w Rozliczenia ZUS

Osoba na emeryturze prowadząca działalność gospodarczą może – przy spełnieniu odpowiednich warunków – zostać zwolniona z konieczności opłacania składki zdrowotnej. W związku z faktem, że składki emerytalna i rentowa są dobrowolne, może się okazać, że przedsiębiorca nie będzie opłacał składek ZUS z działalności.

Emerytura a brak składek z działalności gospodarczej.

Zgodnie z generalną zasadą, emeryt prowadzący jednocześnie działalność gospodarczą może dobrowolnie opłacać składkę emerytalną i rentową, natomiast obowiązkowo zdrowotną. Jeśli jednak świadczenie emerytalne nie przekracza miesięcznie minimalnego wynagrodzenia oraz:

  • Przychody z działalności nie przekraczają 50% kwoty najniższej emerytury, lub
  • Działalność rozliczana jest na zasadach karty podatkowej

przedsiębiorca zostaje zwolniony z opłacania składki zdrowotnej.

Uwaga! Warto zwrócić uwagę, że przedsiębiorca na emeryturze nie ma prawa do podlegania ubezpieczeniu chorobowemu, a więc nie będzie opłacał składki chorobowej.

Brak składek z działalności gospodarczej – instrukcja w serwisie ifirma.pl

1.Prawo do emerytury – wyrejestrowanie ze składek

Uwaga! Jeśli działalność gospodarczą zakładasz, będąc już na emeryturze, pomiń bieżący punkt i przejdź od razu do ustawień w serwisie.

Jeśli prawo do emerytury zostało przyznane w trakcie miesiąca, społeczne składki ZUS za ten miesiąc opłacamy proporcjonalnie – zatem przede wszystkim konieczne będzie wysłanie deklaracji ZUS DRA, z proporcjonalnie wyliczonymi składkami. W tym celu należy przejść do zakładki DeklaracjeDeklaracje i wybrać opcję ZUS.

W deklaracji wybieramy opcję Edytuj, a następnie Dodaj pozycję. Jako Typ przerwy wybieramy opcję inna pozycja, a daty uzupełniamy od dnia uzyskania prawa do emerytury do końca danego miesiąca.Składki ZUS zostaną na tej podstawie wyliczone proporcjonalnie.

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą rozpoczyna opłacanie składek ZUS według zasad przysługującym emerytom z dniem nabycia prawa do emerytury – zatem z tą datą konieczne będzie wyrejestrowanie się z dotychczas opłacanych składek, co w serwisie ifirma.pl można zrobić w zakładce PulpitKonfiguracjaDeklaracjeDeklaracje zgłoszeniowe. W części Deklaracje zgłoszeniowe Imię i Nazwisko Przedsiębiorcy wybieramy opcję Wygeneruj ZWUA.Jako Typ deklaracji wybieramy zgłoszenie, jako Przyczynę wyrejestrowania – Inna przyczyna wyrejestrowania. W polu Data wyrejestrowania wpisujemy natomiast dzień, w którym nabyliśmy prawo do emerytury.Po uzupełnieniu danych wybieramy opcję przekaż do podpisu, przesyłając dokument do ZUS. Aby dopełnić wysyłki, należy jeszcze pamiętać o zaakceptowaniu komunikatu informującego o wysłaniu deklaracji:Przekazana do podpisu deklaracja zostanie wysłana do ZUS za pomocą opcji e-deklaracji serwisu ifirma.pl.


2. Brak składek z działalności gospodarczej – konfiguracja

Aby serwis nie naliczał składek ZUS z działalności, właściwe ustawienia należy wprowadzić w zakładce PulpitKonfiguracjaDeklaracjeZUS DRA, gdzie wybieramy opcję Edytuj.

W części Dodatkowe informacje zaznaczamy opcję Opłacam składki na ubezpieczenie społeczne z innej działalności gospodarczej, a w polu Prawo do emerytury lub renty wybieramy Mam prawo do emerytury. Po zatwierdzeniu ustawień składki nie będą naliczane – będzie to widoczne w poszczególnych składkach poniżej:Uwaga! Wybranie opcji Opłacam składki na ubezpieczenie społeczne z innej działalności gospodarczej jest konieczne z uwagi na fakt, że domyślne ustawienia dla emeryta uwzględniają obowiązkową składkę zdrowotną. W tej sytuacji natomiast składka zdrowotna nie powinna być naliczana.

Właściwie wybrane ustawienia spowodują, że deklaracje ZUS DRA w serwisie będą od tej pory zerowe:Uwaga! Mimo że ZUS DRA są zerowe, z przyczyn technicznych konieczne będzie ich generowanie w serwisie – natomiast nie będą one miały wpływu na powstawanie żadnych zobowiązań.

Obawiasz się emerytury? Sprawdź, jak oszczędzić więcej środków!


Autor: Anna Kubalka – ifirma.pl

Możliwość komentowania jest wyłączona.