Jak zmienić login do konta?

w KonfiguracjaNajczęściej zadawane pytania Tagi: zmiana loginu

Serwis ifirma.pl daje możliwość zmiany loginu do konta Użytkownika. Jest to funkcja przydatna szczególnie wówczas, gdy podczas rejestracji konta w serwisie, Użytkownik wskazał adres e-mail, który jednocześnie stał się loginem do konta, jednak po czasie utracił do niego dostęp. W takiej sytuacji, Użytkownik może wprowadzić inny login – nie musi logować się za pomocą poprzedniego i już nieaktualnego adresu e-mail. Podobnie w przypadku zarejestrowania konta na błędny adres e-mail, np. w który wkradła się „literówka” lub inna oczywista omyłka pisarska.

W przypadku korzystania z usług Biura Rachunkowego ifirma.pl, klient samodzielnie nie może dokonać takiej zmiany. W tej kwestii powinien zwrócić się do swojej księgowej lub księgowego, dane do kontaktu znajdują się w prawym górnym rogu na koncie w ifirma.pl.

 
Użytkownik może wykonać tę czynność samodzielnie, przechodząc do zakładki Konfiguracja, znajdującej się w prawym górnym rogu, po najechaniu kursorem myszki na login.

 

 
Po lewej stronie należy wybrać opcję Użytkownicy następnie pod częścią Twoje dane – wybrać funkcję Edytuj dane.

 

 
Następnie należy wybrać opcję Zmień login Użytkownika, znajdującą się bezpośrednio pod polem Login.

 

 
W edytowanym oknie, oprócz zmiany loginu jest również możliwość zmiany adresu e-mail i hasła czyli pełnego dostępu do konta.

Serwis zapewnia ochronę unikalności loginu, dlatego Użytkownik nie będzie mógł wprowadzić loginu, który jest już przypisany do innego konta.

 

 
Zmieniany login nie musi już być adresem e-mail. Może to być dowolny ciąg minimum sześciu znaków.

 

 
Formularz daje możliwość zmiany również loginu, adresu e-mail, hasła oraz danych dodatkowych. Po wprowadzeniu nowych danych, wybieramy opcję zatwierdź.

Możliwość zmiany loginu, znajduje się na koncie głównym używanym jako superkonto. W sytuacji gdy do konta są przypisani użytkownicy, mający ograniczone uprawnienia – zmiana loginu Użytkownika może być dokonana po zalogowaniu się na superkonto.

W celu zmiany loginu dla dodanego Użytkownika, również należy przejść do zakładki Konfiguracja ➡ Użytkownicy. Na samym dole strony są wymienieni użytkownicy korzystający z konta w różnych zakresach. Należy wybrać opcję zobacz uprawnienia przy Użytkowniku, w którym mają być dokonane zmiany.

  
Pojawi się okno z możliwością wprowadzenia zmian.

  
Zmiana loginu nie powoduje konieczności ponownego zalogowania się na koncie ani też wylogowania z niego. Odbywa się automatyczne przełączenie na nowy login. Użytkownik może wrócić do widoku ogólnego konta i kontynuować pracę w serwisie ifirma.pl.

 

Autor: Katarzyna Marciniak – zespół ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły