Kiedy przedsiębiorca opłaca ZUS preferencyjny?

w Rozliczenia ZUS Tagi: małypreferencyjnyskładkiskładki ZUSZUS

Jednym z impulsów motywujących do założenia własnej działalności gospodarczej, czyli tak zwanego samozatrudnienia jest fakt opłacania przez przedsiębiorcę w pierwszych latach jej prowadzenia mniejszych składek ZUS.

Składki preferencyjne opłacamy od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej przez 24 pełne miesiące kalendarzowe, a ich wysokość nie może być niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia. W tym miejscu warto podkreślić, iż zawieszenie wykonywanej działalności gospodarczej nie przerywa biegu terminu 24 miesięcy. Tak więc, jeżeli zdecydujemy się na zawieszenie działalności gospodarczej przykładowo na pół roku – oznacza to, iż okres preferencyjnego opłacania składki ZUS zmniejsza się z 24 do 18 miesięcy. Preferencyjna wysokość składek nie należy się jednak wszystkim przedsiębiorcom, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej.

Kto i kiedy nie może skorzystać z preferencyjnego ZUS:

  • gdy w przeciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych (5 lat) przed dniem rozpoczęcia wykonywania „nowej” działalności gospodarczej prowadziliśmy działalność gospodarczą;
  • gdy w ramach swojej działalności chcemy świadczyć usługi na rzecz byłego pracodawcy, u którego pracowaliśmy na etacie, a zakres świadczonych usług będzie taki sam jak zakres obowiązków w umowie o pracę;
  • wspólnicy spółek: jawnej, komandytowej, partnerskiej, jak również wspólnik jednoosobowej spółki z o.o., twórcy oraz artyści, którzy nie założyli uprzednio działalności gospodarczej;
  • osoby współpracujące przy prowadzeniu jednoosobowej działalności.

W 2021 roku składka preferencyjna ZUS wynosi z chorobowym 647,59 zł, bez chorobowego 627,01 zł.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że: Przykład:
1) Można wydłużyć okres preferencyjny Gdy przedsiębiorca rozpocznie działalność 1 stycznia 2021 r., to ZUS preferencyjny przysługuje do 1 stycznia 2023 r. Natomiast, gdy działalność rozpoczniemy 2 lub kolejnego dnia lutego 2021 r., wówczas okres preferencyjny przysługuje do końca lutego 2023 r., czyli miesiąc dłużej.

2) Jak już wspomniano powyżej – okres 24 miesięcy preferencyjnego ZUS jest „nieprzerwany”. Oznacza to, że gdy przedsiębiorca po założeniu działalności gospodarczej podejmie umowę o pracę i z działalności będzie opłacał jedynie składkę zdrowotną, to okres podlegania pod preferencyjny ZUS nie ulega skróceniu. Przedsiębiorca będzie w dalszym ciągu na preferencyjnym ZUS-ie w ramach którego w przypadku posiadania etatu będzie opłacać jedynie składkę zdrowotną. Działalność rozpoczęto 2 lutego 2021 r., przedsiębiorca opłaca ZUS preferencyjny, w dniu 13 czerwca 2021 r., podejmuje pracę na etacie, co sprawia, że z działalności opłaca jedynie składkę zdrowotną. Z dniem 30 września 2021 r., następuje rezygnacja z umowy o pracę, co powoduje, że od dnia 1 października 2021 r., prowadzona jest jedynie działalność gospodarcza, z której ostatni raz przedsiębiorca opłaca składki za luty 2023 r. według ZUS-u preferencyjnego do 10 lub 15 marca 2023.

Sprawdź, co można załatwić w ZUS za pomocą profilu zaufanego!

ZUS preferencyjny w serwisie ifirma.pl

Po zalogowaniu się na konto przechodzimy do zakładki Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ Deklaracje – ZUS DRA. Na ekranie wyświetli się deklaracja ZUS DRA, na dole wybieramy opcję edytuj. Następnie w polu “Plan opłacania składek ZUS” wybieramy z listy Składki preferencyjne.Po wybraniu opcji Składki preferencyjne należy uzupełnić pole data założenia działalności.Poprawne wpisanie daty jest bardzo istotne, ponieważ w oparciu o nią serwis będzie wyliczał okres 24 miesięcy.
Po dokonaniu powyższego wyboru, w części “dodatkowe informacje” należy zaznaczyć checkbox “Żadne z powyższych”.
W polu “Prawo do emerytury lub renty” należy wybrać odpowiednią opcję z listy, najczęściej występującą jest “Nie mam prawa do emerytury lub renty”.W polu “Stopień niepełnosprawności” należy wybrać odpowiednią opcję z listy, najczęściej występującą jest “Nie posiadam orzeczenia o stopniu niepełnosprawności”.Podstawa wymiaru składek zostanie ustawiona automatycznie po dokonaniu powyższej konfiguracji w serwisie.

Konfiguracja ustawień przy braku zgłoszenia do dobrowolnego chorobowego

Przykład ustawień w przypadku przedsiębiorcy, który nie ma prawa do emerytury lub rent, nie posiada stopnia niepełnosprawności i nie zgłasza się do dobrowolnego ubezpieczania chorobowego:Jeżeli przedsiębiorca decyduje się na opłacanie dobrowolnej składki chorobowej, należy w części “Wybierz składki ZUS, które mają być opłacane z tytułu prowadzenia działalności” w kolumnie “Rodzaj składki” zaznaczyć checkbox Ubezpieczenie chorobowe. Ponieważ nie jest to składka obowiązkowa nie jest to ustawiane domyślnie.Konfiguracja ustawień przy zgłoszeniu się do dobrowolnego chorobowego

Przykład ustawień w przypadku przedsiębiorcy, który nie ma prawa do emerytury lub renty, nie posiada stopnia niepełnosprawności i zgłosił się do opłacania dobrowolnych składek chorobowych.Należy pamiętać, aby zatwierdzić wprowadzone zmiany na dole strony.

Uwaga! Po zatwierdzeniu należy sprawdzić, czy nie pojawił się na czerwono komunikat informujący, że serwis nie może zatwierdzić wprowadzonych danych.


Autor: Magdalena Szpilka-Drifkowska – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły