Ręczna zmiana kodu tytułu ubezpieczenia ZUS

w KonfiguracjaRozliczenia ZUS Tagi: kod tytułu ubezpieczeniaskładki ZUSzmiana kodu

Korzystając z serwisu ifirma.pl, Użytkownik konfiguruje ustawienia konta, dostosowując je do swojej indywidualnej sytuacji składkowej. Wybierając Plan opłacania składek ZUS oraz oznaczając prawo do emerytury/renty, serwis automatycznie przyporządkuje kod, właściwy dla wybranych opcji.

Zdarzają się jednak sytuacje, w których domyślny kod nie jest właściwy dla ubezpieczonego z uwagi na dodatkowe kryteria, jakim podlega. Wprowadzony w ustawieniach kod, jest wykazywany zarówno na deklaracjach zgłoszeniowych, wysłanych bezpośrednio z serwisu ifirma, jak też na deklaracjach rozliczeniowych.

W przypadku konieczności podania innego kodu tytułu ubezpieczeń niż domyślny, należy przejść do zakładki Konfiguracja.
W zakładkach po lewej stronie konta, należy w dziale Deklaracje wybrać ZUS, następnie na dole strony opcja edytuj.
Dzięki temu, pola staną się możliwe do zmiany i wypełnienia. Kolejnym krokiem jest wskazanie Planu opłacania składek ZUS oraz zaznaczenie właściwych dla siebie opcji w części Dodatkowe informacje.

Poniżej znajduje się funkcja umożliwiająca zmianę kodu podstawowego na odpowiedni dla Użytkownika.
Po wybraniu funkcji, otworzy się okno z dodatkowymi kodami tytułu ubezpieczenia, wraz z opisem i możliwością wybrania jednego z nich.
Pomimo wybranego kodu z listy, serwis nadal pozwala na zmianę kodu

  • na inny z listy lub
  • na kod wprowadzony ręcznie, inny niż widoczne na liści
  • na kod pierwotny – właściwy dla wybranego Planu opłacania składek ZUS (funkcja ustal automatycznie).


Gdy ustawienia będą właściwe, należy zatwierdzić wprowadzone zmiany.
Wybrany kod pojawi się na deklaracjach ZUS generowanych w serwisie, po zatwierdzeniu zmiany – zarówno zgłoszeniowej jak też rozliczeniowej.
Powyżej, zobrazowany fragment deklaracji ZUS DRA ze zmienionym kodem tytułu ubezpieczenia.

Spółki cywilne, jawne

W sytuacji gdy konto w serwisie ifirma.pl należy do spółki, ustalenie sytuacji składkowej oraz zmiany kodu tytułu ubezpieczenia można dokonać dla każdego współwłaściciela oddzielnie. W tym celu należy przejść do zakładki Konfiguracja ➡ ZUS.Następnie należy wybrać imię i nazwisko współwłaściciela i na samym dole wybrać opcję edytuj.
Sytuacja składkowa jest dostosowywana dla każdego współwłaściciela indywidualnie.

Uzupełnianie formularza dla każdego współwłaściciela spółki jest identyczne, jak dla Użytkowników prowadzących jednoosobową działalność – opisane wyżej.


Autor: Katarzyna Marciniak – zespół ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły