w Faktury Tagi: duplikatduplikat fakturyjak wystawić duplikatduplikat e-fakturye-faktura

Duplikat faktury w większości przypadków wystawia sprzedawca towarów lub usług na wniosek nabywcy, jeżeli faktura ulegnie zniszczeniu albo zaginie. Jeśli jednak na podstawie odrębnych przepisów nabywca wystawia faktury, to wówczas nabywca wystawia również duplikaty faktur. Faktura wystawiona ponownie powinna zawierać wyraz “DUPLIKAT” oraz datę jej wystawienia.

W celu wystawienia duplikatu faktury należy ustawić w serwisie bieżący miesiąc księgowy (w lewym górnym rogu). Następnie wybieramy zakładkę Faktury ➡ Lista faktur.

Na poziomym pasku z numerami miesięcy należy wybrać miesiąc, w którym została wystawiona faktura pierwotna (do której chcemy wystawić duplikat).


podpis


Należy odnaleźć ją na liście, a następnie kliknąć na jej numer. W kolejnym kroku na dole strony wybieramy w części wydrukuj/zapisz ➡ ustawienia wydruku w polu typ wydruku – duplikat.


podpispodpis


Duplikaty e-faktur

W celu wystawienia duplikatu e-faktury należy również kliknąć w zakładce Faktury ➡ Lista faktur na numer faktury, do której chcemy wystawić duplikat. Następnie pod fakturą trzeba wybrać opcję wyślij e-mailem e-fakturę.


podpis


Pojawi się, wówczas komunikat „Zostanie wysłany duplikat e-faktury”, wybieramy opcję wyślij.


podpispodpis


Co ważne, wystawionego duplikatu faktury sprzedawca nigdzie nie ewidencjonuje. Wydruk wystarczy przekazać kontrahentowi.


Autor: Monika Kobylak – ifirma.pl


Możliwość komentowania jest wyłączona.