Zaliczka na podatek dochodowy wg skali – PIT-5

w Podatek PITPolski ŁadZakończenie roku i zeznanie roczne

Od stycznia 2022 w życie weszła Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw potocznie zwana Polskim Ładem. Wprowadziła ona niemałą rewolucję w rozliczeniach podatkowych przedsiębiorców prowadzących działalności.

Poniżej opisane zostały zasady wyliczania zaliczki na podatek dochodowy na zasadach ogólnych wg skali podatkowej od stycznia 2022 roku.
 

UWAGA!

W pozostałych publikacjach przedstawiono zasady wyliczania zaliczki na podatek dochodowy rozliczanej liniowo oraz zasady wyliczania podatku na ryczałcie ewidencjonowanym.

 

Jedną ze zmian, które wzbudziły najwięcej negatywnych emocji jest brak możliwości odliczenia od podatku składki zdrowotnej, która od roku 2022 wynosi 9% dochodu, ale nie może być niższa niż 9% minimalnego wynagrodzenia (w roku 2022 jest to kwota 270,90 zł). Zmiana ta realnie wpłynie na wysokość podatku dochodowego do zapłaty.

W nowelizacji ustawy z 9 czerwca 2022 roku (Dz. U. poz. 1265) zmniejszono stawkę podatku w pierwszym progu z 17% na 12% oraz zlikwidowano ulgę dla klasy średniej. Zmiana dotyczy całego 2022 roku.
Zmiana wysokości podatku PIT w pierwszym progu skali podatkowej będzie miała bezpośredni wpływ na wysokość kwoty zmniejszającej podatek, która będzie wynosiła w skali roku 3.600 zł.

Inną ważną zmianą jest podwyższenie pierwszego progu podatkowego z 85 528 zł na 120 000 zł rocznie oraz kwoty wolnej od podatku z 8000 zł na 30000 zł, w związku z tą zmiana podatek zwolniony z poboru, który do roku 2021 realnie wynosił 525,12 zł w skali roku, od 2022 roku wynosi 3600 zł w skali roku.

Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.

Podatek rozliczany wg skali:

 • Przychód od początku roku – koszty od początku roku = dochód
 • Dochód – możliwa do rozliczenia strata z lat ubiegłych – suma zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (o ile nie były zaliczane w kosztach w KPiR) = dochód do opodatkowania.
 • Dochód do opodatkowania zaokrąglamy do pełnych złotych, tworząc podstawę opodatkowania.

 

Jeżeli podstawa opodatkowania jest niższa niż 120.000 zł podatek liczymy jako:

 • Podstawa opodatkowania X 12% – 3600 zł (podatek zwolniony z poboru) = podatek od początku roku.
 • Podatek liczony od początku roku – zaliczki zapłacone w poprzednich miesiącach = zaliczka za dany miesiąc/kwartał.
 • Zaliczkę za dany miesiąc/kwartał zaokrąglamy do pełnych złotych = kwota do wpłaty.

Jeżeli podstawa opodatkowania przekracza 120.000 zł podatek liczymy jako:

 • 10 800 zł + (Podstawa opodatkowania -120 000) x 32% = podatek od początku roku.
 • Podatek liczony od początku roku – zaliczki zapłacone w poprzednich miesiącach = zaliczka za dany miesiąc/kwartał.
 • Zaliczkę za dany miesiąc/kwartał zaokrąglamy do pełnych złotych = kwota do wpłaty.

 

 

WAŻNE!

Wraz z Polskim Ładem dla potrzeb obliczania zaliczki na podatek dochodowy powstały dodatkowe ulgi:

 1. Ulga dla powracających z zagranicy,
 2. Ulga dla rodzin 4+
 3. Ulga dla emerytów.

 
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat wyliczania zaliczki na podatek dochodowy do 2021 roku przeczytaj.

 

Autor: Katarzyna Dudek – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły