Jak księgować składki ZUS

w Rozliczenia ZUS

Rozpatrzmy przypadek, w którym przedsiębiorca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą.

 

Jeżeli przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą:

 • nie jest zatrudniony na podstawie “Umowy o pracę” na co najmniej 3010 zł
 • nie ma prawa do renty lub emerytury,
 • nie opłaca składek ZUS z innej działalności gospodarczej,

to jest zobowiązany do odprowadzania do ZUS następujących składek:

 • ubezpieczenia społecznego (emerytalne, rentowe, wypadkowe),
 • ubezpieczenia zdrowotnego,
 • składki na Fundusz Pracy.

Oprócz tego, może opłacać dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, jednakże prawo do zasiłku chorobowego przysługuje dopiero po nieprzerwanym opłacaniu składki przez 90 dni (bez dnia spóźnienia).

Jeżeli któryś z wymienionych wyżej warunków (umowa o pracę na co najmniej minimalne ustawowe wynagrodzenie, które w 2022 roku wynosi 3010 zł brutto), prawo do emerytury) jest spełniony, to przedsiębiorca opłaca tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Jeżeli jest to jego pierwsza działalność gospodarcza, to ma prawo do preferencyjnej składki ZUS na ubezpieczenia społeczne. W 2022 roku wynosi ona 263,59 zł (285,71 zł z dobrowolnym chorobowym) za miesiąc. Dodatkowo “młody” przedsiębiorca jest zwolniony ze składki na Fundusz Pracy.

 

ZUS – księgowanie składek przedsiębiorcy

Parametry konieczne do poprawnego generowania deklaracji ZUS DRA należy wprowadzić przez zakładkę Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ Deklaracje ➡ ZUS DRA, w polach określających dane dla deklaracji ZUS DRA zaznaczamy właściwe opcje.

Wraz z deklaracją ZUS DRA serwis generuje odpowiednie “Zobowiązania do ZUS” (Zobowiązania ➡ Składki ZUS w miesiącu kolejnym po miesiącu, dla którego była generowana deklaracja). Ustawowy termin opłacania składek dla przedsiębiorców niezatrudniających pracowników przypada na 20. dzień kolejnego miesiąca.

Ponieważ składki na ZUS mogą zostać zaksięgowane tylko wówczas, gdy zostały rzeczywiście opłacone, serwis wymaga od użytkownika potwierdzenia opłacenia składki. Wprowadzamy “Daty opłacenia przelewu” na Zobowiązania do ZUS:

 • zakładka Zobowiązania ➡ Składki ZUS,
 • na liście znajdujemy odpowiedni przelew ZUS,
 • wybieramy kolejno każdy rodzaj składki,
 • wprowadzamy datę opłacenia składki

lub

 • zakładka “Deklaracje”,
 • generujemy deklarację PIT-5/PIT-5L/PIT-28,
 • jeżeli w serwisie są wygenerowane Zobowiązania do ZUS, na których nie ma daty opłacenia, pojawi się stosowna informacja. Składki, które powinny zostać uwzględnione w generowanej deklaracji, są wyróżnione kolorem czerwonym,
 • jeżeli składka została opłacona w miesiącu, za który generujemy PIT-5/PIT-5L/PIT-28 – wprowadzamy datę opłacenia i zatwierdzamy.

Każda ze składek jest inaczej księgowana. I tak:

 • składka na FP jest księgowana w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów.
 • składka na ubezpieczenie społeczne pomniejsza dochód do opodatkowania i jest wykazywana w generowanej deklaracji PIT-5/PIT-5L/PIT-28 za miesiąc, w którym została opłacona (czyli jeżeli przedsiębiorca opłaca składki terminowo, to np. składka za styczeń wygenerowana wraz ze styczniową deklaracją ZUS DRA opłacona jest 20 lutego i zaliczona w koszt w deklaracji PIT-5 za luty). W deklaracji PIT-5 składki z kolejnych miesięcy w ciągu roku są sumowane
 • składka na ubezpieczenie zdrowotne od stycznia 2022 r. nie jest odejmowana od wyliczonego w PIT-5/PIT-5L/PIT-28 podatku

 

Ważne!
Zgodnie ze zmianą przepisów od 1 lipca 2022 r. przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach podatku liniowego PIT-5L mają możliwość pomniejszania dochódu do opodatkowania o kwotę 8.700 zł zapłaconej składki zdrowotnej od początku 2022 r.
Z kolei przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach podatku zryczałtowanego PIT-28 mają możliwość pomniejszyć przychody o 50% zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne w pierwszym półroczu 2022 roku.
Zmiany dotyczące możliwości odliczenia zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne nie dotyczą przedsiębiorców rozliczających się na zasadach podatku według skali podatkowej PIT-5.

ZUS- księgowanie składek osoby współpracującej w przypadku kiedy przedsiębiorca rozlicza się na zasadach podatku zryczałtowanego

Składka na ubezpieczenie społeczne pomniejsza przychód do opodatkowania i jest wykazywana w generowanej deklaracji PIT-28 za miesiąc, w którym została opłacona (czyli jeżeli przedsiębiorca opłaca składki terminowo, to np. składka za styczeń wygenerowana wraz ze styczniową deklaracją ZUS DRA opłacona jest 20 lutego i zaliczona w koszt w deklaracji PIT-5 za luty). W deklaracji PIT-5 składki z kolejnych miesięcy w ciągu roku są sumowane.

 • składka na ubezpieczenie zdrowotne od stycznia 2022 r. nie jest odejmowana od wyliczonego w PIT-5/PIT-5L/PIT-28 podatku.

 

Księgowanie składki wynikającej z deklaracji ZUS DRA niewygenerowanej w serwisie

Jest to funkcja przeznaczona dla osób, które rozpoczęły księgowanie w serwisie, a wcześniej już prowadziły działalność gospodarczą. Wówczas w pierwszym miesiącu księgowania np. w styczniu należy zaksięgować składkę grudniową, której termin opłacenia przypadał na 20 stycznia. Ponieważ w serwisie nie była generowana deklaracja ZUS DRA za grudzień, to nie zostały wygenerowane do niej zobowiązanie.

Wówczas:

 • wybieramy styczeń (w tym przykładzie), jako miesiąc księgowy,
 • Zobowiązania ➡ Składki ZUS,
 • następnie “dodaj składkę ZUS”,
 • wybieramy z listy odpowiednią składkę,
 • wprowadzamy styczniową datę opłacenia składki.

Opłacone w styczniu grudniowe składki zostaną uwzględnione w PIT-5/PIT-5L/PIT-28 za styczeń.

 

Autor: Monika Olejniczak – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły