Logi aktywności – Konfiguracja

w Konfiguracja

Logi aktywności

W serwisie Ifirma.pl, w zakładce Konfiguracja możemy znaleźć logi aktywności. Można tu sprawdzić historię logowań i czynności wykonane na koncie.

Można dokonywać filtrowania informacji po wybraniu zakresu daty od – do, Roku/Miesiąca księgowego (w tym polu można podać dowolny rok lub wybrany miesiąc w danym roku), Modułu, Rodzaju akcji oraz Użytkownika. Główny Użytkownik lub Użytkownik mający uprawnienia super konta, może sprawdzić czynności wszystkich Użytkowników na koncie.


 

Jeżeli zostanie wybrane pole Rok/Miesiąc księgowy i tu podamy rok 2019 i miesiąc marzec,

  • moduł – Deklaracje,
  • rodzaj akcji – Wygenerowanie deklaracji,
  • użytkownik – można wybrać dowolny lub konkretny z listy.

Po wybraniu opcji wyszukaj serwis wyświetli Logi aktywności, w których będą widoczne informacje dotyczące:

  • dnia, miesiąca, roku oraz godziny – wykonywania danej operacji na koncie,
  • komunikat – Wygenerowano deklaracji ZUS, PIT lub VAT,
  • moduł – Deklaracje,
  • rodzaj akcji – wygenerowane deklaracje,
  • miesiąc księgowy – który został wybrany w powyższych ustawieniach (3-2019).

 
 

Autor: Marzena Łukasik – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły