Jak rozliczyć sprzedaż samochodu osobowego?

|
ID: 778304741
|
Kategorie: Pojazdy
Nie musisz czytać pomocy

Sprzedaż samochodu, przy zakupie którego było prawo do odliczenia podatku VAT lub zakup był na fakturę ze stawką “zw.”

Jeżeli samochód został zakupiony na fakturę VAT, to jego sprzedaż najczęściej dokumentowana jest również fakturą VAT.

Fakturę na sprzedaż samochodu wystawiamy w zakładce Majątek ➡ Rejestr środków trwałych ➡ Sprzedaż. Sprzedaż jest opodatkowana podatkiem VAT.

Przepisy dotyczące zakupu samochodu osobowego z inną stawką, niż “zw.” przed 1 kwietnia 2014 r. uprawniały nabywcę do odliczenia VAT w wysokości 60% kwoty podatku, nie więcej niż 6.000 zł. Obecnie uprawniają do odliczenia 50%, bez limitu kwotowego. Dokonując obecnie sprzedaży tego samochodu, podatnik musi jednak wykazać VAT należny od wartości sprzedaży. Jednocześnie ma prawo do “odzyskania” części VAT nieodliczonego od zakupu tego pojazdu, poprzez korektę VAT.

Dokonanie takiej korekty jest możliwe, jeżeli sprzedaż nastąpi w tzw. okresie korekty. Dla samochodów o wartości początkowej przekraczającej 15.000 zł okres korekty wynosi 60 miesięcy, a dla samochodów o niższej wartości – 12 miesięcy. Okres korekty należy liczyć od miesiąca, w którym odpowiednio nabyto, dokonano importu lub oddano pojazd samochodowy do używania.

Serwis automatycznie dokonuje wyliczenia korekty sprzedaży pojazdu. Wartość korekty jest zaksięgowana do pozostałych przychodów w KPiR oraz w części deklaracyjnej pliku JPKV7 w pozycji korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych.

W przypadku sprzedaży auta na fakturę VAT, który był zakupiony na fakturę ze stawką “zw.” – przedsiębiorca jedynie naliczy VAT należny przy sprzedaży. Dodatkowo, z uwagi na to, iż przy zakupie nie było możliwości odliczenia podatku, nie wystąpi dodatkowa korekta in plus podatku VAT w dacie sprzedaży.

Przekazanie samochodu na cele osobiste

Osoby fizyczne prowadzące działalność mogą wycofać samochód z działalności gospodarczej i przekazać go na cele osobiste. Wówczas sprzedaży dokonujemy z majątku prywatnego na umowę sprzedaży.

Wycofanie pojazdu na potrzeby prywatne powoduje konieczność zwrotu podatku VAT, w przypadku, gdy przysługiwało prawo do odliczenia podatku przy zakupie pojazdu. Podstawą opodatkowania będzie wartość rynkowa w momencie przekazania. Uzyskany przychód ze sprzedaży w ciągu 6 lat od wycofania – licząc od miesiąca następującego po miesiącu wycofania – jest przychodem z działalności gospodarczej.

Podczas wycofania samochodu sporządzamy w zakładce Majątek ➡ Rejestr środków trwałych ➡ Likwidacja – protokół likwidacji. Jako powód likwidacji wybieramy przekazanie ŚT do majątku prywatnego. Następnie pojawi się okno korekta przy sprzedaży/likwidacji środka trwałego. Należy wybrać właściwą opcję odliczenia podatku VAT.

Korekta podatku VAT zostanie automatycznie wyliczona przez serwis i wykazana w pliku JPKV7 oraz KPiR. W ewidencji środków trwałych zostanie zaznaczona likwidacja środka trwałego w dacie sporządzenia protokołu.

Po dokonaniu sprzedaży przed upływem 6 lat od wycofania z działalności, opodatkowaniu podlega przychód ze sprzedaży samochodu, który księgujemy na podstawie umowy sprzedaży przez zakładkę: Faktury ➡ Inne przychody ➡ Przychód uniwersalny nie VAT – wpis do KPiR – wybieramy pozostałe przychody.

Sprzedaż samochodu przy zakupie którego nie odliczono podatku VAT (zakup na fakturę VAT marża lub umowę sprzedaży)

Jednym ze sposobów sprzedaży samochodu wykorzystywanego w działalności gospodarczej jest procedura marży – uregulowana w art. 120 ust. 10 ustawy o VAT.

Dokonując sprzedaży samochodu na fakturę VAT marża musi być zachowany warunek braku prawa do odliczenia podatku VAT w momencie dokonywania zakupu oraz zamiar zbycia danego pojazdu w momencie jego nabycia.

Aby dokonać sprzedaży na fakturę VAT marża, powinny być spełnione określone warunki przy nabyciu tego samochodu, takie jak:

  • zakup na umowę sprzedaży od osoby fizycznej lub
  • zakup od firmy – która nie jest czynnym płatnikiem podatku VAT lub
  • zakup od czynnego płatnika – ale na fakturę VAT marża.

Fakturę VAT marża wystawiamy w zakładce Majątek ➡ Rejestr środków trwałych ➡ Sprzedaż ➡ wybieramy opcję Faktura VAT marża.

Po wygenerowaniu pliku JPKV7 za okres, w którym nastąpiła sprzedaż na fakturę VAT marża wybieramy numer wygenerowanego pliku JPKV7, wybieramy ikonę „edytuj” i zaznaczamy pozycję 63.

Ważne! Podmiot, który zakupił samochód na fakturę ze stawką “zw.” – zwolniony z par. 13 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia MF z dnia 04.04.2011 r. W sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 73 poz. 392) nie ma prawa do zastosowania procedury VAT marża.

Sprzedaż samochodu, który został zakupiony na firmę i wprowadzony jako zwykły koszt prowadzenia działalności

W sytuacji, gdy cena zakupu pojazdu jest niższa niż 10 000 zł, zakup może być uznany jako zwykły koszt prowadzenia działalności, bez wprowadzania go do rejestru środków trwałych. Pomimo tego, że przepisy pozwalają na takie księgowanie wydatku, w serwisie ifirma.pl wyodniejszym rozwiązaniem jest wprowadzenie pojazdu w sposób przedstawiony w poprzednim podpunkcie. Dzięki temu wydatki eksploatacyjne pojazdu będą automatycznie ksiegowane z uwzględnieniem przepisowych ograniczeń.

Uwaga!
Sprzedaż w działalności gospodarczej samochodu osobowego, który nie jest zaliczany do środków trwałych podlegających amortyzacji podlega od pierwszej sprzedaży opodatkowaniu podatkiem VAT. W przypadku podatników zwolnionych z podatku VAT w celu dokonania takiej sprzedaży należy dokonać rejestracji do podatku VAT.

Dowiedz się jak wypełnić wniosek VAT-R w przypadku utraty prawa do zwolnienia, szczegółowa instrukcja dostępna tutaj.

 

Jeśli informacji jakich szukasz nie znalazłeś w naszej bazie wiedzy - zadzwoń do nas 71 769 55 15 lub porozmawiaj z konsultantem na czacie . Możesz też napisać maila na bok@ifirma.pl. BOK jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 20:00.
Nie musisz czytać pomocy

Mobilnie. Wszędzie

Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

Mobilnie

Ułatwienia dla e‑commerce

Wygodne integracje
Wygodne integracje

Program do faktur IFIRMA w prosty sposób zintegrujesz z Allegro i popularnymi platformami e‑commerce jak Shoper, WooCommerce czy PrestaShop.

Sprawdź wszystkie integracje →

Wygodne integracje
Płatności w jednym miejscu

ifirma.pl łączy się z urządzeniami fiskalnymi, pozwala na eksport przelewów do banku i zatwierdzanie ich jednym kodem, co znacznie usprawnia codzienną pracę i samodzielne księgowanie.

Wygodne integracje
Łatwe generowanie faktur

Dzięki integracji z bazą GUS ułatwiamy też wystawianie faktur – wystarczy, że wpiszesz NIP kontrahenta, a reszta danych uzupełni się automatycznie.

allegro integracja ecommerce
woocommerce integracja ecommerce
shoper integracja ecommerce
prestashop integracja ecommerce
shoplo integracja ecommerce
magento integracja ecommerce