Dodanie i ubezpieczenie osób z rodziny

w KonfiguracjaRozliczenia ZUS Tagi: dodanie członka rodzinyubezpieczenie rodzinyZCNA

W serwisie można dodać członka rodziny, następnie zgłosić go do ZUSu. Przejście do konfiguracji następuje przez zakładkę Konfiguracja.

 

 

Następnie należy wybrać opcję Ubezpieczenie osób z rodziny.

 

 

W tej zakładce możemy dokonać zgłoszenia jak i wyrejestrowania członka rodziny, który będzie podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu. W pierwszej kolejności należy dodać osobę, którą chcemy zgłosić do ubezpieczeń w tym celu należy wybrać opcję + dodaj osobę.

 

 

W przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia po zatwierdzeniu wprowadzonych danych należy wybrać opcję wygeneruj ZUS ZCNA, zaznaczyć checkbox Dodaj do e-deklaracji oraz Zgłoszenie i podać Datę zgłoszenia do ubezpieczenia:

 

 
Wybieramy opcję przekaż do podpisu.
 

Przy braku zaznaczenia chcekboxa Dodaj do e-deklaracji serwis wyświetli informacje: Nie wybrano żadnego członka rodziny i nie będzie możliwości przekazania deklaracji do podpisu.

 

 

UWAGA!
Dodaj do e-deklaracji oznacza, że deklaracja ZUS ZCNA będzie widoczna w zakładce Deklaracje ➡ e-Deklaracje ZUS.
 

 

Wyrejestrowania z ubezpieczenia członka rodziny dokonujemy również na deklaracji ZUS ZCNA zaznaczając, to samo co wyżej oraz Wyrejestrowanie, podajemy Datę zgłoszenia wyrejestrowania z ubezpieczenia:

 

 

Następnie wybieramy opcję przekaż do podpisu.

Uwaga!
Przekaż do podpisu oznacza,
że dokument zostanie podpisany przez pracownika serwsiu ifirma.pl i przekazany do ZUS. Jego status można sprawdzić w zakładce Deklaracje ➡ e-Deklaracje ZUS w kolumnie status.

 

Usunięcie przekazanej deklaracji ZUS z podpisu, możliwe jest z poziomu konta użytkownika po przejściu do zakładki Deklaracje ➡ e-Deklaracje ZUS. Przy odpowiedniej deklaracji po prawej stronie ekranu wybieramy opcję usuń (czerwona ikona – kosz) i następnie potwierdzamy.

 

 

 

Autor: Ewelina Ciapara – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły