Przejście ze składki zdrowotnej na wszystkie składki preferencyjne

w Rozliczenia ZUS

 

Podczas zakładania działalności gospodarczej może się zdarzyć, że przedsiębiorca będzie opłacał z działalności wyłącznie składkę zdrowotną – np. wtedy, gdy jest jednocześnie zatrudniony na umowę o pracę z przynajmniej minimalnym krajowym wynagrodzeniem. Jeśli sytuacja ta ulegnie zmianie, a przedsiębiorca ma prawo do skorzystania z preferencyjnych składek ZUS, konieczne będzie złożenie odpowiednich deklaracji.

Skorzystanie z preferencyjnych składek ZUS to przywilej, który przysługuje przedsiębiorcom zakładającym nową działalność, przez pierwsze 24 miesiące kalendarzowe prowadzenia firmy (opcjonalnie po 6 miesiącach korzystania z Ulgi na start).

Uwaga! Zakładając nową działalność gospodarczą warto sprawdzić, czy spełniamy warunki niezbędne do skorzystania z preferencyjnego ZUS.

Aby rozpocząć opłacanie wszystkich preferencyjnych składek ZUS z działalności gospodarczej, konieczne będzie złożenie:

  • ZUS ZWUA – w celu wyrejestrowania z dotychczasowych składek
  • ZUS ZUA – w celu zarejestrowania nowych zasad opłacania składek.

 

Obydwa druki składamy z datą, z którą ustał poprzedni tytuł do ubezpieczeń.

Przykład.
Przedsiębiorca założył działalność gospodarczą 3 kwietnia 2022 r. (nie skorzystał z ulgi na start), jednocześnie kontynuując pracę na etacie z wynagrodzeniem 4.000 zł brutto. Umowa o pracę wygasła 6 czerwca 2022 r.

Przedsiębiorca 7 czerwca 2022 r. złożył do ZUS odpowiednie dokumenty, aby rozpocząć opłacanie wszystkich preferencyjnych składek ZUS od minimalnej podstawy z działalności gospodarczej. Do 20 lipca 2022 r. złożył ZUS DRA i opłaci składki ZUS proporcjonalnie, za okres od 7 do 30 czerwca.

Składki ZUS za lipiec zostały opłacone już w standardowej wysokości.

1. Deklaracje zgłoszeniowe

Zanim przejdziemy do zmiany formy opłacania składek ZUS, należy upewnić się, czy wybrane są ustawienia dla preferencyjnych składek ZUS. W tym celu należy przejść do zakładki Login ➡ Konfiguracja ➡ ZUS – w części Imię i Nazwisko PrzedsiębiorcyPlan opłacania składek powinna widnieć informacja Składki preferencyjne:


 

Jeśli jest inaczej, należy wybrać opcję “edytuj plan” i możliwe będzie wybranie opcji Składki preferencyjne – konieczne będzie wtedy także uzupełnienie daty założenia działalności gospodarczej:


 

Po wprowadzeniu właściwych ustawień zatwierdzamy zmiany u dołu strony.

1.1 Deklaracja ZUS ZWUA

Aby zrezygnować ze składki wyłącznie zdrowotnej i zacząć opłacać wszystkie, preferencyjne składki ZUS, należy przede wszystkim wyrejestrować się z dotychczasowych ustawień. W tym celu w serwisie ifirma.pl przechodzimy do zakładki Login ➡ Konfiguracja ➡ Deklaracje zgłoszeniowe i w części Deklaracje zgłoszeniowe Imię i Nazwisko Właściciela wybieramy opcję Wygeneruj ZWUA.


 

W deklaracji jako typ wybieramy zgłoszenie, i określamy przyczynę wyrejestrowania jako Inna przyczyna wyrejestrowania. Wyrejestrowania ze składki zdrowotnej dokonujemy z datą od kiedy mają nas obowiązywać składki społeczne (np pierwszy dzień po ustaniu zatrudnienia). Kod tytułu do ubezpieczeń zostanie uzupełniony automatycznie na podstawie tego, jaki widnieje w Konfiguracji dla danej daty. Po uzupełnieniu właściwej daty wybieramy opcję Przekaż do podpisu komplet deklaracji.


 

Następnie akceptujemy komunikat, informujący o przesłaniu deklaracji wyrejestrowującej do ZUS.


 

Status przesłanej deklaracji zgłoszeniowej możemy sprawdzić w zakładce Dekalracje ➡ e-Dekalracje ZUS, skąd możemy pobrać poświadczenie przedłożenia deklaracji oraz sprawdzić datę wskazaną na zgłoszeniu oraz kod tytułu ubezpieczenia. Z tego miejsca mamy również możliwość usunięcia niepodpisanej jeszcze deklaracji:


 

1.2 Deklaracja ZUS ZUA

W kolejnym kroku konieczne jest zarejestrowanie się ponownie do ZUS, tym razem wybierając również składki społeczne – do tego celu posłuży druk ZUS ZUA. Generujemy go także z zakładki Login ➡ Konfiguracja ➡ Deklaracje zgłoszeniowe, wybierając opcję Wygeneruj ZUA.

Zalecane jest aby pomiędzy wyrejestrowaniem ze wszystkich składek (ZUS ZWUA) a rejestracją do składek społecznych już bez składki chorobowej (ZUS ZUA) zachować jednodniowy odstęp aby ZUS przetworzył deklaracje we właściwej kolejności.

 


 

Wśród opcji ZUS ZUA wybieramy w tym przypadku:

  • Typ zgłoszenie: Zgłoszenie,
  • Kod tytułu do ubezpieczeń zostanie uzupełniony automatycznie na podstawie tego, jaki widnieje w Konfiguracji dla danej daty
  • Ubezpieczenia obowiązkowe: Ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe,
  • Ubezpieczenie: zdrowotne (zaznaczone automatycznie),
  • Kod wykonywanego zawodu – kod wykonywanego zawodu powinien być zgodny z klasyfikacją zawodów.

 

– i w datach powstania obowiązku wpisujemy tę datę, z którą wygenerowaliśmy wyrejestrowanie ZUS ZWUA.

Przedsiębiorca może się również zdecydować na opłacanie dobrowolnej składki chorobowej – w takim przypadku oznaczamy tę opcję w części Ubezpieczenia dobrowolne na druku, i wprowadzamy datę jak w powyższych polach.


 

Ważne!
Od 16 maja 2021 roku zmieniły się formularze rejestracyjne do ZUS, tj. ZUS ZUA – rejestracja do składek społecznych i zdrowotnych. Do druków doszło dodatkowe pole jakim jest kod zawodu wykonywany przez ubezpieczonego.

Po uzupełnieniu danych należy – tak jak w przypadku ZUS ZWUA – wybrać opcję Przekaż do podpisu i zatwierdzić komunikat, informujący o wysyłce deklaracji.

Status przesłanej deklaracji zgłoszeniowej możemy sprawdzić w zakładce Dekalracje ➡ e-Dekalracje ZUS, skąd możemy pobrać poświadczenie przedłożenia deklaracji oraz sprawdzić datę wskazaną na zgłoszeniu oraz kod tytułu ubezpieczenia. Z tego miejsca mamy również możliwość usunięcia niepodpisanej jeszcze deklaracji:


 

2. Zmiana ustawień

Po dokonaniu formalności należy dokonać zmian w ustawieniach serwisu ifirma.pl. W tym celu przechodzimy do zakładki Login ➡ Konfiguracja ➡ ZUS ➡ “zmień plan” u góry strony, i wybieramy opcję edycji u dołu strony.


 

U góry strony wprowadzamy datę, od kiedy obowiązują nas pełne składki ZUS preferencyjnego. W części Dodatkowe informacje należy oznaczyć opcję Żadne z powyższych – na tej podstawie wyczyszczone zostaną ustawienia dotyczące umowy o pracę. Dane dotyczące prawa do emerytury lub renty oraz stopnia niepełnosprawności uzupełniamy zgodnie ze stanem faktycznym.


 

Poniżej, w ustawieniach szczegółowych składek, automatycznie zostaną podane minimalne podstawy składek obowiązkowych – należy je tak pozostawić, chyba że przedsiębiorca zdecydował się na zwiększenie podstawy wymiaru składek. Jeśli przy zgłoszeniu ZUS ZUA została wybrana dobrowolna składka chorobowa, w tym miejscu zaznaczamy również tę opcję. Po wprowadzeniu właściwych danych zmiany należy zatwierdzić.


 

Po zatwierdzeniu nowego planu Historia ubezpieczenia ZUS powinna być podzielona na Składki preferencyjne z samą składką zdrowotną i Składki preferencyjne z ubezpieczeniem zdrowotnym i społecznym (opcjonalnie jeszcze z chorobowym):


 

3. Deklaracja ZUS DRA

3.1 Przejście na wszystkie składki od 1. dnia miesiąca

W przypadku przejścia ze składki zdrowotnej na wszystkie składki preferencyjne od pierwszego dnia miesiąca, zmiana ustawień w zakładce Login ➡ Konfiguracja ➡ ZUS spowoduje, że od każdej kolejnej generowanej deklaracji będą naliczane już wszystkie składki – społeczne i zdrowotna.

Deklarację generujemy mając ustawiony w lewym górnym rogu miesiąc, od którego nastąpiło przejście na pełne składki preferencyjne. Przechodzimy do zakładki Deklaracje ➡ Deklaracje i wybieramy niebieską ikonę “wygeneruj ZUS”. Pojawią się wszystkie składki do zatwierdzenia.


 

Po zatwierdzeniu możliwe będzie wysłanie deklaracji ZUS DRA bezpośrednio z serwisu ifirma.pl w ramach funkcji e-deklaracji.

3.2 Przejście na wszystkie składki w trakcie miesiąca

W przypadku przejścia ze składki zdrowotnej na wszystkie składki preferencyjne w trakcie miesiąca, konieczne jest wygenerowanie deklaracji z proporcjonalnie pomniejszonymi składkami społecznymi za część miesiąca.

Deklarację generujemy mając ustawiony w lewym górnym rogu miesiąc, od którego nastąpiło przejście na pełne składki preferencyjne. Przechodzimy do zakładki Deklaracje ➡ Deklaracje i wybieramy zielona ikonę ZUS. Pojawią się wszystkie składki, w pełnej wysokości. Kolejno wybieramy opcję “edytuj”:


 

W następnym kroku wybieramy opcję “+dodaj pozycję” i wpisujemy daty, za które jesteśmy jeszcze zwolnieni z opłacania składek społecznych. Jako przyczynę wybieramy inna przyczyna i zatwierdzamy:


 

Składki społeczne zostaną proporcjonalnie pomniejszone. Na dole ponownie zatwierdzamy w celu wygenerowania dekalracji:


 

Po zatwierdzeniu możliwe będzie wysłanie deklaracji ZUS DRA bezpośrednio z serwisu ifirma.pl w ramach funkcji e-deklaracji.

Skończył ci się okres preferencyjnego ZUS? Zmień składki na pełne, nie ruszając się sprzed komputera!


Autor: Anna Kubalka, Ewelina Ciapara – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły