Przejście z ulgi na start na składki preferencyjne

w Rozliczenia ZUS Tagi: koniec ulgi na startulga na startzakończenie ulgi na start

W zależności od sytuacji przedsiębiorcy, po zakończeniu okresu stosowania ulgi na start, przedsiębiorca dokonuje rejestracji do składek:

  1. preferencyjnych – jeśli oprócz działalności gospodarczej nie ma dodatkowego tytułu ubezpieczeń oraz przedsiębiorca ma prawo do zastosowania obniżonych podstaw. Występuje najczęściej, jest opisana w poniższej instrukcji,
  2. pełnych – jeśli mimo przysługującego prawa do zastosowania preferencyjnych składek ZUS, przedsiębiorstwa rezygnuje z tego prawa lub je utracił,
  3. zdrowotnej – jeśli właściciel firmy posiada inny tytuł do ubezpieczeń np. umowa o pracę z wynagrodzeniem brutto wyższym lub równym kwocie minimalnego wynagrodzenia krajowego brutto (w roku 2022 jest to kwota 3 100 zł brutto), lub przedsiębiorca oprócz działalności ma przyznane prawo do emerytury i już z niego korzysta.

Rejestracja do składek społecznych preferencyjnych

W sytuacji gdy działalność gospodarcza jest dla przedsiębiorcy jedynym źródłem uzyskania dochodu, utrata prawa do ulgi na start zobowiązuje do wyrejestrowania się ze składki zdrowotnej i zarejestrowania do wszystkich składek (społecznych i zdrowotnych). Następne w kolejności są składki na zasadach preferencyjnych, do których przedsiębiorca ma prawo przez następne 24 pełne miesiące prowadzenia działalności.

Preferencja polega na możliwości opłacania składki od obniżonej podstawy. Więcej na temat preferencyjnych składek ZUS przeczytasz tutaj.

Zgodnie z przepisami, przedsiębiorca ma 7 dni kalendarzowych na przerejestrowanie, licząc od zaistnienia zmiany. Zatem, jeśli z dniem 1 października następuje wyrejestrowanie z poprzedniego schematu składek i zarejestrowanie do nowego, czas na złożenie odpowiednich druków jest do 7 października włącznie.

Wyrejestrowanie z ulgi na start – ZUS ZWUA

Komunikat o zbliżającym się zakończeniu okresu korzystania z ulgi pojawia się w serwisie w dwóch miejscach – w zakładce Pulpit, czyli zaraz po zalogowaniu się na swoje konto oraz podczas generowania deklaracji ZUS w zakładce Deklaracje ➡ Deklaracje ➡ ZUS.

Serwis ifirma.pl umożliwia złożenie wymaganych deklaracji przerejestrowania, bezpośrednio z konta. W tym celu należy przejść do zakładki Pulpit ➡ Konfiguracja.


 

Następnie wybieramy Deklaracje zgłoszeniowe ZUS ➡ wygeneruj zwua.


 

W oknie generowania e-deklaracji ZUS ZWUA, jako Typ deklaracji należy zaznaczyć wyrejestrowanie z ubezpieczeń, natomiast na liście Przyczyny wyrejestrowania należy wybrać inna przyczyna wyrejestrowania.


 

Następnie należy wybrać datę wyrejestrowania ze składki. W przypadku założenia działalności 30-04-2022 lub 01-05-2022, datą wyrejestrowania jest 01-11-2022 r., ponieważ zarówno dla jednej jak też dla drugiej daty, pełnych 6 miesięcy mija z dniem 31-10-2022 r. W sytuacji gdyby działalność została rozpoczęta nawet dzień później, czyli 02-05-2022, pełnych 6 miesięcy kończy się z dniem 30-11-2022 zatem to miesiąc grudzień 2022 jest pierwszym miesiącem podlegania pod składki preferencyjne.

O tym, na jakich zasadach można korzystać z ulgi na start poczytasz tutaj.

Tak sporządzony formularz należy zatwierdzić poprzez wybranie opcji przekaż do podpisu.


 

Po wybraniu opcji przekaż do podpisu pojawi się konieczność dodatkowego potwierdzenia chęci wysłania deklaracji do podpisu elektronicznego.


 

Przekazana elektronicznie deklaracja, będzie widoczna w zakładce Deklaracje ➡ e-Deklaracje ZUS. We wskazanej zakładce, Użytkownik serwisu ma możliwość otworzenia formularza deklaracji oraz podgląd jej statusu.


 

Po wybraniu nazwy deklaracji w kolumnie Deklaracje (jak w przykładzie ZWUA_Jan Kowalski) , Użytkownik będzie miał możliwość otworzenia formularza w pliku PDF, zapisania lub wydrukowania. Zgodnie z przepisami, deklaracja wyrejestrowania ze składek w ramach ulgi na start, musi być opatrzona Kodem tytułu ubezpieczenia – 05 40 xx.


 

Zarejestrowanie do składek – ZUS ZUA

Następnym krokiem jest dokonanie rejestracji do składek. Aby rejestracja została wykonana z właściwym kodem ubezpieczenia, należy zmienić plan opłacania składek w konfiguracji. W tym celu Użytkownik przechodzi do zakładki Pulpit ➡ Konfiguracja.


 

Po lewej stronie należy wybrać opcję ZUS i na samym dole – funkcję edytuj.


 

Jako Plan opłacania składek ZUS należy wybrać z rozwijanej listy Składki Preferencyjne oraz zwrócić uwagę na ostatnią część, w której są do zaznaczenia rodzaje składek społecznych. W sytuacji, gdy przedsiębiorca chciałby opłacać składkę dobrowolną na ubezpieczenie chorobowe, powinien zaznaczyć checkbox Ubezpieczenie chorobowe. Następnie, wybrane ustawienia są zatwierdzane.


 

Dzięki temu, serwis dokonuje zmiany ustawienia na kod tytułu ubezpieczenia 05 70 xx – właściwy przy opłacaniu składek preferencyjnych.

Kolejnym krokiem jest wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego na druku ZUS ZUA. W tym celu przechodzimy do zakładki Pulpit – Konfiguracja i wybieramy opcję Deklaracje zgłoszeniowe ZUS.


 

Wypełniając formularz zgłoszenia, należy zaznaczyć zarówno Typ zgłoszenia jak też poszczególne składki z ubezpieczeń społecznych. W sytuacji, gdy Użytkownik zdecyduje się na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, zaznacza składkę w części Ubezpieczenia dobrowolne. Wybranie opcji przekaż do podpisu spowoduje zatwierdzenie zgłoszenia, przekazanie do podpisu a następnie wysłanie do ZUS-u.

Należy również zwrócić uwagę na datę rejestracji – musi tu być wprowadzony taki sam dzień, z jakim Użytkownik wyrejestrował się z ulgi, czyli zgodnie z przykładem – 01-11-2022 r.


 

Ważne !

Od 16 maja 2021 roku zmieniły się formularze rejestracyjne do ZUS, tj. ZUS ZUA – rejestracja do składek społecznych i zdrowotnych. Do druków doszło dodatkowe pole jakim jest kod zawodu wykonywany przez ubezpieczonego.

Do przesłania zgłoszenia, niezbędne jest ponowne potwierdzenie.


 

Po wybraniu opcji Tak, zgłoszenie będzie widoczne w zakładce Deklaracje ➡ e-Deklaracje ZUS.


 

Gdy zgłoszenia zostaną podpisane przez uprawnionego pracownika serwisu ifirma.pl oraz wysłane elektronicznie do ZUSu, status ulegnie zmianie oraz będzie możliwe pobranie potwierdzenia złożenia deklaracji.

W celu wygenerowania deklaracji rozliczeniowej ZUS, należy przejść do zakładki Deklaracje ➡ Deklaracje.


 

Następnie należy wybrać opcję ZUS, co rozpoczyna proces generowania deklaracji rozliczeniowych.


 

Po wybraniu opcji zatwierdź, w kolumnie pojawią się wygenerowane deklaracje, które można otworzyć do wglądu.


 

Po wejściu w szczegóły wygenerowanej deklaracji DRA poprzez wybranie numeru miesiąca, za który została stworzona – na samym dole będzie możliwość przekazania do podpisu elektronicznego, a tym samym złożenia elektronicznie do ZUS-u.


 

Pojawi się dodatkowa prośba o zatwierdzenie, aby zapewnić świadome wysłanie deklaracji elektronicznie, unikając pomyłki.


Autor: Katarzyna Marciniak – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły