Księgowanie składek na ubezpieczenie społeczne bezpośrednio w koszty

w Koszty działalnościRozliczenia ZUS Tagi: Księgowanie zusskładki ZUSzus w kosztach

Opłacane składki na ubezpieczenie społeczne do ZUS (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) można rozliczyć na dwa sposoby:

  1. Będą odliczone od kwoty dochodu dopiero podczas generowania (wyliczania) zaliczki za dany miesiąc/ kwartał na podatek dochodowy. Ten sposób jest opisany tutaj.
  2.  

  3. Możliwe jest również zaliczenie składek społecznych do kosztów i zaksięgowanie ich w kolumnie 13 Księgi Przychodów i Rozchodów jako Pozostałe wydatki.

 

Uwaga! Składki zdrowotnej nie można księgować w koszty. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.

 

Natomiast po uzupełnieniu daty opłacenia składki na Fundusz Pracy w zakładce Zobowiązania ➡ Składki ZUS serwis automatycznie zaksięguje do KPIR.

Zaliczenie składek ZUS w koszty przedsiębiorstwa jest korzystne, w przypadku kiedy przedsiębiorca ma stratę. Rozwiązanie to podwyższy kwotę straty, którą można rozliczyć w późniejszym okresie. Składki ZUS rozliczane w zaliczce na podatek dochodowy w takiej sytuacji przepadną, gdyż dochód będzie zerowy.

Przedsiębiorcy, którzy opłacają zaliczki i nie wykazują straty co do zasady nie odczują różnicy wynikającej z ujęcia składek w koszty, dlatego warto pozostać przy rozwiązaniu proponowanym przez serwis.

Chcąc skorzystać z drugiej opcji należy wykonać kroki opisane poniżej w instrukcji.

Ważne !
Od 1 stycznia 2022 r. został ujednolicony termin zapłaty składek do ZUS-u. Każdy przedsiębiorca niezależnie od tego czy zatrudnia pracowników czy też opłaca składki wyłącznie za siebie ma obowiązek zapłaty składek do 20 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. W tym termie przedsiębiorca ma również obowiązek przekazać deklarację rozliczeniową do ZUS.

Opisany przykład będzie odnosił się do składek za Styczeń 2022 zapłaconych w lutym. W przypadku innego miesiąca postępujemy analogicznie.
 

1. Ustawiamy miesiąc księgowy w lewym górnym rogu na Styczeń 2022.


 

Przechodzimy do zakładki Deklaracje ➡ Deklaracje


 

2. Generujemy deklarację ZUS


 

Należy również zatwierdzić kwoty składek. Po ich zatwierdzeniu następuje prawidłowe wygenerowanie, przedstawione na poniższym zrzucie.


 

3. Następnie w lutym przechodzimy do zakładki Zobowiązania ➡ Składki ZUS.

Spisujemy kwotę składek społecznych, które zostały wygenerowane, a następnie będą księgowane do KPIR. Po uzupełnieniu daty opłaty Funduszu Pracy składka ta zostanie zaksięgowana do KPIR automatycznie przez serwis.


 

4. W kolejnym kroku usuwamy składki społeczne, czyli wybieramy typ danej składki, a następnie opcja usuń.


 

5. Ustawiamy miesiąc księgowy zgodny z datą opłacenia i przechodzimy do zakładki Wydatki ➡ Dodaj wydatek ➡ Dowód księgowy.


 

Jako datę należy wprowadzić datę faktycznego opłacenia składek. W nazwie można wprowadzić Składki ZUS, w opisie np. Składki ZUS pracodawcy. W polu Kwota wpisujemy spisaną kwotę z zakładki Zobowiązania ➡ Składki ZUS, natomiast jako “wpis do KPIR” należy wybrać Pozostałe wydatki.


 

Poniższy zrzut przedstawia zaksięgowane składki społeczne ZUS w KPIR.


 

Należy pamiętać, aby rozliczać składki ZUS w ten sam sposób przez cały rok. Pomoże to uniknąć błędu jakim jest pomniejszenie należnego podatku oraz konsekwencji jakie mogą z tego płynąć.

 

Autor: Małgorzata Łuczyńska – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły