Przejście ze składki zdrowotnej na wszystkie składki preferencyjne

w Rozliczenia ZUS
Podczas zakładania działalności gospodarczej może się zdarzyć, że przedsiębiorca będzie opłacał z działalności wyłącznie składkę zdrowotną – np. wtedy, gdy jest jednocześnie zatrudniony na umowę o pracę z przynajmniej minimalnym krajowym wynagrodzeniem. Jeśli sytuacja ta ulegnie zmianie, a przedsiębiorca ma prawo do skorzystania z preferencyjnych składek ZUS, konieczne będzie złożenie odpowiednich deklaracji.

Preferencyjny ZUS – formalności

Skorzystanie z preferencyjnych składek ZUS to przywilej, który przysługuje przedsiębiorcom zakładającym nową działalność, przez pierwsze 24 miesiące kalendarzowe prowadzenia firmy.

Uwaga! Zakładając nową działalność gospodarczą warto sprawdzić, czy spełniamy warunki niezbędne do skorzystania z preferencyjnego ZUS.

Aby rozpocząć opłacanie wszystkich preferencyjnych składek ZUS z działalności gospodarczej, konieczne będzie złożenie:

  • ZUS ZWUA – w celu wyrejestrowania z dotychczasowych składek
  • ZUS ZUA – w celu zarejestrowania nowych zasad opłacania składek.

Obydwa druki składamy z datą, z którą ustał poprzedni tytuł do ubezpieczeń. Dodatkowo konieczne będzie złożenie ZUS DRA za:

  • Miesiąc, w którym dokonaliśmy zmiany – jeśli wszystkie składki opłacamy od pierwszego dnia danego miesiąca
  • Miesiąc, w którym dokonaliśmy zmiany (ze składkami wyliczonymi proporcjonalnie) oraz kolejny, pierwszy pełny miesiąc – jeśli zmiany dokonaliśmy w trakcie miesiąca.

Jeśli składki będą opłacane od standardowej podstawy, a przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników, nie będzie konieczne składania ZUS DRA za kolejne miesiące, aż do ewentualnej kolejnej zmiany.


Przykład. Przedsiębiorca założył działalność gospodarczą 3 kwietnia 2021(nie skorzystał z ulgi na start), jednocześnie kontynuując pracę na etacie z wynagrodzeniem 4.000 zł brutto. Umowa o pracę wygasła 6 czerwca 2021.

Przedsiębiorca 7 czerwca 2021 r. złożył do ZUS odpowiednie dokumenty, aby rozpocząć opłacanie wszystkich preferencyjnych składek ZUS od minimalnej podstawy z działalności gospodarczej. Do 10 lipca 2021 r. złożył ZUS DRA i opłaci składki ZUS proporcjonalnie, za okres od 7 do 30 czerwca.

Składki ZUS za lipiec zostały opłacone już w standardowej wysokości, a do 10 sierpnia 2021 r. do ZUS złożona została także deklaracja ZUS DRA. Za kolejne miesiące przedsiębiorca nie będzie już zobowiązany do składania ZUS DRA do urzędu.

Preferencyjny ZUS ze składki zdrowotnej – instrukcja w serwisie ifirma.pl


1. Deklaracje zgłoszeniowe

Zanim przejdziemy do zmiany formy opłacania składek ZUS, należy upewnić się, czy wybrane są ustawienia dla preferencyjnych składek ZUS. W tym celu należy przejść do zakładki PulpitKonfiguracjaDeklaracjeZUS DRA – w części Imię i Nazwisko PrzedsiębiorcyPlan opłacania składek powinna widnieć informacja Składki preferencyjne:Jeśli jest inaczej, należy wybrać opcję edycji na dole strony – pole stanie się aktywne i możliwe będzie wybranie opcji Składki preferencyjne – konieczne będzie wtedy także uzupełnienie daty założenia działalności gospodarczej:Po wprowadzeniu właściwych ustawień zatwierdzamy zmiany u dołu strony.

Aby zrezygnować ze składki wyłącznie zdrowotnej i zacząć opłacać wszystkie, preferencyjne składki ZUS, należy przede wszystkim wyrejestrować się z dotychczasowych ustawień. W tym celu w serwisie ifirma.pl przechodzimy do zakładki PulpitKonfiguracjaDeklaracje zgłoszeniowe i w części Deklaracje zgłoszeniowe Imię i Nazwisko Właściciela wybieramy opcję Wygeneruj ZWUA.W deklaracji jako typ wybieramy zgłoszenie, i określamy przyczynę wyrejestrowania jako Inna przyczyna wyrejestrowania. Po uzupełnieniu właściwej daty wybieramy opcję Przekaż do podpisu komplet deklaracji.
Następnie akceptujemy komunikat, informujący o przesłaniu deklaracji wyrejestrowującej do ZUS.W kolejnym kroku konieczne jest zarejestrowanie się ponownie do ZUS, tym razem wybierając również składki społeczne – do tego celu posłuży druk ZUS ZUA. Generujemy go także z zakładki PulpitKonfiguracjaDeklaracje zgłoszeniowe, wybierając opcję Wygeneruj ZUA.W formularzu jako Typ zgłoszenia wybieramy Zgłoszenie i oznaczamy ubezpieczenia obowiązkowe – emerytalne, rentowe i wypadkowe. Jako Datę powstania obowiązku uzupełniamy tę samą datę, z którą składaliśmy druk wyrejestrowujący. Datę taką wpisujemy także pod automatycznie oznaczonym ubezpieczeniem zdrowotnym.
Przedsiębiorca może się również zdecydować na opłacanie dobrowolnej składki chorobowej – w takim przypadku oznaczamy tę opcję w części Ubezpieczenia dobrowolne na druku, i wprowadzamy datę jak w powyższych polach.Ważne !
Od 16 maja 2021 roku zmieniły się formularze rejestracyjne do ZUS, tj. ZUS ZUA – rejestracja do składek społecznych i zdrowotnych. Do druków doszło dodatkowe pole jakim jest kod zawodu wykonywany przez ubezpieczonego.

Po uzupełnieniu danych należy – tak jak w przypadku ZUS ZWUA – wybrać opcję Przekaż do podpisu i zatwierdzić komunikat, informujący o wysyłce deklaracji.


2. Zmiana ustawień

Po dokonaniu formalności należy dokonać zmian w ustawieniach serwisu ifirma.pl. W tym celu przechodzimy do zakładki PulpitKonfiguracjaDeklaracjeZUS DRA, i wybieramy opcję edycji u dołu strony.

W części Dodatkowe informacje należy oznaczyć opcję Żadne z powyższych – na tej podstawie wyczyszczone zostaną ustawienia dotyczące umowy o pracę. Dane dotyczące prawa do emerytury lub renty oraz stopnia niepełnosprawności uzupełniamy zgodnie ze stanem faktycznym.
Poniżej, w ustawieniach szczegółowych składek, automatycznie zostaną podane minimalne podstawy składek obowiązkowych – należy je tak pozostawić, chyba że przedsiębiorca zdecydował się na zwiększenie podstawy wymiaru składek. Jeśli przy zgłoszeniu ZUS ZUA została wybrana dobrowolna składka chorobowa, w tym miejscu zaznaczamy również tę opcję. Po wprowadzeniu właściwych danych zmiany należy zatwierdzić.3. Deklaracja ZUS DRA

Na zakończenie konieczne będzie sporządzenie deklaracji ZUS DRA – można to zrobić w zakładce DeklaracjeDeklaracje, wybierając przycisk ZUS. Jeśli zmiany ustawień dokonujemy w trakcie miesiąca, za pierwszy miesiąc konieczne będzie wyliczenie składek proporcjonalnych. W tym celu po wybraniu ZUS wybieramy opcję Dodaj pozycję – jako Typ przerwy wybieramy opcję Inna przyczyna, a w datach wprowadzamy okres, w którym nie opłacaliśmy jeszcze pełnych składek w danym miesiącu:Po zatwierdzeniu zmian składki zostaną obliczone proporcjonalnie:Po zatwierdzeniu możliwe będzie wysłanie deklaracji ZUS DRA bezpośrednio z serwisu ifirma.pl w ramach funkcji e-deklaracji.

Skończył ci się okres preferencyjnego ZUS? Zmień składki na pełne, nie ruszając się sprzed komputera!


Autor: Anna Kubalka – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły