Ulga dla rodzin 4+

w Podatek PITPolski ŁadZakończenie roku i zeznanie roczne

Wraz z początkiem roku 2022 dla potrzeb obliczania zaliczki na podatek dochodowy powstały nowe ulgi. Między innymi Ulga dla rodzin 4+.

Będą mogli z niego skorzystać rodzice, rodzice zastępczy i opiekunowie, którzy posiadają co najmniej czworo dzieci oraz osiągają przychody z następujących źródeł przychodów:

 • Ze stosunku pracy.
 • Z umowy zlecenie z art. 13 pkt 8 ustawy o PIT, za wyjątkiem:
  • umów zawieranych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
  • kontraktów menedżerskich,
  • umów obejmujących zarządzanie przedsiębiorstwem.
 • Z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wartość ulgi dla osób samotnie wychowujących dzieci to 85 528 zł, a jeśli rozliczają się wg skali podatkowej to kwota dochodu zwolniona z opodatkowania to 115 528 zł, czyli wartość ulgi powiększona o kwotę wolną. Natomiast jeśli małżonkowie rozliczają się wspólnie wg skali oraz wspólnie wychowują czwórkę dzieci to kwota ulgi sumuje się i wynosić może maksymalnie 231 056 zł.

Ulga dla rodzin 4+ w serwisie Ifirma.pl:

przedsiębiorca chce z ulgi korzystać na poziomie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy, należy włączyć stosowanie ulgi.
Aby to zrobić należy przejść do zakładki Konfiguracja ➡ PIT w części Ulgi podatkowe Nowy Ład ➡ Edytuj

 

 

Po zaznaczeniu ulgi, należy wybrać rok od którego ulga ma być obliczana oraz datę zakończenia/utraty, a następnie kliknąć Zatwierdź.

Dochód dla celów ulgi jest rozumiany jako Przychody – Koszty

Przykłady dla opodatkowania wg skali:

 

 

Na powyższym zrzucie widać, że dochód jest wyższy niż maksymalna wartość ulgi.

przychód minus koszty ➡ 99 123,00- 12 000,00 =87 123,00

dochód minus ulga ➡ 87 123,00 – 85 528,00 = 1595,00

dochód pomniejszony o ulgę minus składki na ub. społeczne ➡ 1595,00 – 1037,18 = 557,82

dochód do opodatkowania razy 12% podatku w zaokrągleniu do pełnych złotych minus podatek zwolniony z poboru (3600) ➡ 557,82 x 12% = 0 zł

zaliczka wynosi 0 zł

Przykład dla podatku liniowego:


 

 
W przypadku podatku liczonego liniowo jeśli dochód (przychody minus koszty minus składki na ub. społeczne oraz zdrowotne do 8700 zł) nie przekracza wartości ulgi, zaliczka jest równa 00,00 zł.

Nadwyżka ponad tą wartość opodatkowana jest stawką 19%.

Przykład dla ryczałtu ewidencjonowanego:

 

 

Na powyższym przykładzie widać, że przychód 99 123,00 zł jest opodatkowany 12% stawką ryczałtu. Od przychodu należy odjąć składki społeczne, 50% zapłąconych w roku składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz wartość ulgi 85 528, 00 zł, co daje nam przychód do opodatkowania 12 556,00 zł.
Kwota ryczałtu podlegającego wpłacie do US wynosi zatem 1507 zł

WAŻNE!

Wraz z Polskim Ładem dla potrzeb obliczania zaliczki na podatek dochodowy powstały dodatkowe ulgi.
Sprawdź jakie jeszcze ulgi są możliwe do rozliczenia:

 1. Ulga dla powracających z zagranicy,
 2. Ulga dla emerytów.

 

 

Autor: Katarzyna Dudek – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły