Jak zaksięgować wydatki na majątek firmy

|
ID: 778304729
|
Nie musisz czytać pomocy

 

Środki trwałe

Zgodnie z definicją określoną w przepisach podatkowych, za środek trwały uznaje się budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością; maszyny, urządzenia i środki transportu oraz inne przedmioty, które zostały nabyte lub wytworzone we własnym zakresie oraz są kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do użytkowania, a ich przewidywany okres używania jest dłuższy niż rok.

Mogą się do nich zaliczać również i takie składniki, które są użytkowane na podstawie umów leasingu finansowego. Wówczas nie ma znaczenia okres ich użytkowania. Jako środki trwałe można uważać również inwestycje w obcych środkach trwałych oraz budynki i budowle wybudowane na cudzym gruncie.

Należy pamiętać, że zakup środka trwałego nie zalicza się bezpośrednio do kosztów. Staje się nim dopiero wartość czynionych odpisów amortyzacyjnych.

Przedmioty, które posiadają wyżej wymienione cechy mogą być wprowadzone do rejestru środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jednak gdy ich wartość netto przekracza kwotę 10.000 zł (dla nievatowców jest to kwota brutto), wówczas ich umieszczenie w rejestrze staje się obowiązkiem.

Księgowanie w ifirma.pl

W systemie ifirma.pl wprowadzanie środka trwałego odbywa się poprzez zakładkę Majątek ➡ Rejestr środków trwałych ➡ Dodaj:

 • Zakup środka trwałego na fakturę VAT,
 • Zakup środka trwałego na inny dokument (umowa kupna-sprzedaży, faktura VAT-marża),
 • Dodanie środka trwałego” – jeśli sami go nie zakupiliśmy, lecz np. przekazaliśmy z naszego prywatnego majątku lub zakupiliśmy go w przeszłości i obecnie uwidaczniamy go jedynie w ewidencji środków trwałych.

W identyczny sposób wprowadzamy wartości niematerialne i prawne.

Wyposażenie

W ewidencji wyposażenia ujmuje się przedmioty używane do prowadzenia działalności gospodarczej, o wartości z przedziału 1.500 – 10.000 zł netto (dla nievatowców podane wartości są kwotami brutto) lub o wyższej wartości niż 10.000 zł, ale przewidywanym okresie użytkowania ich w firmie nie dłuższym niż rok czasu.

 

Od 1 stycznia 2020 roku nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji wyposażenia dla przedmiotów używanych w działalności.
Zniesienie obowiązku prowadzenia ewidencji wyposażenia nie zabrania przedsiębiorcy prowadzenia takiego rejestru na własne potrzeby. Jednak składniki majątku, które zostały już ujęte w ewidencji wyposażenia powinny się w niej znajdować do momentu sprzedaży lub likwidacji.
Jeżeli w trakcie użytkowania przedsiębiorca oceni, że spełniają warunki do uznania ich za środek trwały to może je przenieść do ewidencji środków trwałych.

 

Księgowanie w ifirma.pl

Przedmiot uznany jako wyposażenie wprowadzamy do serwisu poprzez zakładkę Majątek ➡ Rejestr wyposażenia ➡ Dodaj:

 • Dodaj wyposażenie – jeśli go sami nie zakupiliśmy, lecz np. przekazaliśmy z majątku prywatnego lub gdy zakupiliśmy go w przeszłości i obecnie uwidaczniamy go w ewidencji wyposażenia,
 • zakup wyposażenia na fakturę,
 • zakup wyposażenia na inny dokument.

Koszt

Aby dany wydatek mógł być wprowadzony do kosztów, musi spełniać następujące kryteria:

 • jego poniesienie ma bezpośredni związek z uzyskanym przychodem,
 • jest udokumentowany wiarygodnym dokumentem (fakturą VAT, rachunkiem lub dowodem wewnętrznym),
  został rzeczywiście poniesiony,
 • nie znajduje się na liście wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o PIT.

Dany przedmiot nie wymaga dodatkowego ewidencjonowania, gdy jego wartość początkowa netto nie przekracza kwoty 1.500 zł.

Księgowanie w ifirma.pl

Zakładka Wydatki ➡ Dodaj wydatek ➡ Koszt prowadzenia firmy ➡ faktura lub Koszt prowadzenia firmy ➡ inny.
 

Uwaga!
Podatnik, który składnik majątku o wartości powyżej 10.000 zł zakwalifikował do wyposażenia, a następnie użytkował ponad 12 miesięcy, powinien dokonać odpowiednich czynności zgodnie art. 22e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W tym zakresie zalecany jest kontakt z BOK serwisu ifirma.pl.
Jeśli informacji jakich szukasz nie znalazłeś w naszej bazie wiedzy - zadzwoń do nas 71 769 55 15 lub porozmawiaj z konsultantem na czacie . Możesz też napisać maila na bok@ifirma.pl. BOK jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 20:00.
Nie tylko kawa jest 2w1

Mobilnie. Wszędzie

Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

Mobilnie

Ułatwienia dla e‑commerce

Wygodne integracje
Wygodne integracje

Program do faktur IFIRMA w prosty sposób zintegrujesz z Allegro i popularnymi platformami e‑commerce jak Shoper, WooCommerce czy PrestaShop.

Sprawdź wszystkie integracje →

Wygodne integracje
Płatności w jednym miejscu

ifirma.pl łączy się z urządzeniami fiskalnymi, pozwala na eksport przelewów do banku i zatwierdzanie ich jednym kodem, co znacznie usprawnia codzienną pracę i samodzielne księgowanie.

Wygodne integracje
Łatwe generowanie faktur

Dzięki integracji z bazą GUS ułatwiamy też wystawianie faktur – wystarczy, że wpiszesz NIP kontrahenta, a reszta danych uzupełni się automatycznie.

allegro integracja ecommerce
woocommerce integracja ecommerce
shoper integracja ecommerce
prestashop integracja ecommerce
shoplo integracja ecommerce
magento integracja ecommerce