Jak wyliczyć składki ZUS za część miesiąca

w Rozliczenia ZUS

Przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą w trakcie miesiąca ma obowiązek opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy tylko za dni, w których prowadził działalność. Co ważne, początkujący przedsiębiorca, dla którego jest to pierwsza działalność gospodarcza, jest zwolniony z obowiązku opłacania składki na Fundusz Pracy przez pierwsze 2 lata jej prowadzenia.

Konieczność wyliczenia częściowych składek na wspomniane ubezpieczenia występuje też w sytuacji, gdy przedsiębiorca w trakcie miesiąca zawiesza albo likwiduje prowadzenie działalności lub, gdy mając prawo do zasiłku chorobowego, przebywa na zwolnieniu lekarskim.

Natomiast składka na ubezpieczenie zdrowotne we wszystkich w/w przypadkach jest zawsze opłacana w pełnej wysokości.

W celu wykazania na deklaracji ZUS DRA składek za niepełny miesiąc należy:

  • ustawić w lewym górnym rogu miesiąc księgowy zgodny z miesiącem, za który ma być wygenerowana deklaracja,
  • w zakładce Deklaracje ➡ Deklaracje użyć opcji generowania deklaracji ZUS (przycisk ZUS),
  • po przejściu na stronę pokazującą wysokość wyliczonych składek wybrać opcję Edytuj,
  • następnie dodaj pozycję,
  • wybrać “typ przerwy” z listy,
  • w polu “okres przerwy” wpisać daty dzienne.

Przykład:

Działalność została otwarta 11 lutego 2022 r. W takim przypadku ustawiamy jako miesiąc księgowy luty 2022 i wchodzimy w zakładkę Deklaracje ➡ Deklaracje,


 

Następnie wybieramy przycisk “ZUS”.


 

Pod tabelą z danymi właściciela wybieramy “Edytuj”.


 

Dodajemy pozycję jako “Inna przyczyna” od 1 lutego do 10 lutego i zatwierdzamy dwa razy. Serwis wyliczy składki proporcjonalnie.


 

 

Autor: Monika Olejniczak – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły