Faktura za hotel i gastronomię – bez odliczenia VAT

Czynni podatnicy VAT co do zasady mają prawo do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego przy zakupach związanych z działalnością opodatkowaną. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły – np. usługi hotelowe oraz gastronomiczne, od których przedsiębiorca nie może odliczyć VAT. Dlaczego? Jak księgować takie faktury? Zapraszamy do lektury.

Usługi hotelowe oraz gastronomiczne a VAT

Usługi hotelowe i gastronomiczne to jedne z wyłączeń z prawa do odliczenia VAT z faktur zakupowych przez czynnych podatników od towarów i usług. Zasada ta wynika bezpośrednio z ustawy o VAT:

Art. 88 ust. 1 ustawy o VAT

Obniżenia kwoty lub zwrotu podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika: (…)

   4) usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem:

    a) (uchylona)
    b) nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób.

 
Oznacza to, że każdorazowo, gdy otrzymamy fakturę za hotel lub gastronomię, nie możemy odliczyć wykazanego na niej podatku od towarów i usług.

Faktura za hotel i gastronomię – jak księgować?

W związku z powyższym podatnicy często zastanawiają się, w jaki sposób zaksięgować fakturę za hotel lub gastronomię. Na tego typu dokumentach pojawia się bowiem wartość netto, VAT oraz brutto – nie ma stawki „zw” ani informacji, że podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług.

Fakturę za usługi hotelowe lub gastronomiczne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, mimo wyszczególnienia na niej kwoty VAT, należy księgować w kwocie brutto bezpośrednio w koszty (kol. 13 KPiR – pozostałe wydatki). Jak widać, w przypadku braku prawa do odliczenia podatku od towarów i usług, może on stanowić koszt uzyskania przychodu.

Jak zaksięgować fakturę za hotel lub gastronomię w serwisie ifirma.pl?

W systemie ifirma.pl przewidziana została specjalna ścieżka księgowania tego typu wydatków związanych z prowadzoną działalnością. Wystarczy wejść na zakładkę Wydatki ➡ Dodaj wydatek ➡ Hotele i gastronomia ➡ Faktura.

Zaksięgowanie faktury za hotel lub gastronomię w ten sposób sprawi, że serwis automatycznie zaksięguje dany wydatek w kwocie brutto do Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów.

Usługi hotelowe i gastronomiczne – sprawdź, jak rozliczać delegacje krajowe przedsiębiorcy!

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły