w Rozliczenia ZUS

Przedsiębiorca rozpoczynając działalność gospodarczą w trakcie miesiąca ma obowiązek opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy tylko za dni, w których prowadził działalność.

 

Warunkiem jest, aby przedsiębiorca, dla którego jest to pierwsza działalność gospodarcza przez pierwsze 2 lata jej prowadzenia jest zwolniony z obowiązku opłacania składki na Fundusz Pracy.

Konieczność wyliczenia częściowych składek na wspomniane ubezpieczenia występuje też w sytuacji, gdy przedsiębiorca w trakcie miesiąca zawiesza albo likwiduje prowadzenie działalności lub, gdy mając prawo do zasiłku chorobowego, przebywa na zwolnieniu lekarskim.

Natomiast składka na ubezpieczenie zdrowotne we wszystkich w/w przypadkach jest zawsze opłacana w pełnej wysokości.

 

W celu wykazania na deklaracji ZUS DRA składek za niepełny miesiąc należy:

  • ustawić w serwisie miesiąc księgowy zgodny z miesiącem, za który ma być wygenerowana deklaracja,
  • w zakładce “Deklaracje” wybrać “Generuj ZUS DRA”,
  • po przejściu na stronę pokazującą wysokość wyliczonych składek wybrać opcję “Edytuj”,
  • „dodaj pozycję”,
  • wybrać “typ przerwy” z listy,
  • w polu “okres przerwy” wpisać daty dzienne.

 

Przykład:

Działalność została otwarta 11 lutego 2016 r. W takim przypadku ustawiamy jako miesiąc księgowy luty 2016 i wchodzimy w zakładkę “Deklaracje>Deklaracje”, gdzie wybieramy przycisk “ZUS”. Pod tabelką z danymi właściciela wybieramy “Edytuj”. Dodajemy pozycję jako “Inna przyczyna” od 1 lutego do 10 lutego i zatwierdzamy dwa razy. Serwis wyliczy składki proporcjonalnie.

Przykład 1a

 

Przykład 1b

Możliwość komentowania jest wyłączona.