Rozliczenia z serwisem ifirma.pl

w Konfiguracja Tagi: abonamentfaktura ifirma.plrozliczenia

 

Opisane zakładki dotyczą płatności za serwis i promocji w serwisie ifirma.pl. Informacje te Użytkownik może znaleźć w zakładce Login ➡ Konfiguracja ➡ Płatności.

 

 

1. Rozliczenia

W tym miejscu:

 • widoczne są dane do przelewu oraz indywidualny numer konta bankowego, na który Użytkownicy dokonują zapłaty za serwis,

 

 

 • można dokonać zmiany modelu płatności za serwis.

 

 

 • za serwis można dokonywać opłaty wg różnych modeli płatności:
  1. miesięczny: 66,42 zł brutto,
  2. kwartalny: 199,26 zł brutto,
  3. półroczny: 361,62 zł brutto (cena opłaty miesięcznej spada o 6,15 zł),
  4. roczny: 723,24 zł brutto (cena opłaty miesięcznej spada o 6,15 zł)

 

 

Możemy dokonać zapłaty w wybranym modelu płatności poprzez:

  1. Tpay.com (szybka płatność) gdzie pobierana jest dodatkowa opłata a wpłata księgowana jest automatycznie na konto ifirma i wystawiana jest faktura za serwis.


 

  2. Płatności standardowym przelewem gdzie serwis automatycznie generuje druk przelewu.


 

  3. Płatność kodem QR po wybraniu opcji pokaż kod qr.


 

Serwis wyświetli Kod QR dla przelewu: Opłata za ifirma.pl na podstawie, którego Użytkownik dokonuje zapłaty przy pomocy aplikacji banku na swoim telefonie.


 

Zgodnie z regulaminem mamy 7 dni na zaksięgowanie wpłaty, ale zwykle ta czynność trwa krócej. W celu odblokowania konta powyżej 132,84 zł brutto Użytkownik serwisu przesyła dowód zapłaty na bok@ifima.pl z maila podanego przy zakładaniu konta w serwisie lub podczas rozmowy na chat i wtedy konto jest odblokowane przez konsultanta.

Opłaty naliczane są automatycznie przeważnie każdego pierwszego dnia roboczego a opłatę należy uiszczać zgodnie z Cennikiem w terminie 14 dni od naliczenia opłaty na koncie Użytkownika, na konto bankowe Operatora wskazane w monicie.

Więcej informacji w temacie znajduje się w instrukcji: Jak zapłacić za pakiet Księgowość Internetowa i zaksięgować wystawioną fakturę.

W części twoje faktury:

 • dostępne są faktury za serwis ifirma.pl (które wystawiane są w ciągu 7 dni od dnia wpływu zapłaty na konto IFIRMA S.A.),
 • w tym miejscu możemy wybrać link skopiuj jako wydatek i dokonać automatycznego księgowania wydatku.


 

W części twoje wpłaty:

 • możemy sprawdzić swoje wpłaty dotyczące serwisu.


 

W części rezygnacja:

 • można zaznaczyć rezygnację z serwisu, wybierając opcję rezygnacja.


 

Po potwierdzeniu rezygnacji będzie możliwy pełny dostęp tylko do danych z opłaconych miesięcy księgowych, w miesiącach nieopłaconych będzie dostęp do pakietu:

 • darmowa faktura z limitem do 3 faktur miesięcznie, lub
 • możliwość opłacenia pakietu Faktura+, w którym nie ma limitu na wystawianie faktur, więcej tutaj.

Serwis będzie przechowywać dane przez okres przewidziany w regulaminie.
Rezygnujący z serwisu nie są zobowiązani do podawania przyczyny rezygnacji, ale chętnie poznamy przyczynę rezygnacji z serwisu.

Po wybraniu rezygnacji dostęp w serwisie ogranicza się do bezpłatnych funkcji. Użytkownik posiada dostęp do miesięcy opłaconych i dane na koncie są w dalszym ciągu przechowywane przez Operatora serwisu. Rozwiązanie umowy z Operatorem serwisu następuje z chwilą usunięcia konta, czyli poprzez zaznaczenie tej opcji po zalogowaniu w zakładce Login ➡ Konfiguracja ➡ Prywatność, RODO.


 

W sytuacji, gdy Operator serwisu zdecyduje się na usunięcie danych za okresy, które zgodnie z przepisami uległy przedawnieniu, będzie informować Użytkowników e-mailowo na wskazany przez Użytkowników w serwisie adres e-mail.

Po wybraniu rezygnacji na koncie Użytkownik będzie widział opcję podwyższania pakietu fakturowania do opcji Faktura+ (nielimitowane fakturowanie przez serwis) lub wykupienia pakietu biura rachunkowego.


 

2. Rozliczenia wysyłek pocztowych

Obecnie usługa wysyłania faktur pocztą polską przez serwis ifirma.pl została czasowo zawieszona z uwagi na panująca w kraju sytuację epodemiologiczną.

 

Faktura za usługi pocztowe dostępne będą w zakładce Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ Rozliczenia wysyłek pocztowych ➡ Faktura za usługi pocztowe.

3. Promocje

 

W dniu 1 marca 2023 roku promocja „Polecaj ifirmę i zbieraj nagrody” dobiegła końca!

 

 
Zebrane punkty tracą ważność po upływie 36 miesięcy.
Przeterminowane punkty będą znikać co miesiąc z kont Użytkowników Księgowości Internetowej i Biura Rachunkowego.
Jeżeli Użytkownik Księgowości Internetowej lub Biura Rachunkowego posiada mniej niż 7 zebranych punktów, punkty przepadają.

 

Po 1 marca 2023 punkty w ramach promocji “Polecaj ifirmę i zbieraj nagrody” nie będą się naliczać na kontach Użytkowników serwisu ifirma.pl.

 1. Wymiana punktów przez Użytkowników Księgowości Internetowej
 2. Użytkownik Księgowości Internetowej który do 28.02.2023 r. zebrał minimum 7 punktów, może je wymienić na nagrodę tj. miesięczny abonament w pakiecie Księgowość Internetowa.
  Zebrane dotychczas punkty w ramach promocji Użytkownik może odebrać do końca roku 2023 r.

  Punkty można odebrać po zalogowaniu się na konto w zakładce Login ➡ Konfiguracja ➡ Promocje ➡ Polecaj ifirmę i zbieraj nagrody ➡ wybierz nagrodę

   

   

   

   

   

   

  Po kliknięciu na opcję Wybierz nagrodę pojawia się lista nagród, obecnie jest możliwa tylko wymiana punktów na miesięczny abonament dla Użytkowników Księgowości Internetowej.

   

   

  Punkty można wymienić na miesięczny abonament w Księgowości Internetowej raz w miesiącu, po naliczeniu bieżącej należności.
  Opłata za pakiet Księgowość Internetowa wyzeruje się na koncie w bieżącym miesiącu księgowym.
  Nie można wymienić punktów na poczet przyszłych miesięcy w Księgowości Internetowej. Jeżeli Użytkownik ma zgromadzoną wystarczającą liczbę punktów może dokonywać wymiany co miesiąc do wyczerpania punktów. Do wymiany na abonament wymagane jest posiadanie co najmniej 7 punktów.
  Jeżeli Użytkownik nie ma wymaganej liczby punktów po kliknięciu na Wybierz nagrodę nie pokazuje się lista nagród.

   

   

  Jeżeli Użytkownik ma nieopłacony poprzedni miesiąc księgowy, opłata wyzeruje się w bieżącym miesiącu.
  W takim przypadku Użytkownik może zgłosić prośbę o przeniesienie wymiany na poprzedni miesiąc.

  Nie można wymienić zebranych punktów na nagrody rzeczowe.

 3. Wymiana punktów przez Użytkowników Biura Rachunkowego.
 4. Użytkownicy BR po zgromadzeniu minimum 7 punktów, nie będą mieli na koncie możliwości wymiany na abonament, jak również na żadną inną nagrodę (nagrody są wycofane), natomiast będzie możliwa wymiana na rabat do abonamentu.

  W sprawie wymiany punktów Użytkownicy mogą się zgłosić na adres e-mail bok@ifirma.pl, w korespondencji powinni podać liczbę zgromadzonych punktów.
  Po zweryfikowaniu liczby punktów obniżony zostanie abonament w następnej fakturze za usługi Biura Rachunkowego. Przelicznik wymiany punktów to 7 punktów = 49 zł netto.
  Do jednej faktury za usługi Biura Rachunkowego można wymienić 7 punktów.
  Użytkownik może zweryfikować czy faktura została obniżona o kwotę wymiany punktów w załączonej do faktury specyfikacji.

 5. Promocja Program Partnerski
 6. Użytkownicy serwisu ifirma.pl mają możliwość dołączenia do programu Partnerskiego i pozyskiwania nowych Klientów serwisu ifirma.pl dla usługi Biuro Rachunkowe, Księgowość Internetowa, Faktura+.

  Do promocji mogą przystąpić wyłącznie osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, wykonujące we własnym imieniu działalność gospodarczą i utworzone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  Organizator w ramach Programu Partnerskiego nie prowadzi rozliczeń z osobami fizycznymi.

  Do promocji można przystąpić klikając na opcję Login ➡ Zarabiaj z ifirma.pl
  na pulpicie konta.

   

   

  Następnie należy wybrać opcję Dołączam do programu.

   

   

  Po przystąpieniu do Programu Partnerskiego pojawia się informacja odnośnie dołączenia do Programu Partnerskiego.

  Użytkownik który przystąpił do Programu Partnerskiego otrzymuje kod promocji i link do poleceń który może udostępniać Klientom.

   

   

  Klient któremu został polecony serwis ma 30 dni na wpisanie kodu rabatowego w zakładce Login ➡ Zarabiaj z ifirma.pl

   

   

  Komunikat odnośnie skorzystania z kodu promocyjnego nie pojawia się na kontach na których Użytkownicy przystąpili do programu partnerskiego po 30 dniu od rejestracji konta.

   

   

  Użytkownik może również wpisać login i kod polecającego w zakładce: Login ➡ Konfiguracja ➡ Promocje.

   

   

  Klient musi wpisać kod z przydzielonego mu kuponu rabatowego, aby mógł być przypisany jako pozyskany klient do konkretnego Partnera.
  Jeżeli Klient nie wpisze tego kodu wypłata prowizji nie będzie możliwa dla Partnera, pozyskany Klient Biura Rachunkowego nie otrzyma rabatu na pierwszy miesiąc korzystania z usługi.
  Prowizja nie przysługuje Partnerowi jeżeli pozyskany Klient jest już Klientem serwisu ifirma.pl. Nie przysługuje również pozyskanemu Klientowi do usługi Biura Rachunkowego rabat z kuponu promocyjnego.

  Użytkownik, który pozyskał nowego Klienta w ramach Programu partnerskiego otrzymuje prowizję w wysokości zależnej od rodzaju usługi z której pozyskany Użytkownik korzysta. Za pozyskanego Klienta:

  • Biura Rachunkowego prowizja dla Użytkownika polecającego wynosi 100 zł netto,
  • Księgowości Internetowej prowizja wynosi 50 zł netto,
  • pakietu Faktura+ prowizja wynosi 10 zł netto.

  Podstawą naliczania prowizji jest podpisanie przez pozyskanego Klienta Biura Rachunkowego umowy na świadczenie usług Biura Rachunkowego lub opłacenie przez pozyskanego Klienta usługi Księgowość Internetowa lub Faktura+.

  Kwota prowizji jest wypłacana po uzyskaniu kwoty 500 zł netto za pozyskanych
  Użytkowników.

  Szczegóły dotyczące rozliczenia prowizji znajdują się w zakładce Login ➡ Konfiguracja ➡ Promocje ➡ Program Partnerski Biura Rachunkowego ifirma.pl.

   

   

  Po przekroczeniu kwoty 500 zł netto Użytkownik w zakładce Login ➡ Konfiguracja ➡ Promocje ➡ Program Partnerski Biura Rachunkowego ifirma.pl może rozliczyć prowizję i wygenerować łączną fakturę do wypłaty prowizji za pomocą opcji Rozlicz prowizję.

   

   

  Wygenerowaną fakturę należy przesłać na adres e-mail partner@ifirma.pl do 10 dnia każdego następnego miesiąca.
  Wynagrodzenie Użytkownika zostanie powiększone o należny podatek od towarów i usług (VAT).

  Pozyskani Klienci Biura Rachunkowego mają możliwość skorzystania z przekazanego im przez Osobę polecającą kodu promocyjnego lub zdrapki.
  Kod lub zdrapka uprawniają do jednorazowego rabatu w wysokości 50 zł netto na usługi Biura w pierwszym miesiącu korzystania z tej usługi.
  Rabaty nie sumują się, Klient Biura Rachunkowego może skorzystać tylko z jednego rabatu na pierwszy miesiąc korzystania z usługi Biura Rachunkowego.

  Użytkownik, który przystąpił do programu partnerskiego ma możliwość dołączania kodów promocyjnych do e-maili z fakturami wysyłanych dla swoich Klientów. Kody są generowane przez serwis automatycznie.

   

   

  Użytkownik ma możliwość wyłączenia opcji automatycznego generowania kodów.

   

   

  Po kliknięciu na opcję Zmień pojawia się informacja

   

   

  Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z programu Partnerskiego poprzez zaznaczenie rezygnacji w zakładce Login ➡ Konfiguracja ➡ Promocje ➡ Program Partnerski Biura Rachunkowego ifirma.pl ➡ rezygnuję.

   

   

  W przypadku rezygnacji z Programu Partnerskiego Partnerowi przysługuje prowizja za wszystkich pozyskanych Klientów do dnia rezygnacji.

   

   

   

   

  4. Dane do faktur za usługi ifirma.pl

  Domyślnie dane do faktur wystawianych przez serwis pobierane są zakładki Login ➡ Konfiguracja ➡ Dane firmy. Użytkownik, który chce by na fakturze widniały odmienne dane może je wskazać w zakładce Dane do faktur za usługi ifirma.pl wybierając opcję wprowadź inne dane do faktur.

   

  Przeczytaj więcej tutaj.

  ▲ wróć na początek

   

  Autor: Marzena Łukasik, Małgorzata Czapińska– ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły