Przejście ze składki zdrowotnej na wszystkie składki

Przedsiębiorca prowadząc działalność gospodarczą może w określonych przypadkach opłacać wyłącznie zdrowotną składkę ZUS – np. z powodu równoległej pracy na etacie z minimalnym ustawowym wynagrodzeniem. Jeśli sytuacja ulegnie zmianie, należy poinformować ZUS i zacząć opłacać cały pakiet składek. Formalności można dopełnić z pomocą serwisu ifirma.pl.

Pełne składki ZUS – formalności

Kiedy przedsiębiorca zostanie zobowiązany do opłacania – oprócz składki zdrowotnej – również składek społecznych, powinien poinformować o tym ZUS.

W tym celu konieczne będzie najpierw wyrejestrowanie się ze składki zdrowotnej, a następnie – dokonanie ponownej rejestracji, już łącznie ze składkami społecznymi. Informacje przekazujemy na właściwych deklaracjach:

  • ZUS ZWUA – wyrejestrowanie ze składek,
  • ZUS ZUA – ponowne zarejestrowanie do składek.

Obie deklaracje należy złożyć z tą samą datą, począwszy od dnia, w którym ustał obowiązek opłacania składek społecznych z innego niż działalność gospodarcza tytułu. Zatem np. w sytuacji, kiedy zmiana następuje z powodu zakończenia etatu, zgłoszenia powinniśmy dokonać w dniu następnym po dniu zakończenia umowy o pracę.

Uwaga! Jeśli obowiązek regulowania składek społecznych powstaje w trakcie miesiąca, konieczne będzie opłacenie ich proporcjonalnie – tylko za dni pozostałe do końca danego miesiąca.

    Przykład
    Przedsiębiorca zakończył umowę o pracę 19 maja 2023 r. W związku z tym 20 maja złożył do ZUS właściwe dokumenty, aby rozpocząć opłacanie składek społecznych, od minimalnej podstawy.

    Za maj przedsiębiorca opłaci pełną składkę zdrowotną oraz proporcjonalnie składki społeczne – za okres od 20 do 31 maja. W związku z tym do 20. czerwca złoży deklarację ZUS DRA z proporcjonalnie powiększonymi składkami.

Pełne składki ZUS – instrukcja w serwisie ifirma.pl

Pierwszym krokiem do rozpoczęcia opłacania pełnych składek ZUS jest wygenerowanie deklaracji ZUS ZWUA – w serwisie należy w tym celu przejść do zakładki Konfiguracja ➡ Deklaracje zgłoszeniowe ZUS i w części Deklaracje zgłoszeniowe Imię i Nazwisko Właściciela wybrać opcję Wygeneruj ZWUA.

 

 
Jako Typ deklaracji należy wybrać opcję wyrejestrowanie, a jako Przyczynę wyrejestrowania – Inną przyczynę wyrejestrowania. Jako datę wpisujemy dzień następny po dniu, w którym ustało ubezpieczenie społeczne z poprzedniego tytułu.
 
 
Po uzupełnieniu danych wybieramy opcję przekaż do podpisu i zatwierdzamy komunikat z zapytaniem, czy potwierdzamy chęć wysyłki.
  
Kolejnym krokiem jest wysłanie deklaracji zgłoszeniowej – generujemy ją w tej samej zakładce Deklaracje zgłoszeniowe, wybierając opcję Wygeneruj ZUA.

Uwaga!
Zaleca się wysłanie deklaracji ZUA w momencie, gdy deklaracja ZWUA będzie zaakceptowana przez ZUS (status przekazanej do podpisu deklaracji ZWUA można sprawdzić w zakładce Deklaracje ➡ e-Deklaracje ZUS).

 
 
Jako Typ zgłoszenia wybieramy opcję zgłoszenie. W części Ubezpieczenia obowiązkowe zaznaczamy emerytalne, rentowe oraz wypadkowe – ubezpieczenie zdrowotne jest zaznaczone automatycznie. Jeśli decydujemy się na opłacanie składki chorobowej, w części Ubezpieczenie dobrowolne oznaczamy także opcję chorobowe. Jako daty, w każdym miejscu wpisujemy ten sam dzień, który podaliśmy przy wyrejestrowaniu.
  

 
Uzupełniwszy dane wybieramy opcję przekaż do podpisu i ponownie zatwierdzamy komunikat z zapytaniem o chęć wysyłki. Obie deklaracje zostaną przekazane do ZUS w ramach usługi e-deklaracje.

Następnie przechodzimy do zakładki Konfiguracja ➡ ZUS , aby zmodyfikować ustawienia serwisu. U góry strony należy wybrać opcję Edytuj.

W części Dodatkowe informacje oznaczamy opcję Żadne z powyższych – automatycznie wyczyszczona zostanie pozycja o umowie o pracę.
 
 
Poniżej widoczne są poszczególne składki – domyślnie zostanie zaznaczona opcja Ubezpieczenie zdrowotne oraz Ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe) od minimalnej podstawy. Dodatkowo możemy oznaczyć opcję Ubezpieczenie chorobowe, jeśli wybraliśmy je przy zgłoszeniu. Dane należy zatwierdzić.
  
Uwaga!
W 2023 r. podstawa wymiaru składek społecznych przy pełnym ZUS to 4161,00 zł. W przypadku korzystania z preferencyjnego ZUS kwota ta wynosi aktualnie 1080,00 zł

Kolejny krok to naliczenie składek w zakładce Deklaracje ➡ Deklaracje – wybieramy w tym celu przycisk Wygeneruj ZUS.

Uwaga! Jeśli zmiana ma miejsce w trakcie miesiąca, należy pamiętać o wyliczeniu składki proporcjonalnej – serwis automatycznie wylicza składkę pełną. Zatem wybieramy Edytuj:
 
 
Następnie Dodaj pozycję. Jako Typ przerwy wybieramy inna przyczyna, a jako daty uzupełniamy okres, w którym mieliśmy jeszcze inny tytuł ubezpieczenia – od początku miesiąca, aż do zakończenia tego tytułu.
  
Po zatwierdzeniu składki zostaną proporcjonalnie pomniejszone i uwzględnione (po ponownym zatwierdzeniu) w raporcie ZUS DRA:
  
Wygenerowaną w ten sposób ZUS DRA można następnie przesłać do ZUS bezpośrednio z serwisu ifirma.pl.


Autor: Anna Kubalka – ifirma.pl


 

Nie dokonałeś zgłoszenia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego? Zrób to szybko i sprawnie poprzez serwis ifirma.pl!

 

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły