Zakup skutera z pełnym odliczeniem VAT

|
ID: 778305001
|
Kategorie: Pojazdy
|

Nabywając firmowy skuter przedsiębiorca powinien przede wszystkim ustalić, czy spełnia on warunki do 100% odliczenia VAT. Jeśli tak, w serwisie wybieramy ścieżkę umożliwiając pełne odliczanie VAT od zakupu pojazdu, jak i od związanych z nim wydatków.

Firmowy skuter wprowadzamy do serwisu przez zakładkę Pojazdy ➡ Dodaj pojazd.W związku z faktem, że przy wprowadzanym skuterze przysługuje prawo do odliczenia 100% VAT, w serwisie uznajemy go za pojazd ciężarowy. Natomiast w zależności od formy nabycia oraz od decyzji, czy skuter ma stać się środkiem trwałym, czy też być wykorzystywany na zasadach kilometrówki dla celów PIT, wybieramy jedną z opcji:

  • Zakup pojazdu ➡ Ciężarowy na fakturę VAT­ – kiedy skuter został kupiony na fakturę VAT i ma zostać wprowadzony do serwisu jako środek trwały;
  • Zakup pojazdu ➡ Ciężarowy – inny dokument – kiedy skuter został kupiony na podstawie dokumentu, który nie uprawnia do odliczania VAT (np. faktury VAT-Marża, faktury od podatnika korzystającego ze zwolnienia z VAT, umowy kupna-sprzedaży), i ma zostać wprowadzony do serwisu jako środek trwały;
  • Dodanie pojazdu ➡ Ciężarowy firmowy ­– kiedy skuter jest wprowadzany jako środek trwały z majątku prywatnego przedsiębiorcy bądź podczas przenoszenia danych istniejącej firmy do serwisu ifirma.pl;
  • Dodanie pojazdu ➡ Ciężarowy niefirmowy – kiedy skuter będzie wykorzystywany w firmie na zasadach kilometrówki dla celów PIT.Po wybraniu właściwej opcji wyświetli się komunikat, informujący o tym, kiedy według ustaw podatkowych mamy do czynienia z samochodem ciężarowym – należy go zatwierdzić:Zakup skutera do firmy

Wprowadzając do serwisu skuter nabyty na fakturę VAT, na początku uzupełniamy dane samej faktury – numer, datę wystawienia, termin płatności (jeśli faktura została opłacona, można to oznaczyć w tym miejscu), dane sprzedawcy oraz nazwę wydatku.

Pozostałe pozycje są fakultatywne – można, ale nie trzeba ich wprowadzać.Po uzupełnieniu danych faktury przechodzimy do danych pojazdu. Tutaj podobnie jak w pierwszej części, obowiązkowe są jedynie pozycje zaznaczone – nazwa i numer rejestracyjny pojazdu, cena netto i stawka VAT, a także ewentualne dodatkowe koszty, które będą miały wpływ na wartość początkową środka trwałego.Ostatnia część dotyczy danych amortyzacji. Dla skuterów właściwym symbolem KŚT jest 740 – Skutery (nazwa grupy Motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe). Po wybraniu symbolu automatycznie ustawiana jest amortyzacja liniowa z dopasowanymi parametrami.Jeśli decydujemy się na inną metodę, można to ustawić zmieniają właściwe parametry – najczęściej są to:Uwaga! Skutery również w zakresie amortyzacji są traktowane jak samochody ciężarowe. Oznacza to, że możliwe jest zastosowanie amortyzacji jednorazowej, która w przypadku pojazdów jest ograniczona tylko dla samochodów osobowych i motocykli przekraczających prędkość 25 km/h.Wybierając opcję zakupu skutera na podstawie dokumentu innego, niż faktura VAT, nieco odmiennie wyglądać będą dane do wprowadzenia z dokumentu z uwagi na fakt, że możemy tu wybrać rodzaj dokumentu. Pozostałe dane są uzupełniane analogicznie:Również w części dotyczącej środka trwałego będziemy mieć do czynienia z podobnymi pozycjami jak przy fakturze – różnica pojawi się wyłącznie przy cenie nabycia. W związku z faktem, że kupując na inny niż faktura dokument nie odliczamy VAT, nie operujemy tu pojęciem ceny netto, a jedynie ceny nabycia, czyli cena zakupu powiększona o dodatkowe koszty, poniesione przy zakupie:Po uzupełnieniu wszystkich niezbędnych danych wyświetlona zostanie informacja o typie pojazdu dla celów VAT – aby dane skutera były kompletne, wybieramy w tym miejscu opcję Dodaj typ:Z dostępnej listy pojazdów wybieramy znajdujący się na końcu Motorower:a następnie zatwierdzamy wybór:Skuter z majątku prywatnego

W sytuacji gdy uprawniający do pełnego odliczenia VAT skuter wprowadzany jest z majątku prywatnego bądź przenoszone są dane już istniejącej firmy, inaczej wyglądać będzie formularz wprowadzanych danych. Przede wszystkim konieczne będzie uzupełnienie danych pojazdu – nazwy i numeru rejestracyjnego. Jako Rodzaj dysponowania automatycznie zostanie ustawiona opcja Firmowy:Po uzupełnieniu danych skutera przechodzimy do danych dotyczących wprowadzenia go do majątku firmy – wprowadzamy nazwę, numer dokumentu na podstawie którego dokonujemy przekazania (np. protokół), datę i cenę nabycia, a także stawkę VAT:Poniżej znajdują się opcje amortyzacji – po wybraniu KŚT 740 uzupełnią się one automatycznie dla amortyzacji liniowej. W tym miejscu oprócz danych dotyczących metody amortyzacji możemy wprowadzić również informacje o dotychczasowej amortyzacji, jeśli wprowadzamy środek trwały już wcześniej amortyzowany. Na podstawie podanych informacji serwis będzie mógł poprawnie kontynuować dokonywanie odpisów.Wypełniony formularz należy zatwierdzić – wyświetli się wtedy komunikat dotyczący wyboru cech dla celu VAT, opisany w części dotyczącej zakupu skutera – dane uzupełniamy analogicznie.

Skuter jako pojazd niefirmowy

Wprowadzenie skutera jako pojazdu niefirmowego wymaga uzupełnienia najmniejszej ilości danych. W tym miejscu wybieramy jedynie nazwę i numer rejestracyjny pojazdu oraz jego typ. Rodzaj dysponowania zostanie automatycznie podany jako Własność/Niefirmowy.Po zatwierdzeniu danych konieczne będzie wybranie – jak we wcześniejszych instrukcjach – danych dotyczących cech VAT skutera.

Zapisany skuter zostanie ujęty w zakładce Pojazdy – w zależności od wybranej opcji jako firmowy lub niefirmowy. Na podstawie wprowadzonych ustawień wydatki związane ze skuterem będą podlegały pełnemu odliczeniu VAT.

Twój skuter nie spełnia warunków pełnego odliczenia? Sprawdź, jak wprowadzić go do serwisu!


Autor: Anna Kubalka – zespół ifirma.pl

Jeśli informacji jakich szukasz nie znalazłeś w naszej bazie wiedzy - zadzwoń do nas 71 769 55 15 lub porozmawiaj z konsultantem na czacie . Możesz też napisać maila na bok@ifirma.pl. BOK jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 20:00.
Nie musisz czytać pomocy
Nie musisz czytać pomocy

Mobilnie. Wszędzie

Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

Mobilnie

Ułatwienia dla e‑commerce

Wygodne integracje
Wygodne integracje

Program do faktur IFIRMA w prosty sposób zintegrujesz z Allegro i popularnymi platformami e‑commerce jak Shoper, WooCommerce czy PrestaShop.

Sprawdź wszystkie integracje →

Wygodne integracje
Płatności w jednym miejscu

ifirma.pl łączy się z urządzeniami fiskalnymi, pozwala na eksport przelewów do banku i zatwierdzanie ich jednym kodem, co znacznie usprawnia codzienną pracę i samodzielne księgowanie.

Wygodne integracje
Łatwe generowanie faktur

Dzięki integracji z bazą GUS ułatwiamy też wystawianie faktur – wystarczy, że wpiszesz NIP kontrahenta, a reszta danych uzupełni się automatycznie.

allegro integracja ecommerce
woocommerce integracja ecommerce
shoper integracja ecommerce
prestashop integracja ecommerce
shoplo integracja ecommerce
magento integracja ecommerce