Przejście ze składki zdrowotnej na wszystkie składki

Przedsiębiorca prowadząc działalność gospodarczą może w określonych przypadkach opłacać wyłącznie zdrowotną składkę ZUS – np. z powodu równoległej pracy na etacie z minimalnym ustawowym wynagrodzeniem. Jeśli sytuacja ulegnie zmianie, należy poinformować ZUS i zacząć opłacać cały pakiet składek. Formalności można dopełnić z pomocą serwisu ifirma.pl.

Pełne składki ZUS – formalności

Kiedy przedsiębiorca zostanie zobowiązany do opłacania – oprócz składki zdrowotnej – również składek społecznych, powinien poinformować o tym ZUS.

W tym celu konieczne będzie najpierw wyrejestrowanie się ze składki zdrowotnej, a następnie – dokonanie ponownej rejestracji, już łącznie ze składkami społecznymi. Informacje przekazujemy na właściwych deklaracjach:

  • ZUS ZWUA – wyrejestrowanie ze składek,
  • ZUS ZUA – ponowne zarejestrowanie do składek.

Obie deklaracje należy złożyć z tą samą datą, począwszy od dnia, w którym ustał obowiązek opłacania składek społecznych z innego niż działalność gospodarcza tytułu. Zatem np. w sytuacji, kiedy zmiana następuje z powodu zakończenia etatu, zgłoszenia powinniśmy dokonać w dniu następnym po dniu zakończenia umowy o pracę.

Po dokonaniu zgłoszeń należy pamiętać o złożeniu deklaracji ZUS DRA z informacją o opłacanych składkach. Jeśli składki będziemy opłacać od standardowego wymiaru (i nie zatrudniamy pracowników), nie ma konieczności składania ZUS DRA za kolejne miesiące.

Uwaga! Jeśli obowiązek regulowania składek społecznych powstaje w trakcie miesiąca, konieczne będzie opłacenie ich proporcjonalnie – tylko za dni pozostałe do końca danego miesiąca. W takiej sytuacji powinniśmy złożyć ZUS DRA za pierwszy, niepełny miesiąc; a także za kolejny – czyli pierwszy, w którym składki opłacimy w pełnej wysokości.

    Przykład. Przedsiębiorca zakończył umowę o pracę 12 września 2017 r. W związku z tym 13 września złożył do ZUS właściwe dokumenty, aby rozpocząć opłacanie składek społecznych, od minimalnej podstawy.

    Za wrzesień przedsiębiorca opłaci pełną składkę zdrowotną oraz proporcjonalnie składki społeczne – za okres od 13 do 30 września. W związku z tym do 10 października złoży deklarację ZUS DRA i ureguluje należność. Natomiast pierwszym miesiącem, w którym opłacone zostaną składki społeczne oraz zdrowotna w pełnej wysokość będzie październik. Dlatego do 10 listopada konieczne będzie – oprócz uregulowania składek – złożenie deklaracji ZUS DRA za październik.

    Jeśli w kolejnych miesiącach nie nastąpią zmiany, składanie deklaracji ZUS DRA nie będzie już konieczne.

Pełne składki ZUS – instrukcja w serwisie ifirma.pl

Pierwszym krokiem do rozpoczęcia opłacania pełnych składek ZUS jest wygenerowanie deklaracji ZUS ZWUA – w serwisie należy w tym celu przejść do zakładki Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ Deklaracje zgłoszeniowe i w części Deklaracje zgłoszeniowe Imię i Nazwisko Właściciela wybrać opcję Wygeneruj ZWUA.

Jako Typ deklaracji należy wybrać opcję zgłoszenie, a jako Przyczynę wyrejestrowania – Inną przyczynę wyrejestrowania. Jako datę wpisujemy dzień następny po dniu, w którym ustało ubezpieczenie społeczne z poprzedniego tytułu.Po uzupełnieniu danych wybieramy opcję przekaż do podpisu i zatwierdzamy komunikat z zapytaniem, czy potwierdzamy chęć wysyłki.Kolejnym krokiem jest wysłanie deklaracji zgłoszeniowej – generujemy ją w tej samej zakładce Deklaracje zgłoszeniowe, wybierając opcję Wygeneruj ZUA.Jako Typ zgłoszenia wybieramy opcję zgłoszenie. W części Ubezpieczenia obowiązkowe zaznaczamy emerytalne, rentowe oraz wypadkowe – ubezpieczenie zdrowotne jest zaznaczone automatycznie. Jeśli decydujemy się na opłacanie składki chorobowej, w części Ubezpieczenie dobrowolne oznaczamy także opcję chorobowe. Jako daty, w każdym miejscu wpisujemy ten sam dzień, który podaliśmy przy wyrejestrowaniu.Uzupełniwszy dane wybieramy opcję przekaż do podpisu i ponownie zatwierdzamy komunikat z zapytaniem o chęć wysyłki. Obie deklaracje zostaną przekazane do ZUS w ramach usługi e-deklaracje.

Następnie przechodzimy do zakładki Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ ZUS DRA, aby zmodyfikować ustawienia serwisu. U dołu strony należy wybrać opcję Edytuj.

W części Dodatkowe informacje oznaczamy opcję Żadne z powyższych – automatycznie wyczyszczona zostanie pozycja o umowie o pracę.Poniżej widoczne są poszczególne składki – domyślnie zostanie zaznaczona opcja Ubezpieczenie zdrowotne oraz Ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe) od minimalnej podstawy. Dodatkowo możemy oznaczyć opcję Ubezpieczenie chorobowe, jeśli wybraliśmy je przy zgłoszeniu. Dane należy zatwierdzić.Uwaga! 3.303,13 zł to podstawa wymiaru składek społecznych przy pełnym ZUS. W przypadku korzystania z preferencyjnego ZUS kwota ta wynosi aktualnie 600,00 zł.

Kolejny krok to naliczenie składek w zakładce Deklaracje ➡ Deklaracje ZUS DRA – wybieramy w tym celu przycisk ZUS.

Uwaga! Jeśli zmiana ma miejsce w trakcie miesiąca, należy pamiętać o wyliczeniu składki proporcjonalnej – serwis automatycznie wylicza składkę pełną. Zatem wybieramy Edytuj:a następnie Dodaj pozycję. Jako Typ przerwy wybieramy inna przyczyna, a jako daty uzupełniamy okres, w którym mieliśmy jeszcze inny tytuł ubezpieczenia – od początku miesiąca, aż do zakończenia tego tytułu.Po zatwierdzeniu składki zostaną proporcjonalnie pomniejszone i uwzględnione (po ponownym zatwierdzeniu) w raporcie ZUS DRA:Wygenerowaną w ten sposób ZUS DRA można następnie przesłać do ZUS bezpośrednio z serwisu ifirma.pl.


Autor: Anna Kubalka – ifirma.pl


Nie dokonałeś zgłoszenia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego? Zrób to szybko i sprawnie poprzez serwis ifirma.pl!

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły


Przetestuj nasz program do faktur

bez zobowiązań