Konfiguracja – pracownicy

w KonfiguracjaPracownicyPulpit Tagi: konfiguracja pracownikówpracownicyustawienia pracowników

 

1. Termin płatności wynagrodzenia (umowa o pracę)

UWAGA!
Bardzo ważne jest prawidłowe wskazanie terminu wypłacanego wynagrodzenia dla poprawnego księgowania wynagrodzenia oraz składek ZUS.


 

Termin płatności wynagrodzenia Użytkownik może zmienić w pierwszym miesiącu księgowania w serwisie lub w miesiącu rzeczywistym (gdy aktualny miesiąc księgowy pokrywa się z miesiącem rzeczywistym).

Przy wystawianiu rachunku domyślnie będzie pojawiała się wybrana opcja wypłaty wynagrodzenia.


 

Zmiany wyboru wypłaty wynagrodzenia przedsiębiorca może dokonać z poziomu Pracownicy ➡ Umowy ➡ Rachunki wybierając opcję +wystaw nowy.


 

2. Data księgowania wynagrodzenia w koszty (umowa o pracę)

Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę może stanowić koszt prowadzenia działalności:

  • w miesiącu przepracowanym, jeżeli zostało wypłacone terminowo,
  • w dacie wypłaty, jeżeli przedsiębiorca zrezygnuje z księgowania wynagrodzenia w miesiącu przepracowanym.


 

Zmiana opcji księgowania wynagrodzenia jest możliwa tylko w pierwszym miesiącu księgowania w serwisie bądź w styczniu bieżącego roku.

Składka wypadkowa jest edytowalna i można ją zmienić w miesiącu księgowym kwietniu w danym roku oraz w pierwszym miesiącu księgowania w serwisie. Ma ona zastosowanie do przychodów wypłaconych lub postawionych do dyspozycji pracownika w tym miesiącu.


 

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe jest ustalana na rok składkowy, który trwa od 1 kwietnia danego roku do 31 marca następnego roku. Reguluje to art. 27 w zw. z art. 2 pkt 8 ustawy wypadkowej.
Więcej na ten temat tutaj.

3. Ewidencja czasu pracy – wartości domyślne (umowa o pracę)

Każdy pracodawca, bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników, zobowiązany jest założyć i prowadzić ewidencję czasu pracy w zakresie przewidzianym przepisami prawa pracy.

W tym miejscu można podać domyślnie wartości dotyczące pracy w porach nocnych, domyślnie są to godziny między 22:00 a 06:00 można je zmienić na godziny pomiędzy godziną 21:00 a 07:00 rano.


 

Można tutaj również określić czas przerwy niepłatnej określając czas jej trwania w minutach.


 

W sytuacji tworzenia odrębnej ewidencji czasu pracy dla poszczególnych pracowników mamy możliwość zmiany domyślnych wartości w zakładce Pracownicy ➡ Ewidencja czasu pracy.
Więcej na ten temat tutaj.

 

Autor: Marzena Łukasik – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły