Składki ZUS od wyższej podstawy wymiaru

U przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz wspólników spółek cywilnych wysokość składek ZUS nie zależy od zarobków. W tym przypadku konieczne jest stosowanie się do podstawy wymiaru składek, wyliczanej procentowo na podstawie prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w danym roku.

Podstawa wymiaru składek – konieczność a możliwość

Prowadząc własną firmę, przedsiębiorca jest zobowiązany odprowadzać do ZUS składki w wysokości minimalnej podstawy wymiaru. Natomiast możliwe jest podniesienie podstawy wymiaru – czyli płacenie wyższej, dowolnie zadeklarowanej kwoty składek. Na takie wyjście można się zdecydować, jeśli przedsiębiorca chciałby np. zwiększyć zasiłek chorobowy albo emerytalny.

Uwaga! Wysokość podstawy wymiaru składek społecznych została wskazana nie tylko w kwocie minimalnej – nie może ona również przekroczyć górnego progu, określonego przez ZUS. I tak, w 2023 r. podstawa:

  • Składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – nie może przekroczyć 208 050,00 zł w skali roku,
  • Składki na ubezpieczenie chorobowe – nie może przekroczyć 17 337,50 zł miesięcznie.

Generalnie prawo do zwiększenia podstawy wymiaru składek przysługuje zarówno w odniesieniu do składek społecznych, jak i składki zdrowotnej. Co ważne, można je modyfikować niezależnie od siebie – zatem np. zwiększenie wymiaru składki społecznej nie rzutuje automatycznie na składkę zdrowotną i odwrotnie. Jest to istotne m.in. dlatego, że składka zdrowotna, jako jedyna jest płacona od każdej prowadzonej działalności(np. od jednoosobowej działalności gospodarczej i prowadzonej równocześnie spółki cywilnej).

Uwaga! Jeśli decydujemy się na zwiększenie podstawy wymiaru składek społecznych, wzrośnie kwota wszystkich tych składek (emerytalnej, rentowej, wypadkowej i – jeśli jest opłacana – chorobowej), a także Funduszu Pracy, który płacony jest na podstawie tej samej kwoty wymiaru.

Zwiększając podstawę wymiaru składek nie mamy obowiązku zgłaszania tego do ZUS na osobnym druku – konieczne będzie natomiast składanie ZUS DRA. Co ważne, w sytuacji gdy opłacamy składki w niestandardowej wysokości, taką deklarację należy składać co miesiąc.

Zwiększenie podstawy wymiaru składek – instrukcja w ifirma.pl

Aby zmienić podstawę wymiaru składek w serwisie ifirma.pl należy przejść do zakładki Konfiguracja ➡ Deklaracje ➡ ZUS i na górze strony wybrać opcję Edytuj ­– możliwa będzie wtedy modyfikacja składek.

Należy wybrać opcję Własna przy Ubezpieczeniu społecznym.
Po zmianie opcji pozycje obok staną się aktywne – w tym miejscu możemy wpisać kwoty, od jakich chcemy opłacać składki. Po uzupełnieniu danych zmiany należy zatwierdzić u dołu strony.

Po zatwierdzeniu zmian konfiguracja ZUS wygląda następująco.W kolumnie Podstawa wymiaru przy wskazanej kwocie jest ikona znaku zapytania, która wskazuje informacje w zakresie zwiększenia podstawy.W kolejnym kroku można już wygenerować deklarację ZUS DRA w zakładce Deklaracje ➡ Deklaracje, wybierając przycisk ZUS. Wygenerowane składki będą liczone od własnej podstawy – a zatem wyższe niż od podstawy minimalnej:
Wygenerowaną ZUS DRA można następnie wysłać elektronicznie do ZUS bezpośrednio z serwisu ifirma.pl.

Jak dokonać wysyłki jest opisane w naszej pomocy.

Autor: Anna Kubalka – ifirma.pl


Pamiętaj – składki pracownika zależą od wysokości jego pensji! Sprawdź, jak je wyliczyć!

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły