Zaliczka na podatek dochodowy rozliczany liniowo – PIT-5L

w Podatek PITPolski ŁadZakończenie roku i zeznanie roczne

Od stycznia 2022 w życie weszła Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw potocznie zwana Polskim Ładem. Wprowadziła ona niemałą rewolucję w rozliczeniach podatkowych przedsiębiorców prowadzących działalności.

Poniżej opisane zostały zasady wyliczania zaliczki na podatek dochodowy na rozliczany liniowo od stycznia 2022 roku.
 

UWAGA!

W pozostałych publikacjach przedstawiono zasady wyliczania zaliczki na podatek dochodowy wg skali podatkowej oraz zasady wyliczania podatku na ryczałcie ewidencjonowanym.

 

Jedną ze zmian, które wzbudziły najwięcej negatywnych emocji jest brak możliwości odliczenia od podatku składki zdrowotnej, która od roku 2022 wynosi 4,9% dochodu, ale nie może być niższa niż 9% minimalnego wynagrodzenia (w roku 2022 jest to kwota 270,90 zł). Zmiana ta realnie wpłynie na wysokość podatku dochodowego do zapłaty.
W nowelizacji ustawy z 9 czerwca 2022 roku (Dz. U. poz. 1265) wprowadzono możliwość pomniejszenia dochodu do opodatkowania o zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne, jednak nie więcej niż 10 200 zł w skali roku.
Dodatkową zmianą jest możliwość zmiany formy opodatkowania z podatku liniowego na podatek wg skali. Zmiany należy dokonać składając zeznanie roczna za rok 2022.

UWAGA!!!

Zmiana sposobu rozliczania podatku dochodowego z liniowego na skalę podatkową poprzez złożenie odpowiedniego zeznania rocznego za ten rok dotyczy tylko 2022 roku. Należy pamiętać, że złożenie deklaracji PIT-36L za 2022 rok uniemożliwi późniejszą zmianę formy opodatkowania za ten rok.

Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.

Podatek dochodowy rozliczany liniowo

  1. Przychód od początku roku – koszty od początku roku = dochód
  2. Dochód – możliwa do rozliczenia strata z lat ubiegłych – suma zapłaconych składek na ub społeczne (o ile nie były zaliczane w kosztach w KPiR) = dochód do opodatkowania.
  3. Dochód do opodatkowania zaokrąglamy do pełnych złotych, tworząc podstawę opodatkowania.
  4. Podstawę opodatkowania pomniejszmy o zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne (nie więcej niż 10 200 zł) oraz zaokrąglamy do pełnych złotych.
  5. Podstawa opodatkowania X 19 % = podatek liczony od początku roku.
  6. Podatek liczony od początku roku – zaliczki zapłacone w poprzednich miesiącach = zaliczka za dany miesiąc/kwartał.
  7. Zaliczkę za dany miesiąc/kwartał zaokrąglamy do pełnych złotych = kwota do wpłaty.
WAŻNE!

Wraz z Polskim Ładem dla potrzeb obliczania zaliczki na podatek dochodowy powstały dodatkowe ulgi.

Możliwe do rozliczenia ulgi w PIT-36L:

  1. Ulga dla powracających z zagranicy,
  2. Ulga dla rodzin 4+
  3. Ulga dla emerytów.

 
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat wyliczania zaliczki na podatek dochodowy do 2021 roku przeczytaj.

 

Autor: Katarzyna Dudek – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły