Domyślne ustawienia dla pracowników

w KonfiguracjaPracownicy Tagi: konfiguracja pracownikówpracownicyustawienia pracowników

 

1. Termin płatności wynagrodzenia (umowa o pracę)

UWAGA!
Bardzo ważne jest prawidłowe wskazanie terminu wypłacanego wynagrodzenia dla poprawnego księgowania wynagrodzenia oraz składek ZUS.


 

Termin płatności wynagrodzenia Użytkownik może zmienić w pierwszym miesiącu księgowania w serwisie lub w miesiącu rzeczywistym (gdy aktualny miesiąc księgowy pokrywa się z miesiącem rzeczywistym).

Przy wystawianiu rachunku domyślnie będzie pojawiała się wybrana opcja wypłaty wynagrodzenia.


 

Zmiany wyboru wypłaty wynagrodzenia przedsiębiorca może dokonać z poziomu Pracownicy ➡ Umowy ➡ Rachunki wybierając opcję +wystaw nowy.


 

2. Data księgowania wynagrodzenia w koszty (umowa o pracę)

Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę może stanowić koszt prowadzenia działalności:

  • w miesiącu przepracowanym, jeżeli zostało wypłacone terminowo,
  • w dacie wypłaty, jeżeli przedsiębiorca zrezygnuje z księgowania wynagrodzenia w miesiącu przepracowanym.


 

Zmiana opcji księgowania wynagrodzenia jest możliwa tylko w pierwszym miesiącu księgowania w serwisie bądź w styczniu bieżącego roku.

Uwaga!

Wskazane jest korzystanie z opcji księgowania wynagrodzenia w miesiącu należnym. Z opcji księgowania w miesiącu kiedy wynagrodzenie zostanie zapłacone, najczęściej korzystają przedsiębiorcy, których rozlicza biuro rachunkowe. Zgodnie z zapisami ustawy o PIT księgowanie zalecane jest w miesiącu należnym dla wynagrodzenia.

3. Składka wypadkowa

Składka wypadkowa jest edytowalna i można ją zmienić w miesiącu księgowym kwietniu w danym roku oraz w pierwszym miesiącu księgowania w serwisie. Ma ona zastosowanie do przychodów wypłaconych lub postawionych do dyspozycji pracownika w tym miesiącu.


 

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe jest ustalana na rok składkowy, który trwa od 1 kwietnia danego roku do 31 marca następnego roku. Reguluje to art. 27 w zw. z art. 2 pkt 8 ustawy wypadkowej.
Więcej na ten temat tutaj.

4. Ewidencja czasu pracy – wartości domyślne (umowa o pracę)

Każdy pracodawca, bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników, zobowiązany jest założyć i prowadzić ewidencję czasu pracy w zakresie przewidzianym przepisami prawa pracy.

W tym miejscu można podać domyślnie wartości dotyczące pracy w porach nocnych, domyślnie są to godziny między 22:00 a 06:00 można je zmienić na godziny pomiędzy godziną 21:00 a 07:00 rano.


 

Można tutaj również określić czas przerwy niepłatnej określając czas jej trwania w minutach.


 

W sytuacji tworzenia odrębnej ewidencji czasu pracy dla poszczególnych pracowników mamy możliwość zmiany domyślnych wartości w zakładce Pracownicy ➡ Ewidencja czasu pracy.
Więcej na ten temat tutaj.

5. Pracownicze Plany Kapitałowe

Większość pracodawców została objęta obowiązkiem utworzenia w swoim zakładzie pracy Pracowniczych Planów Kapitałowych. Ostatni etap przystąpienia do planu (podpisania umowy o prowadzenie) przypadał na 10.05.2021.

Umowa o prowadzenie PPK jest konsekwencją umowy o zarządzanie. Zawierana jest w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych, którzy nie złożyli deklaracji rezygnacji (18-55 lat) lub przystąpili do programu (55-70 lat). Dopiero po zawarciu umowy o prowadzenie PPK pracodawca jest zobowiązany do naliczania wpłat do PPK.

Przeczytaj kiedy przedsiębiorca może nie rozliczać PPK w podlinkowanej publikacji.

W zakładce Pracownicze Plany Kapitałowe pracodawca podaje kolejno:

  • Datę objęcia obowiązkiem PPK – termin objęcia poszczególnych podmiotów przepisami ustawy został rozłożony w czasie i był uzależniony od stanu zatrudnienia w danym przedsiębiorstwie, ustalanego w określonych ustawowo datach),
  • Datę podpisania umowy o prowadzenie PPK od tej daty dla osób, które nie złożyły rezygnacji z uczestnictwa w programie należy w serwisie w zakładce Pracownicy ➡ Lista pracowników ➡ imię i nazwisko ➡ Pracownicze Plany Kapitałowe dokonać ustawień dla poszczególnych pracowników,
  • Instytucja finansowa prowadząca PPK – można wybrać jedną instytucję spośród działających na rynku,
  • Numer rachunku składkowego – numer rachunku składkowego, na który będą dokonywane wpłaty na rzecz PPK,

 

 

W zakładce Pracownicy ➡ Lista pracowników ➡ imię i nazwisko ➡ Pracownicze Plany Kapitałowe należy dokonać ustawień dla poszczególnych pracowników:

  • Status zgłoszenia – należy wybrać pomiędzy zgłoszeniem a rezygnacją
  • Obniżona wpłata podstawowa pracownika – pracownik moze złożyć pracodawcy deklarację o stosowaniu obniżonej stawki podstawowej finansowanej przez niego w miesiącach, w których nie osiągnie wynagrodzenia wyższego niż 120% wynagrodzenia minimalnego.
  • Dodatkowa wpłata pracownika – w tym miejscu można zaznaczyć, że pracownik zadeklarował dodatkową wpłatę w wysokości do 2% wynagrodzenia (łącznie maksymalnie 4%)
  • Dodatkowa wpłata poracodawcy – w tym miejscu pracodawca może zdecydować o finansowaniu wpłaty dodatkowej w wysokości do 2,5% wynagrodzenia (łącznie maksymalnie 4%).

 


 

Autor: Marzena Łukasik, Ewelina Ciapara – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły