Księgowanie składek na ubezpieczenie społeczne bezpośrednio w koszty

w Koszty działalnościRozliczenia ZUS Tagi: Księgowanie zusskładki ZUSzus w kosztach

1. Ogólne informacje na temat księgowania składek na ubezpieczenie społeczne

Opłacane składki na ubezpieczenie społeczne do ZUS (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) można rozliczyć na dwa sposoby:

  1. Będą odliczone od kwoty dochodu dopiero podczas generowania (wyliczania) zaliczki za dany miesiąc/ kwartał na podatek dochodowy. Ten sposób jest opisany tutaj. Domyślny sposób rozliczania składek na ubezpieczenie społeczne.
  2. Możliwe jest również zaliczenie składek społecznych do kosztów i zaksięgowanie ich w kolumnie 13 Księgi Przychodów i Rozchodów jako Pozostałe wydatki. W celu oznaczenie tego sposobu księgowania składki na ubezpieczenie społeczne należy wykonać kroki opisane w punkcie 2. Konfiguracja składki na ubezpieczenie społeczne księgowana jako koszt PIT-5/PIT-5L

 

Natomiast po uzupełnieniu daty opłacenia składki na Fundusz Pracy w zakładce Zobowiązania ➡ Składki ZUS serwis automatycznie zaksięguje do KPIR.

Zaliczenie składek ZUS w koszty przedsiębiorstwa jest korzystne, w przypadku kiedy przedsiębiorca ma stratę. Rozwiązanie to podwyższy kwotę straty, którą można rozliczyć w późniejszym okresie. Składki ZUS rozliczane w zaliczce na podatek dochodowy w takiej sytuacji przepadną, gdyż dochód będzie zerowy.

Przedsiębiorcy, którzy opłacają zaliczki i nie wykazują straty co do zasady nie odczują różnicy wynikającej z ujęcia składek w koszty, dlatego warto pozostać przy rozwiązaniu proponowanym przez serwis.

Ważne!
Od 1 stycznia 2022 r. został ujednolicony termin zapłaty składek do ZUS-u. Każdy przedsiębiorca niezależnie od tego czy zatrudnia pracowników czy też opłaca składki wyłącznie za siebie ma obowiązek zapłaty składek do 20 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. W tym termie przedsiębiorca ma również obowiązek przekazać deklarację rozliczeniową do ZUS.

2. Konfiguracja składki na ubezpieczenie społeczne odliczona od dochodu w PIT-5/PIT-5L

Domyślna konfiguracja składki na ubezpieczenie społeczne, która jest odliczana od dochodu jest widoczna w zakładce Pulpit ➡ Konfiguracja.


 

Kolejno po lewej stronie PIT. W części Składka społeczna jest zaznaczone odliczona od dochodu.


 

2.1. Księgowanie składki społecznej w systemie

W zakładce Zobowiązania ➡ Składki ZUS w części Składki ZUS pracodawcy po wpisaniu daty wykonania przelewu w kolumnie Data opłacenia po prawej stronie w kolumnie Data zaksięgowania pojawi się informacja rozliczona w PIT-5.


 

3. Konfiguracja składki na ubezpieczenie społeczne księgowana jako koszt PIT-5/PIT-5L

W celu poprawnego skonfigurowania konta należy przejść do zakładki Pulpit ➡ Konfiguracja.


 

Po lewej stronie należy wybrać opcję PIT i na samym dole – funkcję edytuj.


 

Kolejno w części Składka społeczna należy zaznaczyć zaliczana do kosztów uzyskania przychodów. Na koniec należy wybrać ikonę zatwierdź.


 


 

3.1. Księgowanie składki społecznej w systemie

W zakładce Zobowiązania ➡ Składki ZUS w części Składki ZUS pracodawcy po wpisaniu daty wykonania przelewu w kolumnie Data opłacenia po prawej stronie w kolumnie Data zaksięgowania pojawi się data z jaką system księguje składkę, z kolei w kolumnie Numer DK pojawi się dowód księgowy.

 

Autor: Monika Olejniczak – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły