Ulga na start – zwolnienie ze składek ZUS przez pierwsze 6 miesięcy

w Rozliczenia ZUS Tagi: składki ZUSulgaulga na start

Ulga weszła w życie 30 kwietnia 2018 r.

Zgodnie z założeniami nowej ustawy Prawo przedsiębiorców, nowi przedsiębiorcy, jak i tacy, którzy powracają do biznesu po co najmniej 5 latach, mają możliwość skorzystania ze zwolnienia z obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne przez okres pierwszych 6 miesięcy (tzw. „Ulga na start”).

Ulga na start – warunki skorzystania

Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  1. przedsiębiorca zamierzający skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS przez 6 pierwszych miesięcy działalności, powinien być osobą fizyczną, która zakłada pierwszą firmę lub też wraca do własnego biznesu po co najmniej 5 latach (60 miesiącach liczonych od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia działalności gospodarczej ). Wspólnik spółki cywilnej również może podlegać pod ulgę,
  2. zakładana działalność nie może być wykonywana na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego w danym lub poprzednim roku podatkowym przedsiębiorca wykonywał czynności wchodzące w zakres działalności,
  3. okres 6 miesięcy zwolnienia należy liczyć od momentu wykonania pierwszej czynności związanej bezpośrednio z przedmiotem zadeklarowanej działalności gospodarczej.


Ważne!

Ulga na start” dotyczy składek społecznych – składki zdrowotne będą podlegały wpłacie do ZUS na ogólnych zasadach.

Ulga na start a ZUS preferencyjny

Po upływie 6-miesięcznego okresu zwolnienia, przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z kolejnej i popularnej już ulgi, czyli tzw. ZUS-u preferencyjnego. W związku z powyższym przez kolejne 2 lata działalności będzie mógł on opłacać składki w preferencyjnej wysokości.

Sprawdź, jak zaksięgować zaległe składki ZUS!


Autor: Ewa Kozak, Monika Olejniczak – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły