Wykup pojazdu po zakończeniu leasingu operacyjnego

|
ID: 778304644
|
Kategorie: Pojazdy
Nie tylko kawa jest 2w1
Leasing operacyjny jest jedną z najczęściej wybieranych form przy nabyciu pojazdu w działalności gospodarczej. Charakteryzuje się tym, że po zakończeniu umowy przedsiębiorca może wykupić przedmiot z leasingu.

 

 

Przedsiębiorca po zakończeniu spłat rat leasingu ma prawo do wykupu tego przedmiotu za cenę niższą niż cena rynkowa. Wykupiony pojazd z leasingu operacyjnego jest wprowadzany do majątku firmy jako środek trwały. Natomiast odpisy amortyzacyjne będą kosztem w miesiącu następnym po miesiącu wprowadzenia pojazdu do majątku firmy. Tylko przy zakupie pojazdu osobowego poniżej 10 000 zł (do końca roku 2017 – poniżej 3500 zł), będzie można zaliczyć koszt w postaci jednorazowego odpisu.

Wykup pojazdu na firmę po leasingu operacyjnym

Wykupiony pojazd jako środek trwały

Księgowanie pojazdu wykupionego na fakturę VAT:

zakładka Pojazdy ➡ dodaj pojazd ➡ Samochód osobowy: Zakup na fakturę lub  Samochód ciężarowy: Zakup na fakturę 

Przedsiębiorca przy wyborze metody amortyzacji może zastosować:

Jednorazową amortyzację – jeżeli wartość zakupionego pojazdu osobowego nie przekracza 10.000 zł możemy go amortyzować jednorazowo w miesiącu zakupu lub w miesiącu następnym po miesiącu zakupu. Natomiast pojazd osobowy powyżej 10.000 zł należy amortyzować przez minimum 30 miesięcy.

Liniową indywidualną dla środków trwałych używanych i ulepszonych – przyśpieszona stawka amortyzacji 40% (zamiast 20%) jest możliwa w sytuacji, gdy pojazd był wykorzystywany przez poprzedniego właściciela przez co najmniej 6 miesięcy. Metoda ta jest wykorzystywana przy pojazdach używanych i ulepszonych a pojazd w całości zostanie zamortyzowany w ciągu 2,5 roku.

 

Uwaga!

W związku ze zmianą przepisów ustawy o Podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), od 1 stycznia 2021 roku została zmieniona definicja używanego środka trwałego.
Aby środek trwały mógł zostać uznany za używany, podatnik powinien udowodnić, że przed ich nabyciem były wykorzystywane przez podmiot inny niż podatnik

co najmniej przez okres 6 miesięcy ( lub 60 miesięcy w przypadku budynków i budowli).

 

W serwisie ifirma.pl został zastosowany podział na samochody osobowe i ciężarowe, który wynika z zapisów ustawy o podatku dochodowym i podatku VAT.

Przy wprowadzeniu pojazdu do serwisu należy wybrać typ pojazdu, który jest niezbędny do sklasyfikowania pojazdu i poprawnego księgowania wydatków samochodowych. Typ pojazdu jest wybierany ze względu na podatek dochodowy.

W serwisie ifirma.pl użytkownicy mają do wyboru dwa typy pojazdów:

  • samochód osobowy,
  • samochód ciężarowy.

Przedsiębiorca, który wybierze typ pojazdu osobowy firmowy zakupiony na fakturę VAT lub na inny dokument ma prawo do wybrania ze względu na podatek dochodowy symbol KŚT 741 oraz metodę amortyzacji Liniowa, Liniowa indywidualna lub jednorazowy odpis (przy zakupie poniżej 10.000 zł).

Natomiast przy wprowadzaniu pojazdu ciężarowego na fakturę VAT lub inny dokument użytkownik do celów podatku dochodowego wybiera symbol KŚT 742 oraz metodę amortyzacji Liniowa, Liniowa indywidualna lub jednorazową amortyzację.

Więcej o amortyzacji pojazdu ciężarowego.

Wykupiony pojazd jako koszt firmy

W sytuacji, gdy cena zakupu pojazdu jest niższa niż 10 000 zł, zakup może być uznany jako zwykły koszt prowadzenia działalności, bez wprowadzania go do rejestru środków trwałych. Pomimo tego, że przepisy pozwalają na takie księgowanie wydatku, w serwisie ifirma.pl wygodniejszym rozwiązaniem jest wprowadzenie pojazdu w sposób przedstawiony w poprzednim podpunkcie. Dzięki temu wydatki eksploatacyjne pojazdu będą automatycznie księgowane z uwzględnieniem przepisowych ograniczeń.

Uwaga! Sprzedaż w działalności gospodarczej samochodu osobowego, który nie jest zaliczany do środków trwałych podlegających amortyzacji podlega od pierwszej sprzedaży opodatkowaniu podatkiem VAT. W przypadku podatników zwolnionych z podatku VAT w celu dokonania takiej sprzedaży należy dokonać rejestracji do podatku VAT.

Dowiedz się jak wypełnić wniosek VAT-R w przypadku utraty prawa do zwolnienia, szczegółowa instrukcja dostępna tutaj.

 

Wybór Typ samochodu dla wydatku ze względu na podatek VAT w serwisie ifirma.pl

W zakładce Pojazdy po kliknięciu na Nr rejestracyjny wprowadzonego pojazdu mamy możliwość wyboru Typu dla wydatku, który jest niezbędny do prawidłowego rozliczania podatku VAT.

W celu poprawnego księgowania wydatków samochodowych ze względu na podatek VAT należy wybrać typ pojazdu właściwy dla danych technicznych posiadanego samochodu.

Pełne odliczenie podatku VAT przysługuje pojazdom wymienionym w części Pojazdy ciężarowe i inne. Jeżeli wykupiony samochód nie odpowiada żadnemu z wymienionych typów i nie posiada świadectwa homologacji na ciężarowy, należy przyjąć że jest to samochód osobowy.

Odliczenie 100% podatku VAT od wydatków na samochody osobowe jest obwarowane w ustawie zastrzeżeniem, że samochód jest wykorzystywany w taki sposób, który wyklucza jego użycie do celów prywatnych. Z racji tego, że pojazdy osobowe są niezwykle rzadko wykorzystywane tylko i wyłącznie do działalności gospodarczej, dlatego w zakładce Pojazdy nie zostało przewidziane takie rozliczenie.

Natomiast, jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się na 100% rozliczenie VAT przy pojeździe osobowym, to po złożeniu w urzędzie skarbowym druku VAT-26 informującego o wykorzystywaniu pojazdu osobowego wyłącznie do działalności, będzie mógł rozliczać koszty związane z pojazdem przez zakładkę:

Wydatki ➡ dodaj wydatek ➡ Koszt prowadzenia firmy➡ faktura.

Należy pamiętać, że do pojazdu osobowego wykorzystywanego wyłącznie do działalności gospodarczej prowadzona jest na bieżąco ewidencja przebiegu pojazdu do celów VAT.

Wyłączenie pojazdu poleasingowego z listy pojazdów

Od wybranego miesiąca księgowego, np. pierwszego po zakończeniu umowy leasingu, można ukryć pojazd w leasingu który jest widoczny na liście Pojazdów.

W tym celu należy:

  1. Przejść do zakładki Pojazdy,
  2. Wybrać numer rejestracyjny pojazdu,
  3. Wybrać opcję Edytuj,
  4. Oznaczyć opcję Nie pokazuj na liście pojazdów niefirmowych od:,
  5. Uzupełnić brakujące pola,
  6. Podać miesiąc i rok, od którego pojazd ma nie być wyświetlany na liście i wybieramy opcję zatwierdź.

Prywatny wykup i sprzedaż pojazdu po leasingu operacyjnym do końca 2021

Po zakończeniu leasingu operacyjnego przedsiębiorca ma prawo do wykupu pojazdu na cele prywatne.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d updof sprzedaż pojazdu po upływie 6 miesięcy od dnia zakupu – nie powoduje powstania przychodu.

Jednakże innego zdania są organy podatkowe, które rozszerzają zakres przepisu do pojazdów nabytych w wyniku wykupu na potrzeby prywatne po leasingu operacyjnym – interpretacja z 10 stycznia 2013 (IPTB1/415-603/12-4/AG) oraz interpretacja (IBPBI/1/415-1252/11/ESZ ;ILPB1/415-803/12-4/AG). Według nich po sprzedaży pojazdu wykupionego prywatnie z leasingu operacyjnego należy wykazać przychód, jeżeli nie upłynęło 6 lat od wykupu pojazdu.

Zgodnie z interpelacją nr 30892 sprzedaż pojazdu, który po zakończeniu leasingu nie był wykupiony na firmę, nie został wprowadzony do majątku firmy jako środek trwały i nie był wykorzystywany w działalności gospodarczej , nie będzie stanowiła przychodu z działalności ponieważ jest to niezgodne z art. 14 ust. 2 pkt 1 updof.

Natomiast zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 3 oraz w związku z art. 14 ust. 2 pkt 1 updof, jeżeli przed zbyciem pojazd został wycofany z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia nie upłynęło 6 lat, sprzedaż tego pojazdu stanowi przychód z działalności gospodarczej.

W sytuacji, jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się na wykorzystywanie prywatnie wykupionego  pojazdu w działalności gospodarczej, to może go wprowadzić do serwisu jako pojazd niefirmowy. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.

Prywatny wykup i sprzedaż pojazdu po leasingu operacyjnym od stycznia 2022

Od stycznia 2022 roku, wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw potocznie zwanej Polskim Ładem, ujednolicony został sposób rozliczania sprzedaży samochodów wykupionych z leasingu na cele prywatne. Zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt. 4 ustawy o PIT samochód wykupiony z leasingu, w tym również na cele prywatne, będzie można sprzedać bez podatku dopiero po upływie 6 lat.

Oznacza to, iż dopiero po 6 latach, licząc od miesiąca następującego po wykupie pojazdu na cele prywatne, będzie możliwa sprzedaż takiego pojazdu bez konieczności opodatkowania przychodu uzyskanego z takiej sprzedaży. Przepis ma zastosowanie dla pojazdów wykupionych z leasingu po dniu 31.12.2021 r.

Wprowadzanie pojazdu w systemie IFIRMA

Jeśli informacji jakich szukasz nie znalazłeś w naszej bazie wiedzy - zadzwoń do nas 71 769 55 15 lub porozmawiaj z konsultantem na czacie . Możesz też napisać maila na bok@ifirma.pl. BOK jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 20:00.
Nie tylko kawa jest 2w1

Mobilnie. Wszędzie

Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

Mobilnie

Ułatwienia dla e‑commerce

Wygodne integracje
Wygodne integracje

Program do faktur IFIRMA w prosty sposób zintegrujesz z Allegro i popularnymi platformami e‑commerce jak Shoper, WooCommerce czy PrestaShop.

Sprawdź wszystkie integracje →

Wygodne integracje
Płatności w jednym miejscu

ifirma.pl łączy się z urządzeniami fiskalnymi, pozwala na eksport przelewów do banku i zatwierdzanie ich jednym kodem, co znacznie usprawnia codzienną pracę i samodzielne księgowanie.

Wygodne integracje
Łatwe generowanie faktur

Dzięki integracji z bazą GUS ułatwiamy też wystawianie faktur – wystarczy, że wpiszesz NIP kontrahenta, a reszta danych uzupełni się automatycznie.

allegro integracja ecommerce
woocommerce integracja ecommerce
shoper integracja ecommerce
prestashop integracja ecommerce
shoplo integracja ecommerce
magento integracja ecommerce