Konfiguracja składki zdrowotnej ZUS dla przedsiębiorcy rozliczającego się ryczałtem ewidencjonowanym

 

Konfiguracja składki zdrowotnej w serwisie ifirma.pl

Składkę zdrowotną należy skonfigurować w serwisie wybierając w prawym górnym rogu Login ➡ Konfiguracja ➡ Deklaracje – ZUS.


 


 

a) jednoosobowa działalność

Należy w prawym górnym rogu wybrać edytuj plan a następnie przejść do tabeli znajdującej się na samym dole – Składki ZUS do opłacenia, które mają być opłacane z tytułu prowadzenia działalności. Po wybraniu edycji mamy do wyboru następujące opcje:


 

b) spółka

Na koncie spółki należy odpowiednio ustawić opcje dla każdego wspólnika odrębnie.

Uwaga: w przypadku spółki rozliczającej się na zasadach ryczałtu- wszyscy wspólnicy muszą rozliczać się na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Trzeba rozwinąć dane współwłaściciela.


 

Następnie należy w prawym górnym rogu wybrać edytuj plan a następnie przejść do tabeli znajdującej się na samym dole – Składki ZUS do opłacenia, które mają być opłacane z tytułu prowadzenia działalności. Po wybraniu edycji mamy do wyboru następujące opcje:


 

Po wybraniu edycji mamy następujące opcje do wyboru:

  1. Przychód

  2. Przychód za rok poprzedni

  3. Przychód z kilku działalności

 

1. Przychód

Wybieramy w przypadku, gdy przedsiębiorca chce wyliczać wysokość składki zdrowotnej w zależności od osiągniętego przychodu w danym roku.

Przyjmuje się przychody narastające (liczone od początku roku) pomniejszone o zapłacone składki społeczne, jeżeli nie zostały one zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub odliczone od dochodu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W 2023 r. składka zdrowotna będzie wynosić odpowiednio:

  • 376,16 zł- przy rocznych przychodach nieprzekraczających 60 tys. zł;
  • 626,93 zł przy rocznych przychodach w przedziale od 60 tys. zł do 300 tys. zł;
  • 1128,48 zł przy rocznych przychodach przekraczających 300 tys. zł.

 

Jeżeli przychody przedsiębiorcy w trakcie roku wzrosną do drugiego lub trzeciego progu, za miesiące poprzednie konieczne będzie zapłacenie wyrównania zgodnie ze stawką obowiązują za ostatni miesiąc danego roku.

Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się tutaj.

2. Przychód za rok poprzedni

Opcję tą mogą wybrać przedsiębiorcy, który cały poprzedni rok prowadzili działalność gospodarczą. Oznacza to, iż firma nie mogła być założona w trakcie roku i nie mógł wystąpić okres zawieszenia.

Składka zdrowotna będzie wówczas wyliczana na podstawie przychodów osiągniętych w poprzednim roku. Będą to przychody pomniejszone o kwotę opłaconych w poprzednim roku składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe.

Po wybraniu tej opcji, jeśli cały poprzedni rok działalność nie była rozliczana w serwisie, należy wpisać odpowiednią kwotę przychodu za rok poprzedni w dodatkowym polu.


 

Przez cały rok przedsiębiorca będzie płacić składkę zdrowotną w stałej wysokości.

W 2023 r. osoba prowadząca działalność będzie opłacać składkę zdrowotną odpowiednio:

  • 376,16 zł- przy rocznych przychodach za 2022 r. nieprzekraczających 60 tys. zł;
  • 626,93 zł przy rocznych przychodach za 2022 r. w przedziale od 60 tys. zł do 300 tys. zł;
  • 1128,48 zł przy rocznych przychodach za 2022 r. przekraczających 300 tys. zł.

 

Następnie po zakończonym roku nastąpi rozliczenie składki zdrowotnej na podstawie faktycznej kwoty przychodów w danym roku.

Więcej informacji na ten temat można przeczytać tutaj.

 

Autor: Monika Kobylak, Agnieszka Sołtys – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły