Jak zapłacić za pakiet Faktura+?

w Faktury

 

1. Opcje dostępne w pakiecie Faktura+

Użytkownicy serwisu ifirma.pl mogą korzystać z usług księgowości internetowej, biura rachunkowego lub tylko z samego fakturowania. Ostatni pakiet jest dostępny w dwóch wariantach:

 • darmowym – wersja bezpłatna (pakiet Darmowa faktura) do wystawiania 3 dokumentów sprzedaży w danym miesiącu. Serwis pilnując limitu zlicza faktury biorąc pod uwagę ich datę sprzedaży i datę wystawienia z danego miesiąca. Do tego limitu nie są wliczane faktury korygujące ani pro forma,
 • płatnym – z możliwością nielimitowanego fakturowania (pakiet Faktura+).

Dodatkowo pakiet Faktura+ jest zwiększony o:

 • moduł eCommerce – integrację ze sklepami internetowymi,
 • API – przez które można udostępnić systemom zewnętrznym wybrane funkcje serwisu ifirma.pl (głównie w zakresie fakturowania z limitem do 1000 dokumentów/miesiąc),
 • generowanie pliku JPK_FAKTURA,
 • możliwość modyfikowania wystawianych dokumentów poprzez:

  * wyłączenie stopki ifirma.pl na dokumentach,

  * pokazywanie kod QR zawierającego dane do przelewu za fakturę

  * umieszczenia na wydruku faktury kodów GTU – opcja dostępna na kontach płatników VAT,

 • zmianę domyślnego adresu wysyłki faktury z serwisu na swój własny,
 • w przypadku kont płatników VAT możliwość generowania dodatkowego zestawienia (w formacie xls/PDF) z wykazanymi dla poszczególnych pozycji dokumentu kodami GTU.

Korzystanie z modułu magazynowego jest możliwe zarówno w Darmowej fakturze jak i Fakturze+, ale tylko dla czynnych podatników VAT i po uruchomieniu go na koncie w zakładce Pulpit → Konfiguracja → Magazyn.

2. Kiedy można wykupić pakiet Faktura+?

a) w trakcie korzystania z serwisu przez pierwsze 30 dni

Po rejestracji konta w serwisie ifirma.pl Użytkownikowi przysługuje 30 dni na testowanie aplikacji. W serwisie na Pulpicie w części Rozliczenia z operatorem widnieje informacja do jakiej daty Użytkownikowi przysługuje bezpłatny okres testowy.

 

 

Jeszcze przed upływem 30 dni od rejestracji konta Użytkownik może dokonać wyboru usługi jaką chce kontynuować po okresie darmowym. Może tego dokonać klikając w podświetlony na niebiesko pakiet płatny.

 

 

b) zaraz po zakończeniu okresu testowego

Po upływie okresu testowego, gdy Użytkownik zaloguje się na konto w aplikacji otrzyma stosowny komunikat.

 

 

Po tym czasie Użytkownik powinien dokonać wyboru z jakiego pakietu w serwisie ifirma.pl chce korzystać.

 

 

Jeśli od razu decyduje się na rozszerzony pakiet do fakturowania to zaznacza to poprzez Wybieram fakturę PLUS.

Zarówno w opcji a) i b) możliwe jest też na tym etapie wybranie darmowego programu do faktur z limitem 3 faktur miesięcznie.

 

 

c) w dowolnym miesiącu w trakcie używania Darmowej faktury

Podczas korzystania z wersji podstawowej do wystawiania faktur informacja o zmianie pakietu widoczna jest na Pulpicie,

 

 

a także w zakładce Pulpit → Konfiguracja → Rozliczenia.

 

 

 

 

d) po zaznaczeniu rezygnacji na koncie

W sytuacji, gdy Użytkownik w trakcie trwania okresu testowego lub po dłuższym korzystaniu i opłacaniu konta zaznaczy na nim rezygnację,

 

 

to jeśli będzie chciał ma możliwość wykupu pakietu Faktura+ (od razu po zaznaczeniu rezygnacji lub gdy stwierdzi po dłuższym czasie, że ta opcja jest mu potrzebna). Może to zrobić z poziomu Pulpitu lub zakładki Pulpit → Konfiguracja → Rozliczenia.

 

 

e) od razu, gdy na koncie został przekroczony limit wystawionych faktur

Gdy Użytkownik korzysta z bezpłatnego wystawiania faktur, w momencie przekroczenia limitu dla darmowej opcji pojawi się komunikat umożliwiający zwiększenie pakietu.

 

 

3. Aktywowanie pakietu Faktura+

W zależności od momentu, w którym Użytkownik przechodzi na Fakturę+ jego aktywacja jest możliwa od danego miesiąca lub od innej daty.

a) od razu po okresie testowym

Jeśli aktywacja następuje zaraz po okresie testowym, to domyślnie pakiet Faktura+ zaczytuje się od miesiąca jego uruchomienia. W sytuacji, gdy po wykupieniu pakietu w miesiącu testowym nastąpi ograniczenie funkcjonalności na koncie, mimo że powinny być dostępne wszystkie opcje z Faktury+, należy się skontaktować z Biurem Obsługi Klienta celem zaktualizowania statusu miesiąca. Dane do kontaktu są widoczne m.in. po zalogowaniu na konto, po wybraniu w prawym górnym rogu ikony telefonu.

 

 

Przykład 1

Pan Karol zarejestrował konto w serwisie 09.05.2022. Koniec okresu testowego upływa 08.06.2022. W dniu 09.06.2022 po zalogowaniu na konto Pan Karol wybiera i opłaca pakiet Faktura+. Pakiet będzie aktywny przez 12 miesięcy od 06.2022, czyli do końca maja 2023.

Aby dokonać płatności za pakiet Faktura+ od razu po okresie bezpłatnym po zalogowaniu przechodzimy do Wybieram fakturę PLUS.

 

 

W kolejnym kroku zaznaczamy zapłać teraz

 

 

i następnie wybieramy zapłać z tpay.com.

 

 

b) w dowolnym momencie

Gdy konto wykorzystywane jest do darmowego wystawiania faktur i Użytkownik chce zmienić pakiet na wyższy. Po wybraniu opcji Przejdź na Faktura + może uruchomić szerszy pakiet od:

 • bieżącego miesiąca kalendarzowego np. Aktywuj od czerwca 2022,
 • miesiąca poprzedzającego bieżący miesiąc kalendarzowy np. Aktywuj od maja 2022,
 • miesiąca następnego po bieżącym miesiącu kalendarzowym np. Aktywuj od lipca 2022.

 

 

c) czym się kierować wybierając miesiąc aktywacji pakietu

Czynnikiem dominującym jest tutaj data sprzedaży, jaka jest wybierana na fakturze. Mimo, iż przepisy pozwalają na wystawianie faktur sprzedaży do 15 dnia następnego miesiąca, to w deklaracjach podatkowych są one wykazywane właśnie po dacie sprzedaży. W związku z tym w pierwszej kolejności serwis pilnuje tego limitu.

Przykład 2.

Pani Ania posiada konto w serwisie ifirma.pl od 01.2022 i dotychczas korzystała z opcji darmowej ponieważ wystawiała tylko 2 faktury sprzedaży miesięcznie. Na początku czerwca okazało się, że potrzebuje wystawić jeszcze 2 faktury z datą sprzedaży na maj 2022 i bieżącą datą wystawienia (10.06.2022). W takiej sytuacji należy wybrać opcję Aktywuj od maja 2022, ponieważ w serwisie faktury wystawiamy będąc ustawionym w miesiącu zgodnym z datą sprzedaży, mimo że data wystawienia pochodzi z miesiąca kolejnego.

 

 

Przykład 3.

Pan Marek posiada konto w serwisie ifirma.pl od 11.2021. Po okresie testowym wybrał opcję Darmowej faktury. Na początku lipca 2022 wystawił 2 faktury z datą wystawienia i sprzedaży 05.07.2022. Jednak zorientował się, że nie zafakturował jeszcze jednej sprzedaży z czerwca 2022. Fakturę taką może wystawić do 15.07.2022 z datą sprzedaży 30.06.2022. Będzie to trzecia faktura w miesiącu lipcu (w czerwcu wystawił tylko jedną fakturę sprzedaży). Próba wystawienia kolejnej faktury z datą wystawienia lipcową będzie blokowana. W takim przypadku wykupując pakiet Faktura+ trzeba wybrać opcję Aktywuj od lipca 2022.

d) błędnie wskazany miesiąc aktywacji pakietu – jak zmienić

Zdarza się, że po opłaceniu pakietu zaistnieje konieczność wystawienia faktury lub skorzystania z funkcji dostępnych w pakiecie Faktura+ w miesiącu, w którym Użytkownik był w okresie testowym lub korzystał z Darmowej faktury. W takim przypadku, aby dokonać zmiany oraz pakiet Faktura+ był aktywny od innego miesiąca należy skontaktować się mailowo na bok@ifirma.pl, podając w treści wiadomości login do konta oraz informacje na jaki miesiąc ma być przeksięgowany pakiet Faktura+. Prośbę taką można też zgłosić konsultantowi na chat będąc zalogowanym na koncie.

e) wykupiłem pakiet Faktura+ ale nie mogę wystawić kolejnej faktury na koncie

Po opłaceniu pakietu może się zdarzyć, że na koncie nie dokonają się żadne zmiany, przykładowo nadal nie będzie możliwości wystawienia kolejnej faktury ponad limit trzech. Wystarczające dla tego problemu może być po prostu wylogowanie się z konta i zalogowanie ponownie.

Brak aktywacji wyższego pakietu może być też spowodowany brakiem zaksięgowania wpłaty. Operacja ta nie jest zależna od serwisu ifirma.pl tylko przebiega po stronie portalu tpay.com i nie zawsze informacja o zrealizowaniu transakcji jest dostępna od razu. Może się pojawić dopiero po kilku lub kilkunastu minutach. W takim przypadku warto sprawdzić, czy w zakładce Pulpit → Konfiguracja → Rozliczenia widnieje już wystawiona faktura. Jeśli jej nie ma to trzeba poczekać aż księgowanie będzie sfinalizowane po stronie tpay.com.

Jeśli u Użytkownika nadal występuje problem z zaczytaniem się pakietu Faktura+ zalecany jest kontakt z BOK.

f) zwrot środków za pakiet Faktura+

Mogą wystąpić sytuacje, że pakiet Faktura+ zostanie podwójnie opłacony do danego konta.

Przykład 4.

Pani Alicja posiada konto w serwisie od stycznia 2021 roku i używała programu do bezpłatnego wystawiania faktur. Od czerwca 2022 wykupiła pakiet Faktura+. W momencie, gdy w miesiącu maju chciała wystawić jeszcze jedną fakturę to po wybraniu opcji Faktury → Wystaw fakturę krajową pojawił się komunikat.

 

 

Pani Alicja myśląc, że jej wpłata nie została zaksięgowana wybrała opcję “Aktywuj od czerwca 2023”. Opłacenie tej transakcji spowodowało przedłużenie pakietu o kolejne 12 miesięcy. Ponieważ Pani Alicja nie zauważyła, że w komunikacie była mowa o czerwcu 2023 a nie 2022, aktywowała sobie konto na 2 lata z góry. W tej sprawie Pani Alicja może zgłosić się o sporządzenie korekty do faktury i zwrot środków, za pakiet aktywowany na okres 06.2023-05.2024. Należy w tym zakresie wysłać maila na adres bok@ifirma.pl, zawierającego login do konta oraz opis zaistniałej sytuacji. Ewentualnie można nie występować o zwrot i zostawić tę wpłatę na kolejny okres rozliczeniowy.

4. Formy płatności za pakiet Faktura+

a) płatność przez tpay.com

Zapłata za pakiet Faktura+ następuje za pośrednictwem systemu płatności online tpay.com.

Będzie ona możliwa, jeśli na koncie będą uzupełnione wszystkie potrzebne dane. W przypadku ich braku pojawi się stosowny komunikat.

 

 

Jeśli wszystkie dane są poprawnie uzupełnione to po wybraniu zapłać z tpay.com

 

 

pojawi się możliwość wybrania banku, z którego chcemy dokonać przelewu.

 

 

W zależności od banku są możliwe różne formy płatności. Jeśli wybierzemy opcję dedykowaną dla naszego banku,

 

 

to w kolejnym kroku zostaniemy przekierowani do logowania do naszego banku

 

 

i następnie do wykonania przelewu.

 

 

Przy dokonywaniu płatności za Fakturę+ za kolejny rok serwis tpay.com będzie pamiętał nasz wybór banku z ostatniego przelewu. W sytuacji, gdy zapłaty chcemy dokonać za pośrednictwem innego banku niż ostatnio, wówczas po wybraniu opcji zapłać z tpay.com trzeba wybrać Zmień kanał płatności, aby znów wyświetliła się cała lista dostępnych banków.

 

 

b) przelew

Po wybraniu od którego miesiąca chcemy aktywować pakiet Faktura+ w oknie Przejdź do systemu płatności tpay.com możemy też wybrać opcję przelew.

 

 

UWAGA!

Mimo komunikatu, że forma ta generuje druczek przelewu i zaksięgowanie takiej płatności może potrwać kilka dni wybieramy tę opcję.

W kolejnym kroku pojawi się wykaz banków do dokonania szybkiej płatności. Po wybraniu konkretnego banku rozwinie się lista obsługiwanych przez niego form płatności.

 

 

Wszystkie opcje płatności, poza tradycyjnym drukiem przelewu, skutkują zaksięgowaniem się opłaty w ciągu kilku minut na koncie Operatora.

WAŻNE!

Zapłata przez wybranie opcji przelew jest przydatna w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych po stronie serwisu ifirma.pl, płatność za pomocą zapłać z tpay.com jest niemożliwa do zrealizowania.

 

 

W takich okolicznościach należy ponownie zalogować się na konto w ifirma i wybrać jeszcze raz opcję od którego miesiąca chcemy aktywować pakiet. Ze względu na to, że opcja ta została już wcześniej zaznaczona, ale nie doszła do skutku w serwisie pojawi się komunikat.

 

 

Potwierdzamy to wybierając przejdź do płatności i zamiast zapłać z tpay.com przechodzimy do opcji przelew. Kolejno wybierając bank przez jaki chcemy zapłacić.

Jeśli wybierzemy ostatnią pozycję z drukiem przelewu

 

 

wtedy pojawi się możliwość tylko pobrania druku do samodzielnej płatności.

 

 

Wybranie opcji druku przelewu generuje także wiadomość mailową na adres podany podczas rejestracji konta w serwisie. Chyba, że Użytkownik zmienił adres mailowy w zakładce Pulpit → Konfiguracja → Dane firmy na inny. Wówczas powiadomienie o transakcji zostanie wysłane na adres z danych firmy.

 

 

Wybranie opcji druku przelewu generuje także wiadomość mailową na adres podany podczas rejestracji konta w serwisie. Chyba, że Użytkownik zmienił adres mailowy w zakładce Pulpit → Konfiguracja → Dane firmy na inny. Wówczas powiadomienie o transakcji zostanie wysłane na adres z danych firmy.

 

 

Przycisk Opłać transakcję otwiera ponownie okno ze szczegółami do samodzielnej płatności. Jednak jeśli Użytkownik się pomylił i wybrał opcję pobrania druku przelewu zamiast wybrania konkretnego banku ma możliwość modyfikacji poprzez Zmień kanał płatności.

 

 

5. Faktura za wykupiony pakiet Faktura+

Jeśli na koncie jest opłacony pakiet Faktura+ informacja ta jest widoczna po zalogowaniu na Pulpicie w części Rozliczenia z operatorem.

 

 

Opcja zobacz ostatnią fakturę powoduje pobranie dokumentu w pdf.

Szczegółowe dane odnośnie okresu na jaki została aktywowana Faktura+ są widoczne w zakładce Pulpit → Konfiguracja → Rozliczenia.

 

 

W tym miejscu można również pobrać fakturę poprzez wybranie jej numeru i następnie wydrukuj.

6. Pakiet Faktura+ a działalność nierejestrowana (konto bez NIP)

Jeśli Użytkownik korzystający z serwisu nie posiada numeru NIP, ponieważ prowadzi np. działalność nierejestrowaną czy najem prywatny i chce wystawiać dokumenty sprzedaży, to podczas konfigurowania konta przy polu Importuj dane swojej firmy z bazy GUS REGON powinien wybrać wprowadź dane samodzielnie. Dodatkowo przy zatwierdzeniu danych w zakładce Pulpit → Konfiguracja → Dane firmy osoba taka zaznacza pole: Prowadzę działalność nierejestrową – nie mam numeru NIP. Opcja ta pojawia się przy próbie zapisania danych bez wprowadzonego numeru NIP.

 

 

W związku z brakiem uzupełnienia NIP w przypadku chęci skorzystania z pakietu Faktura+ gdyby wystąpiły problem z dokonaniem płatności

 

 

należy przesłać zapytanie w tym zakresie na bok@ifirma.pl i oczekiwać na odpowiedź zwrotną.


Autor: Magdalena Rojewska – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły