Ulga na start – zwolnienie ze składek ZUS przez pierwsze 6 miesięcy

w Rozliczenia ZUS Tagi: składki ZUSulgaulga na start
Ulga weszła w życie 30 kwietnia 2018 r. Informacje są również podane na stronie ZUS

Zgodnie z założeniami nowej ustawy Prawo przedsiębiorców (jednej z pięciu, mających tworzyć tzw. Konstytucję Biznesu) nowi przedsiębiorcy, jak i tacy, którzy powracają do biznesu po co najmniej 5 latach, będą mieli możliwość skorzystania ze zwolnienia z obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne przez okres pierwszych 6 miesięcy (tzw. „Ulga na start”). Według projektu ustawy przepisy te miałyby zacząć obowiązywać od 31 marca 2018 r.

Ulga na start – warunki skorzystania

Jak można wyczytać w projekcie ustawy Prawo przedsiębiorców, by możliwe było skorzystanie z „Ulgi na start”, konieczne będzie spełnienie łącznie trzech warunków:

  1. przedsiębiorca zamierzający skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS przez 6 pierwszych miesięcy działalności, powinien być osobą fizyczną, która zakłada pierwszą firmę lub też wraca do własnego biznesu po co najmniej 5 latach (60 miesiącach),
  2. zakładana działalność nie może być wykonywana na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego w danym lub poprzednim roku podatkowym przedsiębiorca wykonywał czynności wchodzące w zakres działalności,
  3. okres 6 miesięcy zwolnienia należy liczyć od momentu wykonania pierwszej czynności związanej bezpośrednio z przedmiotem zadeklarowanej działalności gospodarczej.


Ważne!

Ulga na start” dotyczy składek społecznych – składki zdrowotne będą podlegały wpłacie do ZUS na ogólnych zasadach.

Ulga na start a ZUS preferencyjny

Co ważne, po upływie 6-miesięcznego okresu zwolnienia, przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z kolejnej i popularnej już ulgi, czyli tzw. ZUS-u preferencyjnego. W związku z powyższym przez kolejne 2 lata działalności będzie mógł on opłacać składki w preferencyjnej wysokości. Co więcej, w projekcie ww. ustawy przewidywane jest wydłużenie tego okresu do 3 lat, co oznaczałoby 3,5 roku ulg w ZUS dla nowych przedsiębiorców.

Ulga na start – od kiedy?

Projekt ustawy Prawo przedsiębiorców zakłada, że wspomniane przepisy mają wejść w życie od 31 marca 2018 roku. Obecnie (stan na 10.01.2018), po pierwszym czytaniu, został on skierowany przez Sejm do Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji w celu rozpatrzenia, z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji Gospodarki i Rozwoju.

Sprawdź, jak zaksięgować zaległe składki ZUS!


Autor: Ewa Kozak – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły