Paragon z NIP czyli faktura uproszczona – księgowanie kosztu

w Koszty działalności

Paragon fiskalny dokumentujący transakcję nieprzekraczającą kwoty 450 zł lub 100 euro, który zawiera NIP nabywcy traktujemy jako fakturę uproszczoną.

Taki paragon wprowadzamy do serwisu ifirma.pl jako fakturę. Numer paragonu jest numerem faktury. Numer paragonu fiskalnego jest kolejnym elementem paragonu umieszczonym po łącznej wartości sprzedaży brutto, przed numerem kasy i oznaczeniem kasjera.
Należy również zwrócić uwagę na wprowadzoną kwotę do serwisu, gdyż na paragonie widnieje kwota brutto, a w serwisie wpisujemy jako kwotę wyjściową – kwotę netto, od której jest wyliczany podatek VAT (kwota netto + kwota podatku VAT = kwota brutto).

 

1. Przykładowe księgowanie – zakup towarów handlowych.

Firma A zakupiła towary handlowe do dalszej odsprzedaży na kwotę brutto 328 zł i otrzymała paragon ze swoim NIP-em potwierdzający zakup.


 

Ustawiamy miesiąc księgowy zgodny z datą wystawienia dokumentu i przechodzimy do zakładki Wydatki → +Dodaj wydatek.


 

Następnie trzeba wybrać rodzaj wydatku i przy nim nazwę dokumentu zakupu – faktura.


 

Pojawi się formularz, w którym przepisujemy dane z faktury uproszczonej i następnie go zatwierdzamy.


 

Na dokumencie zakupu wskazana jest kwota brutto 328 zł. Od kwoty brutto odejmujemy podaną kwotę podatku VAT 61,33 zł i otrzymaną kwotę netto 266,67 zł wpisujemy przy odpowiedniej stawce podatku VAT. Po przejściu do następnego pola serwis sam dokona wyliczenia kwoty podatku vat. Wystarczy sprawdzić czy kwota jest identyczna jak na dokumencie zakupu. Jeśli kwota podatku vat nie zgadza się, to wybieramy opcję przełącz i poprawiamy kwotę podatku VAT.

2. Przykładowe księgowanie – koszt prowadzenia firmy.

Firma B zakupiła narzędzia do pracy na kwotę 113,94 zł brutto. Dokumentem zakupu jest paragon z NIP-em firmy B.


 

Ustawiamy w lewym górnym rogu miesiąc księgowy zgodny z datą wystawienia dokumentu i przechodzimy do zakładki Wydatki → +Dodaj wydatek.


 

Następnie trzeba wybrać rodzaj wydatku i przy nim nazwę dokumentu zakupu – faktura.


 

Pojawi się formularz, w którym przepisujemy dane z faktury uproszczonej i zatwierdzamy dane.


 

Na dokumencie zakupu wskazana jest kwota brutto 113,94 zł. Od kwoty brutto odejmujemy podaną kwotę podatku VAT 21,31 zł i otrzymaną kwotę netto 92,63 zł wpisujemy przy odpowiedniej stawce podatku VAT. Po przejściu do następnego pola serwis sam dokona wyliczenia kwoty podatku vat. Wystarczy sprawdzić czy kwota jest identyczna jak na dokumencie zakupu. Serwis dla wskazanej kwoty netto wyliczył podatek VAT w wysokości 21,30 zł, dlatego trzeba kliknąć przy kwocie podatku vat znak +, wtedy pojawi się kwota identyczna jak na dokumencie zakupu, czyli 21,31 zł (lub opcja przełącz i wpisujemy kwotę samodzielnie).

3. Przykładowe księgowanie – zakup paliwa.

Firma C zakupiła paliwo na stacji benzynowej na kwotę 146,19 zł brutto. Zakup został udokumentowany paragonem z NIPem nabywcy – firmy C.


 

Ustawiamy w lewym górnym rogu miesiąc księgowy zgodny z datą wystawienia dokumentu i przechodzimy do zakładki Pojazdy → Wszystkie operacje.


 

Przy danym pojeździe wybieramy +dodaj koszt pojazdu.


 

Następnie trzeba wybrać w kolumnie Zakup paliwa + faktura vat.


 

Przepisujemy dane z dokumentu zakupu i zatwierdzamy formularz.


 

Na dokumencie zakupu wskazana jest kwota brutto 146,19 zł. Od kwoty brutto odejmujemy podaną kwotę podatku VAT 10,83 zł i otrzymaną kwotę netto 135,36 zł wpisujemy przy odpowiedniej stawce podatku VAT. Po przejściu do następnego pola serwis sam dokona wyliczenia kwoty podatku vat. Wystarczy sprawdzić czy kwota jest identyczna jak na dokumencie zakupu. Jeśli kwota podatku vat nie zgadza się, to wybieramy opcję przełącz i poprawiamy kwotę podatku VAT.

 

Autor: Monika Kobylak – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły