w Podatek PIT Tagi: PITpodatekdochodowyzmianaformyopodatkowania

Zmiana formy opodatkowania oraz trybu rozliczenia podatku dochodowego

1. Z podatku na zasadach ogólnych (PIT-5) na podatek liniowy (PIT-5L) lub odwrotnie:

  • zakładka Deklaracje ➡ Deklaracje ➡ Deklaracje PIT-5/PIT-5L ➡ Wybierz tryb rozliczenia,

  • zmiana trybu rozliczenia, PIT

    lub

  • zakładka Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ Deklaracje ➡ PIT/Podatek dochodowy ➡ Edytuj.

  • zmiana trybu rozliczenia, podatek ogólny, podatek liniowy

2. Z zasad ogólnych (PIT-5/PIT-5L) na podatek ryczałtowy PIT-28 lub odwrotnie:

Uwaga. Operacja wymaga założenia nowego konta i dokonania jego konfiguracji.
  • zakładka Deklaracje ➡ Deklaracje ➡ Deklaracje PIT-5/PIT-5L/PIT-28 ➡ Wybierz tryb rozliczenia,
  • lub

  • zakładka Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ Deklaracje ➡ PIT/Podatek dochodowy ➡ Edytuj.

Możliwość komentowania jest wyłączona.