Przejście ze składek preferencyjnych na składkę zdrowotną

w Rozliczenia ZUS Tagi: pełne składki zuspreferencyjnyskładki ZUSubezpieczenie zdrowotne

Jeśli przedsiębiorca, korzystający z prawa do preferencyjnych składek ZUS, rozpocznie opłacanie składek społecznych z innego tytułu, po spełnieniu określonych warunków może opłacać wyłącznie składkę zdrowotną z działalności gospodarczej. Taka sytuacja będzie miała miejsce najczęściej wtedy, gdy prowadzący działalność zatrudnia się dodatkowo na etacie z przynajmniej minimalnym wynagrodzeniem.

Preferencyjny ZUS a składka zdrowotna – formalności

Uzyskując nowy tytuł do ubezpieczeń społecznych, przedsiębiorca opłacający dotychczas wszystkie składki „małego” ZUS będzie zobowiązany do złożenia odpowiednich formularzy.

Pierwszy krok to wyrejestrowanie z dotychczasowych składek. W tym celu wykorzystywana jest deklaracja ZUS ZWUA. Następnie konieczna jest ponowna rejestracja, ale wyłącznie do składki zdrowotnej – dokonujemy tego za pomocą deklaracji ZUS ZZA.

Dokonując zmian w opłacanych składkach ZUS przedsiębiorca będzie także zobowiązany do złożenia deklaracji ZUS DRA – przynajmniej za pierwszy miesiąc, w którym uzyskał nowy tytuł ubezpieczeń. Jeśli modyfikacja zdarzyła się w trakcie miesiąca, należy pamiętać o wyliczeniu proporcjonalnie składek społecznych – za te dni w miesiącu, w których nie obowiązywał jeszcze np. etat. W takiej sytuacji ZUS DRA składamy w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, jak i w kolejnym – pierwszym, w którym z działalności gospodarczej opłacona zostanie jedynie składka zdrowotna.

Przykład. Właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej, korzystający z prawa do preferencyjnych składek ZUS, 5 czerwca 2017 r. rozpoczął dodatkowo pracę na etacie, z wynagrodzeniem 3500 zł brutto.

4 czerwca 2017 r. wygenerowane zostały dokumenty ZUS ZWUA i ZUS ZZA, na podstawie których przedsiębiorca zgłosił zmianę. Za czerwiec wygenerowano ZUS DRA, w którym uwzględniono składki społeczne za okres od 1 do 4 czerwca oraz składkę zdrowotną. Deklarację złożono i opłacono do 10 lipca 2017 r.

Za lipiec przedsiębiorca opłaci już wyłącznie składkę zdrowotną, dodatkowo składając do 10 sierpnia 2017 r. deklarację ZUS DRA. Jeśli w kolejnych miesiącach nie nastąpią dalsze modyfikacje, składanie ZUS DRA nie będzie już konieczne.

Preferencyjny ZUS a składka zdrowotna – instrukcja w serwisie ifirma.pl

Uwaga! Jeśli nowy tytuł ubezpieczeń zaczyna obowiązywać od pierwszego dnia danego miesiąca, można pominąć punkt pierwszy i przejść do punktu 2 – Deklaracje zgłoszeniowe.


1. Proporcjonalne wyliczenie składki

Aby wyliczyć proporcjonalnie składkę społeczną, należy przejść do zakładki DeklaracjeDeklaracje i wybrać opcję ZUS, a następnie – Dodaj pozycję. Jako Typ przerwy wybieramy Inna przyczyna. W datach natomiast wpisujemy okres od pierwszego dnia nowego tytułu do ubezpieczeń, aż do zakończenia miesiąca.

Po zatwierdzeniu wprowadzonych zmian serwis automatycznie wyliczy proporcjonalnie składki ZUS społeczne we właściwej wysokości.

Tak sporządzoną deklarację ZUS DRA można następnie wysłać do ZUS bezpośrednio z serwisu, korzystając z opcji e-deklaracji.


2. Deklaracje zgłoszeniowe

Aby zrezygnować z opłacania składek społecznych w ramach działalności gospodarczej, należy dokonać wyrejestrowania za pomocą deklaracji ZUS ZWUA. W serwisie możemy to zrobić w zakładce PulpitKonfiguracjaDeklaracje zgłoszeniowe, gdzie w części Deklaracje zgłoszeniowe Imię i Nazwisko Właściciela wybieramy opcję Wygeneruj ZWUA.

Jako typ deklaracji należy wybrać zgłoszenie, a jako datę wpisać dzień przed powstaniem nowego tytułu ubezpieczeń – np. rozpoczęcia pracy na etacie. Uzupełnioną deklarację należy zatwierdzić opcją przekaż do podpisu.

Aby skutecznie przekazać wyrejestrowanie do ZUS, należy zaakceptować dodatkowy komunikat o dokonaniu wysyłki deklaracji.

Dokonując zgłoszenia do opłacania wyłącznie składki zdrowotnej, w tej samej zakładce PulpitKonfiguracjaDeklaracje zgłoszeniowe należy wybrać deklarację zgłoszeniową – Wygeneruj ZZA.

Jako Typ zgłoszenia również wybieramy zgłoszenie. Uzupełniamy także datę – taką, jaka wpisana była w deklaracji wyrejestrowującej. Zgłoszenie zatwierdzamy, wybierając opcję przekaż do podpisu i akceptując ponownie komunikat o wysyłce.


3. Zmiana ustawień

Aby serwis poprawnie generował jedynie składkę zdrowotną, należy zmienić ustawienia w zakładce PulpitKonfiguracjaDeklaracjeZUS DRA, wybierając u dołu strony opcję edycji.

Uwaga! Pamiętaj, że mimo zmiany ustawień nadal jako Plan opłacania składek pozostawiamy opcję
Składki preferencyjne
. Modyfikacji w tym zakresie dokonuje się dopiero po upływie 24 miesięcy od założenia działalności gospodarczej.

W części Dodatkowe informacje zmieniamy opcję na Jestem zatrudniony na umowę o pracę z wynagrodzeniem co najmniej 2 600,00 zł brutto. Dane dotyczące prawa do emerytury lub renty oraz stopnia niepełnosprawności uzupełniamy zgodnie ze stanem faktycznym.

W umieszczonych poniżej ustawieniach automatycznie zostaną dokonane zmiany – domyślnie jako obowiązkowa pozostawiona zostanie jedynie składka zdrowotna. Podstawa wyliczania składki jest uzupełniana jako minimalna, ale przedsiębiorca może indywidualnie dokonać jej zwiększenia. Po uzupełnieniu danych zmiany należy zatwierdzić.


4. ZUS DRA – wyłącznie składka zdrowotna

Ostatnim krokiem wprowadzonych zmian będzie sporządzenie deklaracji ZUS DRA ze składką wyłącznie zdrowotną. Jeśli umowa o pracę zaczęła się od pierwszego dnia miesiąca, sporządzimy ją już za ten miesiąc. W innym przypadku DRA z wyłącznie zdrowotną składką sporządzone zostanie za miesiąc kolejny.

Aby wygenerować DRA przechodzimy do zakładki DeklaracjeDeklaracje, gdzie wybieramy opcję ZUS. Serwis na podstawie wybranych ustawień wyliczy wyłącznie składkę zdrowotną.

Po zatwierdzeniu możliwe będzie wysłanie deklaracji ZUS DRA bezpośrednio z serwisu ifirma.pl w ramach funkcji e-deklaracji.

Zmiana na ZUS pełny? Bez obaw – zrób to bezproblemowo z serwisem ifirma.pl!


Autor: Anna Kubalka – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły