w FakturyTransakcje zagraniczne
Sprzedaż niektórych usług jest opodatkowana w kraju, w którym nabywca usługi ma siedzibę.

Tego typu usługi nie podpadają pod polską ustawę o VAT. Podstawę dla regulacji krajowych stanowi dyrektywa 2006/112/WE.

Kraj pochodzenia kontrahenta (Unia lub spoza) nie ma znaczenia dla zasad opodatkowania transakcji. Jeżeli transakcja jest zawierana z podatnikiem z terenu Unii, to sprzedawca musi zarejestrować się jako podatnik VAT-UE, a numer NIP na fakturze musi być poprzedzony przez prefix PL. Nie jest natomiast wymagane, aby kupujący był zarejestrowany w swoim kraju jako podatnik VAT-UE.

Faktura za świadczenie usług poza terytorium kraju może zostać wystawiona tylko firmie będącej płatnikiem podatku VAT lub podatku pochodnego. Natomiast możliwość wystawienia tego rodzaju faktury mają tylko VAT-owcy. Żeby wystawić fakturę konieczne jest zarejestrowanie się jako podatnik VAT-UE.

Faktury dokumentujące transakcje związane ze sprzedażą usług, w odróżnieniu do pozostałych faktur, nie zawierają pozycji:

  • stawki VAT,
  • kwoty podatku VAT,
  • oddzielnych kwot netto i brutto.

Jak wystawić fakturę świadczenie usług poza terytorium kraju

  1. Przejdź do zakładki „Faktury”„pozostałe rodzaje”,
  2. wybierz „Świadczenie usług poza terytorium kraju”,
  3. uzupełnij pola formularza, a po zweryfikowaniu poprawności danych ➡ „zatwierdź”.

Możliwość komentowania jest wyłączona.