Przejście z ZUS preferencyjnego na pełny – opłacana tylko składka zdrowotna

w Rozliczenia ZUS

1. Informacje ogólne

Przedsiębiorca może korzystać z preferencyjnego ZUS-u przez okres pełnych 24 miesięcy kalendarzowych, po upływie tego okresu jest zobowiązany do opłacania dużego ZUS-u bądź przy spełnieniu określonych kryteriów ma prawo skorzystać z ZUS-u uzależnionego od dochodu (Mały ZUS PLUS obowiązuje od lutego 2020 r. Natomiast do końca stycznia 2020 r. obowiązywał Mały ZUS dla którego podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne była uzależniona od osiągniętego w roku poprzednim przychodu).

Więcej informacji na temat na temat Małego ZUS-u PLUS na zasadach obowiązujących od 1 lutego 2020 r. znajduje się na blogu oraz pomocy. Zdarzają się jednak sytuacje, w których przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą uzyskuje nowy tytuł ubezpieczenia – rozpoczyna pracę na etacie z co najmniej minimalnym ustawowym wynagrodzeniem i w związku z tym z działalności będzie opłacać wyłącznie składkę zdrowotną. O tym fakcie należy poinformować ZUS.

Przykład 1
Użytkownik zatrudniony na umowę o pracę, rozpoczyna działalność gospodarczą 2 stycznia 2020 r. Termin korzystania z ulgi upływa 31 stycznia 2022 r. (jeżeli działalność jest założona po pierwszym dniu miesiąca to czas korzystania z ulgi liczymy od kolejnego miesiąca, czyli dla przykładu 1 okres ulgi liczymy od 1 lutego 2020, natomiast od stycznia zapłacimy niższe składki na ubezpieczenia społeczne).

W związku z tym u przedsiębiorcy od 1 lutego następuje zmiana kodu tytułu ubezpieczenia, Użytkownik będzie mógł zdecydować, czy podlegać pod ZUS zależny od dochodu (Mały ZUS PLUS), przy spełnieniu określonych wymogów, więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj, czy opłacać Duży ZUS, szczegóły tutaj.

W przypadku, gdyby przedsiębiorca zdecydował się na korzystanie w 2022 r. z ZUS-u zależnego od dochodu, zgłoszenia powinien był dokonać do 07.02.2022 r. na druku ZUS ZZA celem rejestracji z prawidłowym dla ulgi kodem 0590.Więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj. Jeżeli przedsiębiorca nie zarejestrował się w wyżej wskazanym terminie, kolejną możliwość będzie miał na początku stycznia 2023 r. Wtedy to będzie musiał złożyć stosowne druki zgłoszeniowe.

Użytkownik w dalszym ciągu będzie opłacał składki zdrowotne, natomiast następuje zmiana kodu tytułu ubezpieczenia z 0570 preferencyjny na 0510 pełny ZUS i w tym celu należy wyrejestrować się na druku ZUS ZWUA z kodem 0570 z datą 1 lutego 2022 r. i zarejestrować z kodem 0510 na druku ZUS ZZA z kodem 0510 również z datą 1 lutego 2022 r. Kroki postępowania w serwisie zostały przedstawione poniżej w instrukcji.

 
▲ wróć na początek

2. Wyrejestrowanie z ZUS preferencyjnego na druku ZUS ZWUA

W pierwszym kroku przechodzimy do zakładki Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ Deklaracje zgłoszeniowe ZUS. Następnie wybieramy wygeneruj ZWUA.

 

 

W oknie generowanie e-deklaracji ZUS ZWUA zaznaczamy:

  • Typ deklaracji – wybieramy wyrejestrowanie z ubezpieczeń,
  • Przyczyny wyrejestrowania – wybieramy inna przyczyna wyrejestrowania,
  • Data wyrejestrowania – podajemy datę wyrejestrowania z preferencyjnego ZUS-u, dla przykładu 1 będzie to data 1 luty 2022.

 

 

Sporządzony w ten sposób formularz zgłoszeniowy zatwierdzamy i jednocześnie przekazujemy do wysłania. Po wybraniu opcji przekaż do podpisu pojawi się konieczność dodatkowego potwierdzenia chęci wysłania deklaracji do podpisu elektronicznego za pomocą serwisu ifirma.pl.

 

 

Deklaracja zostanie przekazana do ZUS w ramach usługi e-deklaracje, jej status możemy zweryfikować w zakładce Deklaracje ➡ e-Deklaracje ZUS.

 

UWAGA!
Zalecane jest, aby pomiędzy przekazaniem do wysyłki deklaracji ZUS ZWUA a deklaracji ZUS ZZA, zachować minimum jednodniową przerwę. Jest to istotne aby do ZUS deklaracje trafiły w poprawnej kolejności, czyli najpierw dokument wyrejestrowujący przedsiębiorcę ze składek, a następnie rejestrujący go do nowego planu opłacania składek. Jest to rozwiązanie, które jest bezpieczniejsze i daje pewność prawidłowego przetworzenia deklaracji przez ZUS.

 

Deklaracja ZUS ZZA powinna zostać przekazana do wysyłki następnego dnia po uzyskaniu w zakładce Deklaracje ➡ e-Deklaracje ZUS przy deklaracji ZWUA statusu Przesyłka przyjęta do ZUS.

Wszelkie deklaracje zgłoszeniowe można wysyłać za pomocą serwisu ifirma.pl. Nie ma wówczas konieczności składania deklaracji bezpośrednio w oddziale ZUS.

 
▲ wróć na początek

3. Zmiana ustawień w serwisie

Użytkownik w celu prawidłowej konfiguracji konta ustawia się w pierwszym miesiącu księgowym po upływie korzystania z preferencyjnego ZUS-u (dla przykładu 1 pierwszym miesiącem po upływie ulgi będzie luty 2022) i przechodzi do zakładki Pulpit ➡ Konfiguracja. Następnie po lewej stronie wybiera ZUS i u dołu strony edytuj.

 

 

W polu Plan opłacenia składek ZUS wybieramy Duży ZUS. Ponieważ przedsiębiorca poza prowadzeniem działalności gospodarczej jest zatrudniony na etacie to w polu Dodatkowe informacje zostawiamy zaznaczony checkbox Jestem zatrudniony na umowę o pracę z wynagrodzeniem co najmniej 2800,00 zł brutto.

Prawo do emerytury i renty oraz stopień niepełnosprawności zaznaczamy zgodnie z stanem faktycznym. Standardowe ustawienie zazwyczaj wygląda jak na zrzucie poniżej.

 

 

Zatwierdzamy zmiany. Po skonfigurowaniu nastąpi zmiana kodu tytułu ubezpieczenia na 05 10 oraz system będzie naliczał wyłącznie składkę zdrowotną.
 
▲ wróć na początek

4. Zarejestrowanie do Dużego ZUS-u wyłącznie do składki zdrowotnej na druku ZUS ZZA

Po skonfigurowaniu planu opłacenia składek, Użytkownik dokonuje zarejestrowania z odpowiednim kodem tytułu ubezpieczenia do składki zdrowotnej. W tym celu przechodzi do zakładki Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ Deklaracje zgłoszeniowe ZUS. Następnie wybiera wygeneruj ZZA.

 

 

W oknie generowanie e-deklaracji ZUS ZZA zaznaczamy:

  • Typ deklaracji – wybieramy zgłoszenie,
  • Data powstania obowiązku ubezpieczenia – podajemy tę samą datę co na druku ZUS ZWUA (dla przykładu 1 będzie to data 1 lutego 2022).

 

 

Ważne!
Od 16 maja 2021 roku zmieniły się formularze rejestracyjne do ZUS, tj. ZUS ZZA – rejestracja do składki zdrowotnej. Do druków doszło dodatkowe pole jakim jest kod zawodu wykonywany przez ubezpieczonego.

Sporządzony w ten sposób formularz zgłoszeniowy zatwierdzamy i jednocześnie przekazujemy do wysłania. Po wybraniu opcji przekaż do podpisu pojawi się konieczność dodatkowego potwierdzenia chęci wysłania deklaracji do podpisu elektronicznego za pomocą serwisu ifirma.pl.

 

 

Deklaracja zostanie przekazana do ZUS w ramach usługi e-deklaracje, jej status możemy zweryfikować w zakładce Deklaracje ➡ e-Deklaracje ZUS.

 
▲ wróć na początek

5. Generowanie deklaracji DRA za pierwszy miesiąc po zmianie i przekazanie deklaracji do ZUS

W związku z tym, że w miesiącu lutym następuje zmiana opłacania składek, konieczne było złożenie deklaracji ZUS DRA za miesiąc luty 2021 r. Termin złożenia deklaracji jest do 20 dnia następnego miesiąca.

Ustawiamy się w miesiącu księgowym lutym 2022 i przechodzimy do zakładki Deklaracje ➡ Deklaracje.

 

 

Następnie wybieramy ikonę ZUS.

 

 

Następnie pojawi się pytanie „Czy chcesz stworzyć deklarację na luty 2022?”. Poniżej komunikatu pojawią się zerowe wartości dla ubezpieczeń społecznych oraz kwota obowiązująca dla ubezpieczenia zdrowotnego. Zatwierdzamy.

 

 

Po zatwierdzeniu składek, system wygeneruje deklarację ZUS DRA. W przypadku zatrudniania pracowników Deklaracja ZUS DRA zostanie wygenerowana wraz z załącznikami RCA, RSA oraz RPA. Więcej informacji na temat nowej deklaracji ZUS RPA znajduje się tutaj. W przypadku, kiedy przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników, jego składki ZUS generują się na deklaracji DRA.

Po wygenerowaniu deklaracji, aby przekazać ją elektronicznie do ZUS przechodzimy do zakładki Deklaracje ➡ Deklaracje, następnie wybieramy numer deklaracji DRA 2/2022.

 

 

Sporządzony w ten sposób formularz zgłoszeniowy zatwierdzamy i jednocześnie przekazujemy do wysłania. Po wybraniu opcji przekaż do podpisu pojawi się konieczność dodatkowego potwierdzenia chęci wysłania deklaracji do podpisu elektronicznego za pomocą serwisu ifirma.pl.

 

 

Po wybraniu tej opcji, pojawi się okno z komunikatem, które zatwierdzamy.

 

 

Przekazana do wysłania deklaracja będzie widoczna w zakładce Deklaracje ➡ e-Deklaracje ZUS – w kolumnie “status”. Informacje o statusie przekazuje bezpośrednio ZUS. Z tego miejsca możemy pobrać Potwierdzenie wysłanej deklaracji.
 
▲ wróć na początek

 

Autor: Monika Olejniczak – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły