu należy złożyć ZUS ZWUA z kodu 0570 ( składki preferencyjne) i zgłosić się do kodu 0510 na ZUS ZUA ( gdyż działalność gospodarcza to jedyny tytuł do ubezpieczenia Pana Arkadiusza), w jaki sposób tego dokonać w serwisie zostanie opisane poniżej.

W celu przypomnienia o konieczności przerejestrowania, na dwa miesiące przed zakończeniem się ugli składki preferencyjne, w serwisie będzie przy generowaniu ZUS, pojawiał się komunikat o konieczności zmiany schematu oplacania składek ZUS.


 

Użytkownik ma do wykonania 4 kroki:

1. Wyrejestrowanie się z ZUS preferencyjnego na ZUS ZWUA

Zmiany parametrów naliczania składek ZUS oraz kod tytułu ubezpieczenia, Użytkownik wykonuje w zakładce wybierając w prawym górnym rogu Login → Konfiguracja → ZUS


 

Kolejno należy wybrać zakładkę Deklaracje zgłoszeniowe ZUS.

Następnie wybieramy opcję wygeneruj ZWUA


 

Pojawi się okno do generowania e-deklaracji ZUS ZWUA.

 • Typ deklaracji – zaznaczamy wyrejestrowanie z ubezpieczeń
 • Przyczyna wyrejestrowania – inna przyczyna wyrejestrowania
 • Data wyrejestrowania – podajemy datę
 • kod tytuł ubezpieczenia, powinien się zaczytać z konfiguracji> ZUS jako rozpoczynający się od ciągu cyfr 0570 (składki preferencyjne) → przekaż do podpisu.

 


 

W kolejnym kroku pojawi się również potwierdzenie, czy na pewno przekazać deklarację ZUS ZWUA do podpisu elektronicznego, należy wybrać opcję TAK


 

Wygenerowana deklaracja zapisze się w zakładce Deklaracje ➡ e-Deklaracje ZUS, gdzie podany jest status deklaracji (czy jest podpisana, czy nie) Z tego miejsca można pobrać potwierdzenie wysłanej deklaracji oraz wydrukować deklarację – klikając na nazwę ZWUA.


 

W kolumnie Status pojawia się informacja przekazana bezpośrednio z ZUS-u:

 • Dokument przekazany do podpisania, niepodpisany – oznacza, że dokument czeka na podpisanie przez naszego pracownika,
 • Deklaracje w trakcie przetwarzania – oczekiwanie na potwierdzenie,
 • Przesyłka przyjęta do ZUS – deklaracja została zaakceptowana przez ZUS,
 • Przesyłka nieprzyjęta do ZUS – ZUS wskazuje powód nieprzyjęcia deklaracji. W takim przypadku należy poprawić dokument i przesłać go raz jeszcze.

 

2. Zmienić ustawienia w serwisie ifirma.pl

Jeżeli minęły już pełne 24 miesiące opłacania składki na ZUS preferencyjny, należy dokonać zmian w ustawieniach, aby serwis naliczał już pełny ZUS.

Jeśli przedsiębiorca spełnia kryteria, aby skorzystać z tzw. Małego ZUS plus, nie wykonuje dalszych kroków niniejszej instrukcji, powinien bezwzględnie dopilnować terminowego przerejestrowania ze składek preferencyjnych na Mały ZUS plus, termin na przerejestrowanie jest bardzo krótki, wynosi 7 dni, od dnia zakończenia składek preferencyjnych. Niezachowanie terminu prowadzi do braku możliwości skorzystania z ulgi Mały ZUS plus w danym roku kalendarzowym. Instrukcja w jaki sposób zarejestrować się do ulgi Mały ZUS plus znajduje się tutaj.

W innym przypadku należy wykonać poniższe kroki instrukcji.

Zmiany parametrów naliczania składek ZUS oraz kod tytułu ubezpieczenia, Użytkownik wykonuje w zakładce wybierając w prawym górnym rogu Login → Konfiguracja → ZUS.


 

Kolejno po lewej stronie wybieramy opcję ZUS.


 

Jeżeli w części Historia ubezpieczenia ZUS, nie ma daty zakończenia składek preferencyjnych należy wybrać ikonę edytuj.


 

Kolejno w polu Okres obowiązywania, należy wprowadzić ostatni dzień miesiąca do kiedy składki preferencyjne przysługiwały Przedsiębiorcy, zgodnie z przykładem 1 będzie to 28 lutego 2023 roku i na dole należy zatwierdzić zmiany.


 

Następnie należy wybrać opcję Dodaj plan.


 

W polu okres obowiązywania należy wprowadzić datę zgłoszenia do Dużego ZUS, czyli zgodnie z przykładem będzie to data 1 marca 2023 roku data końcowa może zostać pusta.


 

Kolejno jako Plan opłacenia składek ZUS należy zaznaczyć Duży ZUS.

W części Dodatkowe informacje, należy zaznaczyć opcję, która dotyczy Przedsiębiorcy, domyślnie jest zaznaczona opcja Żadne z powyższych.

Dodatkowo należy przeczytać inne opcje z tej sekcji, jeśli jakaś dotyczy przedsiębiorcy należy ją wybrać.

Poniżej opis opcji dodatkowych:

 1. Jestem zatrudniony na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3600,00 zł brutto (w 2023, czyli co najmniej minimalnym wynagrodzeniem) – Przedsiębiorca zaznacza tą opcję jeśli oprócz działalności gospodarczej pracuje na etacie u innego pracodawcy, poza swoją działalnością gospodarczą. W takim przypadku zamiast ZUS ZUA, należy złożyć ZZA, czyli zgłoszenie do składki na ubezpieczenie zdrowotne, w jaki sposób dokonać takiego zgłoszenia jest opisane tutaj.
 2. Opłacam składki na ubezpieczenie społeczne z innej działalności gospodarczej – Przedsiębiorca zaznacza tą opcję w przypadku kiedy prowadzi kilka działalności gospodarczych i rozlicza składki społeczne poza działalnością dla której wprowadza dane do serwisu ifimra, czyli po jej zaznaczeniu nie będzie miał naliczanych żadnych składek społecznych ani zdrowotnych w serwisie ifirma.
 3. Żadne z powyższych jeśli dwie wyżej wymienione opcje nie dotyczą Użytkownika serwisu ifirma, należy wybrać tą opcję.
  Poniżej przykładowy zrzut ekranu

 4.  

 5. Pobieram zasiłek macierzyński – należy wybrać tą opcję, jeśli Użytkownik równolegle prowadzi działalność gospodarczą i przebywa na zasiłku macierzyńskim, ważna jest kwota zasiłku macierzyńskiego, jeśli zasiłek jest do 1000,00 zł będzie zwolnienie ze składki zdrowotnej i kod tytułu ubezpieczenia rozpoczynający się od cyfr 0580, jeśli powyżej 1000,00 zł będzie opłacana pełna składka zdrowotna i należy w takim przypadku zgłaszając się do Dużego ZUS, zarejestrować się na formularzu zgłoszeniowym ZUS ZZA, tylko do składki na ubezpieczenie zdrowotne więcej na ten temat tutaj
 6. Nie mam prawa do emerytury lub renty – tak wyglądają parametry domyślne ustawione w serwisie ifirma, jeśli u Przedsiębiorcy jest inna sytuacja, przy wyborze tej opcji należy rozwinąć listę i wybrać odpowiednią opcję:
  • mam prawo do emerytury
  • mam prawo do renty

  Więcej na temat ustawień serwisu w przypadku pobierania emerytury lub renty można przeczytać tutaj.

  Jeśli Przedsiębiorca ma prawo do emerytury czy renty, należy zgłosić się do Dużego ZUS na formularzu ZUS ZZA (zgłoszenie tylko do ubezpieczeń zdrowotnych) w jaki sposób dokonać takiego zgłoszenia jest opisane tutaj.

 7. Nie posiadam orzeczenie o stopniu niepełnosprawności tak wyglądają parametry domyślne ustawione w serwisie ifirma, jeśli u Przedsiębiorcy jest inna sytuacja, należy rozwinąć listę i wybrać odpowiednią opcję:
  • Posiadam orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności
  • Posiadam orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
  • Posiadam orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

  Przy wyborze orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności pojawi się dodatkowe pole do odznaczenia jeśli dotyczy sytuacji Przedsiębiorcy, na podstawie tej informacji będzie możliwe stosowanie zwolnienia z opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne w zależności od uzyskanego w danym miesiącu przychodu, więcej na ten temat tutaj


 8.  

  W części Kod tytułu ubezpieczenia kod powinien się automatycznie zmienić na kod ubezpieczenia odpowiedni dla Dużego ZUS, czyli na ciąg cyfr rozpoczynający się od 0510.

  W części Składki ZUS do opłacenia, jeśli jedynym tytułem do ubezpieczenia jest działalność gospodarcza składki obowiązkowe to:

  1. składka na ubezpieczenie zdrowotne ( należy wybrać podstawę wymiaru składki)
  2. składka na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe)
  3. składka na ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne, jeśli Przedsiębiorca zdecyduje się ją oplacać to jest miejsce aby ją zaznaczyć.
  4. Fundusz Pracy jest obowiązkowy, o ile Przedsiębiorca nie korzysta ze zwolnienia z tej składki opisanego tutaj

  Poniżej przykładowy zrzut ekranu, bez zaznaczenia opcji opłacania dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego


   

 

3. Zarejestrować się do ZUS pełnego na ZUS ZUA

Uwaga!
Zalecane jest aby pomiędzy przekazaniem do wysyłki deklaracji ZUS ZWUA a ZUS ZUA, zachować minimum jednodniową przerwę. Jest to istotne aby do ZUS deklaracje trafiły w poprawnej kolejności, czyli najpierw dokument wyrejestrowujący przedsiębiorcę z kodu 0570, czyli składek preferencyjnych, a następnie rejestrujący go do nowego planu opłacania składek Duży ZUS ( 0510). Jest to bezpieczniejsze rozwiązanie i daje pewność prawidłowego przetworzenia deklaracji przez ZUS.

Deklaracja ZUS ZUA powinna zostać przekazana do wysyłki następnego dnia po uzyskaniu w zakładce Deklaracje → e-Deklaracje ZUS przy deklaracji ZWUA statusu Przesyłka przyjęta do ZUS.

Jeżeli Przedsiębiorca jest zobowiązany jedynie do opłacania ubezpieczenia zdrowotnego, bez składek na ubezpieczenie społeczne, powinien zamiast ZUS ZUA złożyć ZUS ZZA, czyli zarejestrować się tylko do składki na ubezpieczenie zdrowotne, w jaki sposób tego dokonać jest opisane tutaj.

Aby zarejestrować się do pełnych składek ZUS wraz z ubezpieczeniem społecznym oraz zdrowotnym należy złożyć ZUS ZUA z nowym kodem ubezpieczenia właściwym dla Dużego ZUS-u (0570).

Zmiany parametrów naliczania składek ZUS oraz kod tytułu ubezpieczenia, Użytkownik wykonuje w zakładce wybierając w prawym górnym rogu Login → Konfiguracja → ZUS.


 

Kolejno należy wybrać zakładkę Deklaracje zgłoszeniowe ZUS.

Następnie wybieramy opcję wygeneruj ZUA.


 

Pojawi się okno do generowania e-Deklaracji ZUS ZUA.

W polu typ zgłoszenia zaznaczamy zgłoszenie.

Data powstania obowiązku: podajemy datę, np. 1 marca 2023 r. czyli datę od kiedy będziemy podlegać już do ZUS pełnego.

Kod tytułu ubezpieczenia: pobierze się z konfiguracji, powinien być to kod dla Dużego ZUS, czyli rozpoczynający się od ciągu cyfr 0510.

Ubezpieczenie obowiązkowe – należy zaznaczyć checkbox:

 • emerytalna,
 • rentowa,
 • wypadkowa

 

Ubezpieczenie zdrowotne zostanie zaznaczone domyślnie.

Ubezpieczenie dobrowolne – w tym przypadku dobrowolną składką jest składka chorobowa. Jeżeli zdecydujemy się na opłacanie tej składki należy zaznaczyć checkbox: Chorobowe
Poniżej przykładowy zrzut ekranu deklaracji ZUS ZUA z dobrowolną składką chorobową.


 

Jeżeli Przedsiębiorca nie wyrazi chęci opłacania dobrowolnej składki na ubezpieczenie chorobowe należy część Ubezpieczenie dobrowolne pozostawić pustą.

Poniżej przykładowy zrzut ekranu deklaracji ZUS ZUA bez składki chorobowej.


 

Kolejno należy uzupełnić kod wykonywanego zawodu , nie jest to kod pkd, tylko niezależny kod dla celów statystycznych GUS, należy go uzupełnić, w tym celu można zacząć pisać w polu Kod zawodu wskazując hasłowo, czym Przedsiębiorca się zajmuje w przeważającej części w swojej działalności gospodarczej.

Jeżeli cały formularz został poprawnie wypełniony należy wybrać opcję przekaż do podpisu.

Pojawi się komunikat z pytaniem: Czy na pewno chcesz przekazać deklarację ZUS ZUA do podpisu elektronicznego? Należy wybrać opcję Tak.


 

Wygenerowana deklaracja zapisze się w zakładce Deklaracje ➡ e-Deklaracje ZUS, gdzie podany jest status deklaracji (czy jest podpisana, czy nie).

Z tego miejsca można pobrać potwierdzenie wysłanej deklaracji oraz ją wydrukować klikając na nazwę deklaracji – ZUA.


 

W kolumnie Status pojawia się informacja przekazana bezpośrednio z ZUS-u:

 • Dokument przekazany do podpisania, niepodpisany – oznacza, że dokument czeka na podpisanie przez naszego pracownika,
 • Deklaracje w trakcie przetwarzania – oczekiwanie na potwierdzenie,
 • Przesyłka przyjęta do ZUS – deklaracja została zaakceptowana przez ZUS,
 • Przesyłka nieprzyjęta do ZUS – ZUS wskazuje powód nieprzyjęcia deklaracji. W takim przypadku należy poprawić dokument i przesłać go raz jeszcze.

 

4. Wygenerowanie deklaracji DRA

Po wygenerowaniu ZUS ZWUA, ZUS ZUA oraz zmianie ustawień w serwisie, generujemy deklarację za pierwszy miesiąc ZUS pełnego.

Wchodzimy na dany miesiąc księgowy (np. marzec 2023 jeżeli jest to pierwszy pełny miesiąc opłacania składek ZUS w planie Duży ZUS) –
– zakładka Deklaracje ➡ Deklaracje ➡ wygeneruj ZUS.


 

Należy wybrać opcję ZUS. Pojawi się pytanie „Czy chcesz stworzyć deklarację na marzec 2023?”, a poniżej kwota poszczególnych składek po zmianach. Na koniec wystarczy wybrać opcję Zatwierdź.


 

Po wygenerowaniu deklaracji, aby przekazać ją elektronicznie do ZUS, należy przejść do zakładki Deklaracje ➡ Deklaracje a następnie kliknąć na numer deklaracji DRA, np. 3/2023.


 

Następnie na dole formularza DRA należy wybrać opcję „Przekaż do podpisu komplet deklaracji”, która oznacza przekazanie deklaracji do podpisu przez naszego pracownika posiadającego podpis kwalifikowany (czyli wysłanie do ZUS).


 

Po wybraniu tej opcji, pojawi się okno z komunikatem, po zapoznaniu się z nim należy ponownie zatwierdzić.


 

Przekazana do wysłania deklaracja będzie widoczna w zakładce Deklaracje e-Deklaracje ZUS. W danej zakładce jest podany status deklaracji (czy jest podpisana, czy nie).


 

Jeżeli wszystkie dane są poprawnie wprowadzone, pojawia się status deklaracji – Przesyłka przyjęta do ZUS. Jeżeli deklaracja nie została przyjęta przez ZUS pojawia się informacja, z jakiego powodu wystąpił błąd.

Z tego miejsca można również pobrać Potwierdzenie, czyli Urzędowe Poświadczenie wysłanej deklaracji.

 

Autor: Patrycja Tokarska – ifirma.pl

Jeśli informacji jakich szukasz nie znalazłeś w naszej bazie wiedzy - zadzwoń do nas 71 769 55 15 lub porozmawiaj z konsultantem na czacie . Możesz też napisać maila na bok@ifirma.pl. BOK jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 20:00.
Nie musisz czytać pomocy

Mobilnie. Wszędzie

Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

Mobilnie

Ułatwienia dla e‑commerce

Wygodne integracje
Wygodne integracje

Program do faktur IFIRMA w prosty sposób zintegrujesz z Allegro i popularnymi platformami e‑commerce jak Shoper, WooCommerce czy PrestaShop.

Sprawdź wszystkie integracje →

Wygodne integracje
Płatności w jednym miejscu

ifirma.pl łączy się z urządzeniami fiskalnymi, pozwala na eksport przelewów do banku i zatwierdzanie ich jednym kodem, co znacznie usprawnia codzienną pracę i samodzielne księgowanie.

Wygodne integracje
Łatwe generowanie faktur

Dzięki integracji z bazą GUS ułatwiamy też wystawianie faktur – wystarczy, że wpiszesz NIP kontrahenta, a reszta danych uzupełni się automatycznie.

allegro integracja ecommerce
woocommerce integracja ecommerce
shoper integracja ecommerce
prestashop integracja ecommerce
shoplo integracja ecommerce
magento integracja ecommerce