Zmiana formy opodatkowania w serwisie ifirma.pl

w Podatek PITRyczałt Tagi: dochodowyformyopodatkowaniaPITpodatekzmiana

Rozpoczynając kolejny rok podatkowy przedsiębiorca ma możliwość wyboru nowego sposobu rozliczania podatku dochodowego. Każdorazową zmianę należy zgłosić wnioskiem CEIDG-1. Więcej na ten temat tutaj.

Jak dokonać zmiany w serwisie ifirma.pl?

 

1. Podatek na zasadach ogólnych (PIT-5) → Podatek liniowy (PIT-5L)

Możliwość zmiany jest w pierwszym miesiącu księgowym nowego roku (styczeń)
Zmiany należy dokonać przed wygenerowaniem deklaracji oraz przed wprowadzeniem przychodów oraz kosztów.

Sposób 1.
Możemy to zrobić przez zakładkę Pulpit → Konfiguracja → PIT


 

W części Podatek dochodowy wybieramy opcję edytuj.


 

Następnie w polu Forma podatku dochodowego wybieramy z listy Podatek liniowy.


 

Zatwierdzamy wybór przyciskiem zatwierdź.

Sposób 2
Możemy to zrobić przez zakładkę Deklaracje → Deklaracje


 

W kolumnie PIT-5 wybieramy opcję wybierz tryb rozliczania.


 

Następnie w części Tryb wyliczenia deklaracji PIT-5 przy polu Forma opodatkowania wybieramy z listy liniowo.


 

Zatwierdzamy wybór przyciskiem zatwierdź.

2. Podatek liniowy (PIT-5L) → Podatek na zasadach ogólnych (PIT-5)

Możliwość zmiany jest w pierwszym miesiącu księgowym nowego roku (styczeń)
Zmiany należy dokonać przed wygenerowaniem deklaracji oraz przed wprowadzeniem przychodów oraz kosztów.

Sposób 1

Możemy to zrobić przez zakładkę Pulpit → Konfiguracja → PIT


 

W części Podatek dochodowy wybieramy opcję edytuj.


 

Następnie w polu Forma podatku dochodowego wybieramy z listy Podatek na zasadach ogólnych.


 

Zatwierdzamy wybór przyciskiem zatwierdź.

Sposób 2
Możemy to zrobić przez zakładkę Deklaracje → Deklaracje


 

W kolumnie PIT-5 wybieramy opcję wybierz tryb rozliczania.,


 

Następnie w części Tryb wyliczenia deklaracji PIT-5 przy polu Forma opodatkowania wybieramy z listy na zasadach ogólnych.


 

Zatwierdzamy wybór przyciskiem zatwierdź.

3. Podatek na zasadach ogólnych (PIT-5) / Podatek liniowy (PIT-5L) → Podatek ryczałtowy (PIT-28)

Możliwość zmiany jest w pierwszym miesiącu księgowym nowego roku (styczeń)
Zmiany należy dokonać przed wygenerowaniem deklaracji oraz przed wprowadzeniem przychodów oraz kosztów.

Uwaga!
Jeśli posiadasz środki trwałe w trakcie amortyzacji wykonaj krok pośredni przed zmianą formy opodatkowania.

Jeśli prowadzisz sprzedaż towarów/usług częściowo zwolnioną z podatku VAT wykonaj krok pośredni przed zmianą formy opodatkowania.

 

Zmiany formy opodatkowania możemy dokonać przez zakładkę Pulpit → Konfiguracja → PIT


 

W części Podatek dochodowy wybieramy opcję edytuj.


 

Następnie w polu Forma podatku dochodowego wybieramy opcję pod listą zmień rodzaj ewidencji w 2022r.


 

W wyświetlonym oknie Zmiana formy rozliczania podatku dochodowego w polu W roku 2022 wybieram z rozwijanej listy wybieramy opcję Ewidencja przychodów (ryczałt ewidencjonowany).


 

Zatwierdzamy wybór przyciskiem zatwierdź.

4. Podatek ryczałtowy (PIT-28) → Podatek na zasadach ogólnych (PIT-5) / Podatek liniowy (PIT-5L)

Możliwość zmiany jest w pierwszym miesiącu księgowym nowego roku (styczeń)
Zmiany należy dokonać przed wygenerowaniem deklaracji oraz przed wprowadzeniem przychodów oraz kosztów.

Uwaga!
Jeśli prowadzisz sprzedaż towarów/usług częściowo zwolnioną z podatku VAT wykonaj krok pośredni przed zmianą formy opodatkowania.

 

Możemy to zrobić przez zakładkę Pulpit → Konfiguracja → PIT.


 

W części Podatek dochodowy wybieramy opcję edytuj.


 

Następnie w polu Forma podatku dochodowego wybieramy link zmień rodzaj ewidencji w 2022r.


 

W wyświetlonym oknie Zmiana formy rozliczania podatku dochodowego w polu W roku 2022 wybieram z rozwijanej listy wybieramy opcję Księga Przychodów i Rozchodów.


 

Zatwierdzamy wybór przyciskiem zatwierdź.

dla Podatek liniowy (PIT-5L)

Serwis domyślnie ustawia podatek na zasadach ogólnych. W przypadku wyboru podatku liniowego (PIT-5L) należy wykonać jeszcze jeden krok.

W części Podatek dochodowy ponownie wybieramy opcję edytuj.


 

Następnie w polu Forma podatku dochodowego w 2022 r. wybieramy z rozwijanej listy opcję Podatek liniowy.


 

Zatwierdzamy wybór przyciskiem zatwierdź.


 

A. Środki trwałe w amortyzacji

Jeśli posiadasz wprowadzone środki trwałe w trakcie amortyzacji system zablokuje możliwość zmiany formy opodatkowania.
Aby zmiana była możliwa wykonaj poniższe czynności:

Mając ustawiony miesiąc księgowy styczeń przejdź do zakładki Majątek → Dowody umorzenia środków trwałych


 

W kolumnie Miesiąc wybierz Styczeń


 

Otwórz szczegóły środka trwałego klikając w jego nazwę. Następnie wybierz opcję edytuj.


 

W części Amortyzacja odznacz opcję Czy wliczać w koszty w bieżącym miesiącu? i zatwierdź dokonane zmiany.


 

Czynność należy powtórzyć dla wszystkich środków trwałych będących w trakcie amortyzacji.

Ponownie przejdź do zakładki Majątek → Dowody umorzenia środków trwałych


 

W kolumnie Miesiąc wybierz Styczeń


 

Otwórz szczegóły kolejnego środka trwałego klikając w jego nazwę i powtórz powyżej wskazane czynności dotyczące odznaczenia opcji amortyzacji środka trwałego.

Po dokonaniu zmian w środkach trwałych powróć do instrukcji zmiany formy opodatkowania.

B. Sprzedaż częściowo zwolniona z VAT (KPiR)

W przypadku prowadzenia sprzedaży częściowo zwolnionej z VAT i przy stosowaniu wskaźnika VAT dla kosztów, system przy generowaniu deklaracji za grudzień, gdy wskaźnik VAT zadeklarowany w serwisie różni się od rzeczywistego, automatycznie generuje korektę VAT za miniony rok i wprowadza ją do ewidencji KPiR w styczniu następnego roku. Wprowadzona korekta uniemożliwia zmianę formy opodatkowania w nowym roku podatkowym. Aby zmiana była możliwa należy usunąć wygenerowany dokument.

Upewnij się, że w lewym górnym rogu widnieje styczeń nowego roku podatkowego jako miesiąc księgowy, jeśli nie zmień miesiąc księgowy na wskazany.

Przejdź do zakładki Ewidencje → Księga przychodów i rozchodów


 

W kolumnie Nr dowodu księg, data, opis wybieramy dokument korekty VAT.


 

Następnie wybieramy opcję usuń.


 

Potwierdzamy usunięcie opcją tak.

Po usunięciu korekty możesz powrócić do zmiany formy opodatkowania.

Uwaga!
Po zmianie formy opodatkowania należy ponownie przegenerować deklarację vat(jpk) za grudzień ubiegłego roku w zakładce Deklaracje → Deklaracje, aby dokument korekty pojawił się w ewidencjach w nowym roku podatkowym.

 

C. Sprzedaż częściowo zwolniona z VAT (ryczałt)

W przypadku prowadzenia sprzedaży częściowo zwolnionej z VAT i przy stosowaniu wskaźnika VAT dla kosztów, system przy generowaniu deklaracji za grudzień, gdy wskaźnik VAT zadeklarowany w serwisie różni się od rzeczywistego, automatycznie generuje korektę VAT za miniony rok i tworzy dowód księgowy na liście wydatków w styczniu następnego roku. Utworzona korekta uniemożliwia zmianę formy opodatkowania w nowym roku podatkowym. Aby zmiana była możliwa należy usunąć wygenerowany dokument.

Upewnij się, że w lewym górnym rogu widnieje styczeń nowego roku podatkowego jako miesiąc księgowy, jeśli nie zmień miesiąc księgowy na wskazany.

Przejdź do zakładki Wydatki → Lista wydatków


 

W części Dowody wewnętrzne i księgowe wybieramy dokument korekty VAT.


 

Następnie w szczegółach dokumentu wybieramy opcję usuń.


 

Potwierdzamy usunięcie opcją tak.

Po usunięciu korekty możesz powrócić do zmiany formy opodatkowania.

Uwaga!
Po zmianie formy opodatkowania należy ponownie przegenerować deklarację vat(jpk) za grudzień ubiegłego roku w zakładce Deklaracje → Deklaracje, aby dokument korekty pojawił się w ewidencjach w nowym roku podatkowym.

 

 

Autor: Łukasz Wróbel – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły